Trening asertywności

Trening asertywności

Trening asertywności – trzon skutecznej rozmowy

zapisy na szkolenie otwarte

Trening asertywności to warsztat uczący prawidłowej komunikacji. Przede wszystkim warsztat, bez którego poprawne komunikowanie się jest niemożliwe. Szkolenie precyzyjnie wyjaśnia, na czym polegają techniki asertywności i opisuje podstawowe zasady porozumiewania się. Na pewno każdy słyszał pojęcie „Asertywność”, jednak niewiele osób potrafi podać pełną jej definicję. Co najważniejsze, jeszcze trudniej zastosować wszystkie prawidła w praktyce.  Dlatego chcąc poznać jej zasady należy wziąć udział w treningu asertywności.

ASERTYWNOŚĆ – to zdolność do pełnego i swobodnego wyrażania swojej postawy w kontakcie z innym człowiekiem.

Przede wszystkim cechuje się bezpośrednim, uczciwym i stanowczym eksponowaniem, w stosunku do innej osoby, uczuć, opinii, myśli, pragnień. W szczególności szkolenie z asertywności omawia postawy uwzględniające opinie, uczucia i prawa innych osób. Czyli Techniki asertywności zapewniają ochronę własnej godności oraz naszego rozmówcy. Jeżeli chcą Państwo poprawić porozumiewanie się i nauczyć się bardzo ważnych zasad, to trening asertywności jest najlepszym warsztatem.

Trening asertywności – obszary zastosowania

Przede wszystkim szkolenie z asertywności wprowadza nową jakość porozumiewania się. Co najważniejsze, dziedzina ta obejmuje bardzo wiele kategorii,  nie branych na co dzień pod uwagę. Najczęściej kojarzona jest z umiejętnością odmawiania. Ale to jeden z nielicznych obszarów tej dziedziny. Należy pamiętać, że techniki asertywności posiadają bardzo szerokie zastosowanie. Czyli obejmują sytuacje pozytywne, np. umiejętność udzielania pochwał i ich przyjmowania. Również obejmują sytuacje negatywne lub trudne, np. udzielanie krytyki i przyjmowanie krytyki. Należy pamiętać, że na treningu asertywności poruszane są aspekty związane z sytuacjami pozytywnymi oraz trudnymi. Tego wszystkiego i wiele innych praktycznych rzeczy dowiedzą się Państwo organizując szkolenie z asertywności.

Trening asertywności uczy najważniejszych zasad w powyższych obszarach, uczy technik asertywności na różnych etapach rozmów z innymi ludźmi. Czyli pozwala osiągnąć przejrzystą i zrozumiałą treść przekazywanych informacji. Tym samym buduje dobry jej przepływ, dodaje odwagi i pewności siebie.

W związku z tym, dzięki treningowi asertywnemu znacznie poprawi się jakość komunikacji w Państwa Firmie. Czyli osoby biorące w nim udział znacznie podniosą swoje umiejętności w wyrażaniu swoich postaw.

Dzięki szkoleniu z asertywności:

 • nauczycie się Państwo motywująco chwalić i krytykować inne osoby. W związku z tym wzrośnie motywacja
 • nabędziecie umiejętność przekazywania próśb, zwłaszcza podwładnym lub koledze w pracy
 • otrzymacie Państwo techniki asertywności do obrony swoich praw z trudnymi rodzajami rozmówców
 • zbudujecie Państwo silny wizerunek własny w oczach swoich oraz innych ludzi
 • szkolenia z asertywności nauczą Państwa radzenia sobie w chwili agresji lub krytyki ze strony drugiego człowieka
 • wytrenujecie Państwo techniki odmowy i mówienia „nie” zwłaszcza w sytuacjach, gdy Wasze prawa będą zagrożone
 • po treningu asertywności będą umieli Państwo fachowo przedstawiać swoje myśli, poglądy i opinie

 

