Zarządzanie zespołem produkcyjnym

Zarządzanie zespołem produkcyjnym

Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym – dlaczego to ważne szkolenie?

Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym to szkolenie bardzo ważne, ponieważ nauczą się Państwo trudnej sztuki zarządzania pracownikami produkcji. W ten sposób zdobędziecie wiedzę na temat swoich predyspozycji kierowniczych oraz zdiagnozujecie obecny styl pracy. Przede wszystkim dowiedzą się Państwo jakimi stylami można zarządzać zespołem produkcyjnym. Dodatkowo, jaki to ma związek w przypadku szefa z długim doświadczeniem, a jaki u debiutanta, który awansował z grona kolegów. W trakcie szkolenia dla kierowników produkcji otrzymacie Państwo wszelkie techniki związane z wydawaniem poleceń. Również nauczycie się Państwo sposobów reakcji na zastrzeżenia pracowników oraz prostych technik na zmotywowanie do działania.

Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym – czyli szkolenie wspierające lidera

Należy pamiętać, że szkolenie wyposaży Państwa w niezbędne narzędzia do przekazywania zadań, ale również ich egzekwowania. W szczególności nauczą się Państwo prawidłowo chwalić, ale również motywująco krytykować. Jednym z ważnych elementów podczas szkolenia dla kierowników produkcji jest przeprowadzanie rozmów dyscyplinujących. W ten sposób otrzymają Państwo stosowne wsparcie w przygotowywaniu się do rozmów i ich przeprowadzaniu. Szkolenie Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym to esencja zasad, technik i sposobów zarządzania pracownikami produkcji. W związku z tym otrzymują Państwo w tym zakresie gotowe techniki z dostosowanymi przykładami. Zapraszamy na szkolenia dla kierowników produkcji – kierowników, brygadzistów i mistrzów produkcji.

Dzięki udziałowi w szkoleniu z Zarządzania Zespołem Produkcyjnym uczestnicy:

 • Otrzymają efektywne techniki poprawiające współpracę z ludźmi na produkcji
 • Nauczą się poprawiać wydajność swoich pracowników
 • Zdiagnozują swoje cechy kierownicze, a przede wszystkim wdrożą nowe postawy
 • Otrzymają dużo propozycji związanych z zarządzaniem pracownikami
 • Rozwiną wiele technik w zarządzaniu zespołem produkcyjnym, szkolenie dodatkowo wzmocni ich autorytet

 

PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym:

Zadanie brygadzisty / mistrza w strukturze zarządzania przedsiębiorstwa

Brygadzista / mistrz – czyli wcześniej kolega z pracy, teraz szef

 • Przeszkody napotykane podczas zwierzchnictwa nad wcześniejszymi kolegami
 • Zwyczajowe sytuacje trudne i utarczki w zespole
 • Określenie nowych stosunków z podwładnymi, zwłaszcza sprecyzowanie nowych celów i zadań
 • Etapy kształtowania się zespołu przy nowym szefie

Zarządzanie zespołem produkcyjnym szkolenie ustalania zadań z pracownikami

 • Sposoby informowania o zadaniach i wydawanie poleceń
 • Jakie działania szef może podejmować w czasie trwania zadania
 • Sposoby na podsumowanie i ocenę wykonanej pracy

Techniki rozmowy z grupą podwładnych

 • Metody efektywnej komunikacji z podległymi pracownikami
 • Sposób na przedstawienie pracownikom swoich wymagań i oczekiwań
 • Pracujemy nad wspólnym zaufaniem
 • Radzenie sobie z trudnymi momentami w zarządzaniu zespołem produkcyjnym
 • Przekazywanie oceny zwrotnej, zwłaszcza o jakości wykonanej pracy, czyli narzędzie do motywowaniu pracownika
 • Formułowanie pochwał i przekazywanie konstruktywnej krytyki

Utrwalanie kompetencji w kierowaniu pracownikami produkcji

 • Diagnoza swojego typu kierowania ludźmi
 • Podstawowe zadania lidera podczas współpracy z pracownikami produkcji
 • Wpływ obecnego postępowania na osiągane wyniki przez pracowników
 • Dopasowanie się szefa w zależności od dojrzałości podwładnych
 • Zmiany stylu kierowania wynikające z trudności zadania lub presji czasu

Trudne rozmowy z podwładnymi – czyli rozmowa dyscyplinarna

 • Przeprowadzenie rozmowy z osobą, która nie wywiązuje się z powierzonych zadań
 • Przekazywanie zespołowi negatywnych informacji
 • Sposoby wpływu na motywację podwładnego, w szczególności zwiększające jego motywację do działania
 • Wdrażanie trudnych decyzji
 • Budowanie odpowiedzialności u biernych i narzekających pracowników

Zlecanie prac i obowiązków

 • Prosić o wykonanie czy wydawać polecenia?
 • Praktyczne szablony wypowiedzi przekazujące zadania
 • Przekazywanie dobrych i krytycznych ocen do wykonanych zadań
 • Rozmowa oceniająca i rozliczenie z wykonanych prac

Dodatkowo polecamy inne szkolenia dla produkcji.

Co najważniejsze Zarządzanie zespołem produkcyjnym – Szkolenie dla kierowników produkcji, realizujemy przystosowane do sytuacji zawodowej. W takim razie prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]