Zarządzanie zespołem produkcyjnym

Zarządzanie zespołem produkcyjnym

Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym – dlaczego to ważne szkolenie?

Szkolenia Zarządzanie zespołem produkcyjnym są bardzo ważne, ponieważ nauczą się Państwo trudnej sztuki zarządzania pracownikami produkcji. W ten sposób zdobędziecie wiedzę na temat swoich predyspozycji kierowniczych oraz zdiagnozujecie obecny styl pracy. Dzięki szkoleniu dla pracowników produkcji dowiedzą się Państwo, jakimi stylami można zarządzać zespołem produkcyjnym. Dodatkowo, jaki to ma związek w przypadku szefa z długim doświadczeniem, a jaki u debiutanta, który awansował. W trakcie szkolenia dla brygadzistów otrzymacie Państwo wszelkie techniki związane z wydawaniem poleceń. Nauczycie się Państwo również sposobów reakcji na zastrzeżenia pracowników oraz prostych technik na zmotywowanie do działania.

Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym – szkolenie wspierające lidera

Należy pamiętać, że szkolenie z zarządzania zespołem wyposaży Państwa nie tylko w niezbędne narzędzia do przekazywania zadań, ale również ich egzekwowania. W szczególności nauczą się Państwo prawidłowo chwalić, ale również motywująco krytykować. Jednym z ważnych elementów podczas szkolenia dla kierowników produkcji jest przeprowadzanie rozmów dyscyplinujących. W ten sposób otrzymają Państwo stosowne wsparcie w przygotowywaniu się do rozmów i ich przeprowadzaniu. Szkolenie Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym to esencja zasad, technik i sposobów zarządzania pracownikami produkcji. W związku z tym, podczas szkolenia z efektywnego zarządzania zespołem otrzymują Państwo w tym zakresie gotowe techniki z dostosowanymi przykładami. Zapraszamy na szkolenia dla kierowników produkcji – kierowników, brygadzistów i mistrzów produkcji.

Uczestnicy szkolenia Zarządzanie Zespołem:

 • Otrzymają efektywne techniki poprawiające współpracę z ludźmi na produkcji
 • Nauczą się poprawiać wydajność swoich pracowników
 • Zdiagnozują swoje cechy kierownicze, a przede wszystkim wdrożą nowe postawy
 • Otrzymają dużo propozycji związanych z zarządzaniem pracownikami
 • Rozwiną wiele technik w zarządzaniu zespołem produkcyjnym, szkolenie dodatkowo wzmocni ich autorytet

PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym:

Zadanie brygadzisty / mistrza w strukturze zarządzania przedsiębiorstwa

Brygadzista / mistrz – czyli wcześniej kolega z pracy, teraz szef

 • Przeszkody napotykane podczas zwierzchnictwa nad wcześniejszymi kolegami
 • Zwyczajowe sytuacje trudne i utarczki w zespole
 • Określenie nowych stosunków z podwładnymi, zwłaszcza sprecyzowanie nowych celów i zadań
 • Etapy kształtowania się zespołu przy nowym szefie

Zarządzanie zespołem produkcyjnym szkolenie ustalania zadań z pracownikami

 • Sposoby informowania o zadaniach i wydawanie poleceń
 • Jakie działania szef może podejmować w czasie trwania zadania
 • Sposoby na podsumowanie i ocenę wykonanej pracy

Techniki rozmowy z grupą podwładnych

 • Metody efektywnej komunikacji z podległymi pracownikami
 • Sposób na przedstawienie pracownikom swoich wymagań i oczekiwań
 • Pracujemy nad wspólnym zaufaniem
 • Radzenie sobie z trudnymi momentami w zarządzaniu zespołem produkcyjnym
 • Przekazywanie oceny zwrotnej, zwłaszcza o jakości wykonanej pracy, czyli narzędzie do motywowaniu pracownika
 • Formułowanie pochwał i przekazywanie konstruktywnej krytyki

Utrwalanie kompetencji w kierowaniu pracownikami produkcji

 • Diagnoza swojego typu kierowania ludźmi
 • Podstawowe zadania lidera podczas współpracy z pracownikami produkcji
 • Wpływ obecnego postępowania na osiągane wyniki przez pracowników
 • Dopasowanie się szefa w zależności od dojrzałości podwładnych
 • Zmiany stylu kierowania wynikające z trudności zadania lub presji czasu

Trudne rozmowy z podwładnymi – czyli rozmowa dyscyplinarna

 • Przeprowadzenie rozmowy z osobą, która nie wywiązuje się z powierzonych zadań
 • Przekazywanie zespołowi negatywnych informacji
 • Sposoby wpływu na motywację podwładnego, w szczególności zwiększające jego motywację do działania
 • Wdrażanie trudnych decyzji
 • Budowanie odpowiedzialności u biernych i narzekających pracowników

Zlecanie prac i obowiązków

 • Prosić o wykonanie czy wydawać polecenia?
 • Praktyczne szablony wypowiedzi przekazujące zadania
 • Przekazywanie dobrych i krytycznych ocen do wykonanych zadań
 • Rozmowa oceniająca i rozliczenie z wykonanych prac

Dodatkowo polecamy inne szkolenia dla produkcji, w tym szkolenie 5S lub szkolenie TPM.

Co najważniejsze, Zarządzanie zespołem produkcyjnym – Szkolenie dla kierowników produkcji, realizujemy przystosowane do sytuacji zawodowej. W takim razie prosimy o skorzystanie z zapytania ofertowego lub kontakt z Doradcą: