szkolenie z mediacji

Szkolenie Mediacje

Szkolenie Mediacje – skuteczny sposób na konflikty w przedsiębiorstwie

Szkolenie z mediacji to skuteczny warsztat ułatwiający rozwiązywanie trudnych sytuacji zawodowych. Mowa tu o relacjach interpersonalnych, sytuacjach konfliktowych, gdzie zazwyczaj występują dwie strony sporu. W trakcie szkolenia Mediacje dowiecie się Państwo na czym polega rola mediatora oraz w jakich sytuacjach warto skorzystać z jego pomocy.

W każdym przedsiębiorstwie, w każdej społeczności dochodzi do sytuacji konfliktowych. Z uwagi na różnorodny charakter trudnych relacji, w każdym przypadku inaczej rozwiązujemy sytuacje sporne. Najważniejsze, aby w odpowiednim momencie zastosować metody, które ułatwią przejście przez proces, nie rezygnując z wypracowanych schematów i procedur. Dla samego mediatora ważne jest, aby biegle dysponować wiedzą dotyczącą procesu mediacyjnego.  

Szkolenie Mediacje – co robić w sytuacjach konfliktowych – narzędzia mediacyjne

W trakcie szkolenia Mediacje dowiedzą się Państwo o źródłach sytuacji konfliktowych oraz specyfice trudnych sytuacji interpersonalnych. Nauczycie się Państwo wykorzystywać metody, które są stosowane w posiedzeniach mediacyjnych oraz reagować na popularne zachowania stron w mediacji. Co najważniejsze, poznacie również narzędzia ułatwiające zaplanowanie, otwarcie oraz moderowanie spotkań, a także techniki ułatwiające efektywną komunikację ze stroną uczestniczącą w sporze. Bez wyraźnego scenariusza trudno przeprowadzić efektywne mediacje z uczestnikami sporu. Dlatego szkolenie z narzędzi mediacyjnych przeprowadzi Państwa przez cały proces, wyposaży we wszelkie narzędzia mediacyjne i znacznie ułatwi moderowanie spotkań z uczestnikami konfliktu.

Zapraszamy na szkolenie mediacyjne szefów, menedżerów, osoby wyznaczone do łagodzenia konfliktów w firmie, a także rzeczników dyscyplinarnych.

Dzięki szkoleniu z mediacji Państwa pracownicy:

 • Poznają rolę mediatora oraz sytuacje, w których należy skorzystać z jego pomocy
 • Dowiedzą się, jakie są źródła i rodzaje konfliktów
 • Nauczą się prowadzić i moderować spotkanie mediacyjne z uczestnikami
 • Zdobędą techniki na momenty trudne w procesie mediacyjnym
 • Nauczą się reagować na nietypowe zachowania uczestników mediacji
 • Dowiedzą się, jak rozwiązywać trudne sprawy w sytuacjach konfliktowych

PROGRAM SZKOLENIA z Mediacji – Narzędzia mediacyjne:

Mediacje, kluczem do porozumienia          

 • Przygotowanie do mediacji
 • Jak postąpić, by uczestnik skorzystał ze spotkania
 • Prowadzenie, przebieg oraz moderowanie spotkań ze stronami konfliktu
 • Monolog mediatora, jako element budowania zaufania
 • Artykuł 243 Kodeksu Pracy – czyli jak polubownie rozwiązywać spory?
 • Podejrzany czy poszkodowany – czyli ustalenie stron i ich udział w sytuacji konfliktowej
 • Mediacje antymobbingowe – jak i kiedy zastosować?

Jak przeciwdziałać nieporozumieniom? szkolenie z mediacji          

 • Źródła, rodzaje i specyfika sytuacji konfliktowych
 • Koło konfliktów Moore’a – przyczyny i typy konfliktów
 • Koncentracja na interesach oraz oddzielenie ludzi od problemów, szansą na porozumienie
 • Pętla zachowań ludzkich i jej oddziaływanie na rozwiązywanie konfliktów

Momenty i sytuacje trudne – metody reagowania w mediacjach

 • Błędy i bariery komunikacyjne występujące w trudnych sytuacjach
 • Style reagowania w kontaktach społecznych:

– agresja i złośliwość uczestnika mediacji
– reakcja na milczenie i brak odpowiedzi
– asertywność w pracy mediatora

Narzędzia mediacyjne ułatwiające radzenie sobie w trudnych rozmowach i sytuacjach

 • Dialog motywujący, jako sposób na trudne rozmowy
 • Metamodel – narzędzie ułatwiające proces komunikacji
 • Moc pytań w mediacjach
 • Techniki mediacyjne ułatwiające rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie trudnych rozmów oraz przekazanie informacji zwrotnej

METODY PRACY WYKORZYSTANE W TRAKCIE SZKOLENIA MEDIACJE

 • case study
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • burze mózgów
 • elementy gry szkoleniowej pozwalające na określenie poziomu i rozwinięcie kompetencji z zakresu rozwiązywania konfliktów oraz komunikacji
 • kwestionariusz zachowań komunikacyjnych
 • test na style reagowania w sytuacjach konfliktowych

Szkolenia z mediacji i wiele innych – czyli okazja na nowe kompetencje Twoich pracowników

Dodatkowo zachęcamy do innych warsztatów dla menedżerów. Szkolenia z kierowania zespołem, szkolenia z zarządzania pokoleniami, czy szkolenia z prezentacji i wystąpień publicznych zdecydowanie wzmocnią działania pracowników na stanowiskach kierowniczych.

Szkolenie Mediacje – warsztat dopasowany do Twoich potrzeb

Należy pamiętać, że szkolenia z mediacji i wiele innych są dopasowane do specyfiki klienta. Aby uzyskać więcej danych, prosimy o skorzystanie z zapytania ofertowego, ewentualnie prosimy o kontakt z doradcą: