zarządzanie stresem szkolenie

Zarządzanie stresem szkolenie

Zarządzanie stresem szkolenie o emocjach

zapisy na szkolenie otwarte

Zarządzanie stresem szkolenie, które daje duże wytchnienie. Skutki długofalowych napięć, zwłaszcza życia na wysokich obrotach, pędu, wymagają profesjonalnego „ratowania”. Na różne sposoby możemy się regenerować i wracać do formy. Szkolenia zarządzanie stresem są jedną z lepszych metod radzenia sobie z tymi problemami. Przede wszystkim warsztaty te wyjaśniają genezę, główne stresory, ich źródła. Następnie techniki przeciwdziałające. Aby móc przeciwdziałać i eliminować, musimy znać przyczyny.

W związku z tym, że dzisiaj oczekuje się od nas większego zaangażowania, szybszej pracy, mamy do czynienia ze skutkami ubocznymi takiego trybu życia. Z jednej strony ilość bodźców i wyzwań jest czynnikiem mobilizującym, powoduje zwiększenie naszej wydajności i twórczości. Jeżeli pojawiają się sporadycznie, konsekwencje mogą być pozytywne. Wpływ stresu jest na tyle mały, że nie wywiera na nas negatywnych skutków. Zatem co zrobić, gdy ilość bodźców jest bardzo duża i pojawiają się cyklicznie? Dodatkowo odczuwamy zmęczenie, czujemy się źle? W związku z tym spada wydajność w pracy, narasta frustracja?
Przede wszystkim należy szybko i profesjonalnie zadziałać! Czyli wdrożyć w swoje życie mechanizmy zalecane na Zarządzaniu Stresem szkoleniu, które pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji.

Zarządzanie stresem szkolenia ku wyciszeniu

Należy pamiętać, że otaczających czynników wywołujących zdenerwowanie jest bardzo wiele. Dodatkowo, w trybie długofalowym, mają wpływ na bardzo niebezpieczne zjawisko, jakim jest wypalenie zawodowe. I to jest czerwona lampka, jeszcze o tym nie wiemy, ale za chwilę będziemy wypaleni zawodowo. W tym momencie należy się wesprzeć specjalistycznym warsztatem.
Co najważniejsze, w porę możemy zareagować na spadki motywacji, wydajności oraz pogorszenia samopoczucia. Czynników dookoła jest bardzo wiele i trudno w porę zauważyć ich negatywny wpływ od razu. Dlatego w chwili pojawienia się pierwszych symptomów konieczne jest wdrożenie specjalistycznych usług wspierających pracowników w radzeniu sobie z emocjami. Czyli profesjonalne wyjście jest jedno – Zarządzanie Stresem szkolenie, które jest lekarstwem na rosnące napięcie i frustrację. Dlatego warto zorganizować szkolenie Zarządzanie stresem, które skutecznie pozwoli zwalczać następstwa obecnego trybu życia.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Zarządzanie Stresem uczestnicy:

 • Dowiedzą się, jak efektywnie zwiększyć swoją efektywność. Przede wszystkim w sferze życia zawodowego i osobistego
 • Ocenią swoje dotychczasowe strategie panowania nad stresem i emocjami. Szkolenie dlatego będzie przydatne, że zdiagnozują własny poziom tolerancji oraz reakcji na negatywne bodźce
 • Dowiedzą się w jaki sposób szybko i skutecznie radzić sobie z negatywnymi emocjami
 • Dowiedzą się, jakie są konsekwencje złego gospodarowania swoimi emocjami, czyli przemęczenia i wypalenia zawodowego
 • Nauczą się wreszcie gospodarować swoimi emocjami i ich wpływem w organizacji
 • Dowiedzą się co to w ogóle jest stres, szkolenie dodatkowo dostarczy prostych narzędzi do radzenia sobie z jego skutkami

Zarządzanie Stresem SZKOLENIE i PROGRAM:

I. CO TO JEST STRES?

Stres zawodowy

 • Geneza, rodzaje

Definicja, jego oznaki, czyli typowe reakcje
Dobry i zły stres
Przyczajony

 • Codzienne stresory – czyli od czego w szczególności nie możemy się uwolnić

Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne powstawania irytacji
Aktywatory czasowe i jakościowe
Autoanaliza i geneza stresorów

II. STRES A EFEKTYWNOŚĆ PRACY

 • Pracownik i złe emocje…

Ile traci firma na złym zarządzaniu stresem w organizacji?
Wyniki, czyli relacja między efektywnością pracy a przeciążeniem stresem
Specyfika pracy i zadań wywołujących podenerwowanie
Ty jako przyczyna Twojego poddenerwowania
Predyspozycje osobowościowe do przeżywania niepokoju

Poczucie koherencji
Sprawowanie kontroli
Wpływ optymizmu i pesymizmu

Jak przegrać wyścig o efektywność?

Rozpoznanie i przeciwdziałanie indywidualnym ograniczeniom w rozwoju:

System negatywnych przekonań
Nadmierne poczucie odpowiedzialności za skutki zmian zewnętrznych
Wpływ dotychczasowych niepowodzeń
Nieefektywny system porównań społecznych
Spadek automotywacji; czyli wyuczona bezradność
Samospełniająca się przepowiednia
Nieefektywne mechanizmy obronne
Samoutrudnianie

Zarządzanie stresem szkolenie dobrodziejstwem, czyli jak wykorzystać je w pracy?

III. JA WOBEC EMOCJI I NADMIARU BODŹCÓW

Samoocena poziomu niepokoju i pobudzenia. Moje wyniki mapy stresu – mocne strony i niebezpieczeństwa
Diagnoza przyczyn zmęczenia i obniżania się mojej efektywności
Analiza efektywności własnej w kontekście osobistej tolerancji na zdenerwowanie i frustrację

IV. TECHNIKI WALKI ZE STRESEM

1. Jak „zarządzać sobą” w sytuacjach trudnych?

Szkolenia stres … Przetrwać w pracy… Czyli walka ze stresem – sposoby na organizację ważnych zadań i szybkich terminów. Przede wszystkim zaspokojenie potrzeby stabilizacji z niepewnością dnia następnego

Pokonywanie stresu i zmęczenia w pracy

 • Sposoby walki z rozdrażnieniem – czyli szybkie techniki do zastosowania
 • Krótkotrwałe metody na odstresowanie. W szczególności do zastosowania w krótkich przerwach w pracy

Szkolenia stres – zatem „mam wpływ, czy nie mam wpływu?”

 • Minimalizowanie stresorów
 • Rozpoznawanie sytuacji zależnych i niezależnych ode mnie
 • Skuteczne metody postępowania w sytuacjach trudnych

Czynniki poznawcze, przede wszystkim racjonalność, elastyczność, dalekowzroczność
Skupienie na problemie, czyli destrukcyjne emocje

Poznawcze techniki ochrony wysokiej efektywności

 • Świadomość zagrażających mechanizmów
 • Umiejętność szybkiego dystansowania się
 • Odwołanie się do przeszłych sukcesów
 • Przewartościowanie negatywnych przekonań na swój temat
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Jasny system zasad indywidualnych

Behawioralne techniki ochrony poczucia własnej efektywności

 • Sprawcza moc działania
 • Asertywne ustanowienie granic w relacjach społecznych
 • Społeczne sprzężenie zwrotne – mianowicie feedback
 • Uśmiech „na przekór”

Szkolenie Stres na „Szlachetne zdrowie…”. Czyli radzenie z objawami psychosomatycznego chronicznego zmęczenia i zdenerwowania

 • Pora na relaks – w kręgu relaksacji. Czyli proste i krótkie techniki do zastosowania w pracy
 • Trening autogenny
 • Metody wizualizacyjne
 • Praca nad oddechem

„Jestem… potrafię… mam…” – czyli budowanie poczucia własnej wartości

2. Zarządzanie stresem szkolenie w organizacji

 • Stresory i walka z nimi – w związku z tym diagnoza Twojej organizacji
 • Zadania HR i menedżerów
 • Stres sytuacyjny – mianowicie reorganizacja procesów
 • Ile godzin spędzają pracownicy z pracy? Work-life balance. Czyli rola harmonii w życiu zawodowym i osobistym
 • System wspierania pracowników (SWP) w firmie
 • Negatywny wpływ wsparcia społecznego
 • Eliminacja źródeł „złego” wpływu w środowisku pracy
 • Metody prowadzenie rozmów kryzysowych

Opcja na życzenie

PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

Co to jest wypalenie zawodowe?

 • Definicja wypalenia zawodowego
 • Wskaźniki wypalenia – rozpoznawanie i diagnoza
 • Czy praca może być toksyczna? W takim razie co nas wypala w pracy? Główne przyczyny i czynniki sprzyjające wypaleniu (indywidualne, zespołowe, instytucjonalne)
 • Fazy i rodzaje procesu wypalenia
 • Zawody, które grożą wypaleniem
 • Syndrom wypalenia a stres, chroniczne przemęczenie i pracoholizm

Szkolenie Stres, czyli sposoby zapobiegania licznemu stresowi i wypaleniu zawodowemu

 

Dodatkowo można poprawić komfort organizacji pracy. Dlatego zapraszamy na szkolenie zarządzanie czasem.

Należy zaznaczyć, że Zarządzanie Stresem szkolenie jest dostosowane do charakteru problemów. W związku z tym prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub kontakt z Doradcą, aby przedstawić podstawowe cele dla tego warsztatu:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]