Trening asertywności

Trening asertywności

Trening asertywności – trzon skutecznej rozmowy

zapisy na szkolenie otwarte

Szkolenie z asertywności to warsztat uczący prawidłowej komunikacji. Przede wszystkim taki, bez którego poprawne komunikowanie się jest niemożliwe. Kurs asertywności precyzyjnie wyjaśnia, na czym polegają techniki asertywności i opisuje podstawowe zasady porozumiewania się. Na pewno każdy słyszał pojęcie „asertywność”, jednak niewiele osób potrafi podać jego pełną definicję. Jeszcze trudniej zastosować wszystkie prawidła w praktyce. Dlatego należy wziąć udział w treningu asertywności.

Szkolenia z asertywności

ASERTYWNOŚĆ to zdolność do pełnego i swobodnego wyrażania swojej postawy w kontakcie z innym człowiekiem.

Przede wszystkim cechuje się bezpośrednim, uczciwym i stanowczym eksponowaniem w stosunku do innej osoby uczuć, opinii, myśli i pragnień. W szczególności szkolenia z asertywności omawiają postawy uwzględniające opinie, uczucia i prawa innych osób. Techniki asertywności zapewniają ochronę godności własnej oraz naszego rozmówcy. Trening asertywności, jako szkolenie stacjonarne lub online, jest najlepszym warsztatem dla tych, którzy chcą poprawić porozumiewanie się i nauczyć się bardzo ważnych zasad.

Trening asertywności – obszary zastosowania

Kurs asertywności w formie tradycyjnej lub dostępny online wprowadza nową jakość komunikacji. Dziedzina asertywności obejmuje bardzo wiele kategorii, niebranych na co dzień pod uwagę. Najczęściej kojarzona jest z umiejętnością odmawiania. Jest to jednak tylko jeden z obszarów tej dziedziny. Należy pamiętać, że techniki asertywności posiadają bardzo szerokie zastosowanie. Obejmują sytuacje pozytywne, np. umiejętność udzielania pochwał i ich przyjmowania oraz sytuacje negatywne lub trudne, np. udzielanie i przyjmowanie krytyki. Należy pamiętać, że warsztaty asertywności poruszają aspekty związane z sytuacjami pozytywnymi oraz trudnymi. Tego wszystkiego i wiele innych praktycznych rzeczy można dowiedzieć się podczas szkolenia z asertywności.

Trening asertywności uczy najważniejszych zasad w powyższych obszarach, pokazuje techniki asertywności na różnych etapach rozmów z innymi ludźmi. Pozwala osiągnąć przejrzystą i zrozumiałą treść przekazywanych informacji. Tym samym buduje dobry jej przepływ, dodaje odwagi i pewności siebie.

Dzięki treningowi asertywności znacznie poprawi się jakość komunikacji w firmie. Osoby biorące w nim udział znacznie podniosą swoje umiejętności w wyrażaniu swoich postaw.

Dzięki szkoleniu z asertywności uczestnicy:

 • nauczą się motywująco chwalić i krytykować inne osoby. W związku z tym wzrośnie motywacja,
 • nabędą umiejętność przekazywania próśb, zwłaszcza podwładnym lub koledze w pracy,
 • otrzymają techniki asertywności do obrony swoich praw z trudnymi rodzajami rozmówców,
 • zbudują silny wizerunek własny w oczach swoich oraz innych ludzi,
 • nauczą się radzenia sobie w chwili agresji lub krytyki ze strony drugiego człowieka,
 • wytrenują techniki odmowy i mówienia „nie”, zwłaszcza w sytuacjach, gdy ich prawa będą zagrożone,
 • będą umieli fachowo przedstawiać swoje myśli, poglądy i opinie.

PROGRAM SZKOLENIA Z ASERTYWNOŚCI:

Wyjaśnienie pojęcia asertywności – trening asertywności

 • Korzyści ze stosowania asertywności.
 • Wyjaśnienie definicji.
 • Współczesne techniki asertywności.
 • Zastosowanie w powszechnej rozmowie i kontaktach, czyli asertywność na co dzień.

