zarządzanie reklamacjami

Zarządzanie reklamacjami

Zarządzanie reklamacjami – Dlaczego klienci reklamują towary?

Zarządzanie reklamacjami – chcąc prowadzić jakąkolwiek działalność handlową musimy się liczyć z tym, że klient może podważyć jakoś oferowanych usług. Znajomość procedur towarzyszącą roszczeniom będzie miała istotne znaczenie w dbaniu o zadowolenie klienta oraz wizerunek Państwa Firmy. Dlatego wariantów roszczeń może być bardzo wiele, które wpływają na obniżoną ocenę wartości produktu przez klienta. Szkolenia Reklamacje ukażą różne warianty roszczeń i sposoby postępowania w przypadku ich wystąpienia.

Na co dzień spotykamy się z produktami, które powstały ze słabszych materiałów, aby otrzymać atrakcyjny cenowo produkt. Dlatego wtedy dochodzi do szybkiego zużycia towarów, które tracą szybciej swoje właściwości i funkcjonalność. Należy pamiętać, że wady powstają również w wyniku uszkodzeń celowych i przypadkowych. Bez względu na przyczynę staniemy w obliczu rozstrzygnięcia przyczyny i ewentualnego zadośćuczynienia. Istotne w zarządzaniu reklamacjami jest to, aby postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami konsumenckimi. Należy się przygotować na odpowiednie postępowanie w tym procesie, aby załagodzić negatywne emocje klienta. Czyli należy nauczyć się rozpatrywać reklamacje. Szkolenie z tego zakresu pomoże Państwu zrobić to profesjonalnie zgodnie z litera prawa i poszanowaniem klienta.

Zarządzanie reklamacjami – Czy klient ma prawo się denerwować?

Przede wszystkim, konsument dokonując zakupu towaru lub usługi zawsze liczy na produkt wolny od wad. Bez względu na jego cenę. Słuszne jest odczucie większości konsumentów, że obniżony koszt nabycia może iść w parze z obniżoną jakością towaru.

Inaczej mają się okoliczności, gdy nabywca stwierdza produkt wadliwy lub niespełniający warunków, które sprzedający zagwarantował w oferowanej cenie. Bez względu na przyczynę i cenę, powyższe zjawiska będą skutkowały niezadowoleniem, negatywnymi emocjami i wnoszeniem roszczeń przez konsumentów. W tym momencie każda strona winna znać swoje prawa podczas składania skargi na towar lub usługę. Dlatego cenne tu są Reklamacje szkolenie, które przyniesie Państwu wiele korzyści.

Większość klientów doskonale rozumie, że towar mógł ulec uszkodzeniu, zepsuciu się. Jednak w całym tym procesie najważniejszy dla klienta jest sposób rozwiązania tej trudnej sytuacji. Reklamacje szkolenie, przygotuje Państwa do rozwiązywania sporów zgodnie z obowiązującymi przepisami konsumenckimi. Nauczy postępowania z klientami na płaszczyźnie emocjonalnej. I tu szkolenie reklamacje odgrywa najważniejsze zadanie, gdyż uczy radzenia sobie z takimi sytuacjami. Dlatego warto uczestniczyć w warsztatach, aby profesjonalnie postępować w tych trudnych sytuacjach.

Reklamacje szkolenie z poprawnej obsługi trudnych spraw

Szkolenia Reklamacje dokonają, że każdy klient doceni sprawność w załatwianiu jego trudnej sprawy. To dla każdego z nas duży problem, kiedy nabyta rzecz jest niepełnowartościowa. Podstawą do postępowania jest wiedza z zakresu prawa konsumenckiego. Dotyczy to sposobu przyjmowania zgłoszeń roszczeniowych, prowadzenia całego procesu, znajomości przepisów konsumenckich w relacji B2B, B2C. Takie działanie winno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to dokumentacji i druków, podjętych decyzji, dotrzymania przepisowych terminów. Zagadnienia, definicje i przepisy konsumenckie porządkuje szkolenie Prawa konsumenta – aspekty prawne.

Szkolenia Reklamacje – czyli o zasadach postępowania z klientem

Drugim, równie istotnym czynnikiem jest znajomość zasad postępowania podczas stwierdzenia wad towaru. Klient, który zostanie dobrze obsłużony w tej trudnej sytuacji potrafi być podwójnie zadowolony. Wie, że jego sprawa zostanie rozwiązana zgodnie z jego pierwotnym oczekiwaniem. Równocześnie wie, że w czasie reklamowania nie zostaje sam i może liczyć na pomoc sprzedawcy. Zazwyczaj zagadnienia prawne oraz poprawne procedury idą ze sobą w parze. Dlatego sposób zaopiekowania się klientem oraz znajomość przepisów są kluczowe z punktu widzenia oceny naszego profesjonalizmu. Szkolenie Reklamacje zawiera w swoim programie szereg zachowań, technik ułatwiających postępowanie z negatywnymi emocjami u klientów Profesjonalna obsługa reklamacji.

Oferujemy Państwu szkolenia reklamacje i doradztwo w zakresie zarządzania reklamacjami:

Wesprzemy Państwa w:

  • budowie efektywnych procesów, w których  zarządzanie reklamacjami będzie na najwyższym poziomie
  • optymalizacji procesu operowania dokumentacją i procedurami
  • ocenie efektywności Państwa procesów i procedur w zarządzaniu reklamacjami
  • przygotowaniu procedur postępowania z klientem w procesie skarg i roszczeń (aspekty prawne i standardy rozmowy z klientem)
  • stworzeniu oraz weryfikacji dokumentacji wspomagającej
  • nauczeniu Państwa pracowników profesjonalnej opieki nad klientem w tym trudnym procesie
  • audycie poziomu obsługi klienta w trakcie zaskarżania jakości produktu

Przykładowe programy szkoleń znajdą Państwo w lewym menu.

 

Szkolenia Reklamacje są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]