Kompetencje miękkie i twarde

Kompetencje miękkie i twarde – przykłady

O czym myśli osoba, chcąca znaleźć zatrudnienie w nowej firmie lub licząca w przyszłości na awans? Oczywiście o tym, czy ma wystarczające kompetencje, aby pracodawca zdecydował się na taki krok. Z awansem zawsze wiążą się pewne rzeczy: wyższe zarobki, więcej obowiązków, większy prestiż stanowiska pracy. Bardzo często do walki o nowe stanowiska ustawia się wiele osób. Chcąc ich wszystkich prześcignąć, pracownik powinien wykazać się pewnymi umiejętnościami. Są to umiejętności szczególnie cenione przez pracodawcę i decydujące o wyborze właśnie takiego kandydata. Aby osiągnąć wybrane cechy wystarcza szkolenia?

Umiejętności twarde i miękkie – szkolenie kompetencji miękkich

Każdy z nas ma pewne umiejętności. Przykładowo programista zna języki programowania, potrafi kodować, rozwiązywać różnego rodzaju problemy, które spotyka w swojej pracy. To samo można powiedzieć praktycznie o każdym specjaliście ze swojej dziedziny. Od mechanika, przez kosmetyczkę, skończywszy na cukierniku. Są to umiejętności twarde, które w prosty sposób można zweryfikować. Służą do tego testy, zadania rekrutacyjne, a nawet zadane wprost pytania. Odpowiedź na nie może w łatwy sposób wyjaśnić umiejętności i predyspozycje kandydata. Zdobycie umiejętności twardych wymaga najczęściej doświadczenia w zawodzie i przygotowania teoretycznego, uzyskanego w szkole lub na studiach. Takie kompetencje są niezbędne w pracy i stanowią podstawowy warsztat każdego pracownika, przyjętego na dane stanowisko. Poniżej prezentujemy wybrane przykłady kompetencji twardych, dla lepszego ich zobrazowania.

Kompetencje twarde – przykłady

  1. Wiedza merytoryczna – czyli zbiór wszystkich zasad i reguł, które powinna znać osoba wykonująca dany zawód.
  2. Umiejętności specjalistyczne – od osób przyjętych na stanowiskach specjalistycznych, wymagana jest widza i umiejętności wykraczające poza podstawowy zasób, a niezbędnych do rozwiązywania trudniejszych problemów.
  3. Umiejętności łatwe do zweryfikowania – czyli umiejętności mierzalne. Taką umiejętnością jest np. znajomość języka obcego, którą łatwo można sprawdzić testem pisemnym lub rozmową.
      
Szkolenia biznesowe dla firm

  
Kompetencje twarde są niezbędne na większości specjalistycznych stanowiskach pracy, na których od pracownika oczekuje się samodzielności, a pracodawca nie jest w stanie wyszkolić takiej osoby w kilka dni lub tygodni.

Co to są kompetencje miękkie – definicja

Na drugim końcu skali kompetencji znajdują się umiejętności miękkie. Co to takiego? Są to wszelkie umiejętności społeczne, ułatwiające współpracę z innymi ludźmi, w tym komunikacja. Takie umiejętności są niezwykle pożądane na stanowiskach kierowniczych, gdzie osoba musi zarządzać zespołem ludzi o różnych charakterach i predyspozycjach.

Trening komunikacji interpersonalnej – wszechstronne zastosowanie

Umiejętności miękkie, prospołeczne, pozwalają mu zawczasu rozpoznawać sytuacje alarmowe. Tym sposobem można zażegnać wiele konfliktów, sporów i sytuacji, negatywnie wpływających na morale i organizację pracy. Umiejętności miękkie nazywane są również umiejętnościami uniwersalnymi, ze względu na szerokie spektrum ich zastosowania. Przydatne bowiem są tak w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Dla przykładu, asertywność jest przydatna na każdym kroku i w wielu sytuacjach. Może się z tym zgodzić każda osoba, pozostająca w związku lub mająca rodzinę. Sytuacje sporne, mogące prowadzić do konfliktu zdarzają się tam bardzo często. U części partnerów na porządku dziennym, a ich przyczyna w równym stopniu może być błaha, jak i bardzo poważna.

Osoba mająca kompetencje miękkie jest w stanie im zapobiegać, np. rozładowując napiętą atmosferę żartem lub skupiając uwagę osób na czymś zupełnie innym. Wystarczy, że będzie posiadała wiedzę na temat rozwiązywania konfliktów. W tym momencie można zadziałać wieloma technikami, które komunikacja wewnętrzna lub interpersonalna dysponuje. Nietrudno sobie wyobrazić, jak taka osoba może być potrzebna w wielu firmach. Jak wiele może zdziałać pracownik posiadający kompetencje miękkie na wysokim poziomie.

Umiejętności miękkie rozwijamy szkoleniami z komunikacji

Kompetencje w pracy powinny być mocną stroną każdego pracownika lub kandydata. Jeżeli nie jesteś pewien swoich umiejętności miękkich, których niestety nie uczą nas w szkole i na studiach, pomóc może szkolenie z komunikacji interpersonalnej. W jego trakcie można zyskać wiele cennych umiejętności, ułatwiających kontakt z innymi ludźmi. Nauczysz się radzić sobie z konfliktami wśród innych osób, poznasz metody ich rozwiązywania, zażegnywania. Otrzymasz również solidną dawkę wiedzy na temat tego, jak rozmawiać, jak komunikować. A także, jak wydawać polecenia, aby osoba, której je przekażesz, z chęcią chciała je wypełnić.

Aby naukę kompetencji miękkich rozpocząć lub pielęgnować profesjonalnie zapraszamy na szkolenie z komunikacji interpersonalnej

Trening komunikacji interpersonalnej szkolenie

W sprawie szkoleń zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą tel. kom. + 48 503 129 393

Kreator