Polubowne rozwiązywanie sporów

Polubowne rozwiązywanie sporów – dlaczego rozmowa jest lepsza niż walka na pozwy?

Gdy wewnątrz organizacji dochodzi do konfliktu między ludźmi, z reguły wystarczy odpowiednio szybka reakcja menedżera. Są jednak takie sytuacje, w których konflikt obejmuje znaczną część, a nawet całość przedsiębiorstwa. W takich sytuacjach rozmowa może nie wystarczyć, a negatywne emocje mogą zagłuszyć argumenty. Zamiast dokonywać masowych zwolnień lub kierować przeciwko sobie pozwy, znacznie lepiej jest zakończyć sprawę przez polubowne rozwiązywanie sporów, czyli przeprowadzenie mediacji.

Mediacje pracownicze – na czym polega polubowne rozwiązywanie sporów?

Praca w bardzo wielu przypadkach wiąże się ze stresującymi sytuacjami wyzwalającymi negatywne emocje, w szczególności w wyniku częstych kontaktów interpersonalnych. To z kolei sprawia, że prędzej czy później pojawi się konflikt, który doprowadzi do napięcia w danej jednostce. A to zaczyna generować dwuznaczne sytuacje, niedomówienia, wadliwą komunikację, w efekcie duży stres. Może się okazać, że problem dotyczy całej grupy, a nawet organizacji, w wyniku czego dojdzie do obniżenia wydajności. W skrajnych wypadkach może doprowadzić nawet do paraliżu przedsiębiorstwa, nieprzestrzegania procedur, niewydolności poszczególnych działów. Aby do tego nie dopuścić, konieczne jest podjęcie skutecznej komunikacji, czyli rozmowy w obecności niezależnej strony.

Tym właśnie są mediacje pracownicze – polubownym rozwiązywaniem sporów. Czyli próbą zażegnania sporu w sposób skuteczny, bez doprowadzania do ścieżki sądowej lub szerszego rozwinięcia konfliktu. Aby jednak mogło dojść do mediacji pracowniczych, konieczna jest dobrowolność i obopólna zgoda do rozmowy, co z reguły udaje się osiągnąć. To właśnie brak przymusu pozwala jasno sformułować stanowisko każdej ze stron, a następnie osiągać kompromisy pod okiem niezależnego, obiektywnego mediatora. Efektem końcowym jest porozumienie, a jego postanowienia powinny być stopniowo wdrażane pod okiem niezależnych organów związanych z mediatorem.

Czy mediacje pracownicze mają sens?

Ktoś mógłby poddać pod wątpliwość skuteczność komunikacji w sytuacji ostrego konfliktu. W chwilach bardzo dużych spięć oraz „otwartej wojny” nie tak łatwo ostudzić emocje. Spójrzmy jednak na alternatywy, gdyż może się okazać, że podtrzymywanie spornej sytuacji wiąże się z dużymi kosztami dla obydwu stron. I chodzi tu nie tylko o koszty materialne, ale także emocjonalne i stres. Walka na pozwy oznacza trwałe osłabienie kontaktów, a nawet wrogość, do tego dochodzi wielomiesięczne, a nawet wieloletnie postępowanie sądowe. Alternatywnie można zwolnić wszelkich buntowników i wydawałoby się, że jest po sprawie. Ale jak się dobrze przeanalizuje konsekwencje takiego postępowania, to się okazuje, że może to być dla nas bardzo kosztowne rozwiązanie. W szczególności wiąże się z ogromnymi kosztami i utratą wydajności na czas kilkumiesięcznej rekrutacji i onboardingu.
       

Szkolenia Menedżerskie

 

Dochodzą tu jeszcze dodatkowe aspekty takiego radykalnego postępowania. Prawdopodobnie zwolnieni pracownicy podzielą się swoimi negatywnymi przeżyciami w sieci. A niewykluczone, że skierują także sprawę do sądu już po ustaniu stosunku pracy. Sprawa znacznie się komplikuje, gdy dochodzi do konfliktu na linii przedsiębiorstwo – związki zawodowe. Członkowie związku nie mogą być z dnia na dzień zwolnieni, więc mediacje, czyli polubowne rozwiązywanie sporów, w takich sytuacjach to jedyne rozsądne wyjście. Dodajmy do tego fakt, że w większości przypadków mediacje są sposobem szybkim i skutecznym. Nawet  w rozległych przypadkach, już po 4-6 tygodniach udaje się wypracować porozumienie pomiędzy stronami. Oczywiście zakładając, że obie strony konfliktu skłonne są do ustępstw oraz wykażą minimum zrozumienia i chęci do współpracy.

Kiedy sprawdzą się mediacje pracownicze – polubowne rozwiązywanie sporów?

Polubowne rozwiązywanie sporów w wielu przedsiębiorstwach do tej pory nie było traktowane zbyt poważnie i zgodnie ze sztuką. Zazwyczaj napięte sytuacje rozwiązywał szaf lub któryś z menedżerów. Wbrew pozorom, mediator w firmie jest instytucją niezwykle potrzebną. Wiąże się to z faktem powszechności występowania konfliktów, w szczególności w dużych organizacjach. Tak naprawdę przy każdym sporze można zaangażować wewnętrznego mediatora pracowniczego, a w szczególności, gdy:

 • Konflikt dotyczy co najmniej dwóch pracowników na podobnych stanowiskach
 • Spór dotyczy podwładnych i przełożonych
 • Konflikt angażuje co najmniej dwa niezależne działy
 • Jedna ze stron oskarżana jest o nękanie lub prześladowanie, na przykład o:
  • Molestowanie seksualne
  • Mobbing
  • Bullying
  • Seksizm
  • Rasizm

W wielu przypadkach konflikty uniemożliwiają pracę z zachowaniem podobnego poziomu efektywności. Dobrym tego przykładem jest strajk, który jest szczególnie ciężkim przejawem sporu. Tutaj już nie wystarczy mediacja wewnętrzna, tu trzeba podejmować decyzje z dużym doświadczeniem i umiejętnościami mediacyjnymi. W takim przypadku lepiej zdać się na zewnętrzną, doświadczoną organizację, by uniknąć stronniczości w którymkolwiek kierunku.

Polubowne rozwiązywanie sporów – kompromis bywa dobrym rozwiązaniem

Spory w przedsiębiorstwie nie działają na korzyść którejkolwiek ze strony, szczególnie gdy zaangażowana jest znaczna grupa pracowników. To jest bardzo duży kłopot dla władz firmy i całej kadry menedżerskiej. Zamiast kierować sprawy do sądu, lepiej zdecydować się na rozmowę z otwartością na argumenty drugiej strony. W tym celu praktykowane są mediacje pracownicze, czyli rozmowa przedstawicieli stron objętych konfliktem w obecności niezależnego mediatora. Wypracowany w ten sposób kompromis o wiele łatwiej i szybciej wdrożyć w życie niż postanowienie sądu.

Zapraszamy serdecznie na szkolenia z mediacji. To najlepsza, najszybsza i najmniej kosztowna forma rozwiązywania konfliktów.

Ale to nie jedyne rozwiązanie, gdyż ogniska konfliktowe są i będą się pojawiały cały czas. W mniejszej lub większej skali. A wielokrotnie u podnóża ich powstawania szwankuje komunikacja lub pewne niedociągnięcia w kierowaniu pracownikami. Dlatego warto rozważyć szerszą perspektywę rozwoju, aniżeli pojedyncze szkolenie. Na pewno korzyści z tego będą bardzo wymierne.

Szkolenie z mediacji

W sprawie szkoleń zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą tel. kom. + 48 503 129 393

Kreator