mediacje pozasądowe

Mediacje pozasądowe w biznesie – jak wyglądają i czy warto z nich korzystać?

Zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią zdarzają się przypadki twardych sporów, które prowadzą do załamania relacji, nawet współpracy. Te najbardziej ekstremalne sytuacje najczęściej kończą się klinczem, ponieważ każda ze stron ma swoje racje i nie chce ugiąć się pod wpływem kontrrozmówcy. Gdy dojście do samodzielnego porozumienia jest niemożliwe i strony nie potrafią rozwiązać konfliktu pojawiają się dwa wyjścia. Pierwszym z nich jest pozew sądowy, który generuje koszty, pochłania czas i skutecznie burzy relacje. Drugim są mediacje pozasądowe, które są o wiele lepszym rozwiązaniem. Polegają one na przekazaniu sprawy do mediatora i przeprowadzenie mediacji. Czyli tak naprawdę angażujemy łącznika, który będzie pośredniczył w rozmowach między stronami i szukał polubownego wyjścia w trudnej sytuacji.

Mediacje pozasądowe – czym są?

Najprościej rzecz ujmując, mediacja to rozmowa prowadzona przez dwie strony, które starają się dojść do porozumienia przy pomocy mediatora. Mediator z kolei to osoba niepowiązana z żadną ze stron, która cechuje się odpowiednimi kompetencjami do wspólnego poszukiwania rozwiązania. Istotą mediacji pozasądowych jest dobrowolne uczestnictwo w nich – nikogo przecież nie można przymusić do dialogu. Po mediacje pozasądowe sięga się w sytuacji, gdy każda ze stron ma odmienną wizję rozwiązania konfliktu lub aktualnego sporu. Zwłaszcza, gdy niemożliwe jest samodzielne dojście do kompromisu i obydwie strony stoją przy swoich stanowiskach.

Rolą mediatora jest rzetelna analiza przedstawionych dowodów oraz wysłuchanie obu stron, a następnie złożenie kilku propozycji rozwiązania sporu. Rozmowy mogą odbywać się zarówno w obecności mediatora, jak i tylko przy jego pośrednictwie. Pierwszy z wariantów to nic innego, jak swoisty nadzór osoby bezstronnej nad przebiegiem rozmów. Drugi z kolei zakłada komunikowanie się poprzez mediatora, który pośredniczy w rozmowach, ale też sam postuluje swoje stanowisko i prezentuje rozwiązania sytuacji. W obu przypadkach intencją jest rozwiązanie sporu bez kierowania pozwu do sądu.

Zalety mediacji pozasądowych

Mediacje to szybki i efektywny sposób do rozwiązania sporu bez jednoczesnego „palenia mostów”. Czas od rozpoczęcia mediacji do osiągnięcia kompromisu najczęściej liczony jest w tygodniach. Podczas gdy od wniesienia pozwu do zakończenia sprawy mijają miesiące, a nawet lata. Również koszty są znacznie niższe w przypadku mediacji, te zazwyczaj zamykają się w trzycyfrowej kwocie. Natomiast sama opłata przy pozwie cywilnym wynosi 5% wartości pozwu, co daje 1.000 złotych przy sporze o wartości 20.000 złotych. Czyli ostateczne koszty sądowe mogą osiągnąć poważne wartości.

Istotą mediacji sądowych jest osiągnięcie kompromisu, czyli takiego stanu, w którym żadna ze stron nie będzie czuć się poszkodowana. Mediacja pomaga utrzymać stosunki pozbawione wrogości czy złych emocji, podczas gdy formalność rozpraw sądowych u wielu osób powoduje negatywne odczucia i stres. W kwestii emocjonalnej istotny jest też fakt poczucia wysłuchania i zrozumienia, co daje obu stronom komfort psychiczny. Fakt, iż kompromis jest wypracowany dobrowolnie, a nie pod przymusem sprawia, że stronom łatwiej do porozumienia.
     

Szkolenia Menedżerskie

 

Mediacje pozasądowe można również wykorzystywać w windykacji należności.  W momencie ustalenia chęci rozmów przez dwie strony wierzycielowi łatwiej jest ściągnąć należność od dłużnika. Oczywiście duża odpowiedzialność spoczywa na roli mediatora i jego skuteczności. Nie bez znaczenia są również możliwości spłaty długu przez dłużnika.

Czy zawsze warto kierować sprawę do mediatora?

Mediacjami mogą być objęte te sprawy, które mogą być objęte ugodą, czyli najczęściej kwestii majątkowych, kłótni, sporów międzyludzkich. Nie od dziś wiadomo, że pieniądze budzą wiele emocji, głównie niestety tych negatywnych. Skorzystanie z usług mediatora jest więc propozycją, po którą warto sięgać w dopuszczalnych do tego sytuacjach. Polubowne rozwiązywanie konfliktów i sporów zawsze będzie lepsze od wydania wyroku sądowego, który siłą rzeczy buduje poczucie przymusu u przynajmniej jednej ze stron. Nie każdy zaakceptuje wyrok sądowy, który będzie musiał zostać wykonany. W efekcie może on zwiększyć wrogość i złe nastawienie stron do siebie.

Mediator, dzięki doświadczeniu i swoim kompetencjom, pomoże wypracować porozumienie w znacznie mniej napiętej atmosferze. Nie bez znaczenia jest także szybkość osiągania kompromisu i rozwiązania problemu. Nikt przecież nie chce latami spotykać się na kolejnych rozprawach. Tak naprawdę tylko przedmiot porozumienia i jego skala i wartość zmuszają nas do uczestnictwa w rozprawach sądowych. Dlatego, jeśli mamy taką możliwość, zrezygnujmy z usług i tak przeciążonych już sądów na rzecz dostępnych i chętnych do pomocy mediatorów. Do sprawy możemy zaangażować zarówno profesjonalne firmy mediacyjne, jak i mediatorów funkcjonujących przy właściwym rejonowo sądzie.

Rozwiązywanie konfliktów – mediacje pozasądowe na pomoc

Od zarania dziejów nieporozumienia towarzyszyły ludzkości, jednak spory znacznie lepiej rozwiązywać polubownie niż pod przymusem. Ideą mediacji jest uniknięcie „walki na pozwy” i zatrzymanie narastającej wrogości na rzecz dialogu i porozumienia. Aby to było możliwe, konieczna jest obecność mediatora – bezstronnej, godnej zaufania osoby. Wykorzystując neutralny punkt widzenia mediatora, można osiągnąć kompromis, który nie będzie wzbudzać poczucia niesprawiedliwości.

W wielu firmach dochodzi do sytuacji spornych, konfliktowych, jest to rzecz naturalna w relacjach międzyludzkich i komunikacji między pracownikami. W początkowej fazie sporu można jeszcze dużo zrobić, aby zażegnać awanturze, załagodzić spór i pogodzić zwaśnione strony. Można to zrobić, dzięki odpowiedniej wiedzy i umiejętnościom. Dlatego warto skorzystać ze szkolenia z mediacji, nauczyć jednego lub dwóch pracowników w Twojej firmie rozwiązywania konfliktów tego typu. Znacznie to poprawi relacje między pracownikami oraz atmosferę w firmie.

Szkolenie z mediacji

W sprawie szkoleń zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą tel. kom. + 48 503 129 393

Kreator