Trening asertywności

Trening asertywności – trzon skutecznej rozmowy

Trening asertywności to warsztat uczący prawidłowej komunikacji. Warsztat, bez którego poprawne komunikowanie się jest niemożliwe. Szkolenie precyzyjnie wyjaśnia, na czym polegają techniki asertywności i opisuje podstawowe zasady porozumiewania się. Każdy zapewne słyszał pojęcie “Asertywność”, jednak niewiele osób potrafi podać pełną jej definicję. Jeszcze trudniej zastosować wszystkie prawidła w praktyce.  Dlatego chcąc poznać jej zasady należy wziąć udział w treningu asertywności.

ASERTYWNOŚĆ – to zdolność do pełnego i swobodnego wyrażania swojej postawy w kontakcie z innym człowiekiem.

Przede wszystkim cechuje się bezpośrednim, uczciwym i stanowczym eksponowaniem, w stosunku do innej osoby, uczuć, opinii, myśli, pragnień. Szkolenie z asertywności omawia postawy uwzględniające opinie, uczucia i prawa innych osób. Techniki asertywności zapewniają ochronę własnej godności oraz naszego rozmówcy. Jeżeli chcą Państwo poprawić porozumiewanie się i nauczyć się bardzo ważnych zasad, to trening asertywności jest najlepszym warsztatem.

Trening asertywności – obszary zastosowania

Szkolenie z asertywności wprowadza nową jakość porozumiewania się. Dziedzina ta obejmuje bardzo wiele kategorii,  nie branych na co dzień pod uwagę. Najczęściej kojarzona jest z umiejętnością odmawiania. Ale to jeden z nielicznych obszarów tej dziedziny. Techniki asertywności posiadają bardzo szerokie zastosowanie. Obejmują sytuacje pozytywne, np. umiejętność udzielania pochwał i ich przyjmowania. Obejmują również sytuacje negatywne lub trudne, np. udzielanie krytyki i przyjmowanie krytyki. Na treningu asertywności poruszane są aspekty związane z wyrażaniem swoich poglądów, uczuć, opinii, w sytuacjach pozytywnych oraz trudnych. Tego wszystkiego i wiele innych praktycznych rzeczy dowiedzą się Państwo organizując szkolenie z asertywności.

Trening asertywności uczy najważniejszych zasad w powyższych obszarach, uczy technik asertywności na różnych etapach rozmów z innymi ludźmi. Pozwala osiągnąć przejrzystą i zrozumiałą treść przekazywanych informacji. Tym samym buduje dobry jej przepływ, dodaje odwagi i pewności siebie.

Dzięki treningowi asertywnemu prawdopodobnie poprawi się jakość komunikacji w Państwa Firmie. W związku z tym osoby biorące w nim udział znacznie podniosą swoje umiejętności w wyrażaniu swoich postaw.

Dzięki szkoleniu z asertywności:

 • nauczycie się Państwo motywująco chwalić i krytykować inne osoby. W związku z tym wzrośnie motywacja
 • nabędziecie umiejętność przekazywania próśb, poleceń podwładnym lub koledze w pracy
 • otrzymacie Państwo techniki asertywności do obrony swoich praw z trudnymi rodzajami rozmówców
 • zbudujecie Państwo silny wizerunek własny w oczach swoich oraz innych ludzi
 • szkolenie z asertywności nauczy Państwa radzenia sobie w chwili agresji lub krytyki ze strony drugiego człowieka
 • wytrenujecie Państwo techniki odmowy i mówienia „nie” w sytuacjach, gdy Wasze prawa będą zagrożone
 • po treningu asertywności będą umieli Państwo fachowo przedstawiać swoje myśli, poglądy i odczucia

 

PROGRAM SZKOLENIE z Asertywności:

Wyjaśnienie pojęcia asertywności

Korzyści ze stosowania asertywności, wyjaśnienie definicji, współczesne techniki asertywności, zastosowanie w powszechnej rozmowie i kontaktach

Dlaczego nie zawsze potrafimy mówić otwarcie o swoim zdaniu lub poglądach? Powody braku obrony swojego stanowiska

 • Sprawdź, w jaki sposób sam się komunikujesz? Określ swój styl – autodiagnoza
 • Demaskowanie blokad w porozumiewaniu się i ograniczeń w swobodzie wypowiadania
 • Psychologiczne uwarunkowania, które stoją na przeszkodzie w stosowaniu wzorców

Wpływ negatywnej oceny własnej wartości na jakość rozmów z drugim człowiekiem
Znaczenie postrzegania innych ludzi i wpływ na stosowane techniki asertywności
Przykłady zachowań w kryzysowych momentach
Obawy przed oceną innych ludzi oraz chęć uniknięcia poczucia winy
Skąd się bierze niechęć, aby nie być asertywnym

Czy istnieje wzajemne prawo do krytyki? Jak daleko może sięgać swoboda w krytykowaniu innych?

 • W jaki sposób odbierać krytyczne opinie na swój temat
 • W jaki sposób udzielać innym krytycznych opinii
 • Warsztat nad emocjami swoimi i współpracowników

Naucz się odmawiać i powiedz efektywnie NIE, aby uchronić swoje prawa i poglądy

 • Charakterystyka postaw agresywnych i analiza powodów zachowań osób, które prezentują takie postawy
 • Techniki reakcji asertywnych na atak osób agresywnych
 • Wpływanie na partnera rozmowy, aby ważył słowa i brał za nie pełną odpowiedzialność. Metody działania podczas niejasnych i manipulacyjnych przekazów rozmówcy

Budowanie pewności siebie w relacji z drugim człowiekiem

Techniki asertywności w praktyce. Sposoby na przełamanie barier komunikacyjnych, ograniczeń, strachu

Budowanie pozytywnych więzi z innymi ludźmi

 • Przekazywanie pozytywnych myśli i odczuć, jako metoda na zbudowanie pozytywnej więzi z drugim człowiekiem
 • Warunki chwalenia innych. Naucz się za co, jak i kiedy?
 • Czujność w rozmowie – przeciwdziałanie i demaskowanie manipulacji

Wykorzystanie technik asertywności w sytuacjach zawodowych

 • Niewygodne momenty w kontakcie pomiędzy szefem a pracownikiem
 • Jak znosić krytykę i jak na nią reagować w sytuacji zawodowej. W jaki sposób odbierać krytyczne komunikaty?
 • Techniki wydawania poleceń za pomocą asertywności. Sposób na przekazanie zadania, sprawdzenie, czy Twój rozmówca zrozumiał przekaz. Podaj niezbędne parametry komunikatu asertywnego
 • Informacja zwrotna na temat jakości wykonanego zadania. Oddziaływanie jakości komunikatu na pracownika oraz wpływ na jego dalszą motywację do pracy
 • Wzorce do udzielania pochwał i przekazywania konstruktywnej krytyki
 • Sposoby uzasadniania swojego stanowiska
 • Dbanie o partnerską rozmowę, jako warunek sprawnego przepływu informacji, jasności komunikatów i dobrej atmosfery w zespole

 

Szkolenie z asertywności budujemy w oparciu o Państwa wytyczne i zalecenia. Dlatego jest szkoleniem dopasowanym do Państwa sytuacji. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]