komunikacja międzykulturowa w biznesie

Biznes – Komunikacja międzykulturowa

Intercultural Business

Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie jako spoiwo

Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie to przede wszystkim znajomość zasad i umiejętność współpracowania z zagranicznymi partnerami. Jest to ważne przy nawiązywaniu i utrwalaniu silnej i stabilnej współpracy. Obecnie ciężko sobie wyobrazić, aby partnerzy zagraniczni nie znali swoich obyczajów, przyzwyczajeń, specyfiki kulturowej. Dlatego wielu menedżerów, pracowników poszerza swoją wiedzę o kulturze zagranicznych partnerów. Znając zwyczaje swoich kontrahentów stajecie się Państwo poniekąd częścią ich świata. W ten sposób wyrażacie jednocześnie szacunek dla ich tradycji i obyczajów. Co najważniejsze, warsztat, na którym pokażemy jak przełamać bariery w komunikacji międzykulturowej, jest przez nas traktowany jako spoiwo, które cementuje relacje między partnerami oraz ich interesami.

Poznaj kulturę, czyli zrozum swojego kontrahenta

Cykl treningów Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie to zbiór warsztatów, które umożliwiają bliższe zapoznanie się z kulturami różnych narodowości. Należy pamiętać, że obejmują zagadnienia biznesowe, prowadzenie spotkań, rozmów handlowych, metod negocjowania, spędzania czasu itp. Szkolenia ze znajomości różnic międzykulturowych w biznesie są dobrym źródłem informacji o sposobie zachowania podczas spotkań biznesowych, towarzyskich, eventów. Już samo poznawanie obcych kultur i ich zwyczajów jest pasjonujące. Dodatkowo otrzymujemy zacieśnienie więzi, możliwość zrozumienia postaw, motywów działania.

W ten sposób znajomość etykiety biznesowej swoich zagranicznych partnerów mogą Państwo potraktować również w aspekcie towarzyskim. Przydatne stają się spotkania, a nawet rozmowy biznesowe poza środowiskiem firmowym. Jeżeli współpracują Państwo z partnerami międzynarodowymi, warsztaty z Komunikacji Międzykulturowej w Biznesie mogą znacznie poprawić Państwa relacje. W ten sposób wpływając na zacieśnianiu i wielkość współpracy.

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA SZKOLENIA Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie:

Szkolenie z komunikacji w biznesie będzie doskonalić konkretne kompetencje w odniesieniu do kraju, którym są Państwo zainteresowani.
(Box po lewej stronie zawiera regiony lub kraje najczęściej realizowane przez naszych Klientów)

Różnice pomiędzy różnymi kulturami. Czym są? Z czego wynikają?

 • Znajomość obyczajów zagranicznego partnera, czyli znaczenie we współpracy z przedstawicielami innych kultur?
 • Cebula, okulary, góra lodowa – jako cztery analogie dla pojęcia kultury
 • Kultura oraz jej warstwy – omówienie pojęcia pod kątem różnic międzykulturowych w biznesie
 • Polska jako góra lodowa – czyli próba zrozumienia własnego osadzenia kulturowego
 • Quiz międzykulturowy

Wymiary kultury Geerta Hofstede

Analiza i charakterystyka poszczególnych państw oraz regionów. W szczególności pod kątem:

 • Indywidualizmu / kolektywizmu
 • Dystansu władzy
 • Unikania niepewności
 • Kobiecości / męskości
 • Charakterystyka Polski według modelu G. Hofstede

Bariery w komunikacji międzykulturowej w biznesie

 • Wieża dla Derdian – symulacja

Omówienie głównych barier

 • etnocentryzm
 • stereotypy narodowe – czym są? Czyli ich źródła i czemu służą?
 • komunikacja niewerbalna (powściągliwa vs ekspresyjna)
 • szok kulturowy

Komunikacja międzykulturowa w biznesie

 • Różne style komunikacji werbalnej
 • Kultury nisko i wysoko kontekstowe
 • „What do British say vs what do British mean?
 • Podejście do czasu w różnych kulturach
 • Case-study dotyczące percepcji czasu

Praca w środowisku zróżnicowanym narodowościowo. Czyli praktyczne wskazówki dotyczące współpracy z przedstawicielami innych kultur

 • Budowanie pozytywnych relacji
 • Style negocjowania
 • Prowadzenie korespondencji
 • Prowadzenie rozmów telefonicznych
 • Przygotowywanie prezentacji audiowizualnych
 • Savoir-vivre biznesowy
 • Wskazówki, jak uniknąć gaf komunikacyjnych

Komunikacja międzykulturowa w biznesie – rola etykiety biznesowej w różnych kulturach

 • Etykieta w biznesie w różnych krajach (przede wszystkim: powitania, przedstawianie się, tytułowanie, sztuka konwersowania, kontakt wzrokowy, mowa ciała)
 • Zasady etykiety w korespondencji (w szczególności w odniesieniu do wybranych krajów)
 • Wizerunek biznesmena i profesjonalisty. Czyli jak prezentować siebie i swoją firmę?
 • Zasady ubioru w różnych sytuacjach biznesowych, kształtowanie profesjonalnego wizerunku

Dodatkowo prosimy o sprawdzenie wszystkich szkoleń komunikacji międzykulturowej. Poznaj kulturę Indii lub innego kraju, z którego pochodzi partner biznesowy Waszej firmy i nie pozwól, by różnice międzykulturowe w biznesie były problemem.

Należy pamiętać, że wszystkie szkolenia z komunikacji międzykulturowej w biznesie i inne szkolenia dla firm są dopasowane do specyfiki danego klienta. W związku z tym, aby uzyskać pełne informacje, prosimy o skorzystanie z zapytania ofertowego lub kontakt z Doradcą: