metody zarządzania stresem

Zarządzanie stresem dla kierowników - jakie metody są najskuteczniejsze?

Nie jest tajemnicą, że praktycznie każda branża w biznesie jest eksponowana na szereg stresorów, które są związane z wykonywanymi czynnościami biznesowymi. W szczególności dotyczy to relacji międzyludzkich i komunikacji. Często obawiamy się jeszcze na zapas lub ewentualnie wchodzimy w relacje, które generują stres. Wiele osób odczuwa stres jeszcze przed relacją z innym człowiekiem lub wykonaniem czynności. Niektórzy odczuwają stres dopiero w czasie wystąpienia sytuacji konfliktowej. Jak często słyszysz, że ktoś w zespole jest czymś zestresowany? Które zadania wywołują największy stres zarówno u jednostek, jak i w całej grupie? Jednym z Twoich obowiązków jako dobrego menedżera lub lidera jest skuteczne zarządzanie stresem. Na czym polega ta czynność, jakie są metody zarządzania stresem oraz jakie korzyści daje szybkie reagowanie na stresory?

Zrozumieć i oswoić stres – metody zarządzania stresem

Nie może być mowy o skutecznym zarządzaniu stresem bez zrozumienia natury tego zjawiska. Stres to nic innego, jak reakcja organizmu na dotychczas nieznane warunki. Ale także na sytuacje już znane, w których posiadane zasoby oceniamy jako niewystarczające do zrealizowania tego zadania. Czym innym jest jednak stres przed prezentacją, do której jesteśmy dobrze przygotowani, a czym innym jest stres przed kompletnie nieprzygotowaną prezentacją. W pierwszej sytuacji jesteśmy zmotywowani, chcemy wypaść jak najlepiej, walczymy o jak najlepsze noty. Czyli sytuacja generalnie jest pozytywna i mówimy tu o stresie pozytywnym, tzw. eustresie. W drugim zaś przypadku mamy do czynienia z innym rodzajem stresu. To takie zdenerwowanie, że najchętniej zapadlibyśmy się pod ziemię, poddali się, czujemy nerwy i walczymy o jak najmniejszą kompromitację. Tym razem mamy do czynienia z dystresem. Twoją rolą jako menedżera jest minimalizowanie dystresu i dozowanie eustresu w taki sposób, by zespół był zmotywowany. Dzięki metodom zarządzania stresem można przekuwać dystres, czyli stres negatywny w eustres.

Metody zarządzania stresem w ujęciu systemowym

Największym stresorem – czyli bodźcem wywołującym dystres – jest nieprawidłowo zorganizowana metodyka pracy. Pod tym pojęciem rozumie się szereg uchybień. Na przykład niejasna struktura organizacyjna, brak onboardingu, źle wyznaczone cele osobiste i zespołowe itp. Tutaj też pojawiają się zachowania patologiczne, jak na przykład mobbing, tendencje do inwigilacji czy doskonale znany wszystkim „wyścig szczurów”. Każdą z takich bolączek należy identyfikować, a następnie podejmować działania zmierzające do całkowitego zneutralizowania sektora. Jednocześnie należy wyczulić pracowników na to, że każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje otoczenie społeczne i za kształtowanie komunikacji. Odpowiednie metody zarządzania stresem – wsparte praktycznymi narzędziami w pracy, np. systemem CRM, tablicą kanban czy komunikatorami wewnętrznymi – bez wątpienia pomogą zarządzać stresem.
       

Szkolenia dla firm

 

Profilaktyka stresu

Są różne metody zarządzania stresem, ale elementem dopełniającym zwalczanie stresu jest praca indywidualna. Każdy pracownik, ale też Ty sam, jako menedżer, powinieneś wdrożyć działania profilaktyczne. Pod tym pojęciem należy rozumieć ćwiczenia relaksacyjne oraz praktykowanie mindfulness, co pomoże w zarządzaniu stresem. Do najważniejszych, a zarazem najskuteczniejszych działań można zaliczyć:

  • Ćwiczenia oddechowe – jak najgłębszy wdech nosem i jednolite, spokojne wypuszczanie powietrza ustami, oddech ma być świadomy i zamierzony;
  • Rozwój samoświadomości – edukacja w zakresie przeciwdziałania stresorom powinna odbywać się również na szkoleniach i dedykowanych kursach;
  • Stretching – jest to forma ćwiczeń rozciągających, które nie tylko pomagają w utrzymaniu gibkości, ale też odstresowują i rozluźniają napięcie mięśni;
  • Korzystanie z urlopów – relaks najłatwiej osiągnąć podczas wypoczynku, nawet w trakcie weekendowego wypadu poza miasto, na łono natury;
  • Rozwój zainteresowań – hobby jest naszą odskocznią od życia codziennego i pracy, dzięki niemu możemy obniżyć poziom stresu i zrelaksować się;
  • Zrównoważenie work-life balance – nie przynoś pracy i narzędzi służbowych do domu, a sprawy osobiste, problemy i konflikty pozostaw za progiem biura.

Zarządzanie stresem pod kontrolą

Niekontrolowany stres ma destrukcyjny wpływ na nasze życie – nie tylko to zawodowe. Dzięki metodom zarządzania stresem możliwa jest prewencja i działania prozdrowotne. Działania powinny być wdrożone zarówno w ujęciu systemowym, czyli obejmujące całą organizację, jak i w ramach praktyk indywidualnych. Niezwykle istotna jest także edukacja i rozwój świadomości na temat stresu. W tym pomogą Ci nasze szkolenia dla firm dostępne zarówno dla menedżerów i liderów, jak również pracowników szeregowych.

Zapraszamy na szkolenie Zarządzeni stresem, gdzie poznasz najważniejsze zagadnienia dotyczące tego zjawiska. W trakcie warsztatu otrzymasz także narzędzia do szybkiego reagowania na symptomy stresu, czyli szybkie i skuteczne techniki odstresowujące. Szkolenie zarządzanie stresem prowadzimy w formie szkoleń online oraz stacjonarnej.

Zarządzanie stresem szkolenie

W sprawie szkoleń zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą tel. kom. + 48 503 129 393

Kreator