Finanse dla niefinansistów

Controlling finansowy dla sprzedawców – świat raportów i analiz

Finanse dla Niefinansistów to trening dla wszystkich osób, które chcą rozumieć sytuację firmy przez pryzmat raportów i analiz. Czyli wszystkich osób, które wykorzystują dane księgowe w swojej pracy. Zakres zestawień pochodzących z działów finansowych, księgowych oraz controllingu może być bardzo szeroki. Dlatego poniższy program ukazuje część zagadnień, które można w tym obszarze zrealizować. Przede wszystkim każdorazowo ustalamy z Państwem jaki jest cel warsztatu. Czyli ustalamy jego zakres, rodzaj wiedzy, która ma zostać przedstawiona oraz charakter grupy docelowej.

Pochłonięci codziennymi obowiązkami, często nie docieramy do ważnych wskaźników. W szczególności, że dają one obraz sytuacji ekonomicznej firmy lub pozycji klienta. Wielokrotnie są to ważne informacje wpływające na strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Controlling finansowy dla sprzedawców to zakres przeznaczony dla służb handlowych. Zapoznaje on i oswaja z podstawowymi pojęciami funkcjonującymi w działach księgowych i controllingu. Dodatkowo dowiedzą się Państwo, jakie zestawienia i raporty będę przydatne w ich pracy. Zrozumieją także, jak ważny jest dla sprzedawców controlling finansowy w codziennym podejmowaniu decyzji handlowych. Zwłaszcza, że wiedza ta może wpływać na podejmowanie decyzji sprzedażowych w aspekcie opłacalności i rentowności transakcji.

Controlling finansowy dla sprzedawców zawiera zakres analiz rozszerzony o raporty produktowe, marżowe, statystyki. Gdzie otrzymujemy informację: co, ile i komu warto sprzedawać.

Nieznajomość dokumentów finansowych może skutkować złym podejmowaniem strategicznych decyzji. A także może być powodem nieświadomych działań na szkodę firmy. Dbanie o pozyskiwanie klientów, zawieranie transakcji dla wykonania planu, bez niezbędnej wiedzy, może ograniczać rozwój przedsiębiorstwa. Dlatego warto poznać definicje, zestawienia i raporty, które dostarczają informacji o możliwościach i kondycji przedsiębiorstwa. Temu właśnie służy trening Finanse dla Niefinansistów. Aby mogli Państwo poznać podstawowe pojęcia księgowe, finansowe oraz przydatne terminy z zakresu controllingu finansowego dla sprzedawców.

Finanse dla Niefinansistów – zwiększenie świadomości

Na szkoleniach z Finansów dla Niefinansistów zrozumieją Państwo jak wygląda finansowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Mianowice dowiedzą się Państwo jak przebiegają procesy księgowe oraz zależności pomiędzy nimi. Poznają Państwo różne sposoby prowadzenia rachunkowości w większych i mniejszych przedsiębiorstwach. Dlatego przyczyni się to do większej świadomości i możliwości oceny Państwa kontrahentów. A co za tym idzie, trafnych i bezpiecznych decyzji przy współpracy z kontrahentami.

Controlling finansowy dla sprzedawców to wiedza przydatna przy podejmowaniu bezpieczniejszych decyzji. Mianowice wpływa na ocenę ryzyka, kondycji klientów i transakcji. Za pomocą tej wiedzy będą mogli Państwo uczestniczyć w zarządzaniu strategią Państwa Firmy, jak i oceniać inne podmioty. Reasumując, rozumiejąc istotę sprawozdań, analiz, raportów, podejmuje się świadome decyzje. Dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie Finanse dla Niefinansistów.

Dzięki szkoleniu Finanse dla Niefinansistów Pracownicy Państwa Firmy:

 • Zrozumieją przede wszystkim koncepcję rachunkowości. Z kolei to pomoże im profesjonalnie funkcjonować w obszarach i procesach biznesowych
 • Przećwiczą wszystko na przykładach związanych z ich pracą
 • Zrozumieją konstrukcję sprawozdań finansowych
 • Poznają skuteczne metody analizy sytuacji ekonomicznej
 • Otrzymają wiedzę przydatną z zakresu controllingu finansowego dla sprzedawców
 • Będą umieli nawiązać prawdziwy dialog w obszarze finansów i księgowości z pracownikami firmy oraz partnerami handlowymi

 

PROGRAM SZKOLENIA Finanse dla Niefinansistów:

Czym są finanse?

 • Jaką wiedzę uzyskamy na szkoleniu?
 • Do czego nam się to przyda?
 • Czym są przede wszystkim finanse (definicja)?
 • Jakich narzędzi używa się w działach księgowych?

Rachunkowość

 • Co to jest rachunkowość?
 • Jak jest zorganizowany system rachunkowości  przedsiębiorstw?
 • Jak prowadzi się księgi rachunkowe?
 • Co to są dowody księgowe a dokumentacja księgowa? (ćwiczenia)

Podstawowe kategorie finansowe

 • Co to są zasoby majątkowe i źródła ich finansowania?
 • Jak funkcjonują konta księgowe?
 • Jak liczymy wynik finansowy?
 • Co to są przychody i koszty a wpływy i wydatki? (ćwiczenia)

Elementy sprawozdania finansowego

 • Z czego składa się sprawozdanie finansowe?
 • Czego możemy dowiedzieć się z poszczególnych elementów sprawozdania?

Sporządzania sprawozdania finansowego

 • W jaki sposób sporządza się bilans i rachunek zysków i strat?
 • Co to jest rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale?
 • Jakie znajdziemy informacje w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego? (ćwiczenia)

Wskaźniki finansowe

 • Co to są wskaźniki?
 • Jakie narzędzia są wykorzystywane do analizy wskaźnikowej?
 • Jakie wskaźniki powinien każdy znać?

Wstępna analiza sprawozdania finansowego

 • Jak się przeprowadza wstępną analizę sprawozdania finansowego?
 • Co to jest analiza pionowa, a czym jest analiza pozioma? (ćwiczenia)

Analiza wskaźnikowa – czyli co mówią parametry?

 • Jak ocenić płynność finansową przedsiębiorstwa?
 • O czym mówią wskaźniki zadłużenia?
 • Jak zbadać efektywności działania przedsiębiorstwa?
 • Jakie zastosować wskaźniki do badania rentowności?

 

Prosimy o wskazanie obszarów zainteresowania. Następnie przygotujemy program dostosowany do Państwa oczekiwań. Czyli mogą to być zagadnienia z zakresu. np.

 • Sprawozdanie finansowe
 • Rachunkowość: przychody i koszty firmie – jak nimi zarządzać
 • Zarządzanie majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa
 • Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Jak jej nie stracić ?
 • Budżetowanie
 • Controlling
 • Analiza finansowa (wskaźnikowa)
 • Jak ocenić wiarygodność i wypłacalność kontrahentów
 • Zarządzanie kredytowaniem sprzedaży (kredyty kupieckie)
 • Zabezpieczenia spłaty należności
 • Źródła rozwoju przedsiębiorstwa
 • inne

 

Wszystkie szkolenia finansowe dla niefinansistów dopasowane są do specyfiki naszego Klienta. Dlatego, aby uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]