Komunikacja wewnętrzna w firmie

Komunikacja Wewnętrzna w Firmie – twórca efektywnego zespołu

Komunikacja wewnętrzna w firmie szkolenie, które usprawnia przepływ informacji i porozumiewanie się w jednostce społecznościowej jaką jest przedsiębiorstwo. Ta duża organizacja powstała z małych jednostek, jakimi są ludzie. Co zrobić i jakie dobrać narzędzia niezbędne do połączenia wszystkich w działający, sprawny organizm? Powinny to być rozwiązania proceduralne, schematyczne oparte na jasnych zasadach, traktowane bardzo odpowiedzialnie. Dlatego, że to są jednocześnie narzędzia, które budują Państwa wizerunek. Zarówno wizerunek wewnątrz Państwa Firmy, jak i na zewnątrz.

Poziom komunikacji wewnętrznej w firmie wskazuje poziom rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw. Ma to duży wpływ na wiele procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. W zależności od jej poziomu będziemy umieli regulować wiele zdarzeń, które zachodzą w organizacji. Jest również niezbędna do podstawowych działań interpersonalnych. Zaliczyć tu należy współpracę z innymi uczestnikami projektów w Państwa przedsiębiorstwie. To niezbędny czynnik do zarządzania poprzez motywowanie oraz rozwiązywania trudnych spraw konfliktowych. Tylko od poziomu umiejętności porozumiewania się i procedur zależeć będzie skuteczność działań oraz wizerunek zewnętrzny i wewnętrzny.  Dlatego szkolenie Komunikacja Wewnętrzna w Firmie odpowiada za skuteczność i budowanie jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Szkolenia Komunikacja wewnętrzna uczą efektywności

W trakcie warsztatów nauczą się Państwo prawidłowych zasad przekazywania informacji. Dowiedzą się Państwo również o konsekwencjach braku dialogu i skutecznego porozumiewania się. Bowiem mogą one być na przestrzeni czasu bardzo groźne w skutkach.

Szkolenie nauczy Państwa korzystania z najważniejszych narzędzi porozumiewania się, budowania relacji i tworzenia kanałów komunikacyjnych. Dowiedzą się Państwo w jaki sposób porozumiewanie wpływa na skuteczność zmian w organizacji, na konflikty i sytuacje kryzysowe. Jaki będzie to miało wpływ na Państwa wizerunek, utożsamianie się pracowników z firmą i postrzeganie przez klientów zewnętrznych.

Szkolenia Komunikacja Wewnętrzna – korzyści:

 • Zwiększycie Państwo skuteczność działań swojej Firmy
 • Dowiecie się Państwo, jak mocno uregulowane procedury wpływają na osiągane wyniki
 • Nauczycie się, jak budować odpowiedni wizerunek Państwa przedsiębiorstwa wśród pracowników
 • Poznacie skuteczne techniki komunikacji wewnętrznej w firmie
 • Dowiecie się, jak usprawnić funkcjonowanie Państwa organizacji za pomocą odpowiednich narzędzi

 

PROGRAM SZKOLENIA Komunikacja wewnętrzna w firmie:

Wewnętrzny public relations

 • Kreowanie jednolitego wizerunku przedsiębiorstwa na zewnątrz i wewnątrz organizacji
 • Budowanie kultury zorientowanej na klienta
 • Pracownik klientem firmy
 • Rola pracownika w organizacji – pracownicy jako podmiot dialogu
 • Partnerstwo w firmie

Efektywny przepływ informacji w firmie

 • Wymiana i przepływ informacji jako warunek wzrostu i rozwoju firmy
 • Cele komunikacji w organizacji

– informowanie
– perswazja
– rozwiązywanie
– współpraca
– motywowanie

 • Budowanie identyfikacji pracownika z firmą

Zwiększenie świadomości pracowników w obszarze misji, strategii i celów
Budowanie poczucia odpowiedzialności za wyniki własne, zespołu i całego przedsiębiorstwa
Indywidualny wkład pracowników w realizowanie misji

 • Wpływ informacji na motywację pracownika

Nie można się nie komunikować…

 • Co sygnalizuje brak informacji w przedsiębiorstwie?
 • Informacja poza nurtem oficjalnym – niebezpieczeństwa dla firmy

Jak tworzyć efektywny system przepływu informacji wewnątrz firmy?

 • Kanały przepływu informacji
 • Narzędzia komunikowania się
 • Techniki specjalne wspomagające porozumiewanie się i przepływ informacji

Rola zarządu i kadry kierowniczej w usprawnianiu porozumiewania się w firmie

 • Odpowiedzialność za przepływ informacji
 • Komunikacja

Między przełożonymi a podwładnymi
W grupie i w zespołach
Między współpracownikami

Doskonalenie porozumiewania się w organizacji

 • Wpływ czynników strukturalnych na procedury i porozumiewanie się
 • Porozumiewanie się w podstawowych strukturach organizacyjnych
 • Sieci komunikacyjne

Twoja firma w procesie zmian

 • Rola informacji w sytuacji zmian
 • Sytuacje kryzysowe a komunikacja
 • Konflikty i niepowodzenia

Wypracowanie własnego systemu informowania w firmie

 • Jak wdrożyć nową politykę?
 • Ustalanie celów i potrzeb przepływu informacji w firmie
 • Ustalenie kanałów i technik porozumiewania się
 • Kto, kogo i o czym informuje – obowiązki i uprawnienia

 

Szkolenia Komunikacja wewnętrzna przygotowujemy pod Państwa potrzeby i charakterystykę problemów. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]