delegowanie zadań szkolenie

Szkolenie delegowanie zadań

Delegowanie Zadań szkolenie podnoszące kierowniczą doskonałość

Delegowanie zadań szkolenie, które ułatwi Państwu zarządzanie pracownikami oraz przyspieszy ich rozwój zawodowy. Dlatego jest tak ważnym warsztatem, ponieważ umiejętne przekazywanie uprawnień daje wiele korzyści. Taka umiejętność cechuje sprawnego menedżera. Pozwala na prawidłowe wykonywanie zadań, realizację celów firmy. Dodatkowo angażuje pracowników w zadania ważne i odpowiedzialne. Wielu menedżerów podkreśla, że często wykonują prace, które mogliby wykonywać ich pracownicy. Jednak mimo wszystko wykonują je sami. Dlaczego tak się dzieje?

Wydaje się, że zlecanie prac do wykonania jest rzeczą trudną. Często zwierzchnicy unikają przekazywania pracownikom swoich kompetencji. Jednocześnie przyznają, że chcieliby delegować. Czyli z różnych powodów tych zadań nie zlecają.

Należy pamiętać, że korzyści z przekazywania uprawnień nie pozostawiają złudzeń. Przede wszystkim szef powinien jak najczęściej i jak najwięcej delegować. Co najważniejsze zyskują dwie strony. Szef odciąża swój harmonogram od rzeczy „drobiazgowych”, rutynowych, cyklicznych. Czyli jest to bardzo korzystne. Ponieważ otrzymuje więcej czasu i energii na tworzenie wizji, procedur, ma więcej czasu na działania kierownicze. A jednocześnie delegując zadania otrzymujemy bardziej doświadczony zespół. Odpowiednio prowadzony pracownik staje się szybciej, bardziej dojrzały zawodowo. Przede wszystkim jest lepiej przygotowany do prowadzenia coraz poważniejszych obowiązków.

Delegowanie Zadań szkolenie, które realnie wspiera menedżera

Zapraszamy Państwa na szkolenie Delegowanie Zadań. Zachęcamy do poszerzenia swoich umiejętności kierowniczych o nowe kompetencje. Przede wszystkim nauczycie się Państwo efektywnie delegować zadania swoim pracownikom uzyskując wiele korzyści. Zdobędziecie Państwo wiedzę na temat czynników, które hamują zlecanie prac i nie pozwalają na przekazywanie kompetencji podwładnym. Dodatkowo otrzymacie bardzo proste i skuteczne wzorce na wdrożenie nowych metod pracy. Począwszy od przygotowania, wytyczenia celu, wytypowania osoby, poprzez spotkanie i rozmowę z pracownikiem. Godnym uwagi jest fakt, że nauczycie się Państwo zlecać obowiązki w zależności od dojrzałości podwładnego, od jego umiejętności i kompetencji. Szkolenia Delegowanie Zadań znacznie odciążą Państwa z wielu obowiązków, a jednocześnie pozwolą na rozwój pracowników.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Delegowanie Zadań:

 • Przede wszystkim nauczycie się Państwo skutecznie delegować zadania swoim podwładnym
 • Dowiecie się, jak delegować efektywnie i skutecznie. W ten sposób wzrosną Państwa kwalifikacje
 • Otrzymacie Państwo praktyczne techniki i narzędzia. Dodatkowo szybko wdrożycie je do swojego stylu zarządzania
 • Zmienią Państwo postawy swoich podwładnych dając im możliwości większego rozwoju
 • Na warsztacie nauczycie się Państwo wpływać na dojrzałość swojego zespołu
 • Państwa zespół będzie się szybciej rozwijał i stawał bardziej samodzielny, przede wszystkim bardziej odpowiedzialny
 • Podwładni szybciej osiągną dojrzałość zawodową, czyli wezmą odpowiedzialność za osiągane wyniki
 • Delegowanie Zadań szkolenie od A do Z z procesu przekazywania uprawnień i kompetencji

 

PROGRAM SZKOLENIA Delegowanie Zadań:

Zlecanie obowiązków narzędziem rozwoju Państwa Firmy i edukacji pracowników

 • Wyszczególnienie i inwentaryzacja obowiązków pracowniczych na poszczególnych stanowiskach
 • Angażowanie podwładnych do aktywnego udziału w projektach

Podział zadań na standardowe i zlecenia o charakterze wyjątkowym, czyli związanych z prowadzonym projektem
Rozdysponowanie prac pomiędzy uczestników projektu / zadania

 • Celowy i zaplanowany rozwój podwładnych z wykorzystaniem przekazywania odpowiedzialności

Pragmatyczny proces prawidłowego przekazywania obowiązków na szkoleniu Delegowanie Zadań

 • Działania wstępne do przekazania podwładnym odpowiednich kompetencji
 • Wyznaczenie zakresu prac do przekazania
 • Sformułowanie celów głównych, pośrednich, wszelkich wytycznych
 • Sprecyzowanie i określenie pracy dla poszczególnych pracowników
 • Metody przekazywania obowiązków
 • Techniki na zdefiniowanie kierunków pracy i oczekiwanych wyników

Umiejętność przekazywania prac jako element budowania i kształtowania kompetencji menedżerskich

 • Warunki prawidłowego zlecania obowiązków i uprawnień

Co? Kiedy? Komu? i Jak delegować?
Ćwiczenie w przekazywaniu obowiązków

 • Zastosowanie motywacji w zlecaniu prac podwładnym
 • Metody wspierania pracownika przy delegowanych zadaniach

Dopuszczalne metody wsparcia i pomocy
Nauka kompetencji w procesie przygotowania do realizacji powierzonych zadań
Zgubne skutki nieprawidłowej pomocy i ich wpływ na realizację

Kontrola i procedury. Delegowanie zadań – szkolenia i rozwój podwładnych

Powody, dla których szefowie nie zlecają czynności swoim podwładnym

 • Mity i fakty
 • Wpływ motywacji pozytywnej i optymizmu do przekazywania kompetencji podwładnym
 • Powody psychologiczne wstrzymujące lub utrudniające zlecanie obowiązków
 • Blokady wynikające z braku formalnych uprawnień podwładnych
 • Możliwość pojawienia się błędów a odpowiedzialność za przeprowadzenie prac

Diagnoza elementów hamujących samodzielność poszczególnych pracowników

 • Mała samodzielność wynikająca z ukształtowania charakteru podwładnego
 • Zagrania psychologiczne i strach przed wzięciem odpowiedzialność za decyzje
 • Zjawisko samoutrudniania jako tarcza maskująca
 • Powody obarczania szefa zadaniami trudnymi, zwłaszcza wymagającymi nadmiernego zaangażowania

Trenowanie kształtowania samodzielności u podwładnych

 • Najlepsze momenty w budowaniu samodzielności i przekazywaniu pracownikom uprawnień
 • Sposoby szukania rozwiązań
 • Metody rozwiązywania strategicznych i trudnych zadań

Cykliczne sytuacje trudne
Rzadkie i niestandardowe wyzwania
Wyznaczenie ścieżek postępowania dla podwładnych

Reagowanie na gry i wymówki pracowników. Czyli metody reagowania na gry psychologiczne

 

Więcej na temat rozwoju kadry menedżerskiej w dziale szkolenia dla menedżerów.

Delegowanie Zadań szkolenie zamknięte jest dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]