szkolenie z feedbacki

Szkolenie z Feedbacku. Udzielanie informacji zwrotnej

Szkolenie z feedbacku – nadaj swojemu podwładnemu sens działania! Przekazywanie informacji zwrotnej to coś więcej niż pusty raport, czy kilka słów rzucone do pracownika. To ocena i intencja oraz emocje, za którymi mogą kryć się zachęcenie do kontynuowania działania, poprawa złych nawyków lub motywacja do rozwoju i doskonalenia się. Co zrobić, by feedback stanowił źródło inspiracji i zachęty do rozwoju Twoich podwładnych? Tego dowiedzą się Państwo na szkoleniu z Feedbacku, które jest dedykowane kadrze kierowniczej. To innowacyjny kurs opracowany przez zespół KREATOR we współpracy z doświadczonymi managerami oraz ich informacjami na temat feedbacku. 

Szkolenie z feedbacku – czyli przekazywanie informacji zwrotnej

Szkolenie Feedback stworzyliśmy z myślą o managerach, team leaderach i w ogóle wszystkich szefach. Zgodnie z zasadami kierowania, zarządzania personelem – osoby zajmujące kierownicze stanowiska powinny posiadać szereg kompetencji. Jedną z nich jest umiejętność i rozwijanie się w zakresie przekazywania informacji zwrotnej. Przygotowane przez nas warsztaty bazują na praktycznych ćwiczeniach zarówno z zakresu feedbacku pozytywnego, jak i negatywnego. Czyli nawet udzielania negatywnej informacji zwrotnej, która mimo negatywnego oddźwięku,  powinna być konstruktywna i motywująco wpływać na chęć poprawy. Dlatego uczymy, jak krytykować, by pracownicy czuli w sobie chęć poprawy i dalszego rozwoju. Aby mimo negatywnie ocenionego zadania lub pracy, czuli chęć do poprawienia się, polepszenia jakości oraz kontynuowania zatrudnienia. W tracie szkolenia z Feedbacku pokażemy Ci, jak chwalić, by pozytywna informacja była motorem napędowym, a nie źródłem próżnej informacji. Efektem końcowym jest sprawne i profesjonalne konstruowanie informacji zwrotnych pozytywnych i negatywnych, w rozmaitych sytuacjach zawodowych.

Przekazywanie informacji zwrotnej – o czym jest szkolenie z feedbacku?

Szkolenie z feedbacku jest warsztatem praktycznym,  z dużą dawką technik, komunikatów, symulacji i ćwiczeń. Całe zajęcia skupiają się na praktycznym omówieniu i wytrenowaniu kluczowych umiejętności przekazywania informacji zwrotnych. Szkolenie z feedbacku obejmuje między innymi takie elementy, jak:

 • Czym jest feedback – przekazywanie informacji zwrotnej jako narzędzie realizacji celów i zadań, jakie są zalety feedbacku?
 • Rodzaje feedbacku – najpopularniejsze modelowe rozmowy, przydatne techniki w trakcie udzielania informacji zwrotnych, które warto wdrożyć w praktykę
 • Jak przekazywać informacje zwrotne – jakie są wytyczne udzielania feedbacku, omówienie i zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy
 • jak wygląda Feedback pozytywny i negatywny w praktyce – zadania, cele i wyzwania związane z pozytywnymi i negatywnymi informacjami
 • Feedforward – planowanie zmian w pracowniku, czyli co, jak i kiedy możemy zmienić feedbackiem w stylu coachingowym?
 • Sytuacje trudne w feedbacku – co zrobić, gdy pracownik milczy, protestuje, przerywa lub odrzuca feedback?

W trakcie szkolenia z przekazywania informacji zwrotnych każdy uczestnik wykorzystuje w technikach swoje przykłady z życia zawodowego. Dopasowując w ten sposób komunikację techniki są łatwiej przyswajalne oraz lepiej wdrażane przez menedżerów.

Komu rekomendujemy szkolenie?

Szkolenie z feedbacku kierowane jest do szerokiego grona osób pełniących obowiązki kierownicze. Naszą grupą docelową są szefowie i menadżerowie, mimo to zapraszamy każdego, komu zależy na klarownej i kompetentnej komunikacji interpersonalnej. Tworzenie informacji zwrotnych można bowiem wykorzystać nie tylko na polu zawodowym, ale także w hobby. Role społeczne, takie jak rodzic, trener czy kapitan drużyny z pewnością wymagają umiejętności tworzenia feedbacku.

PROGRAM SZKOLENIA z Feedbacku:

Feedback jako narzędzie realizacji celów i zadań

 • Co to jest feedback?
 • Dlaczego należy udzielać informacji zwrotnych? Czyli: rób dalej – przestań – zacznij!
 • Z kim rozmawiasz najczęściej? Z najlepszym, czy najsłabszym pracownikiem?
 • O czym świadczy brak komunikacji z pracownikami i nieudzielanie regularnego feedbacku?
 • Korzyści wynikające z profesjonalnego przekazywania informacji zwrotnych zespołowi

Rodzaje feedbacku – wzorce rozmów i przydatne techniki

 • Bieżąca ocena pracy
 • Ocena realizacji celów długoterminowych
 • Rozmowa motywująca
 • Informacja zwrotna w stylu coachingowym
 • Feedback indywidualny a zespołowy

Zasady udzielania informacji zwrotnych – ćwiczenia praktyczne

 • Zrób to profesjonalnie! Podstawowe zasady udzielania feedbacku
 • Feedback osobie na podległym stanowisku a feedback w zespole projektowym
 • Najczęstsze błędy w udzielaniu feedbacku
 • Symulacje rozmów

Szkolenie z Feedbacku – czyli pozytywy w praktyce

 • Przepis na wzorcową informację pozytywną i pochwałę
 • Odwoływanie się do zasobów i mocnych stron pracownika
 • Wzmacnianie zachowań pożądanych
 • Feedback pozytywny jako narzędzie motywacji
 • Udzielania informacji zwrotnej współpracownikom

Feedback negatywny w praktyce

 • Cel feedbacku negatywnego
 • Co się dzieje, gdy szef skupia się wyłącznie na negatywach?
 • Techniki przekazywania negatywnych informacji pracownikom
 • Rozmowa z pracownikiem nierealizującym zadań/ celów/ zasad/ procedur pracy
 • Przeciwdziałanie spadkowi motywacji do pracy po udzielonej krytyce
 • Błędy pracownika – sposoby na rozwiązanie problemu i jednoczesne podniesienie motywacji
 • Wsparcie pracownika w sytuacji negatywnej / niskiej oceny
 • Jak udzielać feedbacku negatywnego współpracownikom?

Feedforward – jak zaplanować zmianę i rozwój pracownika? Algorytm rozmowy

 • Feedback w  stylu coachingowym. Jak budować samodzielność i odpowiedzialność pracownika za efekty swojej pracy?
 • Co pracownik zmieni, kiedy i jak to będziemy mierzyć?

Dobra komunikacja w udzielaniu feedbacku

 • Prawidłowa komunikacja w udzielaniu informacji zwrotnych o pracy

Przyjmowanie feedbacku przez pracownika

 • Niekonstruktywne reakcje na stres podczas rozmowy oceniającej i sposoby radzenia sobie z nimi

Sytuacje trudne w rozmowie z pracownikami – techniki radzenia sobie

 • Gdy pracownik milczy…
 • Pracownik protestuje i polemizuje…
 • Gdy pracownik przerywa…
 • Budowanie odpowiedzialności pracownika za efekty swoich działań
 • Wyjście szefa z roli opiekuna – doskonalenie samodzielności zespołu

Praca nad trudnymi case’ami uczestników szkolenia

Należy pamiętać, że szkolenia dla kadry menedżerskiej są dopasowane do specyfiki klienta. Możemy je zrealizować zarówno w formule stacjonarnej, jak i online. W taki sposób realizujemy wszystkie nasze szkolenia biznesowe. Dlatego, aby uzyskać więcej danych, prosimy o skorzystanie z zapytania ofertowego, ewentualnie prosimy o kontakt z doradcą: