zarządzanie pracownikami z ukrainy

Zarządzanie pracownikami z Ukrainy

How to manage Ukrainian Team?

 

Zarządzanie pracownikami z Ukrainy – dzisiejsze wyzwanie.

Zarządzanie pracownikami z Ukrainy – poznaj obyczaje kulturowe i zarządzaj efektywnie pracownikami ukraińskimi. Od pewnego czasu obserwujemy stały napływ ludności ukraińskiej do naszego kraju. Jeszcze przed pandemią do Polski przyjechało wielu obywateli Ukrainy w poszukiwaniu pracy. Osiedlili się, zamieszkali, podjęli zatrudnienie, rozpoczęli edukację na polskich uczelniach.

Pandemia, która zmieniła nasze życie na wiele miesięcy. Z jednej strony brak przepływu ludności wynikającego z obostrzeń oraz reorganizacji wielu instytucji. Zwłaszcza z powodu obostrzeń przestali się przemieszczać ludzie młodzi, w szczególności studenci. Zajęcia na uczelniach prowadzone w formie online zezwoliły na naukę w rodzinnym miejscu zamieszkania. Tej grupy pracowniczej w dużych miastach brakuje najbardziej. Z drugiej strony napływ pracowników z Ukrainy. Wielu się wydawało, że to naród podobny do polskiego. Jednak po dłuższym czasie współpracy zauważamy duże różnice. Na tyle wyraźne, że mogą przeszkadzać we współpracy. Należy pamiętać, że dla wielu przedsiębiorców pracownicy z Ukrainy to ratunek dla ich kadr. Jednak pojawia się problem związany z różnicami międzykulturowymi, czyli jak zarządzać pracownikami z Ukrainy.

Jak zarządzać pracownikami z Ukrainy – szkolenie międzykulturowe z kultury ukraińskiej w czasie konfliktu zbrojnego

Na całą sytuację nakłada się napaść Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. W związku z tym Ukrainę opuszczają ogromne ilości obywateli ukraińskich. W większości kobiety i dzieci, które uciekają przed wojną. Najwięcej z nich znajduje schronienie w Polsce i prawdopodobnie tu zatrzyma się na dłużej. Zamieszkają na terenie naszego kraju i tu podejmą pracę, aby móc się jakoś utrzymać. Dla niejednego pracodawcy, który zatrudni obywateli Ukrainy, będzie dużym wyzwaniem dopasowanie kulturowe do nowych pracowników. Aby móc nimi lepiej zarządzać, lepiej współpracować, warto zaznajomić się z ich kulturą, obyczajami i nawykami. A profesjonalnie można to zrobić za pomocą szkolenia z Zarządzania pracownikami z Ukrainy.

Szkolenie Zarządzanie pracownikami z Ukrainy poprawi współpracę i podniesie efektywność tej grupy pracowniczej. Dodatkowo pozwoli zrozumieć międzykulturowość naszych sąsiadów.  Dzięki temu ułatwi to współdziałanie i poprawi relacje. Zarządzanie pracownikami z Ukrainy stanie się prostsze i przyniesie Państwa Firmie wymierne korzyści. Nim jednak do tego dojdzie, trzeba będzie zrozumieć specyfikę kultury Ukraińskiej.

PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie pracownikami z Ukrainy:

Kompetencje międzykulturowe w pracy menadżera / menadżerki

 • Kultura i komunikacja międzykulturowa w pracy różnorodnego zespołu – zarządzanie zespołem ukraińskim
 • Polska a Ukraina – czyli systemy wartości, punkty widzenia, odmienne zachowania, stereotypy, uwarunkowania społeczne

Ukraińska kultura biznesowa

 • Hierarchia władzy w zespołach ukraińskich. Rola szefa i pracownika w firmie
 • Czy ceniona jest bardziej zbiorowość czy indywidualizm? Wpływ na odpowiedzialność, zadania i pracę zespołową
 • Podejście do czasu. Czy czas jest postrzegany linearnie – jako cenny towar; elastycznie – jako coś, co można naginać; czy cyklicznie – jako coś powtarzalnego? Wpływ na terminowość i słowność
 • Proces decyzyjny – czyli podobieństwa i różnice

Wyzwania dla szefa w zespole zróżnicowanym kulturowo – zarządzanie pracownikami z Ukrainy

 • Zespół międzykulturowy jako przykład zespołu heterogenicznego – co wnosi różnorodność?
 • Polska a Ukraina – trudności wynikające z różnic międzykulturowych
 • Co możemy zmienić, a z czym musimy się pogodzić?

Narzędzia pracy z Ukraińskim zespołem / pracownikiem z uwzględnieniem różnic międzykulturowych

 • Przekazywanie pracownikom zadań i celów
 • Rozliczanie z realizacji zadań
 • Feedback pozytywny i negatywny uwzględniający różnice międzykulturowe
 • Budowanie wzajemnego zaufania
 • Metody budowania autorytetu przełożonego
 • Techniki doskonalenia współpracy

Sytuacje trudne w kierowaniu zespołem międzynarodowym + pomocne narzędzia

Dodatkowo zainteresowanym polecamy szkolenia z innych narodowości, np. o japońskich zwyczajach.

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]