sztuka prezentacji

Sztuka prezentacji – komu się przyda?

Sztuka prezentacji, wygłaszanie, przemówienia to bardzo przydatna umiejętność, nie tylko w świecie biznesu, ale też prywatnym życiu. Skuteczna sztuka prezentacji nie sprowadza się jednak do stanięcia przed publicznością i przeczytania przygotowanych wcześniej notatek. To wysublimowana i umiejętna gra kompetencji językowych, społecznych i perswazyjnych. I choć niektórzy ludzie rodzą się z naturalnym talentem do przemawiania, sztuki prezentacji i wystąpień publicznych można się nauczyć. W każdym wieku i niezależnie od posiadanych cech charakteru.

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych – dla kogo?

Wygłaszanie prezentacji to codzienność osób na stanowiskach kierowniczych i sprzedażowych. Do zadań kierowników i menedżerów należy bowiem przekazywanie informacji zespołom. Z kolei handlowcy każdego dnia prezentują ofertę firmy podmiotom zewnętrznym, próbując nawiązać kolejne współprace. Opanowana sztuka prezentacji w tych przypadkach odgrywa kluczową rolę w: motywowaniu pracowników, utrzymaniu wartościowej komunikacji między nimi oraz w pozyskiwaniu klientów. Naukę wystąpień publicznych docenią również osoby występujące na deskach scen i katedrach – jako prelegenci i wykładowcy. W ich przypadku umiejętna prezentacja może być skuteczną metodą budowania wizerunku eksperta. Sprawdzi się też do zdobycia uwagi słuchaczy i tym samym przekazania im cennej wiedzy.

Umiejętności te warto opanować także z myślą o prywatnych sukcesach – choćby bezstresowym występowaniu na rodzinnych uroczystościach. Zdolność prezentowania przydaje się też w trakcie spotkań w większym gronie znajomych. Lub z nowymi osobami, którym trzeba opowiedzieć o swojej pasji lub wykonywanym zawodzie. Potencjał sztuki prezentacji jest wręcz nieograniczony!

Jak prowadzić prezentacje? 5 rzeczy, o których warto pamiętać

1. Przygotowanie merytoryczne

O skuteczności wystąpienia publicznego decyduje m.in. dobre przygotowanie. Co najmniej kilka tygodni wcześniej, zanim staniesz przed klientem, zespołem, rodziną, zadbaj o podstawowe parametry. Przede wszystkim określ cel prezentacji i grupę odbiorców, zgromadź (i wyselekcjonuj!) niezbędne informacje oraz przygotuj materiały wizualne (np. slajdy w Power Poincie).

2. Komunikacja niewerbalna

W trakcie wygłaszania prezentacji liczą się nie tylko Twoje słowa, ale też wygląd, mimika i ruchy ciała. Zadbaj zatem o schludny ubiór, adekwatny do dress code’u obowiązującego w danym miejscu i czasie. Przyjmij otwartą postawę, uśmiech, kontakt wzrokowy z publicznością i stosuj gesty dla umocnienia przekazywanych informacji.

3. Zaangażowanie odbiorców

Choć prezentacja z definicji jest komunikacją jednostronną (Ty mówisz, inni słuchają), w nowoczesnej sztuce prezentacji jest miejsce również na aktywność słuchaczy. Poproszenie o krótki komentarz czy zachęcenie do zadania pytania to świetne sposoby na utrzymanie uwagi odbiorców. Nawet przez cały czas trwania wystąpienia. Dlatego zagospodaruj chwilę czasu na aktywizację uczestników. Będzie to dobry przerywnik i wzbogaci Twoje wystąpienie. Tym samym zyskasz chwilę na „mały oddech”.
  

Szkolenie Sztuka prezentacji

 

4. Przejrzystość prezentacji

Rozpocznij prezentację od poinformowania odbiorców o celu wystąpienia. Przedstaw krótką agendę, dzięki której słuchacze będą wiedzieć, czego się spodziewać. Wyraźnie oddzielaj od siebie poszczególne części prezentacji, zwłaszcza, jeśli dotyczą innych kręgów tematycznych. Każdą taką sekcję zwięźle podsumuj – to ułatwi zebranym przyswojenie informacji. W czasie Twojego wystąpienia większość będzie słuchała. Jeżeli masz prezentację, to będzie też czytała. Znajdziesz coś od siebie dla czuciowców? 🙂 Mała podpowiedź – zawsze można coś wręczyć do ręki 🙂

5. Kontrola czasu

Im dłuższe wystąpienie, tym trudniej o utrzymanie uwagi odbiorców przez cały czas jej trwania. Jeśli więc jest taka możliwość, skróć swoją prezentację do niezbędnego i esencjonalnego minimum. A jeśli nie, uwzględnij w niej kilka minut przerwy dla słuchaczy – do dowolnego przez nich zagospodarowania lub z sekcją pytań i odpowiedzi. Podczas samego wystąpienia techniki z zarządzania czasem nie będą aż tak przydatne, ale rozważ je podczas przygotowania.

Co jeszcze jest ważne w sztuce prezentacji?

Wiele elementów składających się na wystąpienie publiczne możesz wcześniej przewidzieć, a później zaplanować i wytrenować. Istnieje jednak pula spraw, na które nie masz tak dużego wpływu. Mowa przede wszystkim o tremie. Jeśli jesteś nieśmiałą osobą, nieprzyzwyczajoną do zabierania głosu, możesz odczuwać duży stres już na samą myśl o prezentacji. Nie oznacza to jednak, że nie powinieneś próbować!

To prawda, że żadne szkolenie ze sztuki prezentacji nie sprawi, że trema u Ciebie bezpowrotnie zniknie. Na takim kursie poznasz jednak sprawdzone techniki minimalizowania stresu i odnajdywania pozytywnych aspektów w roli, jaką przyszło Ci spełniać. Natomiast w aspekcie stresu warto odbyć szkolenie z zarządzania stresem, aby to zagadnienie zgłębić kompleksowo i nauczyć się szybkich technik odstresowujących.

Bardzo ważne w kontekście prowadzenia prezentacji jest również budowanie pewności siebie. Zanim zdecydujesz się na zawód, który w głównej mierze będzie polegał na prezentowaniu myśli, pomysłów czy danych, postaraj się jak najlepiej poznać samego siebie. Znając swoje słabości i mocne strony, znacznie łatwiej jest przygotować się do wykładu i tak kierować prezentacją, by okazała się sukcesem.

Winston Churchill, jeden z najlepszych oratorów XX wieku, powiedział: „Mówca tak powinien skonstruować przemówienie, by wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchaczy”. Taka właśnie myśl powinna Ci przyświecać w toku merytorycznego przygotowywania się do prezentacji oraz w trakcie jej prowadzenia. Warto też pamiętać, że znacznie łatwiej przychodzi nam mówienie o rzeczach, które uznajemy za ciekawe i które są nam bliskie. Wtedy nasz entuzjazm mimowolnie udziela się słuchaczom, a to bardzo cenne!

Wszystko, co najlepsze o prezentacjach na rewelacyjnym szkoleniu sztuka prezentacji!

Sztuka prezentacji – wystąpienia publiczne szkolenia

W sprawie szkoleń zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą tel. kom. + 48 503 129 393

Kreator