Analiza Transakcyjna

Analiza Transakcyjna – szkolenie o motywach i intencjach

Szkolenie Analiza Transakcyjna to praktyczne przełożenie fachowej wiedzy z analizy transakcyjnej na zarządzanie. W tym przypadku wiedza psychologiczna zajmująca się rozwojem osobowości człowieka może mieć duży wpływ na relacje zawodowe. Czyż w zarządzaniu nie są ważne relacje z ludźmi?  Czy w pracy handlowca, menedżera, zwierzchnika, pracownika administracyjnego nie są istotne jego relacje z  drugim człowiekiem? Odpowiedź wydaje się bardzo oczywista.

Na co dzień spotykamy się z różnymi sytuacjami emocjonalnymi. Pozytywnymi, gdzie jesteśmy chwaleni, radośnie poklepywani, wynagradzani. Są również sytuacje mniej przyjemne, gdzie pojawią się spory, kłótnie, negatywne emocje. Wielokrotnie nie potrafimy sobie wytłumaczyć dlaczego z jednymi osobami szybko się dogadujemy, a z innymi popadamy w wieczne konflikty.

Szkolenie z Analizy Transakcyjnej ukaże Państwu powody i możliwe rozwiązania zapobiegania negatywnym zjawiskom.

Analiza Transakcyjna szkolenie o Dziecku Rodzicu i Dorosłym

Każdy człowiek prezentuje jakiś rodzaj osobowości. Czy wiesz kim jesteś? Dzieckiem, Rodzicem, czy Dorosłym w relacjach międzyludzkich? Należy odpowiedzieć sobie na to pytanie, gdyż jest ono kluczem dalszych konsekwencji. W trakcie szkolenia Analiza Transakcyjna dokonają Państwo autodiagnozy i dowiedzą się, który typ osobowości reprezentują. Rodzaj osobowości często skutkuje rodzajem komunikacji, postawy i stosunku do otaczających nas ludzi. Trudno oceniać i diagnozować innych, jeżeli wcześniej nie zdiagnozowało się siebie. A to pomoże Państwu ocenić rodzaj relacji z klientami, podwładnymi, stosunki z przełożonymi i współpracownikami.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Analiza Transakcyjna pracownicy Państwa Firmy:

 • Będą mieli okazję na zmianę jakości relacji z otoczeniem
 • Zdobędą umiejętności do lepszej wydajności i efektywnego porozumiewania się
 • Będą umieli wyeliminować przeszkody w porozumiewaniu się
 • Zyskają lepiej zorganizowaną pracę zespołową
 • Zaczną dostrzegać i zrozumieć motywy i potrzeby drugiego człowieka
 • Będą umieli skutecznie dochodzić do zażegnania konfliktów, uwzględniając przy tym własne stanowisko i swoje prawa

 

PROGRAM SZKOLENIA Analiza Transakcyjna:

Osobowość – źródło specyfiki pracy i skuteczności

 • Przed działaniem poznaj siebie – analiza i ocena własnej osobowości (testy psychologiczne, zabawy, gry i zadania diagnostyczne)
 • Jakie postaci zamieszkały w naszych wnętrzach? Sprawdź, który mieszkaniec jest u Ciebie dominujący – Dziecko, Rodzic, Dorosły?
 • Znaczenie typu osobowości i jego wpływ na rodzaj prezentowanej postawy w rozmowach. Wpływ osobowości na stosunki międzyludzkie

– relacje z klientami
– relacja zwierzchnik-podwładny
– postawy pomiędzy współpracownikami

 • Znaczenie dominującego stylu osobowości na sposób zarządzania pracownikami oraz prezentowane style kierowania

Wpływ postaw dominujących na relacje między rozmówcami i współpracownikami

Wady i zalety z prezentowanych postaw osobowości
Geneza powstawania postaw i jak można jest budować?

 • Dobre wyniki w pracy
 • Metody pracy i ich znaczenie
 • Szablony postaw i zachowań
 • Charakterystyka rozmów z innymi osobami
 • Wpływ oceny własnej i pewności siebie
 • Różne wzorce rozumienia oraz myślenia

Prawidłowa rozmowa źródłem powstawania dobrych relacji oraz wzajemnej życzliwości

 • Jak wygląda idealne porozumiewanie się i czy jest możliwe w naszym codziennym życiu?
 • Przeszkody stojące na drodze w osiąganiu porozumień
 • Komunikacja zaburzona – skutki stosowania nieprawidłowej postawy
 • Odkrywanie i usuwanie przeszkód stojących na drodze skutecznego porozumiewania się

Gry stosowane przez naszych rozmówców – jak z nami próbują zagrać? Najczęściej używane gry i manipulacje

 • Jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy grą a manipulacją?
 • Najczęściej rozpoznawalne gry w relacjach zawodowych

– stosowane gry przez pracowników w kierunku swoich zwierzchników
– jakie gry najczęściej wykorzystują szefowie?
– gry pojawiające się pomiędzy członkami zespołu pracowniczego
– popularne gry stosowane przez klientów

Co robić, gdy ktoś stosuje gry względem Ciebie?

 • Demaskowanie gier
 • Sposoby na zatrzymanie gry rozmówcy
 • Znaczenie stosowanych gier oraz metod porozumiewania się na osiąganie celów zawodowych
 • Skutki pozytywne i negatywne nieświadomych gier. Kiedy nam pomogą, a kiedy nam zaszkodzą

Analiza własnego stylu postępowania w sytuacjach standardowych – co daje szanse, a co niesie zagrożenia

Praca nad budowaniem dojrzałych postaw

 • Sposoby na zażegnanie sytuacji konfliktowych z innymi ludźmi. Techniki i metody postępowania
 • Postawy przyjmowane w sytuacji stresu
 • Radzenie sobie w momentach niepowodzeń – jak wtedy prawidłowo się komunikować?
 • Praca nad budowaniem własnej odpowiedzialności
 • Naucz się działać samodzielnie

Analiza Transakcyjna w zarządzaniu

Przykładowe aspekty, program jest uzależniony od charakterystyki grupy:

 • Techniki tworzenia wzorowych relacji zawodowych i postaw sprzyjających budowaniu partnerstwa zawodowego
 • Role zawodowe i osobiste a motywacja, podejmowanie decyzji i efektywność
 • Rozwiązywanie problemów w oparciu o Analizę Transakcyjną
 • Sposoby stosowania Analizy Transakcyjnej w aspekcie delegowania zadań podwładnym
 • Wpływ specyfiki szefa na prezentowany styl kierowania
 • Analiza Transakcyjna w przypadku przeprowadzenia oceny pracownika i tworzenia jego motywacji do działania

Trening nad indywidualnymi problemami uczestników. Wykorzystanie wiedzy szkoleniowej do poprawy własnych sytuacji zawodowych

 

Analiza transakcyjna szkolenie, które definiujemy według Państwa potrzeb. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]