narzędzia menedżerskie

Jakie narzędzia menedżerskie warto wykorzystywać w firmie?

Nie ma dobrego zarządzania bez dobrego menedżera. Nie ma dobrego menedżera bez narzędzi menedżerskich. Wielu zwierzchników postępuje na „czuja”, polegają na intuicji, swoim przeczuciu. Część faktycznie posiada pewne cechy osobowości, że narzędzia menedżerskie mają jakby we krwi. Zarządzanie pracownikami wychodzi im dobrze, mają dobre efekty, zespół ich lubi. Natomiast, jeżeli dodamy do tego wszystkiego odpowiednie techniki zarządzania zespołami – narzędzia menedżerskie – możemy poprawić znacznie efekty zarządzania.

Kim jest dobry menedżer? Zarządzanie zespołem pracowników

Na wstępie doprecyzujmy kto to jest menedżer? Menedżer to osoba, której podstawowym zadaniem jest stworzenie właściwego procesu zarządzania zespołem, aby zrealizować wyznaczony projekt, a docelowo strategię firmy. To osoba o dużej wiedzy, szerokich kompetencjach i umiejętnościach z kierowania zespołem i motywowania pracowników. Często znająca, od tzw. podszewki, każde stanowisko, gdyż to znacznie ułatwia zarządzanie pracownikami i wykorzystywanie narzędzi menedżerskich. Dobrze, jeżeli wcześniej pracował na zróżnicowanych stanowiskach pracy, a zwłaszcza tych podległych sobie. Wieloletnie doświadczenie w pracy na różnorodnych stanowiskach pomaga mu w zarządzaniu zespołem i projektami. Dobry menedżer cechuje się dużą odpowiedzialnością w pracy oraz myśleniem strategicznym.

Narzędzia menedżerskie – role kierownika

Proces kierowania zespołem to szereg czynności do wykonania, które można pogrupować według pewnych ról, jakie menedżer ma do przeprowadzenia. Te role w dużej mierze zależą, nie tyle od samego szefa, ale od dojrzałości pracownika, którym zarządza. Do różnego stopnia dojrzałości zawodowej pracownika – szef przyjmuje odpowiednia rolę. Jednak, by móc dobrze zarządzać różnymi pracownikami, należy zweryfikować swoje umiejętności, co można zrobić na szkoleniach menedżerskich

Menedżer natomiast ma do zrealizowania takie zadania jak:

 • planowanie
 • podejmowanie decyzji
 • organizowanie
 • motywowanie
 • kontrolowanie pracy zespołu

Dlatego bardzo ważnym aspektem w pracy menedżera są posiadane lub wypracowane narzędzia menedżerskie w zakresie zarządzania pracownikami. To od nich zależy efektywność ludzi i realizacja celów.

Cechy dobrego kierownika – sposoby zarządzania pracownikami

Wiele czynników wpływa na skuteczną komunikację z podwładnymi. Do najważniejszych narzędzi menedżerskich, które wpływają na efektywność zarządzania zespołem pracowników należą:

 • umiejętność komunikacji w sposób precyzyjny, unikający nieporozumień  i niedopowiedzeń
 • zdolność udzielenia informacji zwrotnej w sposób motywujący, a nie oceniający
 • umiejętność aktywnego słuchania i weryfikowania, czy przekazywane informacje są jasne i zrozumiałe
 • umiejętność angażowania i motywowania pracowników do działania
 • radzenie sobie z konfliktami i nieporozumieniami w zespole, również zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów
 • umiejętność właściwego dobierania odpowiednich narzędzi do realizacji poszczególnych celów
 • chęć i skuteczne dzielenie się wiedzą.

Te wszystkie umiejętności zarządzania zespołem pracowników stanowią podstawę efektywnego kierowania i zarządzania projektami różnej kategorii. Kiedy komunikacja jest prowadzona w sposób właściwy, kiedy nie ma wątpliwości co do zleconych zadań. Gdy każda osoba w zespole czuje się ważna i potrzebna wówczas łatwiej jest osiągnąć cel i sukces. 

Style zarządzania w kierowaniu zespołami

Jeśli chodzi o sposoby zarządzania pracownikami to wyróżniamy następujące style:

 • autorytarny
 • liberalny
 • demokratyczny
         
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym

 

Autorytarny sposób zarządzania pracownikami

Autorytarny sposób zarządzania pracownikami opiera się na zarządzaniu poprzez wyznaczanie celów, ich późniejszą kontrolę i rozliczanie. Ta forma nie dopuszcza możliwości inicjatywy własnej czy prezentowania swoich pomysłów. Zlecone zadania mają być wykonywane ściśle według wytycznych przekazanych przez przełożonego menedżera. Osoby prowadzące ten typ zarządzania są z reguły bardzo dominujące i surowe, czasem mogą pojawić się u nich zachowania agresywne. Ten sposób zarządzania wprowadza bardzo dużą dyscyplinę, wysoką efektywność pracy oraz jasno określone metody pracy. Idealnie sprawdza się w przypadku prostych i powtarzalnych prac

Niestety, autorytarny sposób zarządzania dość mocno negatywnie wpływa na atmosferę w pracy, skutkuje spadkiem motywacji i frustracjami.

Liberalny sposób kierowania ludźmi

Sposób zarządzania pracownikami liberalny, inaczej zwany integrującym. Daje on dużą swobodę pracownikom w sposobie pracy i podziale obowiązków. Rola menedżera ogranicza się zasadniczo do dostarczenia potrzebnych narzędzi i materiałów do realizacji celu. Liberalny menedżer nie ocenia i nie rozlicza tak skrupulatnie swoich podwładnych. Minusem takiego postępowania jest to, że taki sposób zarządzania prowadzi do chaosu i niskiej efektywności pracy. Brak informacji zwrotnej powoduje, że każdy pracownik działa według samodzielnie ustalonych reguł i zasad pracy. Styl ten sprawdzi się w małej organizacji, kiedy wszyscy członkowie są nastawieni na osiągnięcie wspólnego celu, mają dużą wiedzę i wysokie kompetencje.

Zarządzanie pracownikami w sposób demokratyczny

Sposób zarządzania pracownikami demokratyczny jest uznawany za najbardziej uniwersalny i efektywny. Menedżer jasno określa cele, wskazuje sposoby jego realizacji, ale pozwala pracownikom na kreowanie własnych metod, aby osiągnąć efekt. Pracownicy mają możliwość przedstawienia menedżerowi swoich pomysłów i rozwiązań. Motywowanie odbywa się z wykorzystaniem nagród, które motywują do lepszej, bardziej efektywnej pracy. Ta metoda jest najbardziej skuteczna zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Pracownicy czują się zmotywowani i docenieni. To świetny sposób na rozwój integracji, budowanie zespołu oraz rozwiązywanie konfliktów i problemów.

Współczesne narzędzia komunikacji z pracownikami

Do narzędzi menedżerskich w firmie zaliczyć możemy wszelkiego rodzaju komunikatory, kiedyś skype, gadu-gadu, teraz slack, teams, whatsapp. To narzędzia, do których dostęp ma każdy posiadacz telefonu komórkowego. Można te aplikacje z powodzeniem zainstalować również na komputerze. Służą głównie do realizacji spotkań handlowych lub przekazywania krótkich informacji.

Innymi narzędziami, które mogą posłużyć menedżerowi w sprawnym zarządzaniu w firmie są platformy typu Asana, Clickup czy Trello. To platformy, które pomagają zarządzać projektami od momentu ich stworzenia do finalnego produktu. To także narzędzie, które pilnuje terminów  pozwala na kontrolowanie etapów realizacji. Tworząc określone zadania możemy przypisywać role w zadaniu. Pozwala na bieżące i stałe kontrolowanie procesu realizacji zadania.

Narzędzia menedżerskie w firmie to obecnie tzw. „must have” w każdym  przedsiębiorstwie. Dzięki nim menedżer w dowolnej chwili może zobaczyć jaki jest status realizacji zadania, wskazuje wszystkie zmiany jakie zaistniały w projekcie od początku rozpoczęcia zadania.

Rozwój kompetencji kierowniczych

Nie możesz stać w miejscu, bo wtedy się cofasz. Rozwój kompetencji szefa warto rozpocząć od szkoleń menedżerskich.  Budowanie autorytetu zaczynamy od kierowania, motywowania pracowników i innych cech, które uznasz za warte podszlifowania.

Szkolenia Menedżerskie

W sprawie szkoleń zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą tel. kom. + 48 503 129 393

Kreator