Komunikacja międzykulturowa – szkolenia międzykulturowe

Komunikacja Międzykulturowa – poznaj obyczaje

Komunikacja międzykulturowa to cykl treningów poświęconych współpracy z innymi narodowościami, z którymi nawiązują Państwo relacje biznesowe, naukowe, towarzyskie. Dlatego szkolenia międzykulturowe to bardzo praktyczne warsztaty ułatwiające pracę z zagranicznymi partnerami. W związku z tym za pomocą warsztatów z różnic kulturowych rozwijamy kompetencje pomiędzy polskimi przedsiębiorcami, obywatelami a ludnością innych państw. Znajomość podstawowych różnic obyczajowych pozwala na zrozumienie obyczajowości naszych zagranicznych partnerów. Dzięki temu poznajemy ich kulturę, nawyki, zachowania w sytuacjach oficjalnych i prywatnych. Szkolenia Międzykulturowe to przede wszystkim rozwój specyficznych kompetencji. Często kluczowych i niezbędnych, podczas podejmowania współpracy, także w czasie jej trwania. Dlatego zapraszamy na szkolenia wszystkich, którzy współpracują z zagranicznymi partnerami, aby Komunikacją Międzykulturową podnosić wiedzę o partnerach biznesowych.

Szkolenia Międzykulturowe – klucz do zagranicznej współpracy

Wykorzystując Komunikację Międzykulturową poszukujemy odpowiedniego klucza do porozumienia pomiędzy obyczajami i kulturą różnych narodów. W związku z tym rozwijając odpowiednio wiedzę obyczajową mają Państwo realny wpływ na poprawienie relacji z zagranicznymi partnerami. Na poznanie i zrozumienie pewnych zwyczajów w relacjach międzyludzkich, co może bardzo mocno przysłużyć się poprawie Waszych stosunków.

Wszystkie szkolenia międzykulturowe organizujemy w relacji Polska – partner zagraniczny oraz partner zagraniczny – Polska. Komunikacja międzykulturowa odgrywa ważną rolę w relacjach handlowych, ponieważ posiadane kompetencje mogą mieć kluczowe znaczenie dla relacji biznesowych. Znajomość obyczajów zagranicznego kontrahenta może mu bardzo zaimponować. W związku z tym może stać się podwaliną do zacieśnienia więzi i zwiększenia współpracy.

Do kogo kierujemy ofertę szkoleń i doradztwa z komunikacji międzykulturowej? Dedykujemy ją dla wszystkich firm działających na międzynarodowych i zróżnicowanych kulturowo rynkach.

Komunikacja Międzykulturowa – co usprawniamy poprzez treningi?

 • Uczymy zrozumienia różnic w obyczajach różnych narodowości
 • Diagnozujemy obszary trudne oraz proponujemy rozwiązania poprawiające współpracę z zagranicznymi partnerami
 • Usprawniamy zarządzanie i pracę międzynarodowych zespołów
 • Rozwijamy kompetencje międzykulturowe pracowników

Oferujemy Państwu szkolenia międzykulturowe z następujących obszarów:

Kompetencje

międzykulturowe

Doskonalenie kompetencji obyczajowych
Różnice międzykulturowe w biznesie. Jak współpracować z …? (dowolny kraj)
PrzywództwoZarządzanie zespołem wielokulturowym

Zarządzanie zespołem rozproszonym i zróżnicowanym kulturowo

Komunikacja

Kontakt z klientem zagranicznym (wewnętrznym i zewnętrznym) – prowadzenie spotkań biznesowych, rozmowy telefoniczne, korespondencja mailowa

Rozwiązywanie konfliktów i sytuacji trudnych

NegocjacjeBiznesowe negocjacje z zagranicznymi partnerami
Praca zespołowaEfektywna współpraca w międzynarodowym zespole

Komunikacja w organizacji zróżnicowanej kulturowo

Warianty szkoleń Międzykulturowych:

 • indywidualne coachingi oraz doradztwo z komunikacji międzykulturowej
 • przygotowanie do negocjacji zagranicznych i ważnych spotkań biznesowych z zagranicznymi partnerami
 • szkolenia w zakresie prowadzenia promocji, także prowadzenia biznesu w innym kraju
 • expat training – treningi relokacyjne i adaptacyjne dla osób delegowanych do pracy za granicą oraz dla ich rodzin

Posiadamy szeroki wachlarz treningów z obszarów międzykulturowych.

Szkolenia Komunikację Międzykulturową realizujemy

z szerokiego zakresu, dla wielu narodowości np.

Japonia, Korea, Chiny, Francja, Niemcy, Filipiny,

Indie, USA, Rosja, Finlandia inne.

zarządzanie międzykulturowe

Co zyskają Państwa Pracownicy uczestnicząc w Zarządzaniu Międzykulturowym?

 • przede wszystkim, poprzez znajomość zwyczajów partnera biznesowego wzrost efektywności działań
 • rozwój pracowników, wzrost kompetencji międzykulturowych w biznesie
 • wiedzę o kulturze konkretnego kraju lub regionów i obowiązujących w niej wartościach, zwyczajach i normach
 • doskonalenie postawy otwartości, elastyczności oraz umiejętność współpracy z przedstawicielami odmiennych kultur
 • konkretne narzędzia i wskazówki, jak poruszać się w odmiennym kulturowo środowisku biznesowym
 • informacje o panujących w danej kulturze biznesowych zasadach, strukturach firm, specyfice zarządzania i negocjowania
 • narzędzia doskonalenia współpracy w międzynarodowym zespole
 • wiedzę o stereotypach narodowych, którą skonfrontują z rzeczywistym funkcjonowaniem przedstawicieli danej kultury
 • informacje, jak zyskać szacunek i wzbudzić zaufanie klientów, szefów, współpracowników i partnerów negocjacyjnych z innych kultur
 • przydatne zwroty obowiązujące w innych kulturach, dzięki którym łatwo przełamiecie pierwsze lody. Dlatego szybciej nawiążecie przyjazny kontakt z przedstawicielami innych kultur
 • rozwiązanie konkretnych problemów pojawiających się we współpracy z zagranicznymi partnerami

W związku z tym, jeśli chcą Państwo:
– poprawić współpracę z zagranicznymi kontrahentami
– rozwijać swój biznes za granicą
– poprawić efektywność pracy w międzynarodowym zespole
– nauczyć się rozwiązać problemy wynikające z różnic kulturowych…
należy przede wszystkim zapoznać się z programami i wysłać do nas zapytanie ofertowe. Prawdopodobnie i tak konieczny będzie szerszy kontakt w celu rozwinięcia Państwa życzeń. Z pewnością wypracujemy wspólnie wszystkie niezbędne zagadnienia do rozwiązania.

Przykładowe obszary szkoleń Międzykulturowych

Czym jest kultura i do czego służy?

 • Rozumienie pojęcia kultura
 • Kontekst i jego wpływ na efektywne komunikowanie się z przedstawicielami innych kultur
 • Jaka jest moja kultura? – system wartości, symbole i ideały zakodowane w naszej tradycji jako elementy tworzące nasz punkt widzenia

Efektywna komunikacja międzykulturowa

 • Model DIN – sposób na obiektywną ocenę sytuacji i znalezienie rozwiązania ewentualnego konfliktu
 • Stereotypy i archetypy – kiedy pomagają, a kiedy utrudniają komunikację?
 • Style komunikowania (bezpośredni i pośredni) – sposób wyrażania myśli w różnych kulturach
 • Kultury wysokiego i niskiego kontekstu (na przykładzie m.in. krajów europejskich i azjatyckich) – kody kulturowe
 • Komunikacja niewerbalna – przestrzeń, mimika, gesty, ton głosu

Typy kultur

 • Jak radzimy sobie z emocjami?
 • W jaki sposób pracujemy z innymi?

Szok kulturowy – trudności wynikające z pierwszego kontaktu z inną kulturą (w razie potrzeb)

Kulturowy i biznesowy savoir-vivre

 • Rozmowa telefoniczna i spotkanie z kontrahentem – Polska a inne kraje
 • Komunikacja mailowa – różnice w pisaniu maili
 • Spotkania biznesowe – problemy w komunikacji
 • Negocjuj skutecznie – Polska a inne kraje
 • Proces podejmowania decyzji – jak to wygląda w Europie, Ameryce a jak na Dalekim Wschodzie?

Hierarchiczność w układzie firmy oraz czynnościach biznesowych

 • Small talk, czyli o czym rozmawiać w różnych krajach?
 • Zwroty grzecznościowe
 • Punktualność i terminy w różnych krajach
 • Wizytówka: sposób wręczania i przyjmowania (w razie potrzeb)
 • Ubiór (w razie potrzeb)
 • Co może być prezentem? (w razie potrzeb)
 • Posiłki – kiedy, jak i gdzie? (w razie potrzeb)
 • Tematy tabu

Pozostałe obszary współpracy w zakresie szkoleń międzykulturowych wedle ustaleń

Zapraszamy do współpracy!

Szkolenia z komunikacji międzykulturowej są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W związku z tym prosimy o uwzględnienie specyfiki w zapytaniu ofertowym. Aby uzyskać pełne informacje na temat szkoleń międzykulturowych prosimy skorzystać z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub  prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]