szkolenie coaching

Szkolenia coachingowe

Szkolenie Coaching Pracowników – czyli zwiększamy rozwój swoich podwładnych

Szkolenie Coaching – menedżerowie obecnie stosują wiele sposobów wspierających podwładnych. W zależności od swoich umiejętności, dostępnych metod i możliwości organizacyjnych. Przede wszystkim do bardzo skutecznej metody wsparcia należy coaching pracownika. Takie spotkania mogą organizować i przeprowadzać sami szefowie. Aby móc je odbyć skutecznie należy wiedzieć, w jaki sposób planuje się i organizuje sesje. Zwłaszcza wtedy staje się skutecznym narzędziem w rękach każdego zwierzchnika. Dlatego szef może mieć duży wpływ na zmiany u swoich podwładnych. Jeżeli pozna zasady odpowiednie zasady, wtedy szkolenia rozwojowe staną się bardzo skuteczne.

Warsztat jest przeznaczony przede wszystkim dla szefów, menedżerów, kierowników oraz dla trenerów wewnętrznych i pracowników HR doskonalących kompetencje kadr.

Rozwój menedżerski – szkolenie coaching pracowników

Biorąc udział w szkoleniu coaching pracowników nauczą się Państwo przeprowadzać spotkania ze swoimi podwładnymi. Przede wszystkim dowiedzą się Państwo o warunkach, które muszą zostać spełnione, aby wsparcie odniosło oczekiwany skutek. Począwszy od umiejętności oceny swoich podwładnych, do skutecznych sesji, mogą Państwo realnie wpływać na rozwój personelu. W ten sposób rzutować na poprawę i wzrost efektywności jednostki i całego zespołu.

Należy pamiętać, że rola coacha może być dla Państwa dużym wyzwaniem, ale i wielkim profitem. Dlatego nasi klienci zwiększają swoje kompetencje na szkoleniach menedżerskich. Prócz codziennego wsparcia i informacji o pracownikach będą Państwo w stanie dotrzeć do wielu czynników, wpływających na pracę Waszego zespołu.

Co najważniejsze, uczestnictwo w Coachingu Pracownika wyposaży Państwa w pełny zestaw narzędzi rozwojowych. Czyli podniesie również Państwa prestiż jako menedżera.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu Coaching Pracowników szefowie:

 • Zostaną przygotowani do prowadzenia coachingu
 • Zdobędą umiejętności coacha, czyli nauczą się oceniać i ustalać plany rozwojowe pracowników, dzięki czemu nastąpi wzrost efektywności zespołu
 • Udoskonalą umiejętności planowania i podejmowania działań wykorzystując wyniki oceny. Zwłaszcza ukierunkowanych na rozwój pracowników i zwiększenie ich efektywności
 • Dokonają analizy własnych umiejętności niezbędnych w pełnieniu roli coacha
 • Poznają teorię uczenia się i jego związek z procesem coachingu
 • Zapoznają wiele ciekawych sposobów prowadzenia rozmów związanych z zarządzaniem wiedzą i wzrostem efektywności podwładnych
 • Szkolenie coaching rozwinie umiejętności niezbędne w pełnieniu roli coacha wobec pracowników

 

PROGRAM SZKOLENIA Coaching Pracowników:

Szkolenia Coaching jako metoda rozwoju i zarządzania efektywnością podwładnych

 • Czym jest coaching?
 • Czy szef może być coachem? Czyli szanse i zagrożenia
 • Kiedy należy szukać coacha zewnętrznego?
 • Dlaczego warto stosować coaching? Zatem, korzyści i wpływ na pracowników

Rodzaje coachingu

 • Coaching rozwojowy
 • Zajęcia kryzysowe
 • Sesja on the job
 • Mentoring a Coaching
 • Sesje w fazie stagnacji zawodowej – czyli sposób na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Style dostosowane do pracownika – mianowicie od „prowadzenia za rękę” do obserwacyjnego

Coaching dla firm i jego rola w pracy menedżera

 • Menedżer coachem – zwłaszcza jego rola i kluczowe zadania w procesie coachingu
 • Co może podlegać procesowi?
 • Strategie zachowania i metody działania osób w procesie coachingu
 • Rola coacha i coachee

Zaplanowanie sesji coachingu

 • Coaching na wybranych stanowiskach – czyli metody dobierania coachów i typowanie pracowników do procesu
 • Schemat przebiegu rozmowy
 • Pomocne arkusze

Szkolenie coaching – czyli przebieg i techniki prowadzenia

 • Kontrakt
 • Określanie potrzeb i celów
 • Uzgadnianie konkretnych celów rozwojowych
 • Opracowywanie szczegółowego planu
 • Zakończenie sesji
 • Przegląd działania i planowanie lepszego funkcjonowania

Konkretne metody pracy stosowane w procesie coachingu

 • Zadawanie pytań
 • Umiejętność słuchania
 • Narzędzia coachingowe (np. model GROW, CLEAR, FISH)
 • Metoda szybkiej interwencji
 • Mapa podróży
 • Dziennik uczuć
 • Zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Zadania domowe

Plany Rozwoju Osobistego tworzone dla i przy udziale coachowanych

Symulacje prowadzenia rozmów coachingowych

 

Zarządzanie stresem szkolenie, które dodatkowo rekomendujemy w celu dalszego rozwoju.

Szkolenie Coaching Pracowników jest dopasowane do specyfiki naszego Klienta. Aby uzyskać pełne informacje prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]