rekrutacja i selekcja dla menedżerów

Szkolenie z rekrutacji. Rekrutacja i selekcja dla menedżerów

Unikanie kosztownych błędów, czyli szkolenie z rekrutacji i selekcji dla menedżerów

Szkolenie z rekrutacji i selekcji dla menedżerów, czyli co możemy zyskać stosując pragmatyczne metody doboru kard? Przede wszystkim zadaj sobie pytanie: czy wiesz ile kosztuje błędna decyzja rekrutacyjna? Czyli jakie są koszty procesu naboru wraz z kosztami wynagrodzenia w okresie próbnym pracownika? Zwłaszcza tego, z którym nie zostanie przedłużona umowa? Weźmy pod uwagę, że w pierwszych trzech miesiącach pracownik uczy się i nie osiąga 100% swojej wydajności. Wtedy koszt nieudanego zatrudnienia wynosi ponad 500% jego wynagrodzenia! Co więcej, cały proces i wdrożenie kolejnego pracownika trzeba w takim przypadku powtórzyć… Stąd nasza propozycja szkolenia z rekrutacji i selekcji dla menedżerów.

Należy pamiętać, że rekrutacja i selekcja pracowników w ostatnich latach dostarcza wielu wyzwań. Przede wszystkim to trudności z dotarciem do właściwych kandydatów. Następnie podtrzymanie motywacji kandydatów do uczestnictwa w procesie, aż po utrzymanie lojalności pozyskanego pracownika. Zwłaszcza zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji wymaga nowego podejścia i ciągłego rozwoju kompetencji.

Szkolenie z Rekrutacji i selekcja dla menedżerów

Zapraszamy na szkolenie z Rekrutacji i selekcji dla menedżerów dedykowane kadrze zarządzającej. Przede wszystkim to menedżerowie przyjmują pracowników na stanowiska specjalistyczne i kierownicze. W czasie szkolenia przećwiczysz w praktyce umiejętności niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W szczególności, poznasz najlepsze praktyki i narzędzia rynkowe wspierające zatrudnianie pracowników. Szkolenie jest polecane szczególnie menedżerom, którzy prowadzą procesy zatrudniania samodzielnie, bez wsparcia rekruterów zewnętrznych lub wewnętrznego działu HR.

Należy pamiętać, że szkolenie z rekrutacji poszerzy Twoją wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania całego procesu rekrutacyjnego. Zwłaszcza w doborze narzędzi i selekcji do potrzeb organizacji i profilu stanowiska.  W szczególności wzmocni Cię w prowadzeniu rozmowy rekrutacyjnej, weryfikacji kompetencji oraz motywacji kandydatów.
Dodatkowo poznasz źródła i sposoby dotarcia do kandydatów pasywnych (którzy nie aplikują na ogłoszenia).
Zakres szkolenia został przygotowany na 2 dni szkoleniowe.

Dzięki szkoleniu z Rekrutacji dla menedżerów uczestnicy zdobędą:

Wiedzę – Nauczą się zasad projektowania procesu rekrutacji, poznają narzędzia diagnozowania kompetencji, metody i techniki skutecznej komunikacji z kandydatami

Umiejętności – Będą potrafili przygotować profil kompetencyjny poszukiwanego kandydata. Czyli dokonać selekcji uczestników, przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną, podtrzymać relacje z kandydatami. Dodatkowo przygotować ofertę dla wybranego pracownika i zaplanować proces onboardingu (adaptacji)

Postawy – Rozwiną postawę nastawienia na budowanie relacji z kandydatami, budowania marki pracodawcy

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie trafności decyzji rekrutacyjnych dzięki zastosowaniu narzędzi do oceny poziomu kompetencji kandydatów
 • Oszczędność czasu i kosztów w planowanych w przyszłości procesach rekrutacji
 • Kreowanie na rynku wizerunku firmy przyjaznej kandydatom
 • Otrzymanie pakietu materiałów, w tym wzorów ogłoszeń i innych dokumentów wspierających proces rekrutacji w przyszłości

Program szkolenia z Rekrutacji i selekcji dla menedżerów:

Rekrutacja – informacje podstawowe

 • Diagnoza potrzeb rekrutacyjnych
 • Tworzenie profilu kandydata z wykorzystaniem modelu kompetencyjnego
 • Rekrutacja wewnętrzna czy zewnętrzna – szanse i zagrożenia
 • Planowanie procesu zatrudniania (etapy, zadania, dobór zespołu rekrutacyjnego)
 • Tworzenie atrakcyjnych ogłoszeń rekrutacyjnych
 • Bezpieczeństwo danych osobowych – podstawy RODO
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji, czyli pytania, jakich nie wolno zadawać

Źródła pozyskiwania kandydatów – szkolenie z rekrutacji

 • Gdzie publikować ogłoszenia
 • Media społecznościowe
 • Polecenia
 • Współpraca z agencjami zewnętrznymi
 • Crowdstuffing

Selekcja kandydatów

 • Selekcja dokumentów aplikacyjnych
 • Wywiad telefoniczny / video w oparciu o wywiad ustrukturyzowany

Szkolenie z rekrutacji – jak prowadzić spotkanie rekrutacyjne?

 • Umiejętności komunikacyjne rekrutera
 • Wywiad behawioralny z wykorzystaniem metody STAR
 • Zadania rekrutacyjne, próbki pracy
 • Bezpłatne i płatne narzędzia wspierające diagnozę kompetencji kandydatów (m.in. DISC, role zespołowe Belbina, style rozwiązywania konfliktów i inne)
 • Włączanie zespołu pracowników w decyzje rekrutacyjne – dzień próbny
 • Błędy poznawcze i sposoby na minimalizację ich skutków

Komunikacja z kandydatem – elementy employer branding i candidate experience

 • Podtrzymywanie zaangażowania kandydatów w czasie trwania procesu
 • Oferta dla wybranego kandydata
 • Udzielanie informacji zwrotnej kandydatom odrzuconym

Adaptacja nowego pracownika

 • Działania menedżera przed rozpoczęciem pracy
 • Działania menedżera podczas okresu próbnego
 • Ewaluacja okresu próbnego

Dodatkowo, jako uzupełnienie, polecamy szkolenie Rozmowa oceniająca.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia z rekrutacji. Możemy je przeprowadzić w zarówno w formie szkolenia stacjonarnego, jak i online. Warto pamiętać, że szkolenia zamknięte są przeprowadzane w oparciu o specyfikę klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]