szkolenia z reklamacji

Szkolenia z reklamacji

Szkolenia z reklamacji – Dlaczego klienci reklamują towary?

Szkolenia z reklamacji – chcąc prowadzić jakąkolwiek działalność handlową musimy się liczyć z tym, że klient może podważyć jakość oferowanych usług. Znajomość procedur towarzyszącą roszczeniom będzie miała istotne znaczenie w dbaniu o zadowolenie klienta oraz wizerunek Państwa Firmy. Dlatego wariantów roszczeń może być bardzo wiele, które wpływają na obniżoną ocenę wartości produktu przez klienta. Szkolenia z reklamacji ukażą różne warianty roszczeń i sposoby postępowania w przypadku ich wystąpienia.

Dlaczego warto przeprowadzić szkolenie z reklamacji?

Na co dzień spotykamy się z produktami, które powstały ze słabszych materiałów, aby otrzymać atrakcyjny cenowo produkt. Dlatego wtedy dochodzi do szybkiego zużycia towarów, które tracą szybciej swoje właściwości i funkcjonalność. Należy pamiętać, że wady powstają również w wyniku uszkodzeń celowych i przypadkowych. Bez względu na przyczynę staniemy w obliczu rozstrzygnięcia przyczyny i ewentualnego zadośćuczynienia. Istotne w reklamacjach jest to, aby postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami konsumenckimi. Należy się przygotować na odpowiednie postępowanie w tym procesie, aby załagodzić negatywne emocje klienta. Czyli nauczyć się rozpatrywać reklamacje. Szkolenie z reklamacji pomoże Państwu zrobić to profesjonalnie zgodnie z literą prawa i poszanowaniem klienta.

Szkolenia z reklamacji – czy klient ma prawo się denerwować?

Przede wszystkim, konsument dokonując zakupu towaru lub usługi zawsze, niezależnie od jego ceny, liczy na produkt wolny od wad. Słuszne jest odczucie większości konsumentów, że obniżony koszt nabycia może iść w parze z obniżoną jakością towaru.

Inaczej mają się okoliczności, gdy nabywca stwierdza produkt wadliwy lub niespełniający warunków, które sprzedający zagwarantował w oferowanej cenie. Bez względu na przyczynę i cenę, powyższe zjawiska będą skutkowały niezadowoleniem, negatywnymi emocjami i wnoszeniem roszczeń przez konsumentów. W tym momencie każda strona winna znać swoje prawa podczas składania skargi na towar lub usługę. Dlatego cenne tu są szkolenia dla sprzedawców z reklamacji, które przyniosą Państwu wiele korzyści.

Większość klientów doskonale rozumie, że towar mógł ulec uszkodzeniu, zepsuciu się. Jednak, w całym tym procesie, najważniejszy dla klienta jest sposób rozwiązania tej trudnej sytuacji. Szkolenie z reklamacji, przygotuje Państwa do rozwiązywania sporów zgodnie z obowiązującymi przepisami konsumenckimi. Nauczy postępowania z klientami na płaszczyźnie emocjonalnej. I tu szkolenie z reklamacji odgrywa najważniejsze zadanie, gdyż uczy radzenia sobie z takimi sytuacjami. Dlatego warto uczestniczyć w warsztatach z reklamacji, aby profesjonalnie postępować w tych trudnych sytuacjach. Szkolenia biznesowe z tego zakresu pozwolą nabyć wiedzę, która okaże się wtedy niezbędna.

Szkolenie z reklamacji z poprawnej obsługi trudnych spraw

Szkolenia z Reklamacji sprawią, że każdy klient doceni sprawność w załatwianiu jego trudnej sprawy. To dla każdego z nas duży problem, kiedy nabyta rzecz jest niepełnowartościowa. Podstawą do postępowania jest wiedza z zakresu prawa konsumenckiego i kodeksu cywilnego. Dotyczy to sposobu przyjmowania zgłoszeń roszczeniowych, prowadzenia całego procesu, znajomości przepisów konsumenckich w relacji B2B, B2C. Takie działanie winno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to dokumentacji i druków, podjętych decyzji, dotrzymania przepisowych terminów. Zagadnienia, definicje i przepisy konsumenckie porządkuje szkolenie Reklamacje prawne 2023.

Szkolenia z Reklamacji – czyli o zasadach postępowania z klientem

Drugim, równie istotnym czynnikiem jest znajomość zasad postępowania podczas stwierdzenia wad towaru. Klient, który zostanie dobrze obsłużony, w tej trudnej sytuacji potrafi być podwójnie zadowolony. Wie, że jego sprawa zostanie rozwiązana zgodnie z jego pierwotnym oczekiwaniem. Równocześnie wie, że w trakcie reklamowania nie zostaje sam i może liczyć na pomoc sprzedawcy. Zazwyczaj zagadnienia prawne oraz poprawne procedury idą ze sobą w parze. Dlatego sposób zaopiekowania się klientem oraz znajomość przepisów są kluczowe z punktu widzenia oceny naszego profesjonalizmu. Szkolenie z Reklamacji zawiera w swoim programie szereg zachowań, technik ułatwiających postępowanie z negatywnymi emocjami u klientów.

Oferujemy Państwu szkolenia z reklamacji i doradztwo w zakresie obsługi w procesie reklamacyjnym:

Wesprzemy Państwa w:

  • budowie efektywnych procesów, w których  postępowanie z reklamacjami będzie na najwyższym poziomie
  • optymalizacji procesu operowania dokumentacją i procedurami
  • ocenie efektywności Państwa procesów i procedur w realizacji reklamacji
  • przygotowaniu procedur postępowania z klientem w procesie skarg i roszczeń (aspekty prawne i standardy rozmowy z klientem)
  • stworzeniu oraz weryfikacji dokumentacji wspomagającej
  • nauczeniu Państwa pracowników profesjonalnej opieki nad klientem w tym trudnym procesie
  • audycie poziomu obsługi klienta w trakcie zaskarżania jakości produktu

Przykładowe programy szkoleń z reklamacji znajdą Państwo w lewym menu. Organizujemy je zarówno jako szkolenia online, jak i stacjonarne. Poza szkoleniami z reklamacji i sprzedaży prowadzimy też wiele innych rodzajów szkoleń np. szkolenia finansowe czy szkolenia międzykulturowe.
Szkolenia z Reklamacji oraz wszystkie inne szkolenia dla firm są dopasowane do specyfiki każdego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z zapytania ofertowego lub kontakt z Doradcą: