szkolenie z zarządzania projektami

Zarządzanie projektami

Szkolenie z Zarządzania Projektami – czyli realizacja wyzwań

Szkolenie z Zarządzania Projektami dedykujemy pracownikom kadry menedżerskiej. Przede wszystkim liderom zespołów i członkom zespołów wykonawczych. Dodatkowo kurs zarządzania projektami przeznaczony jest dla wszystkich pracowników, którzy biorą udział w realizowaniu ważnych zadań w Państwa Firmie. Wiedza z prowadzenia skomplikowanych działań jest nie tylko przydatna przy określonych inwestycjach. W ten sposób przydaje się każdego dnia i można z niej korzystać przy standardowych i rutynowych czynnościach. Dlatego jej elementy można wykorzystywać w codziennej pracy, w mniej lub bardziej skomplikowanych zadaniach.

Szkolenie zarządzania projektami – co obejmuje?

Co najważniejsze, prowadzone przez nas szkolenia online lub stacjonarne obejmują pełen zakres wiedzy gwarantujący, że każdy z uczestników zostanie dobrze przeszkolony. W związku z tym warsztaty z zarządzania projektami nauczą Państwa samodzielnego prowadzenia, mniej lub bardziej zaawansowanych, projektów. Począwszy od planowania i wyznaczenia celu inicjatywy, przez realizację i kontrolę, do zamknięcia zadania. Dodatkowo w trakcie szkolenia poznają Państwo najbardziej popularne metody realizowania. Warsztat z zarządzania projektem to wiedza twarda, ale też miękka – związana z komunikacją. Stąd szkolenie obejmuje także formy komunikacji i organizacji w zespole projektowym.

Szkolenia Zarządzania Projektami, czyli współpraca kompleksowa

Prowadzenie długoterminowych i obszernych zadań wymaga dobrej wiedzy i przygotowania. Należy pamiętać, że do tej roli należy się bardzo dobrze przygotować i przewidzieć dużo aspektów. Zwłaszcza, że jest to połączenie zdolności organizacyjnych i współdziałania z ludźmi. Szkolenie z Zarządzania Projektami pomoże Państwu poukładać tę wiedzę i umiejętności. W szczególności nauczą się Państwo przygotowania i wyznaczania celu przedsięwzięcia oraz tworzenia harmonogramu. Dowiedzą się, jaką wybrać metodę prowadzenia inicjatywy oraz jak tworzyć zespoły zadaniowe.

Szkolenie Zarządzanie Projektami nauczy Państwa całego procesu uruchamiania projektu. Każdy z uczestników szkolenia z zarządzania projektami otrzyma wiele skutecznych narzędzi do planowania i prowadzenia poszczególnych etapów, aby ostatecznie osiągnąć duży sukces. W ten sposób dowiedzą się Państwo również jak panować nad ryzykiem projektowym oraz momentami krytycznymi.

OBSZARY SPECJALIZACJI W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘWZIĘCIAMI

 • zwiększenie efektywności organizowania przedsięwzięć w organizacji
 • metodologia prowadzenia projektów, w szczególności procedury postępowania
 • wdrażanie metod koordynacji powiązanymi zadaniami
 • diagnoza problemów powodujących obniżanie efektywności działań
 • zarządzanie ryzykiem podczas realizowania inwestycji
 • wsparcie planowania i realizacji przedsięwzięć
 • modyfikacja i usprawnienia realizowanych już projektów
 • współpraca indywidualna i praca w zespołach
 • poprawa współpracy w zespołach zadaniowych

Także w języku angielskim!

Co gwarantujemy w ramach szkolenia z zarządzania?

