plan rozwoju osobistego

Przykładowy plan rozwoju osobistego. Jak napisać?

Dwudziesty pierwszy wiek to czas, w którym do osiągnięcia sukcesu zawodowego konieczne jest posiadanie odpowiedniego planu na najbliższe lata. Oczywiście, oprócz dobrych kwalifikacji oraz doświadczenia. Plan rozwoju osobistego jest, póki co, stosowany głównie w dużych przedsiębiorstwach usługowych, w tym np. w marketingu, finansach oraz usługach konsultingowych.

Przykładowy plan rozwoju osobistego — zasada tworzenia

Podstawy plan działania zbliża nas do osiągnięcia sukcesu. Niezależnie od tego, czy mowa jest o karierze etatowej, czy też dotyczy to np. prowadzenia biznesu lub pracy naukowej. Najważniejsze to dążenie do wcześniej założonych celów. W związku z tym konieczne jest, by indywidualny plan rozwoju osobistego określał cele krótkoterminowe oraz długoterminowe pracownika. Dzięki temu pracownik będzie wiedział, jakie działania należy podjąć w celu osiągnięcia założonych targetów, zaś pracodawca pozna motywacje i plany osoby zatrudnionej.

Zaleca się, by cele, które zakłada plan rozwoju osobistego, były opracowane zgodnie z zasadą SMART. W związku z tym muszą one być:

  • skonkretyzowane – jednoznaczne, zrozumiałe,
  • mierzalne – wyrażone za pomocą liczb lub konkretnych efektów (np. osiągnięcie znajomości języka obcego na poziomie B2),
  • osiągalne – osiągnięcie celu powinno leżeć w zasięgu możliwości pracownika i uwzględniać jego obecne możliwości,
  • istotne – realizacja celu powinna znacząco wpłynąć na pozycję zawodową,
  • ściśle określone w czasie – niezbędne jest wskazane czasu, w jakim ma zostać zrealizowany cel.

Plan rozwoju osobistego – czy jest ważny dla przełożonego?

Choć może wydawać się inaczej, to w rzeczywistości indywidualny plan rozwoju zawodowego jest wykorzystywany także przez przełożonych. Jest to praktyka często stosowana w dużych przedsiębiorstwach. Taka specyfika organizacji sprawia, że kadra menedżerska nie jest w stanie poznać, podczas codziennej pracy, oczekiwań i celów wszystkich swoich pracowników. W związku z tym organizuje się – np. co kwartał lub w rocznych odstępach – ewaluację (ocenę) pracowniczą jako konkretny plan działania na rozwiązanie tego problemu. Jednym z jej elementów jest badanie członka zespołu pod kątem tego, czy realizuje on swój osobisty plan rozwoju.
   

Szkolenia Coachingowe

   
To jeszcze nie wszystko. Coraz większą popularnością cieszą się tzwszkolenia coachingowe. Odpowiednio poprowadzone warsztaty w tym obszarze pozwalają pracownikom w wytyczeniu ścieżek ich rozwoju, dzięki czemu mogą precyzyjniej określić swój indywidualny plan rozwoju. Treningi w tym obszarze umożliwiają stworzenie takiego planu, który uwzględni obszary rozwojowe pracowników. Takie działanie pozwala nie tylko dowiedzieć się więcej na temat kadry, ale także poprawia ich motywację. Zatrudnieni widzą bowiem, że w interesie kadry menedżerskiej jest dbanie o rozwój członków zespołu, a co za tym idzie realizację każdego indywidualnego planu rozwoju osobistego.

Plan rozwoju osobistego – przykłady informacji, jakie powinny się w nim znaleźć

Nie istnieje uniwersalny wzór na osobisty plan rozwoju. Generalnie jednak przyjmuje się, że dokument ten powinien zawierać między innymi takie informacje jak:

  • określenie celów zawodowych. Ważne jest nie tylko ich wskazanie, ale także argumentacja, dlaczego właśnie te targety są istotne dla autora, który taki indywidualny plan rozwoju tworzy,
  • jakie korzyści przyniesie pracodawcy osiągnięcie celów wytyczonych przez pracownika,
  • wskazanie, czy pracodawca jest w stanie pomóc pracownikowi w osiągnięciu celów rozwojowych, a jeśli tak – w jaki sposób można to zrobić (np. poprzez dofinansowanie szkolenia zawodowego, zakup czasopism branżowych czy warsztaty mentoringowe),
  • atuty oraz słabości pracownika. Jeśli chodzi o słabości (ograniczenia), konieczne jest także wskazanie sposobów na radzenie sobie z własnymi problemami.

Podsumowanie

Indywidualny plan rozwoju pracowniczego to ważne narzędzie, które pokazuje zatrudnionemu, w jakim kierunku należy podejmować działania, by osiągnąć sukces zawodowy. Jednocześnie, trzeba mieć się na baczności! Nierzadko okazuje się bowiem, że napisanie planu rozwoju osobistego jest pierwszym – a zarazem ostatnim – działaniem. Słomiany zapał nie wystarczy, a do osiągnięcia sukcesu konieczna jest systematyczna praca.

W celu dalszego rozwoju zapraszamy na szkolenia coachingowe.

Szkolenia coachingowe

W sprawie szkoleń zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą tel. kom. + 48 503 129 393

Kreator

Sprawdź popularne szkolenia: