Kontakt

KREATOR Sp. z o.o. 

Al. Armii Krajowej 61

50-541 Wrocław

NIP 898-211-66-41

„KREATOR” Sp. z o.o., al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000285303, NIP: 8982116641, REGON: 020565459, kapitał zakładowy: 50 000 zł (opłacony w całości).

Dział Doradztwa i Obsługi Klienta

tel.kom. + 48 503 129 393

[email protected]

Sekretariat

tel. kom. + 48 533 533 507

[email protected]