Podejmowanie decyzji

Podejmowanie decyzji – czy umiemy je podejmować?

Podejmowanie decyzji to trudny proces, gdzie często dokonujemy analizy “za” i “przeciw”. Porównujemy, obliczamy, dokonujemy skomplikowanych zestawień. Nie jest to proste zadanie, gdyż wymaga od nas często szerokiej wiedzy i odpowiednich umiejętności. Niekiedy kierujemy się intuicją. I są wśród nas tacy cudotwórcy, którym “zawsze wszystko wychodzi”! Ale czy do końca tak to jest? Czy to nie jest właśnie tak, że ta intuicja przychodzi do nas z “wiekiem” lub ilością dobrze wcześniej podjętych decyzji?

Czy wiesz, że według badań, rozważanie jednej alternatywy więcej w procesie decyzyjnym zwiększa trafność podjętej decyzji o 23%?

Szkolenie Podejmowanie Decyzji uczy…

… jak podejmować decyzje i wybierać najlepsze rozwiązania. Uczestnicy szkolenia poznają wiele praktycznych technik. Szkolenie jest bardzo przydatne dla menedżerów, osób kierujących oraz samodzielnych specjalistów. Poszerza horyzonty i ukazuje inne światło w pracy menedżera, dając mu możliwość poszerzenia obszarów twórczych, analitycznych w podejmowaniu decyzji.

Szkolenie z „Podejmowania decyzji” dedykowane jest do osób, które w swojej pracy i życiu osobistym podejmują decyzje dużej wagi. Zapraszamy wszystkich szefów i liderów oraz samodzielnych specjalistów.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Podejmowanie Decyzji:

 • Poznacie Państwo proces racjonalnego podejmowania decyzji
 • Zminimalizujecie ryzyko błędnej lub nie do końca przemyślanej decyzji
 • Nauczycie się Państwo rozpoznawać i zapobiegać typowym błędom decyzyjnym
 • Dowiecie się, jak przeprowadzać analizę ryzyka zarówno w procesie podejmowania decyzji, jak również wdrożenia rozwiązania
 • Przećwiczycie praktyczne techniki potrzebne w procesie podejmowania decyzji
 • Nauczycie się radzić sobie z emocjami w procesie decyzyjnym

 

Program szkolenia Podejmowanie Decyzji:

Decyzje w praktyce

 • Typy sytuacji decyzyjnych
 • Na czym polega proces decyzyjny – krok po kroku
 • Racjonalne podejmowanie decyzji vs intuicyjne

Najczęstsze błędy decyzyjne i jak sobie z nimi radzić?

 • Błąd „zakotwiczenia”
 • „Wąskie kadrowanie” czyli pułapka „albo-albo”
 • Opieranie się na niezweryfikowanych hipotezach
 • Ogląd zewnętrzny i wewnętrzny
 • Efekt potwierdzania

Analiza sytuacji problemowej

 • Metoda kluczowych pytań
 • Docieranie do prawdziwych przyczyn problemu (technika 5xWhy)
 • Selekcja informacji
 • Właściwe definiowanie problemu

Tworzenie alternatyw decyzyjnych

 • „Nic nie robić” to też alternatywa
 • Unikanie wąskiego kadrowania
 • Technika „znikających możliwości”
 • Użycie technik kreatywnych do generowanie alternatyw decyzyjnych

Wybór najlepszej alternatywy

 • Technika „ryzyko vs zysk”
 • Technika „pozytywy vs negatywy”
 • Tworzenie matrycy decyzyjnej
 • Testowanie pomysłów
 • Grupowe decyzje – dobre praktyki

Analiza ryzyka w podejmowaniu decyzji

 • Analiza ryzyka – zastosowanie techniki
 • Strategie radzenia sobie z ryzykami
 • Planowanie „dzwonków ostrzegawczych” we wdrażaniu decyzji
 • Myślenie scenariuszowe – tworzenie planów awaryjnych

Emocje a proces decyzyjny

 • Złudzenie racjonalności
 • Jak ograniczać wpływ emocji na proces decyzyjny – praktyczne techniki
 • Koncentracja na zasadniczych priorytetach

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]