Rozmowa oceniająca

Rozmowy Oceniające – szkolenie z komunikacji z pracownikiem

Rozmowy Oceniające to wydarzenie, które może wynikać z Systemu Okresowych Ocen Pracowników lub działanie spontaniczne, niezaplanowane.  Może być efektem podsumowującym okres pracy pracownika lub wieńczącym wykonanie danego zadania lub zakończenia projektu. Skuteczne przeprowadzenie spotkań z pracownikami jest bardzo trudne, dlatego należy się do nich odpowiednio przygotować oraz nauczyć profesjonalnie organizować.

Spotkanie podsumowujące pracę może być trudne dla jednej i drugiej strony. Wszystko zależy od tego, jakie informacje zwierzchnik chce przekazać swojemu podwładnemu. Dobre przeprowadzenie rozmowy oceniającej jest elementem rozwoju pracowników i kształtowania pożądanych postaw. Udzielając pracownikowi informacji zwrotnych o jakości pracy, utożsamiania pracownika z celami firmy i wyznaczamy cele i jakość pracy.

Rozmowy Oceniające szkolenie dla menedżera

Rozmowy Oceniające szkolenie, gdzie nauczą się Państwo dobrze przeprowadzać rozmowy z pracownikami. W szczególności zdobędą Państwo wiedzę na temat kryteriów oceny oraz umiejętności komunikacyjnych w przekazywaniu informacji zwrotnych pracownikowi. Dotyczy to zarówno informacji pozytywnych, jak i negatywnych. Dowiedzą się Państwo jak zaplanować etapy spotkania z pracownikiem, jak je przeprowadzić, jakich informacji udzielać, a jakie od pracownika uzyskać. Nauczą się Państwo również reagować na sytuacje trudne w trakcie rozmowy, momenty sprzeciwu, pojawienia się negatywnych emocji.

Na warsztatach dowiedzą się Państwo, jak w trakcie spotkań kształtować motywację pracownika do pracy i podwyższać jego zaangażowanie. Jednocześnie mają Państwo wpływ na poprawienie jakość pracy podwładnego. Państwo, jako uczestnicy szkolenia, nauczą się przygotowywać scenariusz takiego spotkania. Dzięki temu prowadzenie spotkań z pracownikami będzie łatwiejsze, bardziej efektywne i stanie się elementem budowania Państwa autorytetu w zespole.

Dzięki udziałowi w szkoleniu z Rozmowy Oceniającej:

 • Otrzymacie Państwo skuteczne narzędzia do przeprowadzania rozmów oceniających z pracownikami
 • Dowiecie się Państwo, jak zwiększyć efektywność i motywację do pracy u pracowników
 • Rozwiążecie wiele problemów dotyczących kierowania podwładnymi
 • Poznacie lepiej swój zespół i odkryjecie, co motywuje do pracy Waszych podwładnych
 • Państwa zespół będzie pracować wydajniej, wzrośnie jakość pracy, zadowolenie oraz integracja z Państwa Firmą
 • Dzięki rozmowie oceniającej poprawią Państwo przepływ informacji oraz zaangażowanie pracownika w życiu zespołu

 

PROGRAM SZKOLENIA Rozmowa Oceniająca:

Ocena pracownika jako skuteczne narzędzie zarządzania zespołem

 • Ocena pracownika w ramach Systemu Ocen Pracowniczych
 • Bieżąca ocena pracy
 • Znaczenie celu rozmowy oceniającej w korelacji z celami Państwa Firmy
 • Kiedy, kogo, jak i dlaczego należy oceniać
 • Narzędzia oceny pracowników – praktyczne metody do stosowania
 • Rodzaje ocen wynikające ze strategii Państwa Firmy lub potrzeb bieżących

Negatywne nastawienie do przeprowadzenia oceny

 • Jak przełamać opór u pracownika i szefa?
 • Korzyści z ocen dla pracownika, zespołu, kierownika, firmy

Przygotowanie do spotkania z podwładnym

 • Działania poprzedzające ocenę po stronie szefa i pracownika – scenariusz przygotowania
 • Techniki zbierania informacji do oceny, poprzedzające spotkanie z podwładnym
 • Karta oceny jak narzędzie wspierające proces szefa
 • Czasoprzestrzeń oceny – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Profesjonalna i skuteczna informacja zwrotna

 • Techniki udzielania informacji zwrotnych pozytywnych i negatywnych
 • Asertywność szefa w procesie udzielania informacji podwładnemu
 • Aktywne słuchanie i zadawanie pytań, jako cenny czynnik poznawczy
 • Złote zasady udzielania informacji zwrotnych – jak wzorcowo udzielić feedbacku
 • Co mówić, a co przemilczeć?

Rozmowa oceniająca – Przebieg spotkania z pracownikiem

 • Schemat przebiegu profesjonalnego feedbacku – zwierzchnik jako reżyser spotkania
 • Kiedy dialog, kiedy monolog?
 • Słowa zakazane i słowa klucze, które pomagają lub utrudniają skuteczną komunikację
 • Budowanie partnerskich relacji z podwładnym
 • Techniki przekazywania trudnych informacji – profesjonalne wzorce
 • Działania szefa i pracownika po zakończonej ocenie

Wyznaczanie celów, zadań oraz działań rozwojowych dla pracownika

 • Cele rozwojowe podwładnych a cele firmy
 • Zasady prawidłowego określania celów i zadań
 • Luka kompetencyjna
 • Planowanie działań rozwojowych dla pracownika

Trudne sytuacje w trakcie oceny pracownika

 • Rozpoznanie manipulacji w zachowaniu pracownika – demaskowanie i postępowanie
 • Techniki radzenia sobie z reakcjami pracownika – atak, agresja, obojętność, niekończąca się dyskusja
 • Znacząca różnica pomiędzy oceną pracownika i kierownika – postępowanie w wyniku różnicy stanowisk
 • Najczęściej popełniane błędy podczas oceny

 

Rozmowy Oceniające szkolenie w formie zamkniętej jest warsztatem przystosowanym do Państwa specyfiki. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]