 • Wysoką wartość szkoleń, w szczególności jakość i atrakcyjność
 • Wzrost kompetencji pracowników odpowiedzialnych za kontakty z klientami, czyli profesjonalizm w obsłudze
 • Wsparcie Państwa Firmy w realizacji ważnych celów i budowania profesjonalnego wizerunku

Cel Szkolenia Zarządzanie Projektami:

 • Co najważniejsze, podniesienie w Państwa Firmie efektywności zarządzania przedsięwzięciami, zwłaszcza poprzez zastosowanie profesjonalnych metod i technik
 • Zdiagnozowanie najważniejszych problemów powodujących obniżanie efektywności działań o charakterze projektowym w firmie/organizacji
 • W szczególności wzrost umiejętności kierowania zespołami zadaniowymi, czyli poprawa komunikacji i współpracy w zespole

Korzyści ze Szkolenia z Zarządzania Projektami:

 • Poprawa efektywności realizowanych przedsięwzięć. Mianowicie wprowadzenie mechanizmów planowania i kontroli oraz lepsze kierowanie tymczasowymi zespołami
 • Wypracowanie założeń procedur postępowania w typowych projektach
 • Podniesienie efektywności i sprawności pracy grup zadaniowych
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach
 • Podniesienie jakości komunikacji w grupach oraz pomiędzy grupami a organizacją
 • Uruchomienie procesu wprowadzania metod zarządzania inwestycjami w Państwa Firmie (opcja zależna od Klienta)

Program Szkolenia z Zarządzania Projektami:

Szkolenie Zarządzanie Projektami jako metoda podnoszenia efektywności organizacji

 • Uwarunkowania i zasady wprowadzania zarządzania projektami w firmie
 • Proces wdrażania kierowania inwestycjami
 • Kontekst i uwarunkowania pracy przy większych zadaniach
 • Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie rozbudowanymi celami
 • Jak wykorzystać zdobytą wiedzę w swojej firmie/organizacji?

Definiowanie i uruchamianie projektu

 • Definiowanie zakresu i celu przedsięwzięcia
 • Podstawowe pojęcia
 • Cykl życia projektu
 • Zarządzanie wymaganiami
 • Specyfikacja wymagań i ustalenie priorytetów
 • Identyfikacja potrzebnych zasobów
 • Ocena wykonalności
 • Tworzenie zespołu projektowego
 • Wstępna analiza ryzyka przedsięwzięcia

Wprowadzenie do metodologii podczas szkolenia z zarządzania projektami

 • PMBOK – charakterystyka i analiza
 • PRINCE 2 – charakterystyka i analiza
 • Porównanie – czyli cechy wspólne oraz różnice

Metody i narzędzia przydatne w planowaniu

 • Zasady tworzenia harmonogramu
 • Struktura Podziału Prac (Work Brakedown Structure)
 • Tabela sekwencji zadań
 • Diagramy sieciowe
 • Wykres Gantta
 • Ścieżka krytyczna – metoda PERT/CPM
 • Metoda Łańcucha Krytycznego
 • Zasady budżetowania
 • Analiza wartości wypracowanej (Earned Value Analysis)
 • Macierz odpowiedzialności
 • Planowanie dostępności zasobów
 • Szczegółowa analiza i ocena ryzyka

Realizacja projektu i kontrola

 • Oficjalne rozpoczęcie
 • Monitorowanie postępów i kontrola
 • Strategia komunikowania się, czyli zasady i sposoby komunikacji
 • Śledzenie wykresów czasowych
 • Analiza trendów
 • Modyfikacje planów i reagowanie na sytuacje kryzysowe
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Modyfikacje planów i reagowanie na sytuacje kryzysowe

Zamknięcie i ocena przeprowadzonych prac

 • Formalne zamknięcie projektu
 • Przegląd końcowy i sformułowanie wniosków

Dodatkowo zapraszamy na szkolenie Zarządzenie zespołem projektowym oraz inne szkolenia biznesowe, w tym m.in. warsztaty z techniki sprzedaży i obsługi klienta.

Należy pamiętać, że zamknięte Szkolenie z Zarządzania Projektami jest dopasowane do rodzaju pracy. W związku z tym, aby uzyskać pełne informacje dotyczące danego szkolenia dla firm, prosimy o skorzystanie z zapytania ofertowego lub kontakt z Doradcą: