Prawa Konsumenta i Przedsiębiorcy

Prawne aspekty reklamacji Szkolenie z Praw Konsumenta i Przedsiębiorcy

Szkolenie Prawa Konsumenta to warsztaty z aktualnych przepisów dotyczących trudnego obszaru reklamacyjnego. Mówi się, że nieznajomość prawa szkodzi. I coś w tym jest, ponieważ w przypadku reklamowania towarów i usług, znając przepisy konsumenckie, możemy uniknąć różnych tarapatów. Mówiąc „nas” należy mieć na myśli zarówno konsumenta, jak i sprzedającego. Dlatego szkolenie prawne aspekty reklamacji jest gwarancją postępowania zgodnie z literą prawa. W związku z tym szkolenie prawo konsumenckie jest dla Państwa deską ratunkową. Czyli ukaże Państwu jak bezpiecznie i prawnie postępować w przypadku roszczeń.

Prawo Konsumencie szkolenie dla wszystkich…

… czyli wszystkich osób, które chcą zdobyć większą wiedzę na temat prawnych aspektów reklamacji. Szkolenie to oferujemy również w postaci szkolenia otwartego. Co najważniejsze, miejscem organizowania otwartego szkolenia Prawa konsumenta jest siedziba Firmy Kreator we Wrocławiu, ul. Armii Krajowej 61. W związku z tym, jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu Prawo Konsumenckie we Wrocławiu, w naszej siedzibie, prosimy o sprawdzenie terminów Szkolenia otwarte.

Prawo konsumenckie szkolenie zgodne z przepisami

Szkolenie Prawa Konsumenta wyjaśnia, jakie prawa i obowiązki mają strony. Mianowicie, na sprzedawcy spoczywa moralny i prawny obowiązek prawidłowego przeprowadzenia całego procesu. Dlatego niezbędna jest tu znajomość prawnych aspektów reklamacji. Szkolenie wyjaśnia jak roszczenie ma być zgodne z aktualnymi przepisami konsumenckimi. Należy pamiętać, że zaniedbanie sprzedawcy wynikające z nieznajomości przepisów może skutkować negatywnymi konsekwencjami. W szczególności odbije się to negatywną reputacją wśród klientów. Należy pamiętać, że w dobie internetu jest to niezmiernie ważne. Szkolenie prawo konsumenckie to gwarancja wzorowego przeprowadzania reklamacji w Państwa Firmie. Dlatego zapraszamy na szkolenie, aby poznać wszelkie aktualne zagadnienia prawne. Zwłaszcza, że jest to wiedza przydatna wszystkim pracownikom biorącym udział w rozpatrywaniu trudnych spraw w Państwa Firmie. Prawne aspekty reklamacji – szkolenie o reklamacjach dla każdego!

Prawne aspekty reklamacji Szkolenie z aktualnych przepisów konsumenckich

Zapraszamy Państwa na szkolenie Prawo Konsumenckie, który zapozna Państwa z aktualna sytuacją prawną. Mianowicie, podczas warsztatów otrzymają Państwo pełną wiedzę na temat aktualnych, prawnych aspektów reklamacji. Szkolenie zapozna Państwa z przepisami, zwłaszcza ich realizowaniem w relacji B2B oraz B2C. Na szkoleniu prawo konsumenckie nauczą się Państwo praktycznie stosować paragrafy, włącznie ze stosowaniem i wypełnianiem stosownych druków. Procedury w trakcie rozpatrywania reklamacji należy znać bardzo dobrze. Handlowanie to nie tylko sprzedaż, przede wszystkim odpowiedzialność i znajomość zagadnień praw konsumenta oraz praw i obowiązków przedsiębiorcy.

Prawo Konsumenckie szkolenie jest prowadzone przez wieloletniego rzecznika praw konsumenta. Trener zapoznaje się przed szkoleniem ze specyfiką Państwa Firmy. Czyli analizuje procedury reklamacyjne, zapoznaje się z typowymi działaniami i dotychczasowymi metodami rozwiązywania roszczeń. W ten sposób zostaje przygotowane szkolenie prawo konsumenckie. Uwzględnia on naukę aktualnych przepisów reklamacyjnych i ewentualne usprawnienie obecnego systemu w Państwa Firmie. Uczestnicy szkolenia wypełniają fizycznie pełną dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KORZYŚCI I CEL SZKOLENIA Prawo Konsumenckie:

 • Dowiedzą się Państwo, jak powinien wyglądać profesjonalny proces przeprowadzenia reklamacji w Państwa Firmie
 • Prawo konsumenckie szkolenie w praktyce
 • Poznają Państwo wszystkie rodzaje odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności i prawa konsumenckiego
 • Poprzez zdobytą wiedzę na szkoleniu udoskonalą Państwo procedury w Państwa Firmie, czyli będą umieli stosować przepisy
 • Zdobędą Państwo wiedzę na temat zawierania umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, a także zasad wynikających z zawierania umowy na odległość
 • Nauczą się Państwo prawidłowo sporządzać protokoły reklamacyjne
 • Otrzymają Państwo wiedzę o odpowiedzialności prawnej z tytułu wad sprzedanego towaru

 

PROGRAM  SZKOLENIA Prawo Konsumenckie:

I. PROFESJONALNY PROCES REKLAMACYJNY

 • Regulacje prawne związane z procesem reklamacji

  Prawne aspekty reklamacji szkolenie i wprowadzenie
  Najważniejsze pojęcia i terminy (rozpatrzenie i zakończenie)

 • Procedury rozpatrywania reklamacji

  Stworzenie/ zweryfikowanie profesjonalnych procedur dostosowanych do obowiązujących przepisów
  Jakie zapisy należy wprowadzić w umowach?
  Wewnętrzne regulaminy
  Protokoły reklamacyjne i dokumentacja wspierająca
  Prawidłowo sporządzona dokumentacja i typowe błędy – czyli zajęcia praktyczne

II. PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE WYNIKAJĄCE Z KODEKSU CYWILNEGO

Wyjaśnienie definicji konsumenta w obowiązujących współcześnie przepisach prawnych z uwzględnieniem zmian definicji legalnych
Znaczenie terminów w Kodeksie cywilnym
Zdefiniowanie oświadczenia woli w Kodeksie cywilnym

III. RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY Z TYTUŁU WAD SPRZEDANEGO TOWARU

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY WOBEC PRZEDSIĘBIORCY (profesjonalisty w obrocie gospodarczym wobec profesjonalisty)

Pojęcie przedsiębiorcy w obowiązujących przepisach prawnych

Rodzaje odpowiedzialności przedsiębiorcy z tytułu wad towaru sprzedanego

Odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec kontrahenta na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Szkolenie prawnych aspektów reklamacji z:

 • Okres odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec przedsiębiorcy
 • Katalog uprawnień przysługujących przedsiębiorcy wobec przedsiębiorcy
 • Analiza zależności odstąpienia od umowy, a uprawnienie do obniżenia ceny
 • Konsekwencje prawne ponoszone przez przedsiębiorcę w przypadku zgłoszenia reklamacji po upływie miesiąca od daty wykrycia wady towaru
 • Wygaśniecie uprawnień wynikających z kodeksu cywilnego
 • Terminy rękojmi za wady fizyczne. W szczególności podział uprawnień w zależności od rzeczy ruchomych i nieruchomości
 • Uwzględnienie zaliczki, zadatku, kar umownych, terminów
 • Przedawnienie roszczeń

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY WOBEC KONSUMENTA (wybrane aspekty, na życzenie)

Po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta do kodeksu cywilnego

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość

IV. Rękojmia

Regulacje kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji i rękojmi za wady fizyczne produktu
Obowiązki korzystającego z rękojmi
Terminy

Gwarancja – szkolenie prawne aspekty reklamacji

Przepisy regulujące odpowiedzialność w ramach gwarancji i rękojmi
Na co zwracać uwagę? Obowiązki sprzedawcy
Przepisy niezgodne

Szkolenia prawne aspekty reklamacji – Zwroty towarów niewadliwych a przepisy

Sytuacje trudne w procesie reklamacji

Odstąpienie od umowy
Reklamacja a uprawnienie do obniżenia ceny
Podstępne zatajenie wady

Roszczenia regresowe

Producent – dystrybutor – sprzedawca.  Czyli, jakie zasady odpowiedzialności obowiązują?

Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa

Przepisy regulujące sprzedaż przez internet
Sprzedaż na odległość

Koszty reklamacji

Zasady ponoszenia kosztów wynikających z wad towarów
Koszty przesyłek i serwisu
Odzyskiwanie kosztów reklamacji
Niedozwolone praktyki handlowe

Jak samemu skutecznie składać reklamacje? [opcjonalnie]

Odpowiedzialność dostawcy
Jak składać skuteczne reklamacje u dostawców?

Porównawcze zestawienie uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową, rękojmi i gwarancji producenta – prawo konsumenckie szkolenie praktyczne

V. POSTĘPOWANIE SĄDOWE, CZYLI KONSEKWENCJA NIEWŁAŚCIWIE PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Metody rozstrzygania sporów w zakresie reklamacji
Ugoda sądowa i pozasądowa
Sądownictwo polubowne i mediacje

Należy pamiętać, że szkolenie Prawa konsumenta jest dopełnieniem lub rozszerzeniem wiedzy z zakresu postępowania w trakcie wystąpienia reklamacji. Czyli jest to zbiór przepisów i paragrafów niezbędnych do przeprowadzenia stosownych procedur. W związku z tym warto rozszerzać swoje umiejętności w celu poprawy jakości obsługi reklamacyjnej. Czyli wiedzy z zakresu miękkiego. Mianowicie temu ma służyć szkolenie Obsługa Reklamacji.

Prawne aspekty reklamacji szkolenie dopasowane do Państwa specyfiki. Aby uzyskać pełne informacje prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:ą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]