System okresowych ocen pracowniczych (SOOP)

Oferujemy Państwu wsparcie w zakresie stworzenia i weryfikacji systemu SOOP:

 • Ustalenia celów i założeń SOOP
 • Stworzenie procesu SOOP
 • Ustalenia – kto, kiedy, jak i przez kogo będzie podlegał ocenie
 • Ustalenie schematu rozmowy oceniającej (zasady, etapy, scenariusz)
 • Stworzenie i weryfikacja kluczowych kompetencji i kryteriów – analiza jakościowa
 • Stworzenie wspomagających narzędzi i dokumentacji (arkusz oceny, arkusz samooceny)
 • Przeprowadzenie sesji próbnej, analiza wyników, weryfikacja systemu
 • Dlaczego SOOP nie działa? Przeciwdziałanie typowym błędom.

 

Oferujemy wsparcie kadry Państwa Firmy (szkolenia grupowe, indywidualne, coaching) w zakresie:

 • Przygotowanie procesu rozmowy oceniającej
 • Przygotowanie do rozmowy oceniającej
 • Psychologiczne mechanizmy oceniania. Typowe błędy popełniane podczas oceniania. Wpływ płci, lokalizacji kontroli, poczucia własnej wartości, dominujących struktur w osobowości na proces oceniania. Analiza własnej specyfiki psychologicznej oceniającego i pokazanie jej wpływu na zachowania w trakcie rozmowy oceniającej
 • Samoocena pracownika, moment samooceny, zasady przygotowywania się pracownika do samooceny
 • Przygotowanie do oceniania i zbieranie informacji śródokresowych
 • Efektywna komunikacja w procesie oceny pracownika
 • Przekazywanie pozytywnych informacji zwrotnych
 • Negatywne informacje zwrotne
 • Trudne sytuacje. Ciemna strona oceniania
 • Po rozmowie… Wprowadzanie zmian, pilotaż zmian
 • Jak uczynić pracownika odpowiedzialnym za jego rozwój – zasady formułowania celów rozwojowych. Zawieranie kontraktu
 • Planowanie rozwoju pracowników w powiązaniu z Systemem Okresowych Ocen Pracowników (SOOP)
 • SOOP a pozostałe aspekty polityki personalnej

 

W sprawie szczegółowych informacji wystarczy wysłać zapytanie lub prosimy o kontakt z działem sprzedaży.