komunikacja werbalna

Komunikacja werbalna – praktyczne przykłady

Komunikacja to proces, w którym wymieniamy się informacjami wykorzystując mowę, gesty, mimikę, symbole i mowę ciała. Te wszystkie procesy służą do przekazywania zarówno emocji, jak i myśli oraz woli.  Komunikacja to również relacje międzyludzkie i ich właściwy odbiór.

Na co dzień porozumiewamy się za pomocą słów, czyli komunikacji werbalnej, co zdecydowanie upraszcza wymianę informacji i nawiązywanie relacji. Od najmłodszych lat uczymy dzieci poszczególnych wyrazów, aby móc się komunikować i dogadywać wszystkie kwestie. Słowo mówione to precyzyjny przekaz od nadawcy, aby być właściwie zrozumianym.

A zatem, co to jest komunikacja werbalna?

Komunikacja werbalna to nic innego jak proces przekazania myśli w postaci ustnej bądź pisemnej. Aby była skuteczna powinna precyzyjnie określać temat i zakres informacji dostosowany do odbiorcy (np. jego wieku). A także być wypowiadana głośno i wyraźnie, aby odbiorca mógł zrozumieć komunikat.

Komunikacja werbalna daje możliwość szybkiego otrzymania informacji zwrotnej na nasze pytanie. To rodzaj wypowiedzi z reguły „twarzą w twarz”, kiedy odbiorca i nadawca w sposób bezpośredni wymieniają spostrzeżenia. W tym przypadku również obie strony przekazują informację zwrotną w postaci gestów, mimiki, tonu głosu – co stanowi komplementarność komunikatu.

Warto tutaj wspomnieć, że poprzez mowę przekazujemy 35% komunikatów, pozostałe 65% stanowi komunikacja niewerbalna, czyli gesty, mimika, postawa ciała.

Skuteczność komunikacji werbalnej wynika z kilku aspektów. Jednym z nich jest sama treść informacji, w której wykorzystujemy bogactwo naszego słownictwa. Kolejnym ważnym elementem jest akcent i sposób wypowiedzi, czyli np. tempo i płynność wypowiedzi, ton głosu, barwa.

Komunikacja werbalna przykłady

W komunikacji werbalnej wyróżniamy dwa rodzaje komunikacji: ustną lub pisemną.

W kategorii ustnej, kiedy język mówiony stanowi podstawową formę wypowiedzi, możemy wyróżnić następujące przykłady komunikacji werbalnej:

  • Rozmowa bezpośrednia – z reguły odbywająca się twarzą w twarz, bądź telefonicznie, może prowadzona z jedną lub kilkoma osobami jednocześnie. Poprzez rozmowę możemy przekazać nie tylko zasadniczą treść naszego komunikatu, ale również nasze emocje, a także naszą wolę. To także doskonała forma pozwalająca na dyskusję, ponieważ pozwala skupić się tylko i wyłącznie na rozmowie. Stąd na przykład rozmowy dyscyplinujące, rozmowy oceniające, które przeprowadzane są właśnie w tzw. „cztery oczy”.
  • Przemówienie – to wypowiedź wygłaszana przed grupą osób mająca na celu przedstawienie swojej opinii lub wywołanie reakcji  u odbiorców. Przemówienie to także sztuka prezentacji, wykład podczas zajęć np. w szkole. Ta forma komunikacji werbalnej to przykład kiedy nie zawsze będziemy widzieli jak reaguje odbiorca na nasz komunikat. Ważne, aby podczas tej formy wypowiedzi zwracać uwagę na formę, czyli tempo mówienia, dykcję, mimikę twarzy i utrzymywanie kontaktu wzrokowego z odbiorcami.
  • Wideorozmowa bądź wideokonferencja – to symbol dzisiejszych czasów. Za pośrednictwem urządzeń mobilnych można przeprowadzić szkolenia online lub rozmowę, w której przynajmniej jeden z rozmówców może widzieć i słyszeć drugiego. Obecnie ta forma komunikacji werbalnej świetnie sprawdza się podczas spotkań online czy nauki zdalnej, kiedy odległość między uczestnikami rozmowy jest znaczna.
  • W tej kategorii warto również wspomnieć o nagraniach video, tutorialach bądź webinarach. Swoje miejsce znajdzie tutaj także wypowiedź przekazywana za pośrednictwem telewizji bądź radia.
     
Szkolenia z komunikacji

 
Komunikacja werbalna pisemna to na przykład: listy, e-maile, wiadomości elektroniczne typu sms. To także notatki oraz książki, a także oficjalne pisma, ustawy i rozporządzenia. To forma, kiedy naszą informację przekazujemy za pomocą słowa pisanego.

Jak rozwijać komunikację werbalną – przykłady

Warto przyjrzeć się dokładnie nie tylko temu „co mówimy”, ale „jak mówimy”. Komunikacja werbalna, aby była właściwie odebrana powinna nieść za sobą również właściwą formę. Stąd tak ważne jest ćwiczenie mowy, wypowiedzi, dykcji. Wystarczy poczytać o sposobach przygotowywania się dziennikarzy, aby zrozumieć, że ten proces potrafi być bardzo rozbudowany. A po co to wszystko? Aby być dobrze zrozumianym, a przekaz był przejrzysty, wyraźny i czytelny.

Komunikacja – na co zwracać uwagę?

Po pierwsze warto zwrócić uwagę na ton naszego głosu, tempo mówienia, dźwięk jaki wydobywa się z naszych ust. Mówiąc delikatnym głosikiem, cicho, jakby do siebie nie dajemy szansy naszemu odbiorcy, aby nas właściwie zrozumiał. Dodatkowo przekazujemy naszemu rozmówcy, że sami nie jesteśmy przekonani do tego, co mówimy. Dlatego ważne jest, aby mówić pewnie, mocnym głosem (nie głośno), z przekonaniem do tego o czym mówimy. Wówczas nasz przekaz jest zrozumiały i wartościowy.

Kolejna kwestia to aktywne słuchanie. Podczas komunikacji powinniśmy nastawić się nie tylko, że to my będziemy mówić, ale też, że będziemy słuchać. Ważne, aby słuchać uważnie i aktywnie reagować na wypowiedź rozmówcy intonacją, parafrazą, pytaniami. To pokazuje nasze zaangażowanie i zainteresowanie poruszanym tematem. Szczegółowo omawiamy i ćwiczymy aktywne słuchanie na szkoleniach z komunikacji. Ale także na innych szkoleniach, w których komunikacja odgrywa ważną rolę, czyli np. szkolenia ze sprzedaży.

Jak przemawiać – wskazówki

W komunikacji werbalnej ważne jest także skupienie uwagi na formie budowania zdań. Czasami podczas jednej wypowiedzi mamy zbyt wiele rozpraszaczy, np. w postaci wtrącanych, przeciąganych oddechów, zwrotów typu hmmm, yyyy, więc, aha, itp. Bywają one niezbędne, aby nie pozostawiać ciszy w relacji z drugim człowiekiem, gdyż dają sygnał o naszej uwadze. Warto jednak przed rozpoczęciem np. wystąpienia publicznego przemyśleć dokładnie o czym chcemy opowiedzieć, aby tych wtrąceń nie było zbyt wiele. Jednym ze sposobów może być spisanie w punktach poszczególnych etapów wypowiedzi. To zdecydowanie ułatwi zebranie myśli podczas wystąpienia,  a odbiorcy zrozumienie przekazu. Szczegóły opracowywania i przygotowywania się do wystąpień publicznych poznasz na szkoleniach z prezentacji.

Podsumowując – komunikacja werbalna to słowo mówione, którego głównym zadaniem jest przekazanie informacji, emocji bądź woli. W komunikacji ważna, poza samą treścią, jest forma wypowiedzi: tempo, siła i ton głosu, rytm wypowiedzi, artykulacja. Warto pracować i rozwijać swoje umiejętności w komunikacji werbalnej, aby w przyszłości umieć jasno i precyzyjnie budować swoją wypowiedź.

Aby rozwijać umiejętność komunikacji zapraszamy na szkolenia z komunikacji.

Komunikacja

W sprawie szkoleń zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą tel. kom. + 48 503 129 393

Szkolenia dla kierowników – o udzielaniu informacji zwrotnych

Zapraszamy na szkolenia dla kierowników. To najlepszy warsztat, który porządkuje wiedzę zwierzchnika. Nauczysz się wszystkiego od A-Z, w tym wydawania poleceń, formułowania komunikatów, prawidłowego udzielania informacji zwrotnych. Mając takie narzędzia Twoi pracownicy poczują się zmotywowani oraz docenieni, nawet w trudnych sytuacjach zawodowych.  

Kreator

Sprawdź popularne szkolenia: