udzielanie feedbacku

FEEDBACK – co to jest i jak go udzielać?

Mogłoby się wydawać, że przekazywanie informacji zwrotnej nie jest nadzwyczajną umiejętnością. Każdy z nas może udzielić pracownikowi lub współpracownikowi wskazówki na temat jego pracy. Na podstawie raportów, obserwacji czy wyników, może powiedzieć, co zostało zrobione źle, a co wykonane dobrze. Część osób uważa, że udzielanie feedbacku nie jest czymś istotnym i tego nie robią. Inni menedżerowie twierdzą, że należy udzielać jak najczęściej. Z drugiej strony jest znowu grupa, która skupia się na udzielaniu tylko negatywnych informacji zwrotnych, mało chwalą.

Ważne, aby udzielanie feedbacku stało się codziennością i weszło w stałą procedurę komunikacji z podwładnymi. Tylko wtedy, na bieżąco, każdy pracownik w Twojej firmie będzie wiedział, co robi dobrze, a co robi źle. Sedno zagadnienia nie leży jednak w tym, by puścić komunikat w eter, ale by osiągnął on takie cele, na których nam zależy. Czym tak naprawdę jest feedback, do czego on służy, jakie cele możemy osiągać i w jaki sposób komunikować się z podwładnymi? 

Co to jest feedback i na czym polega udzielanie feedbacku?

Feedback to pojęcie, które kilka lat temu na stałe weszło do korporacyjnego żargonu i w zasadzie wyparło termin „informacja zwrotna”. Tłumacząc z języka angielskiego, feedback to właśnie proces udzielania informacji zwrotnej o wykonanej czynności. Polega on na ocenie pracy danej jednostki i poinformowanie jej o wnioskach. Pod pojęciem “jednostka” najczęściej kryje się pojedynczy pracownik, jednak równie popularną praktyką jest udzielanie informacji poszczególnym zespołom, a nawet całemu działowi.
     

Szkolenie Sztuka prezentacji

  

Ocena będąca feedbackiem ze strony kadry kierowniczej ma za zadanie nanieść korektę na działania podległych pracowników lub podtrzymać dobrą pracę. Konieczne jest więc nakierowanie pracownika nie tylko na obszary, w których konieczna jest poprawa, ale też przekazanie oczekiwań i metod na osiąganie lepszych wyników. Czyli nie tylko poprawa w przypadku negatywnej oceny zadania, ale również element pochwały, w przypadku dążenia do podtrzymania prawidłowych wyników pracy. Jak więc widzimy, proces udzielania feedbacku to coś więcej niż “Dobra robota” czy “Zawaliłeś temat”. To cały proces komunikacyjny osadzony w pewnym kontekście sytuacyjnym, którego następstwem powinny być określone działania i emocje.

Udzielanie feedbacku – jak udzielać, a jak nie udzielać?

Wspomniana ogólnikowość feedbacku i oklepane frazesy to tylko jeden z przykładów, jak nie udzielać feedbacku. A często wspominają sami menedżerowie, że brakuje im wiedzy i doświadczenia w udzielaniu informacji zwrotnych. Dlatego często postępują po „omacku”, bardzo ogólnikowo lub gdzieś w przelocie, nie przykładając się do merytorycznej zawartości informacji. Do najczęstszych błędów przy udzielaniu feedbacku można zaliczyć:

  • Publiczne krytykowanie danej osoby. Negatywny feedback zawsze przekazujemy bezpośrednio, jeden do jednego, tym sposobem oszczędzając negatywnych emocji osobie krytykowanej
  • Brak pozytywnego feedbacku. Nawet w fatalnie przeprowadzonej sprawie należy znaleźć iskrę nadziei, która będzie motywacją przed kolejnym wyzwaniem
  • Wytykanie błędów z przeszłości. Mieszanie faktów, zdarzeń przeszłych z obecnymi – zaburza obraz feedbacku. Taka sytuacja wyzwala w odbiorcy postawę obronną lub zamkniętą
  • Prowadzenie monologu. Istotnym elementem informacji zwrotnej jest rozmowa pozwalająca informowanemu pracownikowi na wyrażanie swoich odczuć i emocji. Po każdej informacji zwrotnej pozwól pracownikowi odnieść się do postawionych kwestii
  • Niejednoznaczne wypowiedzi. Nie ma nic gorszego, niż sformułowania pokroju: “dobrze wiemy, o co mi chodzi”, to rodzi pole do nieporozumień i konfliktów.

To tylko wybrane przykłady najczęstszych błędów przy feedbacku. Pamiętaj, że nieumiejętne przekazywanie informacji zwrotnej stawia na szali nie tylko motywację pracowników, ale też Twój autorytet! Nie używaj ogólników, staraj się posługiwać faktami, dokładnymi opisami sytuacji a nie ocenami.

Szkolenie z udzielania feedbacku

Jak każdego elementu pracy, tak i przekazywania informacji zwrotnej należy się nauczyć, by robić to dobrze. Choć jest to istotne narzędzie w kierowaniu zespołem, to świadomość na temat feedbacku wciąż jest niedostateczna. Nie należy tego lekceważyć, gdyż dobrze przeprowadzony feedback to najprostszy sposób zwiększenia motywacji i efektywności pracowniczej. Wychodząc naprzeciw wyzwaniu, nasze centrum szkoleniowe przygotowało dedykowane szkolenie Feedback. Kierujemy je do wszystkich menedżerów, team leaderów i szefów, którzy zarządzają personelem. Ale nie tylko do nich – to także świetna propozycja dla trenerów, kapitanów drużyn czy innych jednostek, które sprawują kierownictwo nad grupą ludzi. Szkolenie nastawione na praktykę i case study pozwalają w przyjaznym środowisku zdobyć umiejętności z zakresu feedbacku. To swoisty “brudnopis”, w którym potencjalne błędy mogą zostać skorygowane i omówione, zanim zaczniemy prowadzić nową jakość rozmów z pracownikami.

Udzielanie feedbacku – wpływ na emocje

Proces udzielania feedbacku można określić przysłowiem “upiec dwie pieczenie na jednym ogniu”. Z jednej strony informujemy pracownika o tym, co zrobił dobrze, a w których kwestiach oczekujemy od niego poprawy. Z drugiej strony zaś chcemy wywołać w nim konkretne emocje – zadowolenie z sukcesu i motywację do poprawy i dalszego działania. Teoria wydaje się być prosta, jednak w praktyce margines błędu jest bardzo wąski. Dlatego tak ważne jest, by kadra kierownicza rozwijała swoje kompetencje i odbyła kompleksowe szkolenie z zakresu feedbacku.

Trudnimy się prowadzeniem szkoleń biznesowych, szkoleń dla firm. Nasze warsztaty przeprowadzamy stacjonarnie oraz w formie online. Treningi stacjonarne prowadzimy w każdym miejscu zleconym przez klienta: w naszej siedzibie, w siedzibie klienta lub innym wskazanym miejscu. Chętnie przygotujemy dla Państwa ofertę szkoleń, a tymczasem serdecznie zapraszamy na szkolenie z feedbacku!

Szkolenie z Feedbacku

W sprawie szkoleń zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą tel. kom. + 48 503 129 393

Kreator