delegowanie zadań szkolenie

Szkolenie delegowanie zadań

Delegowanie Zadań — szkolenie podnoszące kierowniczą doskonałość

Delegowanie zadań szkolenie — ułatwia zdecydowanie zarządzanie pracownikami, a tym samym pozwala przyspieszyć ich rozwój zawodowy. Umiejętne przekazywanie uprawnień daje wiele korzyści i właśnie dlatego szkolenie z delegowania zadań jest tak ważnym warsztatem. Umiejętność delegowania obowiązków cechuje sprawnego menedżera. Pozwala na prawidłowe wykonywanie zadań i realizację celów firmy. Dodatkowo angażuje pracowników w zadania ważne i odpowiedzialne. Wielu menedżerów podkreśla, że często wykonują prace, które mogliby wykonywać ich pracownicy. Jednak mimo wszystko wykonują je sami. Dlaczego tak się dzieje? Szkolenia dla menadżerów z motywowania i delegowania zadań pozwala znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Delegowanie zadań — dlaczego tego unikamy?

Wydaje się, że zlecanie prac do wykonania jest rzeczą trudną. Często zwierzchnicy unikają przekazywania pracownikom swoich kompetencji. Jednocześnie przyznają, że chcieliby delegować, jednak tego nie potrafią. Szkolenie — delegowanie zadań pozwala nabyć umiejętności, dzięki którym stanie się to łatwiejsze.

Umiejętność delegowania zadań — korzyści

Należy pamiętać, że korzyści z przekazywania uprawnień nie pozostawiają złudzeń. Przede wszystkim szef powinien jak najczęściej i jak najwięcej delegować. Co najważniejsze zyskują dwie strony. Szef odciąża swój harmonogram od rzeczy „drobiazgowych”, rutynowych, cyklicznych. Czyli jest to bardzo korzystne. Ponieważ otrzymuje więcej czasu i energii na tworzenie wizji, procedur, ma więcej czasu na działania kierownicze. A jednocześnie, delegując zadania, otrzymujemy bardziej doświadczony zespół. Odpowiednio prowadzony pracownik staje się szybciej, bardziej dojrzały zawodowo. Przede wszystkim jest lepiej przygotowany do prowadzenia coraz poważniejszych obowiązków. Właśnie dlatego warto skorzystać z możliwości, jakie dają szkolenia dla menedżerów z delegowania zadań.

Delegowanie zadań — szkolenie, które realnie wspiera menedżera

Zapraszamy na szkolenie Delegowanie Zadań. Zachęcamy do poszerzenia swoich umiejętności kierowniczych o nowe kompetencje. W ramach szkolenia z delegowania zadań każdy uczestnik nauczy się, jak efektywnie delegować zadania swoim pracownikom. W ramach szkolenia dla firm z tego zakresu przekazywana jest wiedza na temat czynników, które hamują zlecanie prac i nie pozwalają na przekazywanie kompetencji podwładnym. Dodatkowo, biorąc udział w szkoleniu, można otrzymać bardzo proste i skuteczne wzorce na wdrożenie nowych metod pracy. Począwszy od przygotowania, wytyczenia celu, wytypowania osoby, poprzez spotkanie i rozmowę z pracownikiem. Godnym uwagi jest fakt, że każda osoba, biorąca udział w szkoleniu, nauczy się zlecać obowiązki w zależności od dojrzałości podwładnego, od jego umiejętności i kompetencji. Szkolenia Delegowanie Zadań znacznie odciążą menedżerów z wielu obowiązków, a jednocześnie pozwolą na rozwój pracowników.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Delegowanie Zadań:

  • Przede wszystkim nauczycie się skutecznie delegować zadania swoim podwładnym
  • Dowiecie się, jak delegować efektywnie i skutecznie. W ten sposób wzrosną kwalifikacje
  • Otrzymacie praktyczne techniki i narzędzia. Dodatkowo szybko wdrożycie je do swojego stylu zarządzania
  • Zmienicie postawy swoich podwładnych dając im możliwości większego rozwoju
  • Na warsztacie nauczycie się wpływać na dojrzałość swojego zespołu
  • Wasz zespół będzie się szybciej rozwijał i stawał bardziej samodzielny, przede wszystkim bardziej odpowiedzialny
  • Podwładni szybciej osiągną dojrzałość zawodową, czyli wezmą odpowiedzialność za osiągane wyniki
  • Delegowanie Zadań szkolenie od A do Z z procesu przekazywania uprawnień i kompetencji

PROGRAM SZKOLENIA Delegowanie Zadań:

Zlecanie obowiązków narzędziem rozwoju Państwa Firmy i edukacji pracowników

  • Wyszczególnienie i inwentaryzacja obowiązków pracowniczych na poszczególnych stanowiskach
  • Angażowanie podwładnych do aktywnego udziału w projektach
  1. Podział zadań na standardowe i zlecenia o charakterze wyjątkowym, czyli związanych z prowadzonym projektem
  2. Rozdysponowanie prac pomiędzy uczestników projektu / zadania
  • Celowy i zaplanowany rozwój podwładnych z wykorzystaniem przekazywania odpowiedzialności

Pragmatyczny proces prawidłowego przekazywania obowiązków na szkoleniu Delegowanie Zadań

  • Działania wstępne do przekazania podwładnym odpowiednich kompetencji
  • Wyznaczenie zakresu prac do przekazania
  • Sformułowanie celów głównych, pośrednich, wszelkich wytycznych
  • Sprecyzowanie i określenie pracy dla poszczególnych pracowników
  • Metody przekazywania obowiązków
  • Techniki na zdefiniowanie kierunków pracy i oczekiwanych wyników

Umiejętność przekazywania prac jako element budowania i kształtowania kompetencji menedżerskich

  • Warunki prawidłowego zlecania obowiązków i uprawnień
  1. Co? Kiedy? Komu? i Jak delegować?
  2. Ćwiczenie w przekazywaniu obowiązków
  • Zastosowanie motywacji w zlecaniu prac podwładnym
  • Metody wspierania pracownika przy delegowanych zadaniach
  1. Dopuszczalne metody wsparcia i pomocy
  2. Nauka kompetencji w procesie przygotowania do realizacji powierzonych zadań
  3. Zgubne skutki nieprawidłowej pomocy i ich wpływ na realizację

Kontrola i procedury. Delegowanie zadań – szkolenia i rozwój podwładnych

Powody, dla których szefowie nie zlecają czynności swoim podwładnym

  • Mity i fakty
  • Wpływ motywacji pozytywnej i optymizmu do przekazywania kompetencji podwładnym
  • Powody psychologiczne wstrzymujące lub utrudniające zlecanie obowiązków
  • Blokady wynikające z braku formalnych uprawnień podwładnych
  • Możliwość pojawienia się błędów a odpowiedzialność za przeprowadzenie prac

Diagnoza elementów hamujących samodzielność poszczególnych pracowników

  • Mała samodzielność wynikająca z ukształtowania charakteru podwładnego
  • Zagrania psychologiczne i strach przed wzięciem odpowiedzialność za decyzje
  • Zjawisko samoutrudniania jako tarcza maskująca
  • Powody obarczania szefa zadaniami trudnymi, zwłaszcza wymagającymi nadmiernego zaangażowania

Trenowanie kształtowania samodzielności u podwładnych

  • Najlepsze momenty w budowaniu samodzielności i przekazywaniu pracownikom uprawnień
  • Sposoby szukania rozwiązań
  • Metody rozwiązywania strategicznych i trudnych zadań
  1. Cykliczne sytuacje trudne
  2. Rzadkie i niestandardowe wyzwania
  3. Wyznaczenie ścieżek postępowania dla podwładnych

Reagowanie na gry i wymówki pracowników. Czyli metody reagowania na gry psychologiczne

Więcej na temat rozwoju kadry menedżerskiej w dziale szkolenia dla menedżerów. Zachęcamy do tego, by skorzystać także z możliwości, jakie dają szkolenia z mobbingu, szkolenia z kierowania zespołem i szkolenia z zarządzania stresem. Umiejętności nabyte w trakcie trwania wszystkich z nich pozwalają podnieść kompetencje z zakresu zarządzania.

Delegowanie Zadań szkolenie zamknięte, podobnie jak inne szkolenia biznesowe, jest dopasowane do indywidualnej specyfiki klienta. W celu uzyskania pełnych informacji na temat szkolenia z delegowania zadań lub innych warsztatów z naszej oferty, która obejmuje także szkolenia online, prosimy o skorzystanie z zapytania ofertowego, lub kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]