komunikacja wewnętrzna w firmie

Komunikacja wewnętrzna w firmie

Komunikacja Wewnętrzna w Firmie – twórca efektywnego zespołu

Szkolenie Komunikacja wewnętrzna w firmie usprawnia przepływ informacji i porozumiewanie się w całym przedsiębiorstwie. Każda zawodowa organizacja składa się z małych jednostek, jakimi są ludzie. Co zrobić i jakie dobrać narzędzia do połączenia wszystkich w działający, sprawny organizm? Przede wszystkim powinny to być rozwiązania proceduralne, schematyczne, oparte na jasnych zasadach, traktowane bardzo odpowiedzialnie. Są to narzędzia, które budują Państwa wizerunek. W szczególności wizerunek wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. Kurs z komunikacji wewnętrznej w firmie pozwoli znaleźć odpowiednie rozwiązania w tym zakresie. Polecamy szkolenia biznesowe z tego zakresu.

Komunikacja wewnętrzna w firmie i jej znaczenie

Poziom komunikacji wewnętrznej w firmie cechuje poziom rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw. Od poziomu komunikacji zależy umiejętność kontrolowania wielu zdarzeń, które zachodzą w organizacji. Dodatkowo jest ona niezbędna do podstawowych relacji interpersonalnych. Zwłaszcza z innymi uczestnikami projektów, pracownikami, klientami wewnętrznymi. Komunikacja wewnętrzna to niezbędny element zarządzania poprzez motywowanie oraz rozwiązywania trudnych spraw konfliktowych. Należy pamiętać, że tylko od poziomu komunikacji i procedur zależeć będzie skuteczność działań oraz wizerunek zewnętrzny i wewnętrzny. Dlatego szkolenia Komunikacja Wewnętrzna w Firmie odpowiadają za skuteczność i budowanie jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Szkolenie Komunikacja wewnętrzna w firmie uczy efektywności

Warsztaty dla menadżerów i pracowników z komunikacji nauczą Państwa prawidłowych zasad przekazywania informacji. Przyniesie to Twojej firmie wiele korzyści. Dodatkowo każdy dowie się o konsekwencjach braku dialogu i efektywności rozmów. Co z kolei może spowodować powolne narastanie i kumulowanie się negatywnych zdarzeń. A to na pewno nie będzie z korzyścią dla Twojej firmy, organizacji, zespołu.

Co daje kurs z komunikacji wewnętrznej w firmie

Szkolenia komunikacja wewnętrzna nauczą Państwa korzystania z najważniejszych narzędzi porozumiewania się, budowania relacji i tworzenia kanałów komunikacyjnych. Dowiedzą się Państwo, w jaki sposób porozumiewanie się wpływa na skuteczność zmian w organizacji, konflikty i sytuacje kryzysowe. Zwłaszcza, jaki będzie miało wpływ na Państwa wizerunek, utożsamianie się pracowników z firmą i postrzeganie przez klientów zewnętrznych.

Efektywna komunikacja szkolenie – korzyści:

 • Z pewnością zwiększycie Państwo skuteczność działań swojej Firmy
 • Dowiecie się Państwo, jak mocno uregulowane procedury wpływają na osiągane wyniki
 • Nauczycie się, jak budować odpowiedni wizerunek Państwa przedsiębiorstwa wśród pracowników
 • Poznacie skuteczne techniki komunikacji wewnętrznej w firmie
 • Dowiecie się również, jak usprawnić funkcjonowanie organizacji za pomocą odpowiednich narzędzi

Program szkolenia Komunikacja wewnętrzna w firmie:

Wewnętrzny public relations

 • Kreowanie jednolitego wizerunku przedsiębiorstwa na zewnątrz i wewnątrz organizacji
 • Budowanie kultury zorientowanej na klienta
 • Pracownik klientem firmy
 • Rola pracownika w organizacji – pracownicy jako podmiot dialogu
 • Partnerstwo w firmie

Efektywny przepływ informacji w firmie

 • Wymiana i przepływ informacji jako warunek wzrostu i rozwoju firmy
 • Cele komunikacji w organizacji

– informowanie
– perswazja
– rozwiązywanie
– współpraca
– motywowanie

 • Budowanie identyfikacji pracownika z firmą
 1. Zwiększenie świadomości pracowników w obszarze misji, strategii i celów
 2. Budowanie poczucia odpowiedzialności za wyniki własne, zespołu, ale zwłaszcza całego przedsiębiorstwa
 3. Indywidualny wkład pracowników w realizowanie misji
 • Wpływ informacji ze względu na motywację pracownika

Nie można się nie komunikować…

 • Co sygnalizuje brak informacji w przedsiębiorstwie?
 • Informacja poza nurtem oficjalnym – czyli niebezpieczeństwa dla firmy

Jak tworzyć efektywny system przepływu informacji wewnątrz firmy?

 • Kanały przepływu informacji
 • Narzędzia komunikowania się
 • Techniki specjalne wspomagające porozumiewanie się i przepływ informacji

Rola zarządu i kadry kierowniczej w usprawnianiu porozumiewania się w firmie

 • Odpowiedzialność za przepływ informacji
 • Komunikacja
 1. Między przełożonymi a podwładnymi
 2. W grupie i w zespołach
 3. Między współpracownikami

Doskonalenie porozumiewania się w organizacji

 • Wpływ czynników strukturalnych na procedury i porozumiewanie się
 • Porozumiewanie się w podstawowych strukturach organizacyjnych
 • Sieci komunikacyjne

Twoja firma w procesie zmian

 • Rola informacji, w szczególności z uwagi na zmiany
 • Sytuacje kryzysowe a komunikacja
 • Konflikty i niepowodzenia

Wypracowanie własnego systemu informowania w firmie

 • Jak wdrożyć nową politykę?
 • Ustalanie celów i potrzeb przepływu informacji w firmie
 • Ustalenie kanałów i technik porozumiewania się
 • Kto, kogo i o czym informuje – czyli obowiązki i uprawnienia

Dodatkowo polecamy trening asertywności i szkolenia z komunikacji.

Co najważniejsze, wszystkie szkolenia dla firm, w tym trening z komunikacji wewnętrznej w firmie przygotowujemy zgodnie z Państwa potrzebami. Program ustalamy pod charakterystykę problemów w firmie. A uzyskać więcej informacji prosimy o skorzystanie z zapytania ofertowego lub kontakt z Doradcą: