Komunikacja wewnętrzna w firmie

Komunikacja Wewnętrzna w Firmie – twórca efektywnego zespołu

Szkolenia Komunikacja wewnętrzna w firmie usprawniają przepływ informacji i porozumiewanie się w jednostce społecznościowej jaką jest przedsiębiorstwo. Ta duża organizacja powstała z małych jednostek, jakimi są ludzie. W związku z tym, co zrobić i jakie dobrać narzędzia do połączenia wszystkich w działający, sprawny organizm? Powinny to być rozwiązania proceduralne, schematyczne, oparte na jasnych zasadach, traktowane bardzo odpowiedzialnie. Dlatego, że są to narzędzia, które budują Państwa wizerunek. Zarówno wizerunek wewnątrz Firmy, jak i na zewnątrz.

Poziom komunikacji wewnętrznej w firmie cechuje poziom rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw. Dlatego ma to istotne znaczenie, ze względu na ilość procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. W zależności od jej poziomu będziemy umieli regulować wiele zdarzeń, które zachodzą w organizacji. Jest również niezbędna do podstawowych działań interpersonalnych. Zwłaszcza z innymi uczestnikami projektów, współpracy wewnętrznej. To niezbędny czynnik do zarządzania poprzez motywowanie oraz rozwiązywania trudnych spraw konfliktowych. Tylko od poziomu umiejętności porozumiewania się i procedur zależeć będzie skuteczność działań oraz wizerunek zewnętrzny i wewnętrzny.  Dlatego szkolenia Komunikacja Wewnętrzna w Firmie odpowiadają za skuteczność i budowanie jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Szkolenia Komunikacja wewnętrzna uczą efektywności

W związku z tym w trakcie warsztatów nauczą się Państwo prawidłowych zasad przekazywania informacji. Dowiedzą się również o konsekwencjach braku dialogu i efektywności rozmów. Dlatego, że mogą one być bardzo groźne, ze względu na powolne narastanie i kumulowanie się negatywnych zdarzeń.

Szkolenia komunikacja wewnętrzna nauczą Państwa korzystania z najważniejszych narzędzi porozumiewania się, budowania relacji i tworzenia kanałów komunikacyjnych. Dowiedzą się Państwo w jaki sposób porozumiewanie wpływa na skuteczność zmian w organizacji, na konflikty i sytuacje kryzysowe. Jaki będzie to miało wpływ na Państwa wizerunek, utożsamianie się pracowników z firmą i postrzeganie przez klientów zewnętrznych.

Szkolenia Komunikacja Wewnętrzna w firmie – korzyści:

 • Z pewnością zwiększycie Państwo skuteczność działań swojej Firmy
 • Dowiecie się Państwo, jak mocno uregulowane procedury wpływają na osiągane wyniki
 • Nauczycie się, jak budować odpowiedni wizerunek Państwa przedsiębiorstwa wśród pracowników
 • Poznacie skuteczne techniki komunikacji wewnętrznej w firmie
 • Dowiecie się również, jak usprawnić funkcjonowanie Państwa organizacji za pomocą odpowiednich narzędzi

 

PROGRAM SZKOLENIA Komunikacja wewnętrzna w firmie:

Wewnętrzny public relations

 • Kreowanie jednolitego wizerunku przedsiębiorstwa na zewnątrz i wewnątrz organizacji
 • Budowanie kultury zorientowanej na klienta
 • Pracownik klientem firmy
 • Rola pracownika w organizacji – pracownicy jako podmiot dialogu
 • Partnerstwo w firmie

Efektywny przepływ informacji w firmie

 • Wymiana i przepływ informacji jako warunek wzrostu i rozwoju firmy
 • Cele komunikacji w organizacji

– informowanie
– perswazja
– rozwiązywanie
– współpraca
– motywowanie

 • Budowanie identyfikacji pracownika z firmą

Zwiększenie świadomości pracowników w obszarze misji, strategii i celów
Budowanie poczucia odpowiedzialności za wyniki własne, zespołu i całego przedsiębiorstwa
Indywidualny wkład pracowników w realizowanie misji

 • Wpływ informacji ze względu na motywację pracownika

Nie można się nie komunikować…

 • Co sygnalizuje brak informacji w przedsiębiorstwie?
 • Informacja poza nurtem oficjalnym – niebezpieczeństwa dla firmy

Jak tworzyć efektywny system przepływu informacji wewnątrz firmy?

 • Kanały przepływu informacji
 • Narzędzia komunikowania się
 • Techniki specjalne wspomagające porozumiewanie się i przepływ informacji

Rola zarządu i kadry kierowniczej w usprawnianiu porozumiewania się w firmie

 • Odpowiedzialność za przepływ informacji
 • Komunikacja

Między przełożonymi a podwładnymi
W grupie i w zespołach
Między współpracownikami

Doskonalenie porozumiewania się w organizacji

 • Wpływ czynników strukturalnych na procedury i porozumiewanie się
 • Porozumiewanie się w podstawowych strukturach organizacyjnych
 • Sieci komunikacyjne

Twoja firma w procesie zmian

 • Rola informacji, ze względu na zmiany
 • Sytuacje kryzysowe a komunikacja
 • Konflikty i niepowodzenia

Wypracowanie własnego systemu informowania w firmie

 • Jak wdrożyć nową politykę?
 • Ustalanie celów i potrzeb przepływu informacji w firmie
 • Ustalenie kanałów i technik porozumiewania się
 • Kto, kogo i o czym informuje – obowiązki i uprawnienia

 

Szkolenia Komunikacja wewnętrzna w firmie przygotowujemy pod Państwa potrzeby. Również pod charakterystykę problemów w firmie. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]