szkolenia coachingowe

Szkolenia coachingowe

Szkolenia Coachingowe Pracowników – czyli zwiększamy rozwój swoich podwładnych

Szkolenia coachingowe to szansa na podniesienie kompetencji osób na stanowisku kierowniczym. Menedżerowie obecnie stosują wiele sposobów wspierających podwładnych. Zależy to od ich umiejętności, dostępnych metod i możliwości organizacyjnych. Przede wszystkim do bardzo skutecznej metody wsparcia należy coaching pracownika. Takie spotkania mogą organizować i przeprowadzać sami szefowie. Aby móc je odbyć skutecznie należy wiedzieć, w jaki sposób planuje się i organizuje sesje. Dzięki temu stanie się to skutecznym narzędziem w rękach każdego zwierzchnika. Szef może mieć duży wpływ na zmiany w nastawieniu swoich podwładnych. Jeżeli pozna odpowiednie zasady, których opanowanie umożliwia kurs coachingu, szkolenia rozwojowe staną się bardzo skuteczne. 

Szkolenia coachingowe dla menedżerów

Warsztat z coachingu pracowników przeznaczony jest przede wszystkim dla szefów, menedżerów, kierowników oraz dla trenerów wewnętrznych i pracowników HR doskonalących kompetencje kadr. Zachęcamy do tego, by niezależnie od profilu firmy zdecydować się na szkolenia biznesowe właśnie tym zakresie.

Rozwój menedżerski – szkolenia coachingowe pracowników

Biorąc udział w szkoleniach coachingowych pracowników, uczestnicy uczą się tego, jak przeprowadzać spotkania ze swoimi podwładnymi. Przekażemy wiedzę o warunkach, które muszą zostać spełnione, aby wsparcie odniosło oczekiwany skutek. Począwszy od umiejętności oceny swoich podwładnych, do skutecznych sesji, menedżerowie mogą realnie wpływać na rozwój personelu. Udział w szkoleniu coachingowym może więc rzutować na poprawę i wzrost efektywności jednostki i całego zespołu.

Coaching menedżerski — szkolenie

Należy pamiętać, że rola coacha bywa dużym wyzwaniem, ale i wielkim profitem. Właśnie dlatego warto zwiększyć swoje kompetencje na szkoleniach z coachingu menedżerskiego. Prócz codziennego wsparcia i informacji o pracownikach osoby biorące udział w szkoleniu będą w stanie dotrzeć do wielu czynników, wpływających na pracę całego zespołu.

Coaching dla firm — co daje szkolenie?

Uczestnictwo w szkoleniu coachingowym, pozwala wyposażyć szefa firmy lub menedżera w pełny zestaw narzędzi rozwojowych. Szkolenia dla firm takiego rodzaju są w stanie podnieść prestiż danego stanowiska.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu coachingowym szefowie:

 • Zostaną przygotowani do prowadzenia coachingu
 • Zdobędą umiejętności coacha, czyli nauczą się oceniać i ustalać plany rozwojowe pracowników, dzięki czemu nastąpi wzrost efektywności zespołu
 • Udoskonalą umiejętności planowania i podejmowania działań wykorzystując wyniki oceny. Zwłaszcza ukierunkowanych na rozwój pracowników i zwiększenie ich efektywności
 • Dokonają analizy własnych umiejętności niezbędnych w pełnieniu roli coacha
 • Poznają teorię uczenia się i jego związek z procesem coachingu
 • Poznają wiele ciekawych sposobów prowadzenia rozmów związanych z zarządzaniem wiedzą i wzrostem efektywności podwładnych
 • Szkolenie coaching rozwinie umiejętności niezbędne w pełnieniu roli coacha wobec pracowników

Program szkolenia Coachingowe Pracowników:

Szkolenia Coachingowe jako metoda rozwoju i zarządzania efektywnością podwładnych

 • Czym jest coaching?
 • Czy szef może być coachem? Czyli szanse i zagrożenia
 • Kiedy należy szukać coacha zewnętrznego?
 • Dlaczego warto stosować coaching? Zatem, korzyści i wpływ na pracowników

Rodzaje coachingu

 • Coaching rozwojowy
 • Zajęcia kryzysowe
 • Sesja on the job
 • Mentoring a Coaching
 • Sesje w fazie stagnacji zawodowej – czyli sposób na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Style dostosowane do pracownika – mianowicie od „prowadzenia za rękę” do obserwacyjnego

Coaching dla firm i jego rola w pracy menedżera

 • Menedżer coachem – zwłaszcza jego rola i kluczowe zadania w procesie coachingu
 • Co może podlegać procesowi?
 • Strategie zachowania i metody działania osób w procesie coachingu
 • Rola coacha i coachee

Zaplanowanie sesji coachingu

 • Coaching na wybranych stanowiskach – czyli metody dobierania coachów i typowanie pracowników do procesu
 • Schemat przebiegu rozmowy
 • Pomocne arkusze

Szkolenie coachingowe – czyli przebieg i techniki prowadzenia

 • Kontrakt
 • Określanie potrzeb i celów
 • Uzgadnianie konkretnych celów rozwojowych
 • Opracowywanie szczegółowego planu
 • Zakończenie sesji
 • Przegląd działania i planowanie lepszego funkcjonowania

Konkretne metody pracy stosowane w procesie coachingu

 • Zadawanie pytań
 • Umiejętność słuchania
 • Narzędzia coachingowe (np. model GROW, CLEAR, FISH)
 • Metoda szybkiej interwencji
 • Mapa podróży
 • Dziennik uczuć
 • Zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Zadania domowe

Plany Rozwoju Osobistego tworzone dla i przy udziale coachowanych

Symulacje prowadzenia rozmów coachingowych

W celu dalszego rozwoju dodatkowo rekomendujemy szkolenie z zarządzania stresem. Osoby na stanowisku kierowniczym dużo skorzystają także ze szkolenia z kierowania zespołem i szkolenia na temat mobbingu.

Szkolenie Coaching Pracowników jest dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Nasza firma organizuje także szkolenia online. Aby uzyskać pełne informacje, prosimy o skorzystanie z zapytania ofertowego lub kontakt z Doradcą: