Metodologia Agile

Metodologia Agile – nowoczesne zarządzanie projektami

Większa efektywność zespołu i dostarczanie wyższej jakości produktu w krótszym czasie – oto, co pozwala osiągnąć dobrze zaimplementowana metodologia Agile. To nowoczesne podejście do zarządzania projektami i alternatywa dla panującego dotychczas podejścia kaskadowego. Metodyka Agile jest charakterystyczna przede wszystkim dla branży IT. Coraz śmielej jednak wdrażają ją firmy spoza świata programistów, i to w zarządzaniu bardzo różnymi projektami. Czym charakteryzuje się to rozwiązanie i jak można wprowadzić je do życia zespołu? Sprawdźmy na czym polega metodologia Agile!

Metodologia Agile – co to takiego?

Metodyka Agile, nazywana też metodyką zwinną, to nowoczesne zarządzanie projektami, w którym odchodzi się od planowania etapowego na rzecz dynamicznego. Pierwsze jej założenia powstały w latach 90. ubiegłego wieku. Były reakcją na szybki i intensywny rozwój nowych technologii oraz idące za tym rosnące oczekiwania klientów zlecających przygotowanie oprogramowań. Stąd pojawiła się potrzeba usprawnienia procesów zarządzania projektami oraz intensywny rozwój szkoleń wspierających nową metodę. Celem całego procesu było dostarczenie jak najlepszego produktu w jak najkrótszym czasie.

Powszechnie stosowane zarządzanie kaskadowe nie pozwalało na lepszą optymalizację procesów. Bazowało bowiem na starannie zaplanowanych etapach, co niebezpiecznie wydłużało czas oczekiwania. Czyli na przykład, od momentu złożenia zamówienia przez klienta, po wdrożenie programu. Zarządzanie czasem w  projektach nabrało zupełnie innego wymiaru. Wymagało także stałego nadzoru kierownictwa, co z jednej strony ograniczało motywację pracowników, a z drugiej znów rozciągało proces. Do całego procesu należało też włączyć dużo dokumentów, stąd dochodziło do mnożenia dokumentacji. W części przypadków prace zmierzały już do zamykania nieukończonego zlecenia lub realizacji, ale okazywało się, że procesy trwały nawet 3 latach od czasu rozpoczęcia prac! Jaki był tego skutek? Otóż w wielu branżach, gdzie czas był istotny z uwagi na dynamikę rozwoju, nagle oczekiwany produkt/proces często okazywał się nieaktualny. Metodologia Agile, choć stwarzała spore ryzyko ze względu na dużą dynamikę zarządzania, dawała też szanse na szybki sukces. I wiele firm zdecydowało się to ryzyko podjąć.
      

Szkolenie Zarządzanie zespołem projektowym

Metodyka Agile – najważniejsze zasady i wartości

Dokumentem, który dał solidne podwaliny pod znaną dziś metodologię Agile był „Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania” (ang. Manifesto for Agile Software Development). Zawarto w nim kluczowe zasady i wartości nowego systemu szkoleń:

  1. Ludzie i interakcje – to liczy się bardziej niż procesy i narzędzia.
  2. Działające oprogramowanie jest ważniejsze niż obszerna i nawet najdokładniejsza dokumentacja.
  3. Współpraca z klientami ponad formalne ustalenia i żmudne negocjacje.
  4. Aktywne reagowanie na zmiany zamiast sztywnego trzymania się planu.

Zamiast z góry ustalać sztywny plan działania na cały projekt, w metodyce Agile stawia się na tzw. sprinty. To krótkie cykle (1-4 tygodni), w trakcie których zespół samodzielnie ustala cele projektowe i sposoby na ich osiągnięcie. Wraz z końcem sprintu, do klienta trafia przygotowany w tym czasie produkt, a do zespołu – informacja zwrotna o jego jakości. Bardzo ważne jest to, że zespół pozostaje w pełni samodzielny – pracuje bez nadzoru kierownictwa. Pracownicy samodzielnie decydują o sposobach i tempie realizacji poszczególnych zadań. W kontakcie z klientem stawia się na regularność i bezpośredniość – bez oficjalnych i żmudnych negocjacji.

Metoda Agile – zalety i wady

Takie nowoczesne zarządzanie projektami w krótkim czasie wyraźnie „popycha” projekt do przodu. Dzięki liście priorytetów zespół nie traci z oczu najważniejszego celu. Porusza się jak po drogowskazie. Częsta informacja zwrotna pozwala zachować dobry kurs. W zarządzaniu kaskadowym mogłoby dojść do wykrycia poważnego błędu dopiero na jednym z ostatnich etapów pracy. W metodologii Agile mamy pewność, że pomyłka zostanie zidentyfikowana i naprawiona szybko jeszcze na bezpiecznym etapie prac. A to z kolei zagwarantuje, że nie zaburzy następnych etapów realizacji. Trzeba pamiętać, że zagwarantowana duża samodzielność działa na zespół bardzo motywująco. Pracownicy będąc w pełni odpowiedzialnymi za produkt, wykazują większe chęci, by pracować codziennie i jak najlepiej. Dodatkowo sprezentowana swoboda daje możliwość większej twórczości i swobody w szukaniu oryginalnych rozwiązań. Wolność od żmudnych negocjacji i namnażającej się dokumentacji tworzy dodatkową przestrzeń na rzeczywistą, twórczą pracę.

Metodologia Agile – gdzie znajdzie zastosowanie?

Warto jednak pamiętać, że metodologia Agile to nie jest gotowe rozwiązanie dla wszystkich problemów w zarządzaniu projektami. Nie dla wszystkich problemów i nie dla wszystkich firm. Jak każdy system wymaga prawidłowego zaimplementowania do codziennego życia firmy. Błędnie realizowana – tak samo, jak każda inna strategia – nie przyspieszy prac ani nie zwiększy ich skuteczności. Nie sprawdzi się też w każdej branży. Dla IT i programowania została początkowo stworzona i dopracowana, dlatego to tam działa najlepiej. W innych miejscach jej wdrożenie musi przebiegać z jeszcze większą uwagą i pewną elastycznością. Czasami może polegać tylko na zaimplementowaniu kilku zasad, nie wszystkich. A w niektórych firmach, które nie tworzą produktów „od zera”, prawdopodobnie nie znajdzie zastosowania.

Wartości, zasady i metody to jedno. Mapy mentalne to drugie. Nie da się ukryć, że wśród polskich przedsiębiorców nadal dominuje zasada „dowodzić i kontrolować”. Z kolei metodyka Agile wymaga dużego zaufania do pracowników. A to rodzi duże wyzwanie dla całej kadry menedżerskiej. Wymaga konieczności zmiany całego nastawienia do kierowania zespołem. O metodzie Agile warto zatem myśleć nie jak o grupie rozwiązań, ale jak o pewnej filozofii. Takiej, która owszem, oferuje efektywne i nowoczesne zarządzanie projektami, ale wymaga też nie lada pracy – organizacyjnej i mentalnej. A to może stać się dużym wyzwaniem dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie zespołem projektowym.

Zapraszamy na szkolenie zarządzanie projektami. Napisz do nas i przedstaw listę zagadnień, które Cię interesują, a skontaktujemy się z Tobą i przygotujemy ciekawą propozycję.

Zarządzanie projektami

W sprawie szkoleń zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą tel. kom. + 48 503 129 393

Kreator