design thinking

Jak zarządzać kreatywnością – design thinking

W obecnych czasach kiedy wydaje nam się, że wszystko zostało już stworzone i wymyślone, pojawia się nowa koncepcja podejścia do procesu innowacji i tworzenia nowych rozwiązań. Pomimo, iż sama nazwa brzmi dość tajemniczo, to nie jest to skomplikowane, jednak wymaga znajomości narzędzi jakimi ta technika się posługuje. Zaletą tej metody jest jej uniwersalny charakter. Z powodzeniem może być stosowana zarówno w małych, jak i w większych przedsiębiorstwach, w każdym przemyśle, biznesie, edukacji czy administracji. Mowa o design thinking, czyli zarządzaniu kreatywnością i myśleniu projektowym.

Zatem co to znaczy design thinking?

Design thinking to podejście do procesów tworzenia nowych rozwiązań, na przykład nowych produktów i usług, w oparciu o realne potrzeby użytkowników. Koncentracja na użytkowniku i jego problemach to główne zagadnienie rozpatrywane przez zespół specjalistów z różnych dziedzin. Metoda ta pozwala spojrzeć na dany problem z wielu perspektyw i realnie ocenić wszelkie możliwości.

Design thinking, czyli myślenie projektowe to proces, który systematyzuje działania projektowe. To kreatywne myślenie odnoszące się nie tylko do samej kreacji i formy. Design to już nie tylko forma graficzna, to zagadnienie dotyczy również kwestii niematerialnych. Rozwiązań do wykorzystania jest wiele. Można projektować procesy zakupowe w sklepach, innowacyjne usługi dla użytkowników, sklepy z usługą bezobsługową czy aplikacje internetowe do zakupów online. To swoisty sposób myślenia, w którym w istniejące realia adoptuje się innowacyjne rozwiązania.

Jak działa design thinking?

Design thinking można podzielić na 5 etapów, które są doskonałym punktem wyjścia do dalszej pracy. Każdy element jest istotny i należy mu poświęcić maximum uwagi i energii. Warto wnikliwie podejść do każdego etapu, aby nasze wnioski i analizy były jak najbardziej wartościowe.

1. Empatia

Aby rozpocząć jakiekolwiek działania, kluczową kwestią jest dogłębne poznanie potrzeb i problemów z jakimi boryka się nasz docelowy klient. To moment kiedy powinniśmy postawić się w roli naszego odbiorcy i spojrzeć jego oczami na dane zagadnienie/problem/produkt. Abu dobrze wykonać to zadanie koniecznym jest „wejście w jego skórę” i przewidzenie wszystkich jego potrzeb. Na przykład jeśli tworzymy nowy produkt kosmetyczny, to warto zastanowić się nad problemami lub efektami jakich oczekuje odbiorca korzystający z naszego specyfiku. Co będzie używał, jak używał, gdzie, jak przewoził, gdzie magazynował, jak prezentował, użytkował itd. itd. To etap, w którym należy wyjść z ankietą rozpoznawczą, która ma pomóc nam zrozumieć potrzeby i problemy odbiorców docelowych. Można także użyć narzędzi takich jak mapa empatii, wywiady i rozmowy bezpośrednie, obserwacje, analiza środowiska i analiza potrzeb. To etap, który otwiera nasze myślenie z twórcy na odbiorcę, na całkowicie inne postrzeganie.

2. Definiowanie problemu

W tym etapie zaczynamy analizować informacje jakie zostały zebrane w poprzednim punkcie. To czas, kiedy możemy realnie ocenić i nazwać proces, który mamy do przeprowadzenia. Jednocześnie podsumować i wyciągnąć wnioski do dalszych etapów prac. Jest to chwila, kiedy dokładnie wiemy jaki będzie sposób wykorzystania, zagospodarowania, użytkowania produktu/usługi u odbiorcy ostatecznego. Pominięcie tego etapu może w kolejnym kroku znacznie utrudnić i rozproszyć pracę. A może też ją poprowadzić w trochę innym kierunku. Gdyż zaczniemy wykonywać zadanie wedle własnych założeń lub domysłów. Dokładne zdefiniowanie problemu to również oszczędność czasu na kolejnym etapie.
  

Szkolenie Design Thinking

3. Szukanie rozwiązań

Po zebraniu informacji i ich przeanalizowaniu nadszedł czas na realne projektowanie i tworzenie nowych rozwiązań. Pomogą w tym wszystkie dane zebrane od odbiorców naszego produktu. Pamiętajmy również, że odbiorcą lub pomysłodawcą, na etapie projektowym, powinny być osoby z różnych branż, działów, segmentów. Tak, aby uzyskać możliwie niestandardowe rozwiązania. Nawet osoby nieznające się na danym zagadnieniu mogą zasugerować zaskakująco dobre pomysły i procedury.

Mając wiedzę zdobytą na poprzednich etapach wiemy jakich rozwiązań oczekuje od nas odbiorca, jak chce użytkować nasz produkt, jakie miał wcześniej problemy. To moment kiedy możemy rozwinąć nasze skrzydła i wymyślać, tworzyć i szukać idealnych rozwiązań. Stąd tak ważna jest dobra analiza poprzedniego etapu, aby wyciągnąć wyraźne i konkretne wnioski, aby proces twórczy był faktycznie efektywny. Nie sztuką jest tworzenie dla samego procesu tworzenia. Ważne jest, aby proces ten miał wymierne, nietypowe pomysły, wyróżniające się rozwiązania, dopiero wtedy będzie oryginalny i pomysłowy. Dlatego warto projektować rozwiązania dokładnie dopasowane do wyciągniętych wniosków.

4. Prototypy

Nadszedł czas kiedy z burzy naszych pomysłów możemy wyselekcjonować dwa lub trzy ciekawe rozwiązania. Wybieramy naszym zdaniem najlepsze, aby rozpocząć dalsze prace nad nimi. To etap, kiedy nasze pomysły i rozwiązania nabierają fizycznych kształtów. W tym momencie możemy przyjrzeć się dokładnie naszym wersjom, sprawdzić czy nie mają słabych punktów oraz czy spełniają wszystkie oczekiwania i potrzeby odbiorcy. Ten krok pokazuje także możliwość technologiczną wykonania danego projektu.

5. Testowanie

Mając prototypy naszych pomysłów możemy rozpocząć fazę testowania. Najpierw sami sprawdzamy w praktyce jak działa nasze rozwiązanie, czy spełnia wymagania i czy jest odpowiedzią na problem jaki postawili przed nami użytkownicy. Jeśli jest taka możliwość warto przekazać prototyp do testowania docelowemu użytkownikowi. Wówczas otrzymamy wartościową i niezależną informację zwrotną.

Jak tworzyć nowe produkty?

Korzystając z design thinking możemy każdy produkt czy usługę przygotować według powyższego schematu. Tworząc najpierw ankiety rozpoznawcze, wybierając grupę docelową i badając ich odczucia, zachowania na nasz produkt, otrzymujemy informację zwrotną. Od tego jak przygotujemy nasze ankiety i nasze wywiady zależą kolejne etapy naszego myślenia projektowego. Jeśli etap pierwszy nie będzie prawidłowo przygotowany wówczas każdy kolejny krok będzie wyłącznie zbędą pracą, którą trzeba będzie powtórzyć. Dobrze przygotowany wywiad powinien dokładnie precyzować nasze zagadnienie. Układając ankietę warto pochylić się nad nią i stworzyć szczegółowy plan pytań.

Design Thinking – jak tworzyć zespół

W drugim kroku będziemy analizować uzyskane informacje. Praca zespołowa na każdym etapie pozwala spojrzeć na dany problem z wielu perspektyw. Ważne, aby zaprosić do zespołu specjalistów z różnych dziedzin, ekspertów, technologów, logistyków, handlowców, itp. Nie zawsze specjalista musi być powiązany blisko z opracowywanym projektem. To szerokie postrzeganie pomoże nam efektywnie wyciągnąć wnioski i wybrać rozwiązania, które powinniśmy wykorzystać w kolejnym etapie. Taki zespół uchroni nas także przed stronniczością i subiektywnym myśleniem i oceną wniosków.

Szukanie rozwiązań czyli nasza przysłowiowa „burza mózgów” to najbardziej kreatywny etap. Tutaj każdy pomysł warto rozważyć. Myślenie nieszablonowe, wychodzące daleko poza ramy dotychczasowych rozwiązań to świetny początek do stworzenia wyjątkowego rozwiązania.

Jak tworzyć nowe produkty – Design Thinking

Kolejne 2 etapy: prototypy i testowanie  to czas kiedy możemy zderzyć z rzeczywistością nasze pomysły. Czasem już na etapie prototypu wiemy, że nasze rozwiązanie jest świetne przy jednostkowych, małych realizacjach. Przy większych niestety nie sprawdzi się. Stąd tak ważne są wcześniejsze etapy, aby uchronić się przed zbędnymi kosztami.

W każdej chwili w naszym procesie możemy wrócić do dowolnego etapu. Design Thinking to uniwersalna metoda pozwalająca elastycznie modyfikować wcześniejsze pomysły i pracować nad coraz bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami. Dużą zaletą design thinking jest jego testowanie przed masową produkcją. To gwarantuje nam znalezienie takiego rozwiązania, które zaspokoi potrzeby użytkowników zgodnie z ich potrzebami. Pomimo, iż wydaje się, że jest to proces długotrwały i czasochłonny to dba on o dokładne i szczegółowe przeanalizowanie problemu i nie narażanie nas na zbędne wydatki i utratę dobrego wizerunku.

Przystępując do zadań projektowych można przejść wiele szkoleń. I wiele zasługuje na uznanie i uwagę. Jeżeli mamy od serca polecić skuteczną metodę i twórcze rozwiązanie, to na pewno będzie to szkolenie Design Thinking.

Design thinking szkolenie

W sprawie szkoleń zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą tel. kom. + 48 503 129 393

Kreator