Ocena wiarygodności kontrahenta

Ocena Wiarygodności Kontrahenta – prewencja we współpracy

Ocena wiarygodności kontrahenta – podstawowa umiejętność przy zawieraniu umów i warunków współpracy. Jednym z pierwszych pytań kontrahentów podczas zawierania transakcji jest: “A jaki dostanę termin płatności?”. Aby udzielić kontrahentom odpowiednich, ale świadomych warunków handlowych, musimy być pewni podejmowanego ryzyka. Nie ma oczywiście 100% recepty na unikniecie finansowych tarapatów, ale możemy je ograniczyć i odpowiednio się zabezpieczyć. Szkolenie z Oceny wiarygodności Kontrahentów pomaga rozwiązać te kwestie. Podczas szkolenia nauczą się Państwo oceny dokumentów finansowych kontrahentów. Będą Państwo wiedzieli w jaki sposób analizować sprawozdania finansowe, na podstawie których łatwo będzie można ocenić ryzyko zawieranych transakcji.

Ocena Wiarygodności Kontrahenta a kredyt kupiecki

Skuteczne zarządzanie kredytami kupieckimi rozpoczyna się od analizy, oceny dokumentów finansowych i sprawozdań. Znajomość kondycji finansowej własnej firmy pozwala przyjąć słuszną i bezpieczną politykę kredytowania sprzedaży. Znajomość kondycji finansowej kontrahentów pozwala ocenić ryzyko, które podejmujemy podczas zawierania umów współpracy i udzielania kredytów kupieckich. Wtedy jesteśmy zdolni do podejmowania decyzji o współpracy, ewentualnie do zaplanowania systemu zabezpieczeń transakcji handlowych.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, jak bezpiecznie zarządzać należnościami i oceniać wiarygodność kontrahentów, zapraszamy na szkolenie Ocena Wiarygodności Kontrahenta.

Dzięki szkoleniu Ocena Wiarygodności Kontrahenta:

 • Poszerzą Państwo wiedzę z zakresu systemów zarządzania należnościami i kredytowania sprzedaży
 • Poznają sposoby oceny wypłacalności i wiarygodności kontrahentów
 • Podniosą Państwo swoją wiedzę z zakresu analizy finansowej
 • Nauczą się skutecznie i sprawnie zabezpieczać swoje wierzytelności oraz poznają zasady działania rynku obrotu wierzytelnościami
 • Poznają sposoby opracowywania procedur w zakresie zarządzania kredytowaniem sprzedaży
 • Nauczą się dbać o bezpieczeństwo sprzedaży z odroczonym terminem płatności, nie komplikując nadmiernie działań zespołów handlowych i finansowych

 

PROGRAM SZKOLENIA z Oceny Wiarygodności Kontrahenta:

Analiza systemu zarządzania kredytami kupieckimi i należnościami

 • Analiza wpływu zarządzania kredytami kupieckimi i należnościami na inne obszary działalności przedsiębiorstwa
 • Analiza wskaźników ryzyka kredytowego
 • Analiza koszów związanych z obsługą należności

Polityka kredytowania sprzedaży 

 • Istota kredytu kupieckiego i jego zastosowanie w ofercie sprzedażowej
 • Rodzaje polityki kredytowania sprzedaży

System zarządzania kredytami kupieckimi i należnościami

 • Badanie  stanu, struktury i jakości należności
 • Badanie wpływu wprowadzenia zmian na rynek zbytu
 • Opracowanie procedury kredytowania sprzedaży

Ocena kondycji finansowej kontrahenta   

 • Jak i gdzie zbierać dane o kontrahentach?
 • Zasady kalkulowania kredytów kupieckich – wiarygodność i wypłacalność

Wypłacalność kontrahenta – analiza wskaźnikowa (praktyczne aspekty, przydatne wskaźniki, arkusze kalkulacyjne dostosowane do potrzeb firmy)
Wiarygodność – analiza otoczenia biznesowego przedsiębiorstwa

 • Dokumenty finansowe gromadzące dane finansowe przedsiębiorstw i ich „czytanie” – ćwiczenia praktyczne

Bilans z rachunkiem zysków i strat
F01
PIT36
VAT7

 • Wyliczanie, analiza i interpretacja danych i wskaźników istotnych dla oceny kontrahenta z punktu widzenia udzielenia kredytu kupieckiego,
 • Ustalenie najistotniejszych dla oceny kontrahenta pod kątem kredytu kupieckiego wskaźników:

Płynność
Rotacje majątku obrotowego
Rentowność
Cykl środków pieniężnych
Obciążenia majątku
Poziom zadłużenia
Ocena struktury i poziomu kosztów

 • Tworzenie arkusza kalkulacyjnego wspomagającego analizę kondycji finansowej kontrahenta

Rodzaje zabezpieczeń spłaty kredytów kupieckich a ich dostosowanie do sytuacji klienta

 • Ubezpieczenie należności
 • Weksle i ich dyskonto
 • Hipoteka/Zastaw
 • Zastaw rejestrowy
 • Dobrowolne poddanie się egzekucji
 • Gwarancja bankowa
 • Akredytywa
 • Blokada środków na lokatach bankowych
 • Porozumienia dotyczące dysponowania rachunkiem bankowym, wspólne z dłużnikiem nim zarządzanie
 • Umowa przewłaszczenia
 • Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności
 • Umowa przelewu wierzytelności
 • Poręczenie wg prawa cywilnego
 • Faktoring pełny
 • Bankowe linie kredytowe dla klientów, karty płatnicze i in.

Obrót wierzytelnościami jako sposób na zaspokojenie długu  

Twoje case’y

Praca w oparciu o rzeczywiste przypadki/ casusy.

Oferujemy Państwu także doradztwo w budowaniu systemów zarządzania należnościami i kredytami kupieckimi.

 

W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]