Zarządzanie projektami

Szkolenie z Zarządzania Projektami

Szkolenie z Zarządzania Projektami dedykujemy pracownikom kadry menedżerskiej, liderom zespołów i członkom zespołów wykonawczych. Przeznaczone jest dla wszystkich pracowników, którzy biorą udział w realizowaniu ważnych zadań w Państwa Firmie. Wiedza z prowadzenia skomplikowanych i powiązanych zadań jest nie tylko przydatna przy określonych inwestycjach i wyzwaniach. Jej elementy można wykorzystywać w codziennej pracy w mniej lub bardziej skomplikowanych zadaniach.

Warsztaty obejmują pełen zakres wiedzy, każdy z uczestników zostanie dobrze przeszkolony. Warsztat o nadzorowaniu projektów nauczy Państwa samodzielnego przeprowadzenia inwestycji. Począwszy od planowania i wyznaczenia celu inicjatywy, przez realizację i kontrolę, do zamknięcia zadania. W trakcie szkolenia poznają Państwo najbardziej popularne metody realizowania idei. Warsztat to wiedza twarda, ale też miękka, związana z komunikacją. Dlatego szkolenie obejmuje także formy komunikacji i organizacji w zespole projektowym.

Szkolenie z Zarządzania Projektami – współpraca kompleksowa

Prowadzenie długoterminowych i obszernych zadań wymaga dobrej wiedzy i przygotowania. Do tej roli należy się bardzo dużo aspektów przewidzieć. To połączenie zdolności organizacyjnych i współdziałania z ludźmi. Szkolenie Zarządzanie Projektami pomoże Państwu poukładać tę wiedzę i umiejętności. Nauczą się Państwo przygotowania i wyznaczania celu przedsięwzięcia oraz tworzenia harmonogramu.  Dowiedzą się Państwo jaką metodę prowadzenia inicjatywy wybrać oraz jak tworzyć zespoły zadaniowe.

Szkolenie z Zarządzania Projektami  nauczy Państwa całego procesu uruchamiania przedsięwzięcia, co bardzo ułatwi wykonywanie prac. Otrzymają Państwo wiele skutecznych narzędzi do planowania i prowadzenia poszczególnych etapów, aby ostatecznie osiągnąć duży sukces. Dowiedzą się się Państwo również jak panować nad ryzykiem oraz momentami krytycznymi.

OBSZARY SPECJALIZACJI W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘWZIĘCIAMI

 • zwiększenie efektywności organizowania przedsięwzięć w organizacji
 • metodologia prowadzenia projektów, procedury postępowania
 • wdrażanie metod koordynacji powiązanymi zadaniami
 • diagnoza problemów powodujących obniżanie efektywności działań
 • zarządzanie ryzykiem podczas realizowania inwestycji
 • wsparcie planowania i realizacji przedsięwzięć
 • modyfikacja i usprawnienia realizowanych już projektów
 • współpraca indywidualna i praca w zespołach
 • poprawa współpracy w zespołach zadaniowych

Także w języku angielskim!

Co Państwu gwarantujemy?

 • Wysoką jakość i atrakcyjność szkoleń
 • Wzrost kompetencji pracowników odpowiedzialnych za obsługę klientów Państwa Firmy
 • Wsparcie Państwa Firmy w realizacji ważnych celów i budowania profesjonalnego wizerunku

CEL SZKOLENIA:

 • Podniesienie w Państwa Firmie efektywności zarządzania przedsięwzięciami poprzez zastosowanie profesjonalnych metod i technik
 • Zdiagnozowanie najważniejszych problemów powodujących obniżanie efektywności działań o charakterze projektowym w firmie/organizacji
 • Wzrost umiejętności kierowania zespołami zadaniowymi i pracy w takich zespołach

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA z Zarządzania Projektami:

 • Poprawa efektywności realizowanych przedsięwzięć poprzez wprowadzenie mechanizmów planowania i kontroli oraz lepsze kierowanie tymczasowymi zespołami
 • Wypracowanie założeń procedur postępowania w typowych projektach
 • Podniesienie efektywności i sprawności pracy grup zadaniowych
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach
 • Podniesienie jakości komunikacji w grupach oraz pomiędzy grupami a organizacją
 • Uruchomienie procesu wprowadzania metod zarządzania inwestycjami w Państwa Firmie (opcja zależna od Klienta)

 

PROGRAM SZKOLENIA z Zarządzania Projektami:

Szkolenie z Zarządzania Projektami jako metoda podnoszenia efektywności organizacji

 • Uwarunkowania i zasady wprowadzania zarządzania projektami w firmie
 • Proces wdrażania kierowania inwestycjami
 • Kontekst i uwarunkowania pracy przy większych zadaniach
 • Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie rozbudowanymi celami
 • Jak wykorzystać zdobytą wiedzę w swojej firmie/organizacji?

Definiowanie i uruchamianie projektu

 • Definiowanie zakresu i celu przedsięwzięcia
 • Podstawowe pojęcia
 • Cykl życia projektu
 • Zarządzanie wymaganiami
 • Specyfikacja wymagań i ustalenie priorytetów
 • Identyfikacja potrzebnych zasobów
 • Ocena wykonalności
 • Tworzenie zespołu projektowego
 • Wstępna analiza ryzyka przedsięwzięcia

Wprowadzenie do metodologii podczas szkolenia z zarządzania projektami

 • PMBOK – charakterystyka i analiza
 • PRINCE 2 – charakterystyka i analiza
 • Porównanie – cechy wspólne oraz różnice

Metody i narzędzia przydatne w planowaniu

 • Zasady tworzenia harmonogramu
 • Struktura Podziału Prac (Work Brakedown Structure)
 • Tabela sekwencji zadań
 • Diagramy sieciowe
 • Wykres Gantta
 • Ścieżka krytyczna – metoda PERT/CPM
 • Metoda Łańcucha Krytycznego
 • Zasady budżetowania
 • Analiza wartości wypracowanej (Earned Value Analysis)
 • Macierz odpowiedzialności
 • Planowanie dostępności zasobów
 • Szczegółowa analiza i ocena ryzyka

Realizacja projektu i kontrola

 • Oficjalne rozpoczęcie
 • Monitorowanie postępów i kontrola
 • Strategia komunikowania się: zasady i sposoby komunikacji
 • Śledzenie wykresów czasowych
 • Analiza trendów
 • Modyfikacje planów i reagowanie na sytuacje kryzysowe
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Modyfikacje planów i reagowanie na sytuacje kryzysowe

Zamknięcie i ocena przeprowadzonych prac

 • Formalne zamknięcie projektu
 • Przegląd końcowy i sformułowanie wniosków

 

Zamknięte Szkolenie z Zarządzania Projektami jest dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]