Prawa Konsumenta i Przedsiębiorcy

Szkolenie Prawa Konsumenta i Przedsiębiorcy – niezbędnik sprzedawcy

Szkolenie Prawa Konsumenta to warsztaty z aktualnych przepisów dotyczących trudnego obszaru reklamacyjnego. Mówi się, że nieznajomość prawa szkodzi. I coś w tym jest, ponieważ w przypadku reklamowania towarów i usług, znając przepisy konsumenckie, możemy uniknąć różnych tarapatów. Mówiąc “nas” należy mieć na myśli zarówno konsumenta, jak i sprzedającego. Dlatego warto przyswoić prawne aspekty reklamacji, aby umieć oceni ocenić zgłoszenie zgodnie z literą prawa. W tym momencie szkolenie prawo konsumenckie jest dla Państwa deską ratunkową. Ukaże Państwu jak bezpiecznie i prawnie postępować w przypadku roszczeń.

Prawa Konsumenta Wrocław

Dla wszystkich osób, które chcą zdobyć większą wiedzę na temat tego szkolenia oferujemy udział również w szkoleniu otwartym. Miejsce organizowania szkolenia Prawa konsumenta – Wrocław, siedziba Firmy Kreator, ul. Armii Krajowej 61. Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu Prawa Konsumenta we Wrocławiu, w naszej siedzibie, prosimy o sprawdzenie terminów TUTAJ.

Szkolenie prawo konsumenckie – zgodnie z przepisami

Szkolenie Prawa Konsumenta wyjaśnia, jakie prawa i obowiązki mają strony. Na sprzedawcy spoczywa moralny i prawny obowiązek prawidłowego przeprowadzenia całego procesu. Dlatego niezbędna jest tu znajomość prawnych aspektów reklamacji. Roszczenie co do złej jakości towaru lub usługi zawsze musi odbywać się zgodnie z aktualnymi przepisami konsumenckimi. Zaniedbanie sprzedawcy wynikające z nieznajomości przepisów może skutkować negatywnymi konsekwencjami. Dodatkowo negatywną reputacją wśród klientów. Szkolenie prawo konsumenckie to gwarancja wzorowego przeprowadzania reklamacji w Państwa Firmie. Zapraszamy na szkolenie, aby poznać wszelkie aktualne zagadnienia prawne. Jest to wiedza przydatna wszystkim pracownikom biorącym aktywny udział w rozpatrywaniu tych trudnych spraw w Państwa Firmie.

Szkolenie Prawa Konsumenta i Przedsiębiorcy – poznaj dobrze przepisy konsumenckie

Zapraszamy Państwa na szkolenie z prawa konsumenta. Podczas warsztatów otrzymają Państwo pełną wiedzę na temat aktualnych, prawnych aspektów reklamacji. Poznają Państwo różnice w przepisach i ich realizowaniu w relacji B2B oraz B2C. Na szkoleniu prawo konsumenckie nauczą się Państwo praktycznie stosować przepisy, włącznie ze stosowaniem i wypełnianiem stosownych druków. Procedury w trakcie rozpatrywania reklamacji należy znać bardzo dobrze. Handlowanie to nie tylko sprzedaż, także odpowiedzialność i znajomość zagadnień praw konsumenta oraz praw i obowiązków przedsiębiorcy.

Szkolenie Prawa Konsumenta jest prowadzone przez wieloletniego rzecznika praw konsumenta. Trener zapoznaje się przed szkoleniem ze specyfiką Państwa Firmy. Analizuje procedury reklamacyjne, zapoznaje się z typowymi działaniami i dotychczasowymi metodami rozwiązywania roszczeń. Na tej podstawie zostaje przygotowane szkolenie prawo konsumenckie. Uwzględnia on naukę aktualnych przepisów reklamacyjnych i ewentualne usprawnienie obecnego systemu w Państwa Firmie. Uczestnicy szkolenia wypełniają fizycznie pełną dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KORZYŚCI I CEL SZKOLENIA Prawa Konsumenta:

 • Dowiedzą się Państwo, jak powinien wyglądać profesjonalny proces przeprowadzenia reklamacji w Państwa Firmie
 • Poznają Państwo wszystkie rodzaje odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności i prawa konsumenckiego
 • Poprzez zdobytą wiedzę na szkoleniu udoskonalą Państwo procedury w Państwa Firmie oraz będą umieli stosować przepisy
 • Zdobędą Państwo wiedzę na temat zawierania umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, a także zasad wynikających z zawierania umowy na odległość
 • Nauczą się Państwo prawidłowo sporządzać protokoły reklamacyjne
 • Otrzymają Państwo wiedzę o odpowiedzialności prawnej z tytułu wad sprzedanego towaru

 

PROGRAM  SZKOLENIA Prawo Konsumenckie:

I. PROFESJONALNY PROCES REKLAMACYJNY

 • Regulacje prawne związane z procesem reklamacji

  Prawne aspekty reklamacji wprowadzenie
  Najważniejsze pojęcia i terminy (rozpatrzenie i zakończenie)

 • Procedury rozpatrywania reklamacji

  Stworzenie/ zweryfikowanie profesjonalnych procedur dostosowanych do obowiązujących przepisów
  Jakie zapisy należy wprowadzić w umowach?
  Wewnętrzne regulaminy
  Protokoły reklamacyjne i dokumentacja wspierająca
  Prawidłowo sporządzona dokumentacja i typowe błędy – zajęcia praktyczne

II. PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE WYNIKAJĄCE Z KODEKSU CYWILNEGO

Wyjaśnienie definicji konsumenta w obowiązujących współcześnie przepisach prawnych z uwzględnieniem zmian definicji legalnych
Znaczenie terminów w Kodeksie cywilnym
Zdefiniowanie oświadczenia woli w Kodeksie cywilnym

III. RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY Z TYTUŁU WAD SPRZEDANEGO TOWARU

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY WOBEC PRZEDSIĘBIORCY (profesjonalisty w obrocie gospodarczym wobec profesjonalisty)

Pojęcie przedsiębiorcy w obowiązujących przepisach prawnych

Rodzaje odpowiedzialności przedsiębiorcy z tytułu wad towaru sprzedanego

Odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec kontrahenta na podstawie przepisów kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • Okres odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec przedsiębiorcy
 • Katalog uprawnień przysługujących przedsiębiorcy wobec przedsiębiorcy
 • Analiza zależności odstąpienia od umowy, a uprawnienie do obniżenia ceny
 • Konsekwencje prawne ponoszone przez przedsiębiorcę w przypadku zgłoszenia reklamacji po upływie miesiąca od daty wykrycia wady towaru
 • Wygaśniecie uprawnień wynikających z kodeksu cywilnego
 • Terminy rękojmi za wady fizyczne: podział uprawnień w zależności od rzeczy ruchomych i nieruchomości
 • Uwzględnienie zaliczki, zadatku, kar umownych, terminów.
 • Przedawnienie roszczeń

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY WOBEC KONSUMENTA (wybrane aspekty, na życzenie)

Po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta do kodeksu cywilnego

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość

IV. Rękojmia

Regulacje kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji i rękojmi za wady fizyczne produktu
Obowiązki korzystającego z rękojmi
Terminy

Gwarancja

Przepisy regulujące odpowiedzialność w ramach gwarancji i rękojmi
Na co zwracać uwagę? Obowiązki sprzedawcy
Przepisy niezgodne

Zwroty towarów niewadliwych a przepisy

Sytuacje trudne w procesie reklamacji

Odstąpienie od umowy
Reklamacja a uprawnienie do obniżenia ceny
Podstępne zatajenie wady

Roszczenia regresowe

Producent – dystrybutor – sprzedawca.  Jakie zasady odpowiedzialności obowiązują?

Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa

Przepisy regulujące sprzedaż przez internet
Sprzedaż na odległość

Koszty reklamacji

Zasady ponoszenia kosztów wynikających z wad towarów
Koszty przesyłek i serwisu
Odzyskiwanie kosztów reklamacji
Niedozwolone praktyki handlowe

Jak samemu skutecznie składać reklamacje? [opcjonalnie]

Odpowiedzialność dostawcy
Jak składać skuteczne reklamacje u dostawców?

Porównawcze zestawienie uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową, rękojmi i gwarancji producenta – ćwiczenia praktyczne

V. POSTĘPOWANIE SĄDOWE JAKO KONSEKWENCJA NIEWŁAŚCIWIE PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Metody rozstrzygania sporów w zakresie reklamacji
Ugoda sądowa i pozasądowa
Sądownictwo polubowne i mediacje

 

Wszystkie nasze szkolenia są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:ą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]