delegowanie zadań szkolenie

Szkolenie Delegowanie zadań

Delegowanie Zadań — szkolenie podnoszące kierowniczą doskonałość

Delegowanie zadań szkolenie — ułatwia zdecydowanie zarządzanie pracownikami, a tym samym pozwala przyspieszyć ich rozwój zawodowy. Umiejętne przekazywanie uprawnień daje wiele korzyści i właśnie dlatego szkolenie z delegowania zadań jest tak ważnym warsztatem. Umiejętność delegowania obowiązków cechuje sprawnego menedżera. Pozwala na prawidłowe wykonywanie zadań i realizację celów firmy. Dodatkowo angażuje pracowników w zadania ważne i odpowiedzialne. Wielu menedżerów podkreśla, że często wykonują prace, które mogliby wykonywać ich pracownicy. Jednak mimo wszystko wykonują je sami. Dlaczego tak się dzieje? Szkolenia dla menadżerów z motywowania i delegowania zadań pozwala znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Delegowanie zadań — dlaczego tego unikamy?

Wydaje się, że zlecanie prac do wykonania jest rzeczą trudną. Często zwierzchnicy unikają przekazywania pracownikom swoich kompetencji. Jednocześnie przyznają, że chcieliby delegować, jednak tego nie potrafią. Szkolenie — delegowanie zadań pozwala nabyć umiejętności, dzięki którym stanie się to łatwiejsze.

Szkolenie z delegowania zadań — korzyści

Należy pamiętać, że korzyści z przekazywania uprawnień nie pozostawiają złudzeń. Przede wszystkim szef powinien jak najczęściej i jak najwięcej delegować. Co najważniejsze zyskują dwie strony. Szef odciąża swój harmonogram od rzeczy „drobiazgowych”, rutynowych, cyklicznych. Czyli jest to bardzo korzystne. Ponieważ otrzymuje więcej czasu i energii na tworzenie wizji, procedur, ma więcej czasu na działania kierownicze. A jednocześnie, delegując zadania, otrzymujemy bardziej doświadczony zespół. Odpowiednio prowadzony pracownik staje się szybciej, bardziej dojrzały zawodowo. Przede wszystkim jest lepiej przygotowany do prowadzenia coraz poważniejszych obowiązków. Właśnie dlatego warto skorzystać z możliwości, jakie dają szkolenia dla menedżerów z delegowania zadań.

Delegowanie zadań — szkolenie, które realnie wspiera menedżera

Zapraszamy na szkolenie Delegowanie Zadań. Zachęcamy do poszerzenia swoich umiejętności kierowniczych o nowe kompetencje. W ramach szkolenia z delegowania zadań każdy uczestnik nauczy się, jak efektywnie delegować zadania swoim pracownikom. W ramach szkolenia dla firm z tego zakresu przekazywana jest wiedza na temat czynników, które hamują zlecanie prac i nie pozwalają na przekazywanie kompetencji podwładnym. Dodatkowo, biorąc udział w szkoleniu, można otrzymać bardzo proste i skuteczne wzorce na wdrożenie nowych metod pracy. Począwszy od przygotowania, wytyczenia celu, wytypowania osoby, poprzez spotkanie i rozmowę z pracownikiem. Godnym uwagi jest fakt, że każda osoba, biorąca udział w szkoleniu, nauczy się zlecać obowiązki w zależności od dojrzałości podwładnego, od jego umiejętności i kompetencji. Szkolenia Delegowanie Zadań znacznie odciążą menedżerów z wielu obowiązków, a jednocześnie pozwolą na rozwój pracowników.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Delegowanie Zadań:

 • Przede wszystkim nauczycie się skutecznie delegować zadania swoim podwładnym
 • Dowiecie się, jak delegować efektywnie i skutecznie. W ten sposób wzrosną kwalifikacje
 • Otrzymacie praktyczne techniki i narzędzia. Dodatkowo szybko wdrożycie je do swojego stylu zarządzania
 • Zmienicie postawy swoich podwładnych dając im możliwości większego rozwoju
 • Na warsztacie nauczycie się wpływać na dojrzałość swojego zespołu
 • Wasz zespół będzie się szybciej rozwijał i stawał bardziej samodzielny, przede wszystkim bardziej odpowiedzialny
 • Podwładni szybciej osiągną dojrzałość zawodową, czyli wezmą odpowiedzialność za osiągane wyniki
 • Delegowanie Zadań szkolenie od A do Z z procesu przekazywania uprawnień i kompetencji

PROGRAM SZKOLENIA Delegowanie Zadań:

Zlecanie obowiązków narzędziem rozwoju Państwa Firmy i edukacji pracowników

 • Wyszczególnienie i inwentaryzacja obowiązków pracowniczych na poszczególnych stanowiskach
 • Angażowanie podwładnych do aktywnego udziału w projektach
 1. Podział zadań na standardowe i zlecenia o charakterze wyjątkowym, czyli związanych z prowadzonym projektem
 2. Rozdysponowanie prac pomiędzy uczestników projektu / zadania
 • Celowy i zaplanowany rozwój podwładnych z wykorzystaniem przekazywania odpowiedzialności

Pragmatyczny proces prawidłowego przekazywania obowiązków na szkoleniu Delegowanie Zadań

 • Działania wstępne do przekazania podwładnym odpowiednich kompetencji
 • Wyznaczenie zakresu prac do przekazania
 • Sformułowanie celów głównych, pośrednich, wszelkich wytycznych
 • Sprecyzowanie i określenie pracy dla poszczególnych pracowników
 • Metody przekazywania obowiązków
 • Techniki na zdefiniowanie kierunków pracy i oczekiwanych wyników

Umiejętność przekazywania prac jako element budowania i kształtowania kompetencji menedżerskich

 • Warunki prawidłowego zlecania obowiązków i uprawnień
 1. Co? Kiedy? Komu? i Jak delegować?
 2. Ćwiczenie w przekazywaniu obowiązków
 • Zastosowanie motywacji w zlecaniu prac podwładnym
 • Metody wspierania pracownika przy delegowanych zadaniach
 1. Dopuszczalne metody wsparcia i pomocy
 2. Nauka kompetencji w procesie przygotowania do realizacji powierzonych zadań
 3. Zgubne skutki nieprawidłowej pomocy i ich wpływ na realizację

Kontrola i procedury. Delegowanie zadań – szkolenia i rozwój podwładnych

Powody, dla których szefowie nie zlecają czynności swoim podwładnym

 • Mity i fakty
 • Wpływ motywacji pozytywnej i optymizmu do przekazywania kompetencji podwładnym
 • Powody psychologiczne wstrzymujące lub utrudniające zlecanie obowiązków
 • Blokady wynikające z braku formalnych uprawnień podwładnych
 • Możliwość pojawienia się błędów a odpowiedzialność za przeprowadzenie prac

Diagnoza elementów hamujących samodzielność poszczególnych pracowników

 • Mała samodzielność wynikająca z ukształtowania charakteru podwładnego
 • Zagrania psychologiczne i strach przed wzięciem odpowiedzialność za decyzje
 • Zjawisko samoutrudniania jako tarcza maskująca
 • Powody obarczania szefa zadaniami trudnymi, zwłaszcza wymagającymi nadmiernego zaangażowania

Trenowanie kształtowania samodzielności u podwładnych

 • Najlepsze momenty w budowaniu samodzielności i przekazywaniu pracownikom uprawnień
 • Sposoby szukania rozwiązań
 • Metody rozwiązywania strategicznych i trudnych zadań
 1. Cykliczne sytuacje trudne
 2. Rzadkie i niestandardowe wyzwania
 3. Wyznaczenie ścieżek postępowania dla podwładnych

Reagowanie na gry i wymówki pracowników. Czyli metody reagowania na gry psychologiczne

Więcej na temat rozwoju kadry menedżerskiej w dziale szkolenia dla menedżerów. Zachęcamy do tego, by skorzystać także z możliwości, jakie dają szkolenia z mobbingu, szkolenia z kierowania zespołem i szkolenia z zarządzania stresem. Umiejętności nabyte w trakcie trwania wszystkich z nich pozwalają podnieść kompetencje z zakresu zarządzania.

Delegowanie Zadań szkolenie zamknięte, podobnie jak inne szkolenia biznesowe, jest dopasowane do indywidualnej specyfiki klienta. W celu uzyskania pełnych informacji na temat szkolenia z delegowania zadań lub innych warsztatów z naszej oferty, która obejmuje także szkolenia online, prosimy o skorzystanie z zapytania ofertowego, lub kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]