PROGRAM SZKOLENIE z Asertywności:

Wyjaśnienie pojęcia asertywności – trening asertywności

 • Korzyści ze stosowania asertywności
 • Wyjaśnienie definicji
 • Współczesne techniki asertywności
 • Zastosowanie w powszechnej rozmowie i kontaktach – czyli asertywność na co dzień

Dlaczego nie zawsze potrafimy mówić otwarcie? Szkolenie z asertywności – powody braku obrony swojego stanowiska

 • Sprawdź, w jaki sposób sam się komunikujesz? Czyli określ swój styl – autodiagnoza
 • Demaskowanie blokad w porozumiewaniu się, w szczególności ograniczeń w swobodzie wypowiadania
 • Psychologiczne uwarunkowania, które stoją na przeszkodzie w stosowaniu wzorców

Wpływ negatywnej oceny własnej wartości na jakość rozmów z drugim człowiekiem
Znaczenie postrzegania innych ludzi i wpływ na stosowane techniki asertywności
Przykłady zachowań w kryzysowych momentach
Obawy przed oceną innych ludzi, dodatkwo chęć uniknięcia poczucia winy
Skąd się bierze niechęć, aby nie być asertywnym

Czy istnieje wzajemne prawo do krytyki? Zatem jak daleko może sięgać swoboda w krytykowaniu innych?

 • W jaki sposób odbierać krytyczne opinie na swój temat
 • W takim razie jak udzielać innym krytycznych opinii
 • Warsztat nad emocjami swoimi i współpracowników

Naucz się na szkoleniu z asertywności odmawiać i powiedz efektywnie NIE, w szczególności chroń swoje prawa i poglądy

 • Charakterystyka postaw agresywnych i analiza powodów zachowań osób, które prezentują takie postawy
 • Techniki reakcji asertywnych na atak osób agresywnych
 • Wpływanie na partnera rozmowy, aby ważył słowa i brał za nie pełną odpowiedzialność. Metody działania podczas niejasnych i manipulacyjnych przekazów rozmówcy

Budowanie pewności siebie – czyli relacje z drugim człowiekiem

Techniki asertywności w praktyce. Dodatkowo sposoby na przełamanie barier komunikacyjnych, ograniczeń, strachu

Trening asertywności – budowanie pozytywnych więzi z innymi ludźmi

 • Przekazywanie pozytywnych myśli i odczuć, jako metoda na zbudowanie pozytywnej więzi z drugim człowiekiem
 • Warunki chwalenia innych. Naucz się za co, jak i kiedy?
 • Czujność w rozmowie – przeciwdziałanie i demaskowanie manipulacji

Wykorzystanie technik asertywności – zwłaszcza w sytuacjach zawodowych

 • Niewygodne momenty w kontakcie pomiędzy szefem a pracownikiem
 • Jak znosić krytykę i jak na nią reagować w sytuacji zawodowej. W jaki sposób odbierać krytyczne komunikaty?
 • Techniki wydawania poleceń za pomocą asertywności. Sposób na przekazanie zadania, sprawdzenie, czy Twój rozmówca zrozumiał przekaz. Podaj niezbędne parametry komunikatu asertywnego
 • Informacja zwrotna na temat jakości wykonanego zadania. Oddziaływanie jakości komunikatu na pracownika oraz wpływ na jego dalszą motywację do pracy
 • Wzorce do udzielania pochwał i przekazywania konstruktywnej krytyki
 • Sposoby uzasadniania swojego stanowiska
 • Dbanie o partnerską rozmowę, jako warunek sprawnego przepływu informacji, jasności komunikatów i dobrej atmosfery w zespole

Dodatkowo, prósz szkolenia z asertywności, polecamy inne szkolenia z komunikacji.

Szkolenie z asertywności budujemy w oparciu o Państwa wytyczne i zalecenia. Dlatego jest szkoleniem dopasowanym do Państwa sytuacji. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]