prawne aspekty reklamacji szkolenie

Prawne aspekty reklamacji szkolenie

Prawne aspekty reklamacji

Szkolenie z Praw Konsumenta i Przedsiębiorcy

zapisy na szkolenie otwarte

Szkolenie Prawa Konsumenta prowadzi praktyk, prawnik w dziedzinie prawa konsumenckiego, wieloletni Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta. To warsztaty z aktualnych przepisów dotyczących trudnego obszaru reklamacyjnego. Mówi się, że nieznajomość prawa szkodzi. I coś w tym jest, ponieważ w przypadku reklamowania towarów i usług, znając przepisy konsumenckie, możemy uniknąć różnych tarapatów. Szkolenie prawne aspekty reklamacji jest gwarancją postępowania zgodnie z literą prawa. Pozwoli na prowadzenie procesu reklamacyjnego zgodnie z aktualnymi przepisami. Szkolenie ukaże Państwu jak prawidłowo i prawnie postępować w przypadku roszczeń ze strony klientów.

Prawo Konsumencie szkolenie dla wszystkich…

… czyli wszystkich osób, które chcą zdobyć większą wiedzę na temat prawnych aspektów reklamacji. Szkolenie to oferujemy również w postaci szkolenia otwartego. Co najważniejsze, miejscem organizowania otwartego szkolenia Prawa konsumenta jest siedziba Firmy Kreator we Wrocławiu, ul. Armii Krajowej 61. W związku z tym, jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu Prawo Konsumenckie we Wrocławiu, w naszej siedzibie, prosimy o sprawdzenie terminów Szkolenia otwarte.

Prawo konsumenckie szkolenie zgodne z przepisami

Szkolenie Prawa Konsumenta wyjaśnia, jakie prawa i obowiązki mają strony. Mianowicie, na sprzedawcy spoczywa moralny i prawny obowiązek prawidłowego przeprowadzenia całego procesu. Dlatego niezbędna jest tu znajomość prawnych aspektów reklamacji. Szkolenie wyjaśnia jak roszczenie ma być zgodne z aktualnymi przepisami konsumenckimi. Należy pamiętać, że zaniedbanie sprzedawcy wynikające z nieznajomości przepisów może skutkować negatywnymi konsekwencjami. W szczególności odbije się to negatywną reputacją wśród klientów. Należy pamiętać, że w dobie internetu jest to niezmiernie ważne. Szkolenie prawo konsumenckie to gwarancja wzorowego przeprowadzania reklamacji w Państwa Firmie. Dlatego zapraszamy na szkolenie, aby poznać wszelkie aktualne zagadnienia prawne. Zwłaszcza, że jest to wiedza przydatna wszystkim pracownikom biorącym udział w rozpatrywaniu trudnych spraw w Państwa Firmie. Prawne aspekty reklamacji – szkolenie o reklamacjach dla każdego!

Prawne aspekty reklamacji Szkolenie z aktualnych przepisów konsumenckich

Zapraszamy Państwa na szkolenie Prawo Konsumenckie, który zapozna Państwa z aktualna sytuacją prawną. Mianowicie, podczas warsztatów otrzymają Państwo pełną wiedzę na temat aktualnych, prawnych aspektów reklamacji. Szkolenie zapozna Państwa z przepisami, zwłaszcza ich realizowaniem w relacji B2B oraz B2C. Na szkoleniu prawo konsumenckie nauczą się Państwo praktycznie stosować paragrafy, włącznie ze stosowaniem i wypełnianiem stosownych druków. Procedury w trakcie rozpatrywania reklamacji należy znać bardzo dobrze. Handlowanie to nie tylko sprzedaż, przede wszystkim odpowiedzialność i znajomość zagadnień praw konsumenta oraz praw i obowiązków przedsiębiorcy.

Prawo Konsumenckie szkolenie jest prowadzone przez wieloletniego rzecznika praw konsumenta. Trener zapoznaje się przed szkoleniem ze specyfiką Państwa Firmy. Czyli analizuje procedury reklamacyjne, zapoznaje się z typowymi działaniami i dotychczasowymi metodami rozwiązywania roszczeń. W ten sposób zostaje przygotowane szkolenie prawo konsumenckie. Uwzględnia on naukę aktualnych przepisów reklamacyjnych i ewentualne usprawnienie obecnego systemu w Państwa Firmie. Uczestnicy szkolenia wypełniają fizycznie pełną dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KORZYŚCI I CEL SZKOLENIA Prawo Konsumenckie:

  • Dowiedzą się Państwo, jak powinien wyglądać profesjonalny proces przeprowadzenia reklamacji w Państwa Firmie
  • Poznają Państwo przepisy regulujące zasady reklamacji towarów i usług
  • Poprzez zdobytą wiedzę na szkoleniu udoskonalą Państwo procedury w Firmie, nauczą się Państwo stosować właściwe przepisy do danego stanu faktycznego
  • Zdobędą Państwo wiedzę na temat zasad zwrotu i reklamacji towarów zakupionych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
  • Nauczą się Państwo prawidłowo redagować pisma w toku reklamacji uwzględniając właściwą podstawę prawną oraz pisma do instytucji, które chronią konsumentów
  • Otrzymają Państwo wiedzę o odpowiedzialności prawnej z tytułu wad sprzedanego towaru oraz zrozumiecie Państwo zawiłości prawa konsumenckiego

PROGRAM  SZKOLENIA Prawo Konsumenckie:

I. PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE W REKLAMACJACH

Umowa sprzedaży
Konsument
Przedsiębiorca
Ciężar dowodu
Oświadczenie woli
Reklamacja z tytułu rękojmi
Reklamacja z tytułu oświadczenia gwarancyjnego
Umowa poza lokalem przedsiębiorstwa
Umowa na odległość
Zaliczka, zadatek, kary umowne

II. ZASADY / MOŻLIWOŚCI PRAWNE ZWROTU TOWARU NIEWADLIWEGO

III. TERMINY W PROCESIE REKLAMACJI

IV.RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WAD TOWARU

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

Charakterystyka rękojmi
Zasady obowiązywania rękojmi w zależności od stron umowy cywilno-prawnej
Uprawnienia wynikające z rękojmi: (naprawa, wymiana, oświadczenie o obniżeniu ceny, zwrot gotówki – odstąpienie od umowy)
Charakter prawny domniemania niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową
Wygaśniecie uprawnień z tytułu rękojmi
Terminy obowiązywania rękojmi
Przedawnienie dochodzenia roszczeń z rękojmi
Koszty reklamacji z rękojmi – zasady ich ponoszenia

Odpowiedzialność z tytułu oświadczenia gwarancyjnego

Charakterystyka oświadczenia gwarancyjnego – czym jest gwarancja?
Zakres uprawnień wynikający z gwarancji
Terminy obowiązywania gwarancji
Ciężar dowodowy w sprawach dochodzonych na podstawie oświadczenia gwarancyjnego

Odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę

Zasady odpowiedzialności regresowej

klient-sprzedawca-dystrybutor-producent

V. DOKUMENTACJA REKLAMACYJNA

Wzorcowy protokół reklamacyjny
Wzory pism w toku reklamacji na podstawie praktycznych kazusów

VI. SPRZEDAŻ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA I NA ODLEGŁOŚĆ

VII. ZMIANY W REKLAMACJACH W 2020 ROKU

Nowe pojęcie konsumenta
Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej i znaczenie rejestru dla spraw reklamacyjnych

VIII. POSTĘPOWANIE SĄDOWE I POZASĄDOWE

Rzecznik praw konsumenta i jego zadania w obrocie prawnym
Mediacja w sprawach reklamacyjnych
Sądowe dochodzenie roszczeń

Należy pamiętać, że szkolenie Prawne aspekty reklamacji jest dopełnieniem lub rozszerzeniem wiedzy z zakresu postępowania w trakcie wystąpienia reklamacji. Czyli jest to zbiór przepisów i paragrafów niezbędnych do przeprowadzenia stosownych procedur. W związku z tym warto rozszerzać swoje umiejętności w celu poprawy jakości obsługi reklamacyjnej. Czyli wiedzy z zakresu miękkiego. Mianowicie temu ma służyć szkolenie Obsługa Reklamacji.

Prawne aspekty reklamacji szkolenie dopasowane do Państwa specyfiki. Aby uzyskać pełne informacje prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:ą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]