Podejmowanie decyzji

Podejmowanie decyzji

Podejmowanie decyzji – czy umiemy je podejmować?

Podejmowanie decyzji to trudny proces, gdzie często dokonujemy analizy „za” i „przeciw”. Czyli porównujemy, obliczamy i dokonujemy skomplikowanych zestawień. Należy pamiętać, że nie jest to proste zadanie, gdyż wymaga od nas szerokiej wiedzy i odpowiednich umiejętności. Z pewnością często kierujemy się też intuicją. W związku z tym są wśród nas tacy cudotwórcy, którym „zawsze wszystko wychodzi”! Ale czy do końca tak to jest? Czy nie jest właśnie tak, że intuicja przychodzi do nas z „wiekiem” lub ilością wcześniej podjętych decyzji?

Czy wiesz, że według badań, rozważanie jednej alternatywy więcej w procesie decyzyjnym zwiększa trafność podjętej decyzji o 23%?

Szkolenie Podejmowanie Decyzji uczy…

… jak podejmować decyzje i wybierać najlepsze rozwiązania. Uczestnicy szkolenia poznają wiele praktycznych technik. Z pewnością szkolenie jest bardzo przydatne dla menedżerów, osób kierujących oraz samodzielnych specjalistów. Zwłaszcza, że poszerza horyzonty i ukazuje inne światło w pracy menedżera. W ten sposób dając mu możliwość poszerzenia obszarów twórczych, analitycznych w podejmowaniu decyzji.

Szkolenie z Podejmowania Decyzji dedykowane jest do osób, które w swojej pracy i życiu osobistym podejmują decyzje dużej wagi. W szczególności zapraszamy na warsztat wszystkich szefów i liderów oraz samodzielnych specjalistów.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Podejmowanie Decyzji:

 • Poznacie Państwo proces racjonalnego podejmowania decyzji
 • Zminimalizujecie ryzyko błędnej lub nie do końca przemyślanej decyzji
 • Nauczycie się Państwo rozpoznawać i zapobiegać typowym błędom decyzyjnym
 • Szkolenie Analiza Decyzyjna nauczy, jak przeprowadzać analizę ryzyka, zarówno w procesie podejmowania decyzji, jak również wdrożenia rozwiązania
 • Przećwiczycie praktyczne techniki potrzebne w procesie podejmowania decyzji
 • Nauczycie się radzić sobie z emocjami w procesie decyzyjnym

 

Program szkolenia Podejmowanie Decyzji:

Decyzje w praktyce

 • Typy sytuacji decyzyjnych
 • Na czym polega proces decyzyjny – krok po kroku
 • Racjonalne podejmowanie decyzji vs intuicyjne

Najczęstsze błędy decyzyjne – czyli wnioski i efekty

 • Błąd „zakotwiczenia”
 • „Wąskie kadrowanie” czyli pułapka „albo-albo”
 • Opieranie się na niezweryfikowanych hipotezach
 • Ogląd zewnętrzny i wewnętrzny
 • Efekt potwierdzania

Analiza sytuacji problemowej

 • Metoda kluczowych pytań
 • Docieranie do prawdziwych przyczyn problemu (technika 5xWhy)
 • Selekcja informacji
 • Właściwe definiowanie problemu

Wyjście awaryjne – w szczególności tworzenie alternatyw decyzyjnych

 • „Nic nie robić” to też alternatywa
 • Unikanie wąskiego kadrowania
 • Technika „znikających możliwości”
 • Użycie technik kreatywnych, zwłaszcza w celu generowania alternatyw decyzyjnych

Wybór najlepszej alternatywy

 • Technika „ryzyko vs zysk”
 • Technika „pozytywy vs negatywy”
 • Tworzenie matrycy decyzyjnej
 • Testowanie pomysłów
 • Grupowe decyzje – czyli dobre praktyki

Analiza ryzyka w podejmowaniu decyzji

 • Analiza ryzyka – zastosowanie techniki
 • Strategie radzenia sobie z ryzykami
 • Planowanie „dzwonków ostrzegawczych” we wdrażaniu decyzji
 • Myślenie scenariuszowe – tworzenie planów awaryjnych

Należy pamiętać – Emocje a proces decyzyjny

 • Złudzenie racjonalności
 • Jak ograniczać wpływ emocji na proces decyzyjny – czyli praktyczne techniki
 • Koncentracja na zasadniczych priorytetach

Szkolenie Analiza Decyzyjna to temat wchodzący w skład pakietu szkoleń menedżerskich. Z pewnością przyczyni się do podniesienia kompetencji Państwa menedżerów.

Co najważniejsze, wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. Aby uzyskać pełne informacje prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]