Biznes

Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie jako spoiwo

Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie to przede wszystkim znajomość zasad i umiejętność współpracowania z zagranicznymi partnerami.  W szczególności jest to ważne przy nawiązywaniu i utrwalaniu silnej i stabilnej współpracy. Obecnie ciężko sobie wyobrazić, aby partnerzy zagraniczni nie znali swoich obyczajów, przyzwyczajeń, specyfiki kulturowej. Dlatego wielu menedżerów, pracowników poszerza swoja wiedzę o kulturze swoich zagranicznych partnerów. Znając zwyczaje swoich kontrahentów stajecie się Państwo poniekąd częścią ich świata. W ten sposób wyrażając jednocześnie szacunek dla ich tradycji i obyczajów. Stąd warsztat jest przez nas traktowany jako spoiwo, które cementuje relacje między partnerami oraz ich interesami.

Poznaj kulturę i zrozum swojego kontrahenta

Cykl treningów Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie to zbiór warsztatów, które umożliwiają bliższe zapoznanie się z kulturami różnych narodowości. Należy pamiętać, że obejmują zagadnienia biznesowe, prowadzenie spotkań, rozmów handlowych, metod negocjowania, spędzania czasu itp. Czyli szkolenia ze  znajomości obyczajów są dobrym źródłem informacji o sposobie zachowania podczas spotkań biznesowych, towarzyskich, eventów. Już samo poznawanie obcych kultur i ich zwyczajów jest pasjonujące. Jednak wartością dodaną jest tu zacieśnienie więzi, możliwość zrozumienia postaw, motywów działania.
Znajomość etykiety biznesowej swoich zagranicznych partnerów mogą Państwo potraktować również w aspekcie towarzyskim. Zatem przydatne stają się spotkania, a nawet rozmowy biznesowe poza środowiskiem firmowym. Jeżeli współpracują Państwo z partnerami międzynarodowymi, warsztaty z Komunikacji Międzykulturowej w Biznesie mogą znacznie poprawić Państwa relacje.  W ten sposób wpływając na zacieśnianiu i wielkość współpracy.

 

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA SZKOLENIA z  Komunikacji Międzykulturowej w Biznesie:

Szkolenie będzie doskonalić konkretne kompetencje w odniesieniu do kraju, którym są Państwo zainteresowani.
(Box po lewej stronie zawiera regiony lub kraje najczęściej realizowane przez naszych Klientów)

Różnice pomiędzy różnymi kulturami. Czym są? Z czego wynikają?

 • Znajomość obyczajów zagranicznego partnera i znaczenie we współpracy z przedstawicielami innych kultur?
 • Cebula, okulary, góra lodowa – jako cztery analogie dla pojęcia kultury
 • Kultura oraz jej warstwy – omówienie pojęcia pod kątem różnic obyczajowych w biznesie
 • Polska jako góra lodowa – próba zrozumienia własnego osadzenia kulturowego
 • Quiz międzykulturowy

Wymiary kultury Geerta Hofstede

Analiza i charakterystyka poszczególnych państw oraz regionów pod kątem

 • Indywidualizmu/ kolektywizmu
 • Dystansu władzy
 • Unikania niepewności
 • Kobiecości/ męskości
 • Charakterystyka Polski według modelu G. Hofstede

Bariery w komunikacji międzykulturowej w biznesie

 • Wieża dla Derdian – symulacja

Omówienie głównych barier

 • etnocentryzm
 • stereotypy narodowe – czym są? Jakie są ich źródła? Czemu służą?
 • komunikacja niewerbalna (powściągliwa vs ekspresyjna)
 • szok kulturowy

Komunikacja międzykulturowa w biznesie

 • Różne style komunikacji werbalnej
 • Kultury nisko i wysoko kontekstowe
 • „What do British say vs what do British mean?
 • Podejście do czasu w różnych kulturach
 • Case-study dotyczące percepcji czasu

Praca w środowisku zróżnicowanym narodowościowo. Praktyczne wskazówki dotyczące współpracy z przedstawicielami innych kultur

 • Budowanie pozytywnych relacji
 • Style negocjowania
 • Prowadzenie korespondencji
 • Prowadzenie rozmów telefonicznych
 • Przygotowywanie prezentacji audiowizualnych
 • Savoir-vivre biznesowy
 • Wskazówki, jak uniknąć gaf komunikacyjnych

Znaczenie i rola etykiety biznesowej w różnych kulturach

 • Etykieta w biznesie w różnych krajach (powitania, przedstawianie się, tytułowanie, sztuka konwersowania, kontakt wzrokowy, mowa ciała)
 • Zasady etykiety w korespondencji (w odniesieniu do wybranych krajów)
 • Wizerunek biznesmena i profesjonalisty. Jak prezentować siebie i swoją firmę?
 • Zasady ubioru w różnych sytuacjach biznesowych, kształtowanie profesjonalnego wizerunku

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]