Ocena wiarygodności kontrahenta

Ocena wiarygodności kontrahenta

Ocena Wiarygodności Kontrahenta – czyli prewencja we współpracy

Ocena wiarygodności kontrahenta – to przede wszystkim wiedza analityczna i finansowa niezbędna przy zawieraniu umów i warunków współpracy. Należy pamiętać, że jednym z pierwszych pytań kontrahentów: „A jaki dostanę termin płatności?”. Aby udzielić kontrahentom odpowiednich, ale świadomych warunków handlowych, musimy być pewni podejmowanego ryzyka. Z pewnością nie ma 100% recepty na uniknięcie finansowych tarapatów, ale możemy je ograniczyć i odpowiednio się zabezpieczyć. Dlatego Szkolenie z Oceny wiarygodności Kontrahentów pomaga rozwiązać te kwestie. Przede wszystkim podczas szkolenia nauczą się Państwo oceny dokumentów finansowych partnerów handlowych. Będą Państwo wiedzieli w jaki sposób analizować sprawozdania finansowe, na podstawie których łatwo można ocenić ryzyko zawieranych transakcji.

Ocena Wiarygodności Kontrahenta a kredyt kupiecki

Przede wszystkim skuteczne zarządzanie kredytami kupieckimi rozpoczyna się od analizy, oceny dokumentów finansowych i sprawozdań. W związku z tym, znajomość kondycji finansowej własnej firmy pozwala przyjąć odpowiednią politykę kredytowania sprzedaży. Znajomość kondycji finansowej kontrahentów pozwala ocenić ryzyko, które podejmujemy podczas zawierania umów i udzielania kredytów kupieckich. W ten sposób jesteśmy zdolni do podejmowania decyzji o współpracy, ewentualnie do zaplanowania systemu zabezpieczeń transakcji handlowych.

Dodatkowo, jeśli chcą Państwo bezpiecznie zarządzać należnościami i oceniać wiarygodność kontrahentów, zapraszamy na szkolenie Ocena Wiarygodności Kontrahenta.

Dzięki szkoleniu Ocena Wiarygodności Kontrahenta:

 • Poszerzą Państwo wiedzę z zakresu systemów zarządzania należnościami, w szczególności kredytowania sprzedaży
 • Poznają sposoby oceny wypłacalności i wiarygodności kontrahentów
 • Przede wszystkim podniosą Państwo swoją wiedzę z zakresu analizy finansowej
 • Nauczą się skutecznie i sprawnie zabezpieczać swoje wierzytelności. Co najważniejsze, poznają zasady działania rynku obrotu wierzytelnościami
 • Poznają sposoby opracowywania procedur w zakresie zarządzania kredytowaniem sprzedaży
 • Nauczą się dbać o bezpieczeństwo sprzedaży z odroczonym terminem płatności. W ten sposób, żeby nie komplikować nadmiernie działań zespołów handlowych i finansowych

 

PROGRAM SZKOLENIA z Oceny Wiarygodności Kontrahenta:

Analiza systemu zarządzania kredytami kupieckimi i należnościami

 • Wpływ zarządzania kredytami kupieckimi i należnościami na inne obszary działalności przedsiębiorstwa
 • Analiza wskaźników ryzyka kredytowego
 • Obliczenie koszów związanych z obsługą należności

Polityka kredytowania sprzedaży 

 • Istota kredytu kupieckiego, w szczególności jego zastosowanie w ofercie sprzedażowej
 • Rodzaje polityki kredytowania sprzedaży

System zarządzania kredytami kupieckimi i należnościami

 • Sprawdzenie stanu, struktury i przede wszystkim jakości należności
 • Badanie wpływu wprowadzenia zmian na rynek zbytu
 • Opracowanie procedury kredytowania sprzedaży

Ocena kondycji finansowej kontrahenta   

 • Jak i gdzie zbierać dane o kontrahentach?
 • Zasady kalkulowania kredytów kupieckich – co najważniejsze wiarygodność i wypłacalność

Wypłacalność kontrahenta – analiza wskaźnikowa (w szczególności praktyczne aspekty, przydatne wskaźniki, arkusze kalkulacyjne dostosowane do potrzeb firmy)
Wiarygodność – czyli analiza otoczenia biznesowego przedsiębiorstwa

 • Dokumenty finansowe gromadzące dane finansowe przedsiębiorstw, następnie ich „czytanie” – ćwiczenia praktyczne

Bilans z rachunkiem zysków i strat
F01
PIT36
VAT7

 • Wyliczanie, analiza i interpretacja danych i wskaźników istotnych dla oceny kontrahenta, zwłaszcza z punktu widzenia udzielenia kredytu kupieckiego
 • Ustalenie najistotniejszych dla oceny kontrahenta pod kątem kredytu kupieckiego wskaźników:

Płynność
Rotacje majątku obrotowego
Rentowność
Cykl środków pieniężnych
Obciążenia majątku
Poziom zadłużenia
Ocena struktury i poziomu kosztów

 • Tworzenie arkusza kalkulacyjnego wspomagającego analizę kondycji finansowej kontrahenta

Rodzaje zabezpieczeń spłaty kredytów kupieckich. Przede wszystkim ich dostosowanie do sytuacji klienta

 • Ubezpieczenie należności
 • Weksle i ich dyskonto
 • Hipoteka / Zastaw
 • Zastaw rejestrowy
 • Dobrowolne poddanie się egzekucji
 • Gwarancja bankowa
 • Akredytywa
 • Blokada środków na lokatach bankowych
 • Porozumienia dotyczące dysponowania rachunkiem bankowym, zwłaszcza zarządzanie nim wspólne z dłużnikiem
 • Umowa przewłaszczenia
 • Rozwiązanie za pomocą umowy sprzedaży, w szczególności z zastrzeżeniem prawa własności
 • Przelew wierzytelności
 • Poręczenie wg prawa cywilnego
 • Faktoring pełny
 • Bankowe linie kredytowe dla klientów, karty płatnicze i in.

Obrót wierzytelnościami jako sposób na zaspokojenie długu  

Twoje case’y

Praca w oparciu o rzeczywiste przypadki / casusy.

Oferujemy Państwu także doradztwo w budowaniu systemów zarządzania należnościami i kredytami kupieckimi.

Dodatkowo zapraszamy na szkolenie Zabezpieczenie transakcji handlowych.

Należy pamiętać, że warsztat tworzymy w oparciu realne wyniki klienta. W związku z tym, aby zorganizować szkolenie prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]