efektywne spotkania szkolenie

Szkolenie efektywne spotkania. Prowadzenie zebrań

Efektywne spotkania – szkolenie z prowadzenia zebrań z pracownikami

Efektywne spotkanie – szkolenie Prowadzenie zebrań, to narządzie przynoszące bardzo dużo korzyści zwierzchnikowi, jak i pracownikom. Prawdopodobnie każdy z nas był na spotkaniu, które było nudne, smutne, długie a jego cel był niejasny. Z pewnością źle prowadzona narada to dla uczestników strata czasu, znużenie i dezorientacja. Zamiast konkretnych informacji  pracownicy nie wiedzą, jaki cel przyświeca zebraniom. Czyli jaka jest ważność podawanych informacji, ich sens, podział ról, priorytety itp. W związku z tym powoduje to napływ negatywnych emocji i frustracji. Przede wszystkim uaktywniają się zbuntowane postawy, negatywne nastawienie. Następnie opór i rozbicie zaplanowanego przebiegu spotkania. W szczególności mogą pojawić się zachowania niepożądane, które są w stanie zakłócić zaplanowany przekaz.

Należy pamiętać, że zebrania posiadają różną formę oraz skalę ważności. Na jego przebieg wpływa ilość uczestników, rodzaj informacji, charakter spotkania, czas i wiele innych. Dlatego tak wiele czynników może rzutować na przebieg spotkania i jego dynamikę. W związku z tym warto pielęgnować tę umiejętność, aby służyła nam jako narzędzie zarządzania i rozwoju. Przede wszystkim należy trzymać się kilku wytycznych, a ich efektywność na pewno wzrośnie. Poprawi to odbiór, prestiż szefa i jakość realizowanego celu.

Szkolenie efektywne spotkania i prowadzenie zebrań pozwala na poprawę komunikacji i przepływu informacji. Czyli sprawne przekazanie treści, wydawanie poleceń, ocen, zapowiedzi zmian i wiele innych ważnych parametrów.

Efektywne spotkania – Szkolenie Prowadzenie Zebrań dla zwierzchników

Zapraszamy Państwa na Efektywne spotkania, szkolenie Prowadzenie Zebrań. Przede wszystkim nauczą się Państwo „projektować” spotkania z pracownikami. Dowiedzą się Państwo w jaki sposób zarządzać czasem narady oraz jego uczestnikami. Co najważniejsze, szkolenie to pokazuje, że spotkania z podwładnymi mogą być ciekawe, inspirujące i motywujące. Czyli dzięki odpowiednim umiejętnościom poprawia się efektywność pracowników oraz przepływ informacji w zespole. Należy pamiętać, że w trakcie spotkań nie brakuje negatywnych epizodów. W związku z tym nad nimi również nauczą się Państwo panować. Jeżeli chcą Państwo prowadzić efektywne spotkania szkolenie jest podstawowym kluczem, aby to osiągnąć.

Dzięki udziałowi w szkoleniu z Prowadzenia Zebrań:

 • Nauczycie się Państwo, jak efektywnie przygotować oraz przeprowadzać zebrania
 • Dowiecie się, jak zarządzać właściwie czasem podczas spotkań z pracownikami
 • Poznacie Państwo sposoby radzenia sobie z trudnymi osobami i sytuacjami
 • Nauczycie się przede wszystkim kontrolować i motywować ludzi do realizacji zamierzeń podjętych na spotkaniu
 • Poszerzycie Państwo wiedzę z zakresu etykiety biznesowej

 

Efektywne spotkania SZKOLENIE i PROGRAM:

Efektywne spotkania szkolenie, jak nie prowadzić zebrań…

 • Co jest największą zmorą narady?
 • Spotkanie z pracownikami jako strata czasu i demotywator do pracy

Scenariusz spotkania z pracownikami, czyli dostosowanie celu

 • Przekazanie zespołowi ważnych informacji
 • Rozwiązywanie problemów i kwestii spornych
 • Ustalenie celów pracy i zadań
 • Podsumowania pracy zespołu
 • Usprawnienia i generowanie twórczych rozwiązań
 • Inne, wg potrzeb

Jak przygotować się i zaplanować spotkanie z pracownikami? Czyli Twoja check lista

 • Wybór miejsca narady
 • Termin zebrania
 • Lista uczestników
 • Precyzowanie celu spotkania
 • Ustalenie programu zebrania
 • Powiadomienie uczestników

Efektywne spotkania – szkolenie z prowadzenia zebrań

 • Rozpoczęcie spotkania

Co powiedzieć o sobie? W szczególności, gdy jesteś szefem zespołu… Gdy organizujesz spotkanie dla współpracowników…
Sposoby motywującego przekazywania celu zebrania
Ustalenie zasad przebiegu spotkania

 • Prezentacja tematu

Zasady przekazywania informacji
Techniki moderowania i prowadzenia dyskusji
Odpowiadanie na pytania
Sposoby pobudzania dyskusji
Sposoby aktywizowania biernych uczestników zebrania
Kontrola silniejszych osobowości

 • Zakończenie zebrania

Rozdzielenie zadań
Podsumowanie ustaleń

Videokonferencje – przydatny schemat moderowania spotkania

Zebrania twórcze i niestandardowe

 • Zebrania na stojąco i chodzone
 • Technika grupy nominalnej
 • Burza mózgów

Psychologia grupy

 • Procesy grupowe w trakcie zebrania
 • Zjawisko oporu i sposoby pokonywania go
 • Syndrom grupowego myślenia

Przeszkody w realizacji celu zebrania

 • Typowe złodzieje czasu
 • Destruktorzy zebrań
 • Błędy w przeprowadzaniu spotkań

Etykieta w trakcie narady

Konkretne case’y uczestników szkolenia

Dodatkowo więcej informacji na szkoleniach dla menedżerów.

Należy pamiętać, że wszystkie szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki Klienta. W takim razie prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą w celu dopasowania warsztatów:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]