zabezpieczenie transakcji finansowych

Zabezpieczenie transakcji handlowych

Zabezpieczenie Transakcji Finansowych – czyli pamiętaj o bezpieczeństwie

Zabezpieczanie transakcji finansowych jest częściowym gwarantem bezpiecznego handlu. Z pewnością popadamy w euforię, gdy zabiegamy o współpracę z klientami i widzimy zainteresowanie nowego kontrahenta. W związku z tym nie zawsze wtedy patrzymy w przyszłość i nie widzimy różnych zagrożeń. Przede wszystkim nie zawsze dostrzegamy ryzyko związane z finansami i utrzymaniem płynności finansowej. W szczególności w pierwszym etapie nawiązywania relacji, często zachłyśnięci wizją współpracy, nie widzimy niebezpieczeństwa. Należy pamiętać jednak, że z różnych powodów współpraca z klientem może zostać zachwiana. Mianowicie, mogą się pojawić niezależnie od klienta, jak również z powodu celowych działań, zatory w płatnościach. Czyli chodzi o wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań współpracy i uzgodnień. Należy pamiętać, że szkolenie zabezpieczanie transakcji finansowych może nas w tym momencie uratować. Przede wszystkim dać poczucie bezpieczeństwa, nauczyć postępowania oraz ochrony w razie pojawiania się kłopotów z wypłacalnością partnera handlowego.

Zabezpieczanie Transakcji Finansowych – warsztat dla handlowców i działów finansowych

Należy pamiętać, że Zabezpieczenie transakcji finansowych i handlowych należy dokonać już na samym wstępie podejmowanej współpracy. Z pewnością spowoduje to zmniejszenie zagrożeń wynikających z faktu, że kontrahent może z jakiś powodów nie uregulować płatności w terminie. Co najważniejsze, wiele się już mówiło, jak trudna jest egzekucja należności w przypadku braku ich gwarancji. Dodatkowo, jak trudno jest zmusić kontrahenta do zapłaty, gdy ten ma przejściowe kłopoty z płynnością finansową.

Zagadnienia oraz rozmowy na temat zabezpieczeń transakcji handlowych wydają się wielu osobom trudne. Dlatego nauczymy Państwa jak to robić. Dodatkowo jak to robić, aby klient wiedział, że zależy nam na współpracy z nim. Co najważniejsze, ochrona transakcji handlowej ma na celu bezpieczeństwo obojga podmiotów. Szkolenie z  Zabezpieczania Transakcji Finansowych zbudowane jest z dwóch bloków. Mogą one występować równolegle w trakcie jednego warsztatu. Ale mogą być także niezależnymi szkoleniami, poświęconymi jednej tematyce:

1. JAK ZACHĘCIĆ KLIENTA DO ZABEZPIECZEŃ? Czyli trening negocjacyjny, który pomaga w przygotowaniu strategii rozmowy z klientem na temat ochrony transakcji handlowych. W związku z tym nauczy Państwa rozmowy z kontrahentem, metod przekonywania, odpowiedzi na argumenty, zarzuty, obawy itp. Dodatkowo warsztat nauczy rozmowy z klientem, który bardziej emocjonalnie zareaguje na propozycje asekuracji transakcji.

2. TRENING ASPEKTÓW PRAWNYCH. Czyli jest to część warsztatowa budująca wiedzę z zakresu finansów i możliwości współczesnych zabezpieczeń transakcji finansowych. W ten sposób poznają Państwo działanie gwarancji bankowej, hipoteki oraz umowy przelewu wierzytelności. Dodatkowo dowiedzą się, jak działa poręczenie, blokada środków na koncie, weksel i inne.

Należy pamiętać, że trening może zawierać obydwa obszary lub występować osobno, jako niezależne szkolenia. Dlatego zapraszamy na szkolenie Zabezpieczanie Transakcji Finansowych, aby mogli Państwo bezpiecznie prowadzić swój biznes.

Dzięki szkoleniu Zabezpieczanie Transakcji Pracownicy Państwa Firmy:

 • Przede wszystkim dowiedzą się, jak rozmawiać z klientem o zabezpieczeniach transakcji finansowych
 • Osiągną większą skuteczność w przekonywaniu klienta do zabezpieczeń
 • Co najważniejsze, nauczą się przygotować do trudnych spotkań i negocjacji na temat konieczności zastosowania zabezpieczeń transakcji
 • Udoskonalą swój warsztat pracy
 • Osiągną swoje cele, w szczególności nie tracąc stałych klientów
 • Otrzymają techniki radzenia sobie z oporem, lękiem i obawami klienta

 

PROGRAM SZKOLENIA Zabezpieczenie Transakcji:

I. TECHNIKI NEGOCJACJI

Zabezpieczenia z perspektywy klienta

 • Korzyści wynikające z konkretnych zabezpieczeń
 • Rzeczywiste niedogodności dla klienta

Przełamywanie barier psychologicznych klienta, zwłaszcza w zachęcaniu do zabezpieczeń:

 • Rozmowa z klientem o formach ochrony – czyli sytuacja trudna i problemowa
 • Przyczyny lęków i niezadowolenia klienta (przede wszystkim koszty, czas, niewiedza, brak zaufania i in.)

Rola pracowników firmy w procesie zachęcania klienta do zabezpieczeń

 • Jak motywująco przedstawić cel swojej wizyty?
 • Analiza własnego stylu negocjacyjnego – czyli jego konsekwencje dla efektu rozmów

Przedstawiciel firmy doradcą i opiekunem klienta w zakresie zabezpieczeń transakcji

 • Wskazanie klientowi zysków wynikających z twardych zabezpieczeń
 • Wybór zabezpieczenia najdogodniejszego dla sytuacji klienta

Jak mówić o zabezpieczeniach? Techniki wywierania wpływu

Wypracowanie jednolitych sposobów pracy dla wszystkich Pracowników Państwa Firmy w następujących sytuacjach:

 • zachęcenie klienta do zabezpieczeń
 • informacja dla stałego klienta o zmianie, np. wprowadzeniu ochrony transakcji
 • rozmowa o gwarancjach z klientem, którego dopiero pozyskujemy
 • zachęcanie do zabezpieczeń klienta fachowca i klienta laika w dziedzinie zabezpieczeń

Przygotowanie do spotkania z klientem w sprawie zabezpieczenia transakcji handlowej

 • Zbieranie informacji o sytuacji ekonomicznej klienta
 • Umiejętne określenie celów

Trudne sytuacje

 • Dlaczego klient odmawia ustanowienie zabezpieczenia?
 • Niwelowanie lęków i uspakajanie klienta – Zatem wiedza merytoryczna i techniki wpływu psychologicznego
 • Obiekcje klienta – czyli jak odpowiadać na trudne pytania, udzielanie informacji o zabezpieczeniach
 • Gry psychologiczne i manipulacje klientów wynikające z niechęci udzielenia informacji o kondycji finansowej

II. Zabezpieczenie transakcji ASPEKTY PRAWNE

Szczegółowe omówienie następujących sposobów zabezpieczania należności:

 • Gwarancja bankowa
 • Hipoteka / Zastaw
 • Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności
 • Umowa przelewu wierzytelności
 • Poręczenie wg prawa cywilnego

Krótkie przedstawienie pozostałych form:

 • Blokada środków na lokatach bankowych
 • Porozumienie dotyczące dysponowania rachunkiem bankowym klienta, wspólne nim zarządzanie, Cesje praw z polisy na życie
 • Dobrowolne poddanie się egzekucji
 • Umowa przewłaszczenia
 • Ubezpieczenie należności
 • Weksle
 • Faktoring pełny

Istota kredytu kupieckiego i jego zastosowanie w kredytowaniu sprzedaży

Pozostałe zagadnienia, które mogą zostać ujęte podczas szkolenia:

System zarządzania należnościami i kredytami kupieckimi

 • Wpływu zarządzania kredytami i należnościami kupieckimi na inne obszary działalności przedsiębiorstwa
 • Analiza wskaźników ryzyka kredytowego
 • Ocena koszów związanych z obsługą należności

Polityka kredytowania Sprzedaży

 • Rodzaje polityki kredytowania sprzedaży
 • Konsekwencje wdrożenia systemu zarządzania należnościami i kredytami kupieckimi w oparciu o wybrany model

Etapy projektowania systemu zarządzania kredytami kupieckimi i należnościami

 • Badanie stanu, struktury i jakości należności – w szczególności bieżących i historycznych
 • Wybór optymalnej dla przedsiębiorstwa polityki kredytowania sprzedaży

Ocena kondycji finansowej kontrahenta

Sposoby i zakres gromadzenia danych o kontrahentach:

 • Dokumenty rejestracyjne kontrahentów
 • Dane finansowe kontrahentów
 • Bazy danych o nierzetelnych dłużnikach

Program obejmuje szeroki zakres materiału. W takim razie szczegółowy program zostanie wybrany po analizie specyfiki i potrzeb Państwa Firmy.

Dodatkowo zapraszamy na szkolenia z windykacji.

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]