Dlaczego nie zawsze potrafimy mówić otwarcie? Szkolenie z asertywności – powody braku obrony swojego stanowiska

 • Sprawdź, w jaki sposób sam się komunikujesz, czyli określ swój styl – autodiagnoza.
 • Demaskowanie blokad w porozumiewaniu się, w szczególności ograniczeń w swobodzie wypowiadania.
 • Psychologiczne uwarunkowania, które stoją na przeszkodzie w stosowaniu wzorców: 
 1. Wpływ negatywnej oceny własnej wartości na jakość rozmów z drugim człowiekiem.
 2. Znaczenie postrzegania innych ludzi i wpływ na stosowane techniki asertywności.
 3. Przykłady zachowań w kryzysowych momentach.
 4. Obawy przed oceną innych ludzi, dodatkowo chęć uniknięcia poczucia winy.
 5. Skąd się bierze niechęć do bycia asertywnym?

Czy istnieje wzajemne prawo do krytyki? Jak daleko może sięgać swoboda w krytykowaniu innych?

 • W jaki sposób odbierać krytyczne opinie na swój temat?
 • Jak udzielać innym krytycznych opinii?
 • Warsztat nad emocjami swoimi i współpracowników.

Naucz się na szkoleniu z asertywności odmawiać i powiedz efektywnie NIE, w szczególności chroń swoje prawa i poglądy

 • Charakterystyka postaw agresywnych i analiza powodów zachowań osób, które prezentują takie postawy.
 • Techniki reakcji asertywnych na atak osób agresywnych.
 • Wpływanie na partnera rozmowy, aby ważył słowa i brał za nie pełną odpowiedzialność. Metody działania podczas niejasnych i manipulacyjnych przekazów rozmówcy.

Budowanie pewności siebie, czyli relacje z drugim człowiekiem

Techniki asertywności w praktyce. Dodatkowo sposoby na przełamanie barier komunikacyjnych, ograniczeń, strachu.

Trening asertywności – budowanie pozytywnych więzi z innymi ludźmi

 • Przekazywanie pozytywnych myśli i odczuć jako metoda na zbudowanie pozytywnej więzi z drugim człowiekiem.
 • Warunki chwalenia innych. Naucz się za co, jak i kiedy.
 • Czujność w rozmowie – przeciwdziałanie i demaskowanie manipulacji.

Wykorzystanie technik asertywności – zwłaszcza w sytuacjach zawodowych

 • Niewygodne momenty w kontakcie pomiędzy szefem a pracownikiem.
 • Jak znosić krytykę i jak na nią reagować w sytuacji zawodowej? W jaki sposób odbierać krytyczne komunikaty?
 • Techniki wydawania poleceń za pomocą asertywności. Sposób na przekazanie zadania, sprawdzenie, czy Twój rozmówca zrozumiał przekaz. Podaj niezbędne parametry komunikatu asertywnego.
 • Informacja zwrotna na temat jakości wykonanego zadania. Oddziaływanie jakości komunikatu na pracownika oraz wpływ na jego dalszą motywację do pracy.
 • Wzorce do udzielania pochwał i przekazywania konstruktywnej krytyki.
 • Sposoby uzasadniania swojego stanowiska.
 • Dbanie o partnerską rozmowę jako warunek sprawnego przepływu informacji, jasności komunikatów i dobrej atmosfery w zespole.

Dodatkowo, prócz szkolenia z asertywności, polecamy inne szkolenia dla firm poprawiające jakość kontaktów międzyludzkich, np. szkolenia z komunikacji, trening ułatwiający rozwiązywanie konfliktów oraz szkolenia z obsługi klienta

Szkolenie z asertywności budujemy w oparciu o wytyczne i zalecenia uczestników. Dlatego jest warsztatem dopasowanym do konkretnej sytuacji. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]