Biznes

Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie jako spoiwo

Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie to umiejętność współpracowania z zagranicznymi partnerami.  To bardzo istotny kierunek do nawiązywania i utrwalania silnej współpracy. Obecnie ciężko sobie wyobrazić, aby partnerzy zagraniczni nie znali swoich obyczajów, przyzwyczajeń, specyfiki kulturowej. Znając specyfikę kulturową swoich kontrahentów stajecie się Państwo poniekąd częścią ich świata, wyrażając jednocześnie szacunek dla ich tradycji i obyczajów. Stąd Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie jest przez nas traktowana jako spoiwo, które cementuje relacje między partnerami oraz ich interesami.

Poznaj kulturę i zrozum swojego kontrahenta

Cykl treningów Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie to zbiór warsztatów, które umożliwiają bliższe zapoznanie się z kulturami różnych narodowości. Obejmują zagadnienia biznesowe, sposoby prowadzenia spotkań, rozmów handlowych, metod negocjowania, spędzania czasu itp. Szkolenia ze  znajomości obyczajów są dobrym źródłem zachowań i postaw prezentowanych przez kontrahentów podczas spotkań towarzyskich i eventów. Już samo poznawanie obcych kultur i ich zwyczajów jest pasjonujące. Ale wartością dodaną może być tu zacieśnienie więzi i możliwość zrozumienia postaw kontrahentów i motywów ich działania. Znajomość etykiety biznesowej swoich zagranicznych partnerów mogą Państwo potraktować również w aspekcie towarzyskim. Popularne spotkania, a nawet rozmowy biznesowe poza środowiskiem firmowym. Jeżeli współpracują Państwo z partnerami międzynarodowymi, warsztaty z Komunikacji Międzykulturowej w Biznesie mogą znacznie poprawić Państwa komfort pracy.  Jednocześnie pomóc w zacieśnianiu Państwa relacji biznesowych.

 

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA SZKOLENIA Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie:

Szkolenie będzie doskonalić konkretne kompetencje w odniesieniu do kraju, którym są Państwo zainteresowani.
(Box po lewej stronie zawiera regiony lub kraje najczęściej realizowane przez naszych Klientów)

Różnice pomiędzy różnymi kulturami. Czym są? Z czego wynikają?

 • Znajomość obyczajów zagranicznego partnera i znaczenie we współpracy z przedstawicielami innych kultur?
 • Cebula, okulary, góra lodowa – jako cztery analogie dla pojęcia kultury
 • Kultura oraz jej warstwy – omówienie pojęcia pod kątem różnic obyczajowych w biznesie
 • Polska jako góra lodowa – próba zrozumienia własnego osadzenia kulturowego
 • Quiz międzykulturowy

Wymiary kultury Geerta Hofstede

Analiza i charakterystyka poszczególnych państw oraz regionów pod kątem

 • Indywidualizmu/ kolektywizmu
 • Dystansu władzy
 • Unikania niepewności
 • Kobiecości/ męskości
 • Charakterystyka Polski według modelu G. Hofstede

Bariery w komunikacji międzykulturowej w biznesie

 • Wieża dla Derdian – symulacja

Omówienie głównych barier

 • etnocentryzm
 • stereotypy narodowe – czym są? Jakie są ich źródła? Czemu służą?
 • komunikacja niewerbalna (powściągliwa vs ekspresyjna)
 • szok kulturowy

Komunikacja międzykulturowa w biznesie

 • Różne style komunikacji werbalnej
 • Kultury nisko i wysoko kontekstowe
 • „What do British say vs what do British mean?
 • Podejście do czasu w różnych kulturach
 • Case-study dotyczące percepcji czasu

Praca w środowisku zróżnicowanym narodowościowo. Praktyczne wskazówki dotyczące współpracy z przedstawicielami innych kultur

 • Budowanie pozytywnych relacji
 • Style negocjowania
 • Prowadzenie korespondencji
 • Prowadzenie rozmów telefonicznych
 • Przygotowywanie prezentacji audiowizualnych
 • Savoir-vivre biznesowy
 • Wskazówki, jak uniknąć gaf komunikacyjnych

Znaczenie i rola etykiety biznesowej w różnych kulturach

 • Etykieta w biznesie w różnych krajach (powitania, przedstawianie się, tytułowanie, sztuka konwersowania, kontakt wzrokowy, mowa ciała)
 • Zasady etykiety w korespondencji (w odniesieniu do wybranych krajów)
 • Wizerunek biznesmena i profesjonalisty. Jak prezentować siebie i swoją firmę?
 • Zasady ubioru w różnych sytuacjach biznesowych, kształtowanie profesjonalnego wizerunku

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]