budowa autorytetu szefa

Jak budować autorytet szefa?

Szef, jak kapitan drużyny, jeśli jest autorytetem dla członków swojego zespołu, decyduje o spójności i efektywności całej grupy. Wskazuje bowiem przejrzysty kurs i nie pozostawia miejsca na toksyczne i/lub nieproduktywne zachowania. Nikt jednak nie rodzi się szefem. Do każdej roli społecznej musimy się przygotować. I niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą-szefem, czy dostałeś awans na kierownicze stanowisko, przed Tobą wiele nauki! Jeżeli jesteś świeżo upieczonym szefem i zaczynasz swoja przygodę z kierowaniem zespołem, przeczytaj ciekawe wskazówki. Zacznij od poznania sprawdzonych metod na to, jak budować autorytet wśród pracowników oraz jakich zachowań unikać. Budowa autorytetu szefa – wskazówki dla Ciebie!

Czym jest autorytet? Jak wygląda budowa autorytetu szefa

Kiedy słyszymy słowo „autorytet”, myślimy o szacunku, dowodzeniu, porządności. Może też posłuchu i prestiżu. Intuicyjnie wyczuwamy, że jest on czymś dobrym i pożądanym. I to słuszny kierunek! Bo z teoretycznego punktu widzenia autorytet to (z łacińskiego auctoritas) władza, powaga moralna i potencjał do wpływania na otoczenie. Autorytetem możemy też nazwać konkretną osobę, uznając ją za godną szacunku i zaufania; osobę, której rady są wiele warte. Zostać tak zwanym autorytetem nie jest łatwo. Nie każdy człowiek wyuczony będzie autorytetem, tu nie tylko wiedza, majątek, status ma znaczenie. Aby mieć autorytet szefa nie wystarczy też przejść setki szkoleń menedżerskich, wyuczyć się zasad zarządzania. Tutaj potrzeba czegoś więcej. W sztuce zarządzania wyróżnia się:

  • Autorytet formalny – wynika on z obejmowanego stanowiska lub pełnionej roli społecznej. Wskazuje na wysoką pozycję w firmowej hierarchii. Charakteryzuje się tym, że zostaje nadany niejako z zewnątrz, na przykład w ramach rekrutacji dla menedżerów. Oznacza to, że może zarówno szybko przyjść, jak i szybko zniknąć.
  • Autorytet nieformalny – to zdolność zjednania sobie ludzi i znalezienia i u nich posłuchu za pośrednictwem posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. W grę wchodzi też charakter. Czasami nazywa się go autorytetem rzeczywistym.

Co najskuteczniej buduje autorytet kierownika? 5 aspektów

Spójność zachowań – budowa autorytetu szefa

Budowa autorytetu szefa nie istnieje bez spójności zachowań. Lider po wytyczeniu ścieżki musi po niej kroczyć i być przewidywalny. Dzięki temu pracownicy wiedzą, czego się po Tobie spodziewać, a w zespole panuje spokój. Spójność jest wynikiem znajomości swojego charakteru i działania zgodnie z nim – zarówno w miejscu pracy, jak i poza nią (np. na wyjeździe integracyjnym). Dzięki temu zespół będzie traktował Cię poważnie, a nie wypatrywał nieszczerość w Twoim działaniu.

Konsekwencja

Przede wszystkim w egzekwowaniu powierzonych zadań należy być konsekwentnym. Chcesz, by pracownicy dostarczali wyniki, jakich potrzebujesz? Nie możesz wydawać poleceń i nie sprawdzać, czy zostały wykonane. To sprzeczne chociażby z podstawowym działaniem w kierowaniu zespołemkontrola realizacji zadań. Nie możesz także nie reagować w sytuacji, w której zostały zadania zignorowane. To prosta droga do utraty autorytetu kierownika, a nawet demoralizowania zespołu.
        

Szkolenie Zarządzanie pokoleniami

Budowa autorytetu szefa przez komunikatywność

Twoim zadaniem jest dbać o przepływ informacji między członkami zespołu. Musisz przejrzyście komunikować cele, nie pozostawiając miejsca na niedopowiedzenia. Bo od niedopowiedzenia do niezrealizowania zadania tylko jeden krok. A wtedy z pewnością zostaniesz postawiony w sytuacji, w której pracownik zarzuci Ci brak komunikatywności. Mile widziana będzie również umiejętność prostego przekazywania wiedzy, chociażby w postaci prostej sztuki prezentacji. To na pewno wzmocni Twój wizerunek u pracowników i będzie prawidłowym elementem budowania Twojego autorytetu. Podstawową umiejętnością dla Ciebie będzie także umiejętność prowadzenia zebrań.

Punktualność

Punktualne pojawianie się w pracy i na spotkaniach firmowych to wyraz szacunku wobec podwładnych. Stanowi też dowód na umiejętność prawidłowego zarządzania własnym czasem. To jeden z najprostszych sposobów na budowanie autorytetu szefa.

Umiejętność podejmowania decyzji

Na kierowniczym stanowisku decyzje pojawiają się na każdym kroku. I musisz umieć podejmować je samodzielnie i trafnie. Jeśli tylko zasugerujesz, że to podwładni mogą decydować za Ciebie, sprawa przegrana! Staniesz wtedy na równi z nimi, a przecież nie o to chodzi w budowaniu autorytetu kierownika. Inną sprawą jest delegowanie zadań. Jeżeli się na nie zdecydujesz, robisz to świadomie, rozwijając swoich ludzi. Zyskasz w ich oczach za to, że pomagasz im się rozwijać i mogą przez chwilę robić rozwojowe zadania. Jednak delegowanie zadań również należy robić zgodnie ze sztuką.

Budowa autorytetu szefa – to przekreśli Twoje szanse!

  • Brak umiejętności przyznania się do błędu – nie chodzi oczywiście o to, żebyś eksponował swoje pomyłki. Musisz ograniczać liczbę popełnianych błędów, ale jeśli już do nich dojdzie, przyznaj się, przeproś, wyciągnij lekcję i pokaż, że ją stosujesz. Odwagą jest przyznanie się, a nie zatajenie.
  • Niesłowność – obiecałeś duży projekt, ale on nie pojawił się w listach obowiązków pracowników i nie podałeś słowa wyjaśnienia? To duży błąd! Niesłowność jest prostym krokiem do utraty zaufania i niepoważnego traktowania przez innych, a docelowo utraty autorytetu.
  • Brak umiejętności panowania nad emocjami – nikt nie oczekuje od Ciebie, że będziesz niczym marmurowy posąg – zawsze dumny i spokojny. W trudnych sytuacjach możesz, a nawet powinieneś pozwolić sobie na emocje. One jednak nigdy nie mogą wymknąć się spod kontroli. Twoje opanowanie świadczy o rozwiniętych kompetencjach miękkich i dużej samoświadomości, a to współtworzy autorytet szefa.
  • Niedostępność – niezależnie od tego, czy w Twojej firmie obowiązuje polityka „otwartych drzwi”, czy raczej wolisz odseparować się od podwładnych, nie pozwól, by pozostawali bez odpowiedzi na zadane Ci pytania. To w najłagodniejszym wypadku doprowadzi do spadku motywacji wśród pracowników. W najgorszym – do mocnego pogorszenia opinii na Twój temat i tym samym podburzenia Twojego autorytetu.

Pamiętaj, że budowa autorytetu szefa to proces. Nawet jeśli go wypracujesz, szybko możesz go utracić. Dlatego zrób wszystko, by nie osiąść na laurach i pielęgnuj w sobie ciekawość oraz szacunek do członków podlegającego Ci zespołu. I koniecznie stale się rozwijaj! Na przykład uczestnicząc w szkoleniach dla menedżerów. Duży nacisk połóż nie tylko na to, jak budować autorytet wśród pracowników, ale też na to, jakich zachowań unikać. Bo z poważaniem jest jak z każdą dobrą opinią – pracuje się nad nią latami, a byle błąd może ją zrujnować.

Chcesz się rozwijać i budować swój autorytet? Zapraszamy na szkolenie Motywowanie pracowników. Napisz do nas i przedstaw swoje życzenia. Przygotujemy dla Ciebie interesującą propozycję rozwojową.

Szkolenie motywowanie pracowników

W sprawie szkoleń zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą tel. kom. + 48 503 129 393

Kreator