rozmowa oceniająca pracownika

Rozmowa oceniająca pracownika

Rozmowa oceniająca pracownika – szkolenie z rozmów z pracownikiem

Szkolenie Rozmowa oceniająca pracownika uczy sposobów prowadzenia spotkań z pracownikami w celu oceny ich pracy. Takie spotkanie może wynikać z Systemu Okresowych Ocen lub może być działaniem spontanicznym. Czyli rozmowa oceniająca pracownika bywa też procesem niezaplanowanym, mającym na celu ocenę jakości pracy w dowolnym momencie. Jednocześnie może być efektem podsumowującym okres pracy pracownika lub wieńczącym wykonanie danego zadania, zakończenia projektu. Skuteczne przeprowadzenie spotkań z pracownikami jest bardzo trudne, dlatego należy się do nich odpowiednio przygotować oraz nauczyć profesjonalnie organizować. W tym celu warto skorzystać z możliwości, jakie dają szkolenia dla firm, które organizujemy.

Rozmowa oceniająca pracownika — dlaczego warto się do niej przygotować?

Ponieważ spotkanie podsumowujące pracę może być trudne dla jednej, jak i drugiej strony, należy się do niego przygotować. Przede wszystkim wiele zależy od tego, jakie informacje zwierzchnik chce przekazać swojemu podwładnemu. Dobre przeprowadzenie rozmowy oceniającej pracownika jest elementem rozwoju personelu i kształtowania pożądanych postaw. W związku z tym udzielając pracownikowi informacji zwrotnych, utożsamiamy pracownika z celami firmy, wyznaczamy cele i jakość pracy. Tego, jak przeprowadzać rozmowy oceniające nauczą Cię szkolenia biznesowe, które znajdziesz w naszej ofercie.

Rozmowy Oceniające pracownika – szkolenie dla menedżera

Rozmowa oceniająca pracownika to szkolenie, gdzie każdy może nauczyć się dobrze przeprowadzać rozmowy z pracownikami. Nasze szkolenia online i stacjonarne to dobry sposób na zdobycie wiedzy na temat kryteriów oceny oraz umiejętności komunikacyjnych w przekazywaniu informacji zwrotnych. Należy pamiętać, że dotyczy to zarówno informacji pozytywnych, jak i negatywnych. W związku z tym uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak zaplanować etapy rozmowy oceniającej z pracownikiem. Czyli jak je przeprowadzić, jakich informacji udzielać, a jakie od pracownika uzyskać. Każdy nauczy się również reagować na sytuacje trudne w trakcie rozmowy, momenty sprzeciwu lub pojawienia się negatywnych emocji. Pamiętajmy, że mogą się one pojawić na rozmowie podsumowującej z każdym pracownikiem.

Szkolenie Rozmowa oceniająca pracownika

Na warsztatach dotyczących rozmowy oceniającej pracownika uczymy, jak w trakcie spotkań oceniających kształtować motywację pracownika do pracy i podwyższać jego zaangażowanie. Dzięki temu można mieć wpływ na poprawienie jakości pracy podwładnego. Zwierzchnicy oraz uczestnicy szkolenia, menadżerowie i kierownicy nauczą się przygotowywać scenariusz takiego spotkania. Dzięki temu prowadzenie rozmów podsumowujących z pracownikami będzie łatwiejsze, bardziej efektywne i stanie się elementem budowania autorytetu w zespole.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Rozmowa oceniająca pracownika:

 • Każdy uczestnik otrzyma skuteczne narzędzia do przeprowadzania rozmowy oceniającej z pracownikami
 • Dowiesz się, jak zwiększyć efektywność i motywację do pracy u pracowników
 • Rozwiążesz wiele problemów dotyczących kierowania podwładnymi
 • Poznasz lepiej swój zespół, czyli odkryjesz, co motywuje do pracy Twoich podwładnych
 • Twój zespół będzie pracować wydajniej. W związku z tym wzrośnie jakość pracy, zadowolenie oraz integracja z firmą
 • Rozmowy oceniające, szkolenia poprawią przepływ informacji oraz zaangażowanie pracownika w funkcjonowanie zespołu

PROGRAM SZKOLENIA Rozmowa oceniająca pracownika:

Ocena pracownika jako skuteczne narzędzie zarządzania zespołem

 • Ocena pracownika w ramach Systemu Ocen Pracowniczych
 • Bieżąca ocena pracy
 • Znaczenie celu rozmowy oceniającej w korelacji z celami Państwa Firmy
 • Kiedy, kogo, jak i dlaczego należy oceniać
 • Narzędzia oceny pracowników – czyli praktyczne metody do stosowania
 • Rodzaje ocen wynikające ze strategii firmy lub potrzeb bieżących

Negatywne nastawienie do przeprowadzenia oceny

 • Jak przełamać opór u pracownika i szefa?
 • Rozmowa oceniająca jako korzyść dla pracownika, zespołu, kierownika, firmy

Przygotowanie do spotkania z podwładnym

 • Działania poprzedzające ocenę po stronie szefa i pracownika – scenariusz przygotowania
 • Techniki zbierania informacji do oceny, czyli poprzedzające spotkanie z podwładnym
 • Karta oceny jako narzędzie wspierające proces szefa
 • Czasoprzestrzeń oceny – czyli przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Profesjonalna i skuteczna informacja zwrotna

 • Techniki udzielania informacji zwrotnych pozytywnych i negatywnych
 • Asertywność szefa w procesie udzielania informacji podwładnemu
 • Aktywne słuchanie i zadawanie pytań, jako cenny czynnik poznawczy
 • Złote zasady udzielania informacji zwrotnych – w szczególności wzorcowe udzielanie feedbacku
 • Co mówić, a co przemilczeć?

Rozmowa oceniająca pracownika – Przebieg spotkania z pracownikiem

 • Schemat przebiegu profesjonalnego feedbacku – zwierzchnik jako reżyser spotkania
 • Kiedy dialog, kiedy monolog?
 • Słowa zakazane i słowa klucze, które pomagają lub utrudniają skuteczną komunikację
 • Budowanie partnerskich relacji z podwładnym
 • Techniki przekazywania trudnych informacji – profesjonalne wzorce
 • Działania szefa i pracownika po zakończonej ocenie

Wyznaczanie celów, zadań oraz działań rozwojowych dla pracownika

 • Cele rozwojowe podwładnych a cele firmy
 • Prawidłowe określanie celów i zadań – rozmowy oceniające, szkolenie z zasad prowadzenia spotkań
 • Luka kompetencyjna
 • Planowanie działań rozwojowych dla pracownika

Trudne sytuacje w trakcie rozmowy oceniającej pracownika

 • Rozpoznanie manipulacji w zachowaniu pracownika – demaskowanie i postępowanie
 • Techniki radzenia sobie z reakcjami pracownika – atak, agresja, obojętność, niekończąca się dyskusja
 • Znacząca różnica pomiędzy oceną pracownika i kierownika – postępowanie w wyniku różnicy stanowisk
 • Najczęściej popełniane błędy podczas oceny
   

W ramach rozwoju osobistego menedżera polecamy dodatkowo Zarządzanie stresem szkolenie oraz szkolenia mobbing i szkolenia z kierowania zespołem.

Rozmowa oceniająca pracownika w formie zamkniętej jest warsztatem przystosowanym do specyfiki danej firmy. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z zapytania ofertowego lub  kontakt z Doradcą: