onboarding pracownika

Co to jest onboarding pracownika w zakładzie produkcyjnym

Onboarding pracownika to wyrażenie, które można dosłownie przetłumaczyć jako „[wejście] na pokład”. Pokładem jest oczywiście firma oraz obejmowane stanowisko, a z tym związany zakres obowiązków przypadających nowemu pracownikowi. Sprawnie przeprowadzony onboarding pracownika pozwala na szybszą i bezproblemową adaptację w nowym miejscu pracy. Jednocześnie uwzględnia aspekty codziennej pracy, jak i nawiązanie relacji z innymi współpracownikami. W szczególności chcemy zwrócić uwagę na onboarding pracownika w zakładzie produkcyjnym, który jest inny niż w standardowych firmach.

Jak powinien wyglądać i co to jest onboarding?

Znalezienie doświadczonego pracownika z wieloletnim doświadczeniem na danym stanowisku jest niezwykle trudne, zwłaszcza w branży produkcyjnej. Ale załóżmy, że jednak uda nam się znaleźć taką osobę. Nawet jeśli nawiąże współpracę z firmą, to i tak konieczne będzie wprowadzenie jej w zakres obowiązków oraz rytm pracy. Doświadczenie z innej firmy, nawet podobnej branży, może być niewystarczające, stąd konieczność adaptacyjnych działań. Między innymi wprowadzenie jej w środowisko zespołu, dlatego nie można pozostawić takiej osoby anonimowo. W dobrym tonie będzie przedstawienie jej współpracownikom, by dać czas na wzajemne nawiązanie interakcji. Tym właśnie zajmuje się onboarding – holistycznym wdrożeniem nowo zatrudnionego pracownika. Takie działanie ma umocowanie w prowadzonych od lat statystykach. Zgodnie z danymi Aberdeen Group, prawidłowo przeprowadzony onboarding pozwala na uzyskanie wzrostu całego zespołu. A dodatkowo sama efektywność pracownicza wzrasta nawet o 62%.

Onboarding powinien objąć szereg aspektów. Od zapoznania ze stanowiskiem pracy przez przedstawienie zasad współpracy z przełożonym, aż po poruszenie kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Końcowym etapem będzie zebranie feedbacku i sprawdzenie postępów, czyli opinia o wdrożeniu i ewentualne powtórzenie niektórych kwestii. Wyobraźmy sobie, że pracownik trafia do działu logistyki i ma zarządzać łańcuchem dostaw. Ilość informacji wdrożeniowych jest bardzo duża, stąd taki proces nie przebiega z dnia na dzień. O ile w środowisku korporacyjnym onboarding przebiegać może nawet przez kilka miesięcy, o tyle w zakładzie produkcyjnym czas na wdrożenie jest ściśle ograniczony. A każdy dzień straty może mieć negatywne konsekwencje organizacyjno-finansowe.
  

Szkolenie Zarządzanie zapasami

 

Onboarding pracownika w zakładzie produkcyjnym

Zanim nowo zatrudniony pracownik zostanie dopuszczony do pracy przy swoim stanowisku produkcyjnym, konieczne jest przeprowadzenie szkoleń teoretycznych. To nie tylko wymogi proceduralne, ale też pewność, że osoba stanie się częścią sprawnie funkcjonującego układu, jakim jest zespół produkcyjny. Mamy tu na myśli nie tylko cykl produkcji, ale też kwestie BHP i systemu komunikacji wewnętrznej. Po tym etapie konieczne jest przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego, czyli tak zwany instruktaż stanowiskowy. Jest to działanie w praktyce pod nadzorem brygadzisty lub wyznaczonej przez niego osoby.

Onboarding pracownika powinien mieć charakter aktywny, czyli nowo zatrudniony wykonuje swoje zadania, a przełożony wspiera i podpowiada na bieżąco. Nie działamy na zasadzie „pracuj młody, a jak czegoś nie wiesz, to pytaj”. Wiele osób w obawie przed wyśmianiem lub z czystej niewiedzy będzie tkwić w błędzie lub niepewności. Pamiętajmy, że pracownik to człowiek, a nie maszyna – liczy się także aspekt socjologiczny, a więc zapoznanie ze współpracownikami. Tutaj bardzo dobrą praktyką będzie przedstawienie nowo zatrudnionej osoby całej brygadzie i możliwość powiedzenia kilku słów o sobie każdemu członkowi zespołu.

Dlaczego warto postawić na onboarding pracowników?

Rzucenie pracownika na głęboką wodę, tylko po podstawowym szkoleniu, to niestety wciąż powszechna praktyka w wielu zakładach produkcyjnych. Efektem tego jest nie tylko dłuższy okres pełnej adaptacji, ale też możliwość pojawienia się szeregu błędów i nieprawidłowości. A to z kolei skutkuje stratami. Lepiej jest więc poświęcić kilka, a nawet kilkanaście dni na pracę pod ścisłym nadzorem, niż liczyć na to, że pracownik samodzielnie przyswoi wiedzę. Poczucie wsparcia, które daje prawidłowo przeprowadzony onboarding, oznacza też szereg odroczonych korzyści. Najważniejsza z nich to zmniejszenie fluktuacji kadrowej rozumianej jako zwiększenie lojalności pracowników i chęć wieloletniej współpracy z firmą. Każdy z nas chciałby czuć się szanowany i akceptowany w nowym środowisku – to także jest rola onboardingu. Dzięki umiejętnemu zarządzaniu procesem wdrożeniowym pracownik szybko znajdzie wspólny język ze swoimi kolegami z pracy, a to z kolei pozytywnie wpłynie na cała brygadę. Onboarding pracowniczy to klucz do sytuacji win-win, w której i firma i nowo zatrudnione osoby będą czerpać korzyści.

Onboarding dla pracowników – same korzyści

Procedura Onboarding to powszechnie wykorzystywane narzędzie w środowisku korporacyjnym, ale też zyskujące popularność w zakładach produkcyjnych. To forma wieloaspektowego wdrożenia pracownika w realia funkcjonowania w danej firmie. Dzięki temu możliwe jest szybsze uzyskanie pełnej efektywności oraz nawiązanie owocnej, długoterminowej współpracy. Pracownik poczuje się w ten sposób zaopiekowany i aktywnie wspierany, co pozytywnie wpływa na organizację pracy i zwiększą motywację do działania.

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach dla działu produkcji oraz w szkoleniach dla logistyki. Jest to świetny sposób na zbudowanie identyfikacji pracowników z firmą oraz na podniesienie ich wiedzy merytorycznej.

Szkolenia logistyka

W sprawie szkoleń zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą tel. kom. + 48 503 129 393

Kreator