programy lojalnościowe

Jakie programy lojalnościowe dla pracowników warto stosować w firmie?

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, w jaki sposób można przyciągnąć do firmy nowych pracowników? Ewentualnie, jakimi działaniami zatrzymać już zatrudnionych? Na jakie cechy postawić, jaki rozwój, jakie szkolenia? Jednym z rozwiązań, które stosuje wielu przedsiębiorców, są programy lojalnościowe dla pracowników. Cóż to takiego?

Programy lojalnościowe dla pracowników to działania mające na celu nagrodzenie pracowników za ich zaangażowanie i innowacyjność, wykorzystywanie swojego potencjału dla rozwoju firmy. To również programy, które budują relacje wewnątrz organizacji i zachęcają do aktywności i zdrowego współzawodnictwa. Ale to również udział pracowników w organizowanych konkursach i quizach firmowych. A także osiąganie określonych celów biznesowych przy współudziale innych pracowników lub działów, departamentów.

Programy lojalnościowe dla pracowników – co warto stosować?

Najczęściej programy lojalnościowe dla pracowników premiują staż pracy, terminowość czy efektywne zarządzanie czasem. Wiele z nich jest oczywiście skierowanych na realizację wyników, gdyż ten parametr jest wiodący na każdym stanowisku pracy. Program benefitów również można zaliczyć do programu lojalnościowego. To wszelkiego rodzaju pakiety medyczne, sportowe, karty do kina czy restauracji.

Odpowiednio dobrane programy lojalnościowe dla pracowników mogą zwiększyć ich produktywność nawet o 44%. Harmonogram wdrożenia takich pakietów należy bardzo dobrze przemyśleć. Warto się zastanowić, jaki cel mają osiągnąć i kiedy tak naprawdę mają zastosowanie. Ważnym aspektem jest czas uruchomienia pakietu lojalnościowego, czyli momentu, od którego pracownik ma szansę otrzymać nagrodę. Dlatego warto skupić się na tworzeniu programu, wielkości profitów oraz ich jakości. W szczególności momentu, w którym pracownik ma szansę na zdobycie podstawowych, chociażby najmniejszych nagród. Tylko wtedy będzie to czynnik zwiększający motywację pracownika do działania. Dobrze przygotowany program ma szanse na wielki sukces. W wielu przykładach i analizach okazywało się, że odpowiednio skonstruowany potrafił zatrzymać wielu pracowników w firmie.

Programy lojalnościowe a motywacja

Lojalny pracownik jest dużo bardziej zaangażowany kiedy widzi ze strony przełożonego, że jego praca jest zauważana i doceniana. W obecnych czasach oferty pracy proponowane na rynku mnożą się w zaskakującym tempie. Obecni i potencjalni pracownicy, stale są nęceni coraz bardziej atrakcyjnymi ofertami. W tej chwili już nie wystarczą owocowe czwartki czy bezpłatny parking jako motywatory do budowania lojalności.

Motywacja dla pracowników to także ścieżka rozwoju uzgodniona i zaplanowana wspólnie z pracownikiem. Każdy pracownik ma inny cel w życiu, który jest dla niego priorytetowy. Dla jednych jest to awans, a dla innych wyższe zarobki. Przed tworzeniem programu motywującego warto porozmawiać z pracownikiem i ustalić, co jest dla niego ważne. Wspólne ukierunkowanie się na dany cel buduje poczucie lojalności wobec pracodawcy. Inwestowanie w takich pracowników procentuje w efektywność jego pracy i zmniejsza ryzyko odejścia do konkurencji.

Co można nagradzać programem lojalnościowym?

Tak naprawdę programem lojalnościowym można nagradzać wszystko to, co jest ważne dla firmy. Osiągnięcie jakiegokolwiek celu będzie dla pracodawcy korzystne. Nagradzamy zarówno cele strategiczne, biznesowe, jak i umiejętność pracy w grupie. Dodatkowo można wyznaczyć pracownikowi bonusy za aktywność i inicjatywę, doszkalanie innych, proaktywność. Na tym etapie pracodawca, zwierzchnik, określa pracownikowi cel do osiągnięcia, jego wielkość i skalę. Warto to dobrze przemyśleć i poklasyfikować.
   

Jak zatrzymać pracowników w firmie?

 

Przykładowe zagadnienia jakie można brać pod uwagę to:

  • realizację planów, celów i wyników sprzedażowych
  • doszkalanie i samorozwój
  • innowacje i aktywność w życiu firmy
  • organizację lub udział w akcjach społecznych
  • polecenia firmy, np. dla potencjalnych nowych pracowników
  • wzorową frekwencję czy punktualność
  • staż pracy

W jakich formach można realizować programy lojalnościowe dla pracowników?

Program lojalnościowy dla pracowników może być poprzedzony sondażem wewnątrz organizacji. W tej formie warto się dowiedzieć, co pracownicy uważają, że powinno być nagradzane oraz w jaki sposób. Pytanie pracowników pozwala na poznanie załogi, ich postrzegania firmy, zbadanie motywacji pracowników do wykonywania obowiązków. To również wskazanie obszarów do rozwoju.

Przedszkole przyzakładowe jako element programu lojalnościowego

Do bardzo częstych programów lojalnościowych w firmie należy przedszkole przyzakładowe. Ta forma bardzo wiąże pracownika z firmą. Ma on pewność, że jego pociecha jest tuż obok w dobrych rękach i pod opieką. Wówczas nie musi spieszyć się do przedszkola, żeby dziecko odebrać. To samo dotyczy programów wakacyjnych typu kolonie dla dzieci czy tzw. wczasy pod gruszą.

Na czym polega praca hybrydowa?

Do programów lojalnościowych można zaliczyć również elastyczność, czyli możliwość pracy hybrydowej. Przy systemie pracy hybrydowej pracownik pracuje częściowo w firmie, częściowo na pracy zdalnej. I można tu pozostawić pracownikowi decyzję w jakiej formie i kiedy będzie pracował. Ale można też narzucić pewien system rotacyjny, korzystny dla firmy i pracownika jednocześnie. Czas zaoszczędzony na dojazdy pracownik może wykorzystać w dowolny sposób.

Dobrze postrzegane są również inwestycje w rozwój pracowników: czyli udział w szkoleniach i kursach. Taka motywacja pracowników działa nobilitująco. Doskonałym motywacyjnym jest opieka medyczna czy karta pakietu sportowego. Niektórzy pracodawcy zauważają również czworonożnych przyjaciół pracowników i oferują im kartę opieki weterynaryjnej. W programach lojalnościowych można znaleźć również opiekę psychologiczną dla pracownika, pomoc fizjoterapeuty czy dietetyka. Celem takich inicjatyw jest dbanie o jak najlepszą kondycję psychiczną i fizyczną pracownika.

Benefitami budującymi lojalność pracowników są także karty przedpłacone, którymi pracownik może dokonać zakupów, kupony do kina czy innych atrakcji kulturalnych. To również bony i paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci. Także spotkania integracyjne i wspólne wyjścia są rodzajem budowania relacji, lojalności wobec pracodawcy. Niektóre firmy tworzą również programy punktowe z nagrodami do odebrania. Część firm daje pracownikowi, jako formę motywacyjną, dodatkowe pełnopłatne dni wolne poza urlopem, które można wykorzystać w wybranym momencie.

Czy warto wprowadzać programy lojalnościowe dla pracowników?

Zdecydowanie tak. Koszty związane z rekrutacją, szkoleniem (np. szkolenia dla działu produkcji), koszty utraconej produktywności przez okres wdrożenia, ewentualne błędy, będą dużo wyższe niż oferowane programy motywujące dla pracowników.

Na koniec warto podkreślić, że nawet najlepszy program lojalnościowy stworzony przez pracodawcę nie jest w stanie zatrzymać dobrych pracowników. Zwłaszcza gdy zasady pracy, atmosfera, relacje, kultura organizacyjna w firmie są złe i nie zachęcają do aktywności.

Wszelkie programy lojalnościowe bez odpowiednich umiejętności menedżerskich niewiele dadzą. Źle przygotowany zwierzchnik, bez umiejętności zarządzania pracownikami, nie zatrzyma swoich podwładnych żadnym pakietem. Dlatego zapraszamy do rozwijania umiejętności szefa. Zacznijmy od kierowania zespołem oraz motywowania pracowników.

Kierowanie zespołem

W sprawie szkoleń zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą tel. kom. + 48 503 129 393

Kreator