zarządzanie zespołem rozproszonym

Szkolenie Zarządzanie zespołem rozproszonym

Zarządzanie Zespołem Rozproszonym – szkolenie o zarządzaniu na odległość

Zarządzanie zespołem rozproszonym, którego dotyczy nasze szkolenie, jest specyficzną formą zarządzania. Przede wszystkim wymaga od menedżera szczególnych działań, bez bezpośredniego kontaktu z podwładnymi.  W związku z tym okazuje się, że nie każdy menedżer umie tworzyć, a potem zarządzać takimi drużynami. Stworzenie takiego zespołu to odpowiedzialne zadanie, a jeszcze trudniejsze jest wypełnianie wszelkich ról kierowniczych. W szczególności jest to trudne, gdyż pracownicy wykonujący zadania na odległość wymagają umiejętnego kierowania. Kierowanie zespołem rozproszonym wymaga skutecznej komunikacji i sprawnej organizacji. Zachowania dobrych procedur i konsekwencji w ich realizowaniu. Właśnie tego można nauczyć się podczas szkolenia z zarządzania zespołem rozproszonym.

Zespół rozproszony — jak nim zarządzać?

Menedżerowie mogą zarządzać zespołem rozproszonym na terenie kraju oraz za granicą. Z pewnością taka specyfika pracy zmusza do stosowania metod innych, niż w przypadku zespołów stacjonarnych. W takim razie skąd cała trudność? Wystarczy sobie zadać pytanie: jak rozliczyć z zadań pracownika, którego się nie widzi na stanowisku pracy? Przede wszystkim cała komunikacja jest w tym przypadku niestandardowa. Należy pamiętać, że wszystkie działania kierownicze są odmienne od tych stosowanych do zespołów stacjonarnych. Szkolenia dla firm z zarządzania zespołem zdalnym pozwalają znaleźć rozwiązania, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i rodzaju działalności danej firmy. Inaczej będzie wyglądało zarządzanie rozproszonym zespołem sprzedażowym, a inaczej np. osobami z działu HR.

Szkolenie z Zarządzania Zespołem Rozproszonym – korzyści

Przede wszystkim celem naszego szkolenia jest nauczenie menedżerów skutecznej współpracy z pracownikami funkcjonującymi na odległość. Z pewnością, w przypadku zespołów zdalnych, część szefów może mieć problemy z odpowiednim zarządzaniem. Największe trudności sprawia reagowanie na sytuacje konfliktowe, rozliczanie zadań, przekazywanie informacji o ocenie pracy. Dodatkowo wielu menedżerom może na początku sprawiać trudność brak bezpośredniej kontroli nad wykonywanymi zadaniami. Dlatego podczas szkolenia Zarządzanie Zespołem Rozproszonym szefowie:

 • Nauczą się zasad komunikacji w pracy na odległość
 • Poznają i przede wszystkim przyswoją skuteczne techniki wpływu na odległość
 • Dowiedzą się jak kontrolować i rozliczać pracowników w systemie wirtualnym
 • Nauczą się delegować, motywować zwłaszcza w formie na odległość
 • W ten sposób nauczą się przekazywać negatywne informacje pracownikom na pracy zdalnej
 • Zdobędą umiejętności, które znacznie poprawią dowodzenie pracownikami na odległość

Szkolenie Zarządzanie Zespołem Rozproszonym przeznaczone jest dla osób, które:

 • zarządzają lub w przyszłości chciałyby zarządzać pracownikami na odległość
 • są oddalone od pozostałych członków swojego zespołu – czyli pracują zdalnie w innej lokalizacji niż macierzysta
 • chciałyby rozwinąć swoje kompetencje w zarządzaniu zespołem rozproszonym

PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie Zespołem Rozproszonym:

Kiedy grupa ludzi rozproszonych geograficznie staje się zespołem?

 • Cechy i struktura zespołu w sytuacji rozsiania po dużym obszarze
 • Kto jest kim w zespole? – czyli role grupowe wg Belbina
 • Specyfika relacji w zarządzaniu zespołem rozproszonym

Budowanie zespołu w warunkach rozproszenia

 • Rekrutacja na odległość a odpowiedni dobór pracowników
 • Budowanie zaufania wśród pracowników
 • Zarządzanie relacjami w zespole

Komunikacja w zespole rozproszonym

 • Skuteczne komunikowanie się
 • Komunikacja w zespole wielokulturowym (czyli typologia Trompenaarsa)
 • Narzędzia komunikacyjne i optymalne sposoby ich zastosowania
 • Efektywne spotkania wirtualne.
 • Spotkania face-to-face – czy i kiedy to się opłaca?

Podnoszenie motywacji w relacji na odległość

 • Co motywuje pracowników „rozrzuconych” geograficznie?
 • Kształtowanie motywacji wewnętrznej pracowników
 • Zarządzanie przez cele a chęć współpracy
 • Integrowanie zespołu

Zlecanie prac w zespole rozproszonym

 • Przekazanie odpowiedzialności i ocena pracy
 • Upoważnienie i kontrola jakości wykonania zadania na odległość
 • Rola zaufania w relacji szef-pracownik
 • Udzielanie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej w warunkach rozproszenia

Dodatkowo, w celach rozwojowych, polecamy szkolenie Zarządzanie zmianą. Je również prowadzimy w formie szkolenia online lub stacjonarnego.

Zarządzanie Zespołem Rozproszonym, podobnie jak inne szkolenia biznesowe z naszej oferty projektowane jest pod potrzeby klienta. Zachęcamy do tego, by zapoznać się także z ofertą dotyczącą szkolenia z mobbingu, szkolenia z kierowania zespołem oraz szkolenia z zarządzania stresem. W celu dopasowania programu warsztatów prosimy o opisanie charakteru pracy w danej firmie za pomocą zapytania ofertowego lub kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]