Zarządzanie zespołem rozproszonym

Zarządzanie Zespołem Rozproszonym – szkolenie o zarządzaniu na odległość?

Zarządzanie zespołem rozproszonym nie jest łatwym zadaniem. Wymaga od menedżera szczególnych umiejętności zarządzania.  Bowiem utrzymanie odpowiednich standardów pracy u pracowników, którzy pracują zdalnie to wyzwanie. Stworzenie takiego zespołu to odpowiedzialna czynność. Zespołu zaufanego, sumiennego i odpowiedzialnego. Jest to trudne, gdyż pracownicy wykonujący zadania na odległość wymagają umiejętnego kierowania. Zarządzanie takim teamem wymaga skutecznej komunikacji i sprawnej organizacji. Zachowania dobrych procedur i konsekwencji w ich realizowaniu.

Menadżerowie mogą zarządzać zespołem rozproszonym na terenie kraju oraz za granicą. Taka specyfika pracy prowokuje do stosowania metod pracy inne, niż w przypadku zespołów stacjonarnych. Wystarczy sobie zadać samemu pytanie: jak rozliczyć z zadań pracownika, którego się nie widzi na stanowisku pracy? Zarówno kontrola, jak i cała komunikacja są w tym przypadku niestandardowe. Wymagają szczególnych nakładów i odrębnych procedur w odróżnieniu do zespołów stacjonarnych.

Szkolenie z Zarządzania Zespołem – korzyści

Celem szkolenia jest nauczenie menedżerów skutecznej współpracy z pracownikami funkcjonującymi na odległość. W przypadku zespołów zarządzanych na odległość część szefów może mieć problemy z odpowiednim zarządzaniem ludźmi. Trudności sprawia reagowanie na sytuacje konfliktowe, rozliczanie zadań, przekazywanie informacji o ocenie pracy.  Trudności dotyczą również integracji zespołu, jest trudniejsza z racji pracy w terenie na odległość. Dlatego podczas szkolenia Zarządzanie Zespołem Rozproszonym szefowie:

 • Nauczą się zasad komunikacji w zarządzaniu zespołem rozproszonym
 • Poznają i przyswoją skuteczne techniki wpływu na odległość
 • Dowiedzą się jak kontrolować i rozliczać pracowników w systemie wirtualnym
 • Nauczą się delegować, motywować i przekazywać negatywne informacje pracownikom rozproszonym
 • Zdobędą umiejętności, które znacznie poprawią Państwa umiejętności w kierowaniu pracownikami na odległość

Szkolenie Zarządzanie Zespołem Rozproszonym przeznaczone jest dla osób, które:

 • zarządzają lub w przyszłości chciałyby zarządzać pracownikami na odległość
 • są oddalone od pozostałych członków swojego zespołu – pracują zdalnie z domu lub biura w innej lokalizacji niż macierzysta
 • chciałyby rozwinąć swoje kompetencje związane z pracą zespołową i komunikacją

 

PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie Zespołem Rozproszonym:

Kiedy grupa ludzi rozproszonych geograficznie staje się zespołem?

 • Cechy i struktura zespołu w sytuacji rozsiania po dużym obszarze
 • Kto jest kim w zespole? – role grupowe wg Belbina
 • Specyfika relacji w zarządzaniu zespołem rozproszonym

Budowanie zespołu w warunkach rozproszenia

 • Rekrutacja na odległość a odpowiedni dobór pracowników
 • Budowanie zaufania wśród pracowników
 • Zarządzanie relacjami w zespole

Komunikacja w zespole rozproszonym

 • Skuteczne komunikowanie się
 • Komunikacja w zespole wielokulturowym (typologia Trompenaarsa)
 • Narzędzia komunikacyjne i optymalne sposoby ich zastosowania
 • Efektywne spotkania wirtualne.
 • Spotkania face-to-face – czy i kiedy to się opłaca?

Podnoszenie motywacji w relacji na odległość

 • Co motywuje pracowników “rozrzuconych” geograficznie?
 • Kształtowanie motywacji wewnętrznej pracowników
 • Zarządzanie przez cele a chęć współpracy
 • Integrowanie zespołu

Zlecanie prac w zespole rozproszonym

 • Przekazanie odpowiedzialności i ocena pracy
 • Upoważnienie i kontrola jakości wykonania zadania na odległość
 • Rola zaufania w relacji szef-pracownik
 • Udzielanie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej w warunkach rozproszenia

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]