kierowanie zespołem

Szkolenie dla kierowników. Kierowanie zespołem

Kierowanie Zespołem – możesz się tego nauczyć!

zapisy na szkolenie otwarte

Kierowanie zespołem pracowników jest zadaniem trudnym, odpowiedzialnym i przeznaczonym dla osób, które lubią wyzwania. Właśnie do nich skierowane są szkolenia dla kierowników. Posiadając odpowiednie przygotowanie, wspólnie z pracownikami można osiągnąć wysokie rezultaty. Właściwa współpraca kierownika z zespołem procentuje w postaci dobrze wykonywanych zadań i realizacji postawionych celów przez zwierzchników. W związku z tym chcąc polepszyć wyniki całego zespołu, warto zacząć od poprawy swoich umiejętności kierowniczych i wziąć udział w szkoleniu z kierowania zespołem

Kierowanie zespołem – szkolenie przydatne dla każdego kierownika

Szkolenia dla kierowników to jeden z głównych kierunków naszej wieloletniej specjalizacji. Do wzięcia w nich udziału zapraszamy wszystkich właścicieli, szefów, kierowników, osoby zarządzające pracownikami, do podnoszenia swoich kwalifikacji w zarządzaniu ludźmi. Poniżej znajduje się program szkolenia dla kierowników zespołów. Warsztaty kierownicze prowadzone są w charakterze interaktywnym. Należy pamiętać, że forma treningu została tak przygotowana, aby spełniała najwyższe oczekiwania i przynosiła najlepsze rezultaty. Szkolenie z zarządzania zespołem pracowniczym jest bardzo praktyczne i wiele uczy.

Przebieg szkolenia dla kierowników

Kierowanie Zespołem to szkolenie, które wzbogaca wiedzę kierowniczą, pogłębia umiejętności i porządkuje całą wiedzę na temat zarządzania pracownikami. Szkolenie dla kierowników przeplatane jest grami, symulacjami diagnozującymi. W ten sposób każdy uczestnik rozpozna swoje silne strony oraz obszary do pracy i uzyska umiejętność kierowania zespołem.

Szkolenia dla kierowników szyte na miarę

Szkolenia dla kierowników w formie zamkniętej są bardzo precyzyjnie dopasowywane do specyfiki firmy. Dlatego każdy uczestnik podniesie swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem. W szczególności dotyczy to rodzaju pracy, charakteru zespołu i specyfiki danej firmy. Nasze szkolenia biznesowe budowane są tak, by kierownicy mogli pracować na swoich konkretnych sytuacjach zawodowych, które trener zdiagnozuje jeszcze w procesie przygotowywania się do szkolenia.

Kierowanie zespołem — szkolenie dostosowane do konkretnych potrzeb

W trakcie szkolenia dla kierowników uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, skrypt z dostosowanymi technikami do wielu sytuacji kierowniczych. Co najważniejsze, zastosowane w skrypcie przykłady są odzwierciedleniem rzeczywistych sytuacji zawodowych w danej firmie. Daje to możliwość rozwiązywania konkretnych potrzeb ze środowiska swojej pracy. Dzięki takim materiałom po upływie długiego czasu od szkolenia z kierowania zespołem łatwo można sobie przypomnieć konkretne wzorce zawarte w skrypcie. Kierowanie zespołem to ciągłe samodoskonalenie zwierzchnika, dlatego skrypt staje się tu niezbędnym, pomocnym narzędziem.

Szkolenie z kierowania zespołem — szansa dla osób na stanowisku kierowniczym

Podstawowym zadaniem trenera firmy KREATOR jest przekazanie kierownikom skutecznych, sprawdzonych metod oraz nauczenie technik i wzorców, które zmienią postawy pracowników, którymi zarządzają. Właśnie dlatego polecamy szkolenie Kierowanie Zespołem. Warsztaty te najlepiej budują kompetencje w celu podnoszenia umiejętności w zarządzaniu zespołem. Zapraszamy na szkolenia dla kierowników!

Uczestnicy szkolenia dla kierowników:

 • dostaną gotowe, dopasowane do pracy w danej firmie techniki, zwłaszcza do praktycznego kierowania swoimi pracownikami,
 • polepszą swoje kompetencje jako szef i zwiększą swój autorytet w oczach zespołu,
 • sprawdzą swój obecny typ zarządzania, w szczególności poznają kierunki dalszego rozwoju,
 • poznają skuteczną komunikację ze swoimi pracownikami,
 • otrzymają dużo ciekawych rozwiązań na sytuacje związane z zarządzaniem pracownikami,
 • nauczą się rozmawiać z pracownikami na tematy pozytywne oraz o trudnych sytuacjach,
 • otrzymają narzędzia do motywowania pracowników, przede wszystkim przekazywania pozytywnych i negatywnych informacji o jakości ich pracy.

Program szkolenia dla kierowników:

Na czym polega kierowanie podwładnymi?

 • Jaka jest Twoja rola w zespole? Czyli kierujesz czy inspirujesz?
 • Autodiagnoza Twoich metod zarządzania ludźmi
 • Analiza celów i zadań kierowniczych

Kierownik – bratnia dusza czy boss?

 • Problemy w zarządzaniu obecnymi, zwłaszcza wcześniejszymi kolegami
 • Trudne momenty, jako efekt awansu jednego z kolegów
 • Obszary formowania zespołu pracowniczego – czyli fazy grupowe, trudne momenty i konflikty

Tworzenie wizerunku szefa w oczach nowych podwładnych

 • Techniki zmiany relacji z kolegi na przełożonego
 • Reagowanie na kwestionowanie Twojego stanowiska i funkcji
 • Jak reagować na oznaki buntu i konfliktów w zespole

Autoanaliza własnego stylu zarządzania pracownikami

 • Definicja stylu kierowania
 • Typy kierownicze. Czyli zalety i zagrożenia każdego stylu w zależności od dojrzałości zespołu
 • Jaką obrać strategię? Wybór stylu na daną sytuację, w szczególności praktyczne wskazania
 • Nauka zmiany stylu w zależności od:
 1. wykonywanych zadań
 2. dojrzałości psychologiczno-zawodowej swoich pracowników
 • Testy i gry kierownicze

Trening umiejętności kierowniczych w zarządzaniu podwładnymi

 • Określenie celów stojących przed kierownikiem
 • Co umiem, co muszę poprawić – czyli diagnoza i wyznaczenie celu pracy
 • Trening dopasowywania poszczególnych stylów do konkretnych sytuacji zawodowych

Wydawanie poleceń. Zwłaszcza przekazywanie podwładnym celów i zadań do wykonania

 • Wystąpienie kierownika – czyli prosty sposób na poinformowanie pracowników o zasadach pracy i wymaganiach
 • Wyznaczanie zadań i celów
 • Metody kontroli wykonywanych poleceń
 • Nauka oceniania wykonanej pracy
 • Analizowanie przyczyn niepowodzeń – zwłaszcza po stronie pracownika i szefa

Kierowanie zespołem – czyli praca nad osiąganiem wysokich wyników

 • Czynniki wpływające na samodzielność i efektywność pracowników
 • Organizowanie czasu pracy podwładnym
 • Swoboda a sztywne wykonywanie poleceń
 • Kontrola pracy – stała i jawna, czy na dystans?

Ważna funkcja – umiejętność zlecania zadań

 • Powody braku zlecania zadań w codziennej pracy szefa
 • Co szef może zyskać poprzez przekazywanie uprawnień?
 • Ćwiczenie technik z przekazywania prac pracownikom
 • Co zyska pracownik w wyniku zlecania mu zadań?

Udzielanie pracownikowi informacji zwrotnych o jego pracy

 • Jaki jest cel udzielania informacji zwrotnych?
 • Techniki i wzorce udzielania informacji zwrotnych podwładnym. Przede wszystkim zasady prawidłowej komunikacji
 1. Udzielanie pochwał
 2. Przekazywanie konstruktywnej krytyki

Ćwiczenie case’ów kierowniczych

Dodatkowo, jako uzupełnienie szkolenia dla kierowników, polecamy szkolenie z zarządzania stresem oraz szkolenia z mobbingu.

Co najważniejsze, szkolenia zamknięte z kierowania zespołem są przeprowadzane w oparciu o specyfikę danego klienta. Organizowane przez nas szkolenia dla firm prowadzone są stacjonarnie, ale organizujemy także szkolenia online. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie zapytania ofertowego lub kontakt z Doradcą: