komunikacja międzykulturowa

Komunikacja międzykulturowa - szkolenia międzykulturowe

Intercultural Business Training

 

Komunikacja Międzykulturowa – poznawaj biznesowe obyczaje

Komunikacja międzykulturowa to cykl treningów poświęconych współpracy z innymi narodowościami, z którymi nawiązują Państwo relacje biznesowe, naukowe, towarzyskie. Dlatego szkolenia międzykulturowe to bardzo praktyczne warsztaty ułatwiające pracę z zagranicznymi partnerami. Za pomocą treningów z komunikacji międzykulturowej w biznesie rozwijamy kompetencje pomiędzy polskimi przedsiębiorcami, obywatelami a ludnością innych państw. Znajomość podstawowych różnic obyczajowych pozwala na zrozumienie obyczajowości naszych zagranicznych partnerów. Przede wszystkim dzięki temu poznajemy ich kulturę, nawyki, zachowania w sytuacjach oficjalnych i prywatnych. Szkolenia Międzykulturowe to przede wszystkim rozwój specyficznych kompetencji. Często kluczowych i niezbędnych, podczas podejmowania współpracy, także w czasie jej trwania. Dlatego zapraszamy na szkolenia biznesowe wszystkich, którzy współpracują z zagranicznymi partnerami, aby Komunikacją Międzykulturową podnosić wiedzę o partnerach biznesowych.

Szkolenia Międzykulturowe – czyli klucz do zagranicznej współpracy

Wykorzystując Komunikację Międzykulturową poszukujemy odpowiedniego klucza do porozumienia pomiędzy obyczajami i kulturą różnych narodów. W związku z tym, rozwijając odpowiednio wiedzę obyczajową, mają Państwo realny wpływ na poprawienie relacji z zagranicznymi partnerami. Szkolenie z różnic kulturowych umożliwia poznanie i zrozumienie pewnych zwyczajów w relacjach międzyludzkich, co może bardzo mocno przysłużyć się poprawie Waszych stosunków.

Co najważniejsze, wszystkie szkolenia międzykulturowe organizujemy w relacji Polska – partner zagraniczny oraz partner zagraniczny – Polska. Obyczaje międzykulturowe odgrywają ważną rolę w relacjach handlowych, ponieważ posiadane kompetencje mogą mieć kluczowe znaczenie dla relacji biznesowych. Znajomość obyczajów zagranicznego kontrahenta może mu bardzo zaimponować. W związku z tym może stać się podwaliną do zacieśnienia więzi i zwiększenia współpracy. Komunikacja międzykulturowa to szkolenie, które pozwoli znaleźć wspólny język z każdym z potencjalnych klientów.

Kto powinien zapisać się na treningi międzykulturowe?

Do kogo kierujemy ofertę szkoleń i doradztwa z komunikacji międzykulturowej? Dedykujemy ją dla wszystkich firm działających na międzynarodowych i zróżnicowanych kulturowo rynkach. Szkolenia online i stacjonarne z tego zakresu są kierowane dla działu eksportu i nie tylko.

Komunikacja Międzykulturowa – co usprawniamy poprzez treningi?

 • Uczymy zrozumienia różnic w obyczajach różnych narodowości
 • Diagnozujemy obszary trudne, w szczególności proponujemy rozwiązania poprawiające współpracę z zagranicznymi partnerami
 • Usprawniamy zarządzanie i pracę międzynarodowych zespołów
 • Rozwijamy kompetencje międzykulturowe pracowników

Oferujemy Państwu szkolenia międzykulturowe z następujących obszarów:

Kompetencje międzykulturowe:

 • Doskonalenie kompetencji międzykulturowych
 • Różnice międzykulturowe w biznesie. Jak współpracować z …? (dowolny kraj)
 • Etykieta i savoir vivre w biznesie międzynarodowym
 • Treningi relokacyjne – jak przygotować się do pracy w konkretnym kraju?
 • Przygotowanie do wyjazdów i spotkań biznesowych w konkretnym kraju

Przywództwo:

 • Leadership. Zarządzanie zespołem wielokulturowym
 • Zarządzanie zespołami wirtualnymi zróżnicowanymi kulturowo
 • Zarządzanie zespołem rozproszonym i zróżnicowanym kulturowo

Komunikacja:

 • Kontakt z klientem zagranicznym (wewnętrznym i zewnętrznym) – czyli prowadzenie spotkań biznesowych, rozmowy telefoniczne, korespondencja mailowa
 • Rozwiązywanie konfliktów i sytuacji trudnych

Negocjacje:

 • Biznesowe negocjacje z zagranicznymi partnerami
 • Prezentacje i negocjacje z przedstawicielami konkretnych krajów

Praca zespołowa:

 • Efektywna współpraca w międzynarodowym zespole
 • Współpraca w międzynarodowych zespołach wirtualnych
 • Komunikacja w organizacji zróżnicowanej kulturowo
 • Integracja międzynarodowych zespołów

Polska – biznes i kultura:

 • Treningi relokacyjne dla obcokrajowców przyjeżdżających do Polski
 • Polski biznes w kontekście międzynarodowym
 • Jak zarządzać polskim zespołem? Trening międzykulturowy dla liderów obcokrajowców
 • Team building. Jak współpracować z Polakami w zespole?

Warianty szkoleń Międzykulturowych:

 • indywidualne coachingi oraz doradztwo z komunikacji międzykulturowej
 • przygotowanie do negocjacji zagranicznych i ważnych spotkań biznesowych z zagranicznymi partnerami
 • szkolenia w zakresie prowadzenia promocji, także prowadzenia biznesu w innym kraju
 • expat training – treningi relokacyjne i adaptacyjne, aby pomóc osobom delegowanym do pracy za granicą oraz ich rodzinom

Posiadamy szeroki wachlarz treningów z obszarów międzykulturowych.

Szkolenia Komunikację Międzykulturową realizujemy z szerokiego zakresu, dla wielu narodowości – np. Japonia, Korea, Chiny, Francja, Niemcy, Filipiny, Indie, USA, Rosja, Finlandia inne.

Komunikacja Międzykulturowa – czyli co zyskają Państwa Pracownicy?

 • znajomość zwyczajów partnera biznesowego, która przełoży się na wzrost efektywności działań,
 • rozwój pracowników, czyli wzrost kompetencji międzykulturowych w biznesie
 • wiedzę o kulturze konkretnego kraju lub regionów i obowiązujących w niej wartościach, czyli zwyczajach i normach
 • doskonalenie postawy otwartości, elastyczności, zwłaszcza umiejętność współpracy z przedstawicielami odmiennych kultur
 • konkretne narzędzia i wskazówki, jak poruszać się w odmiennym kulturowo środowisku biznesowym
 • informacje o panujących w danej kulturze biznesowych zasadach, W szczególności strukturach firm, specyfice zarządzania i negocjowania
 • narzędzia doskonalenia współpracy w międzynarodowym zespole
 • wiedzę o stereotypach narodowych, którą skonfrontują z rzeczywistym funkcjonowaniem przedstawicieli danej kultury
 • informacje, jak zyskać szacunek i wzbudzić zaufanie klientów, szefów, współpracowników i partnerów negocjacyjnych z innych kultur
 • przydatne zwroty obowiązujące w innych kulturach, aby łatwo przełamać pierwsze lody. Dlatego szybciej nawiążecie przyjazny kontakt z przedstawicielami innych kultur
 • rozwiązanie konkretnych problemów pojawiających się we współpracy z zagranicznymi partnerami

W związku z tym, jeśli chcą Państwo:

 • poprawić współpracę z zagranicznymi kontrahentami
 • rozwijać swój biznes za granicą
 • poprawić efektywność pracy w międzynarodowym zespole
 • nauczyć się rozwiązać problemy wynikające z różnic kulturowych…

należy przede wszystkim zapoznać się z programami szkoleń międzykulturowych i wysłać do nas zapytanie ofertowe. Prawdopodobnie i tak konieczny będzie szerszy kontakt w celu rozwinięcia Państwa potrzeb. Dlatego przed rozpoczęciem szkolenia dla firm wypracujemy wspólnie wszystkie niezbędne zagadnienia do rozwiązania.

Przykładowe obszary szkoleń Międzykulturowych

Czym jest kultura i do czego służy?

 • Rozumienie pojęcia kultura, czyli definicje
 • Kontekst i jego wpływ na efektywne komunikowanie się z przedstawicielami innych kultur
 • Jaka jest moja kultura? – system wartości, symbole i ideały zakodowane w naszej tradycji jako elementy tworzące nasz punkt widzenia

Efektywna komunikacja międzykulturowa

 • Model DIN – czyli sposób na obiektywną ocenę sytuacji, aby odnaleźć rozwiązania ewentualnego konfliktu
 • Stereotypy i archetypy – kiedy pomagają, a zwłaszcza kiedy utrudniają komunikację?
 • Style komunikowania (bezpośredni i pośredni) – czyli sposób wyrażania myśli w różnych kulturach
 • Kultury wysokiego i niskiego kontekstu (na przykładzie m.in. krajów europejskich i azjatyckich) – kody kulturowe
 • Komunikacja niewerbalna – w szczególności przestrzeń, mimika, gesty, ton głosu

Typy kultur

 • Jak radzimy sobie z emocjami?
 • W jaki sposób pracujemy z innymi?

Szok kulturowy – czyli trudności wynikające z pierwszego kontaktu z inną kulturą (w razie potrzeb)

Kulturowy i biznesowy savoir-vivre

 • Rozmowa telefoniczna i spotkanie z kontrahentem – zatem Polska a inne kraje
 • Komunikacja mailowa – różnice w pisaniu maili
 • Spotkania biznesowe – czyli główne problemy w komunikacji
 • Negocjuj skutecznie – Polska a inne kraje
 • Proces podejmowania decyzji – jak to wygląda w związku z tym w Europie, Ameryce a jak na Dalekim Wschodzie?

Hierarchiczność w układzie firmy oraz czynnościach biznesowych

 • Small talk, czyli o czym rozmawiać w różnych krajach?
 • Zwroty grzecznościowe
 • Punktualność i terminy w różnych krajach
 • Wizytówka: sposób wręczania i przyjmowania (w razie potrzeb)
 • Ubiór (w razie potrzeb)
 • Co może być prezentem? (w razie potrzeb)
 • Posiłki – czyli kiedy, jak i gdzie? (w razie potrzeb)
 • Tematy tabu

Pozostałe obszary współpracy w zakresie szkoleń międzykulturowych wedle ustaleń.

Zapraszamy do współpracy!

Należy pamiętać, że szkolenia z komunikacji międzykulturowej, tak jak inne oferowane przez nas szkolenia biznesowe, dopasowane są do specyfiki naszego Klienta. W związku z tym prosimy o uwzględnienie specyfiki w zapytaniu ofertowym.

Poza treningami międzykulturowymi prowadzimy także takie szkolenia ze sprzedaży jak wywieranie wpływu i sprzedaż przez telefonAby lepiej poznać nasze szkolenia międzykulturowe lub inne prosimy skorzystać z zapytania ofertowego lub kontakt z Doradcą: