zarządzanie stresem szkolenie

Zarządzanie stresem - szkolenie Radzenie sobie ze stresem

Zarządzanie stresem szkolenie o emocjach

zapisy na szkolenie otwarte

Zarządzanie stresem szkolenie, które daje duże wytchnienie. Skutki długofalowych napięć, zwłaszcza życia na wysokich obrotach, pędu, wymagają profesjonalnego „ratowania”. Na różne sposoby możemy się regenerować i wracać do formy. Szkolenie zarządzanie stresem jest jedną z lepszych metod radzenia sobie z tymi problemami. Przede wszystkim warsztaty te wyjaśniają genezę stresu, główne stresory, ich źródła. Następnie techniki przeciwdziałające. Aby móc przeciwdziałać stresowi i eliminować jego skutki, musimy znać przyczyny.

Zarządzanie stresem — szkolenia dla managerów i nie tylko

W związku z tym, że dzisiaj oczekuje się od nas większego zaangażowania, szybszej pracy, mamy do czynienia ze skutkami ubocznymi takiego trybu życia. Z jednej strony ilość bodźców i wyzwań jest czynnikiem mobilizującym, powoduje zwiększenie naszej wydajności i twórczości. Jeżeli pojawiają się sporadycznie, konsekwencje mogą być pozytywne. Wpływ stresu jest na tyle mały, że nie wywiera na nas negatywnych skutków. Zatem co zrobić, gdy ilość bodźców jest bardzo duża i pojawiają się cyklicznie? Dodatkowo odczuwamy zmęczenie, czujemy się źle? Zwłaszcza, gdy spada wyraźnie wydajność w pracy, narasta frustracja?

Przede wszystkim należy szybko i profesjonalnie zadziałać! Czyli wdrożyć w swoje życie mechanizmy zalecane na szkoleniu z Zarządzania Stresem, które pozwolą uniknąć przykrych konsekwencji. Zarządzanie Stresem to szkolenia dla firm, dzięki którym można zredukować ten problem do minimum.

Zarządzanie stresem szkolenia ku wyciszeniu

Należy pamiętać, że otaczających czynników wywołujących zdenerwowanie jest bardzo wiele. Jeżeli dodatkowo działają w trybie długofalowym, mają wpływ na bardzo niebezpieczne zjawisko, jakim jest wypalenie zawodowe. I to jest czerwona lampka — jeszcze o tym nie wiemy, ale za chwilę będziemy wypaleni zawodowo. W tym momencie należy się wesprzeć specjalistycznym warsztatem. Zarządzanie stresem szkolenie będzie odpowiednim rozwiązaniem, aby temu przeciwdziałać.

Co powoduje stres u Twoich pracowników?

Przyczyn stresu może być wiele. Ważne jest to, by jak najszybciej rozpoznać niepokojące symptomy i potrafić temu przeciwdziałać w całej organizacji. Objawy stresu — zarówno psychiczne, jak i fizyczne mogą być wywołane samym charakterem pracy i obciążeniem zadaniami. Presja czasu dla jednych bywa motywująca, natomiast dla drugich może być przyczyną stresu. Bardzo ważne w zarządzaniu stresem jest też to, by odpowiednio dbać o rozwój kariery oraz przynależność do organizacji. W radzeniu sobie ze stresem pomaga też nawiązywanie relacji interpersonalnych, dlatego tak ważne jest dbanie o integrację pracowników.

Zarządzanie stresem w organizacji — jak reagować?

Co najważniejsze, w porę możemy zareagować na spadki motywacji, wydajności oraz pogorszenia samopoczucia. Czynników dookoła jest bardzo wiele i trudno w porę zauważyć ich negatywny wpływ od razu. Dlatego w chwili pojawienia się pierwszych symptomów konieczne jest wdrożenie specjalistycznych usług wspierających pracowników w radzeniu sobie z emocjami. Czyli profesjonalne wyjście jest jedno – Zarządzanie Stresem szkolenie, które jest lekarstwem na rosnące napięcie i frustrację. Dlatego warto zorganizować szkolenie Zarządzanie stresem, które skutecznie nauczy Państwa zwalczać następstwa szybkiego trybu życia. Nasze szkolenia biznesowe pozwalają zdobyć niezbędną z tego zakresu wiedzę.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Zarządzanie Stresem uczestnicy:

 • Dowiedzą się, jak efektywnie zwiększyć swoją efektywność. Przede wszystkim w sferze życia zawodowego i osobistego
 • Ocenią swoje dotychczasowe strategie panowania nad stresem i emocjami. Szkolenie z zarządzania stresem dlatego będzie przydatne, że zdiagnozują własny poziom tolerancji oraz reakcji na negatywne bodźce
 • Dowiedzą się, w jaki sposób szybko i skutecznie radzić sobie z negatywnymi emocjami
 • Dowiedzą się, jakie są konsekwencje złego gospodarowania swoimi emocjami, czyli przemęczenia i wypalenia zawodowego
 • Nauczą się wreszcie gospodarować swoimi emocjami i ich wpływem w organizacji
 • Dowiedzą się, co to w ogóle jest stres, szkolenie zarządzanie stresem dodatkowo dostarczy prostych narzędzi do radzenia sobie z jego skutkami

Zarządzanie Stresem szkolenie i program:

I. CO TO JEST STRES?

Stres zawodowy

 • Geneza, rodzaje
 1. Definicja i jego oznaki, czyli typowe reakcje
 2. Dobry i zły stres
 3. Przyczajony
 • Codzienne stresory – czyli od czego w szczególności nie możemy się uwolnić
 1. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne powstawania irytacji
 2. Aktywatory czasowe i jakościowe
 3. Autoanaliza i geneza stresorów

II. STRES A EFEKTYWNOŚĆ PRACY

 • Pracownik i złe emocje…
 1. Ile traci firma na złym zarządzaniu stresem w organizacji?
 2. Wyniki, czyli relacja między efektywnością pracy a przeciążeniem stresem
 3. Specyfika pracy i zadań wywołujących podenerwowanie
 4. Ty jako przyczyna Twojego poddenerwowania
 5. Predyspozycje osobowościowe do przeżywania niepokoju
 • Poczucie koherencji
 • Sprawowanie kontroli
 • Wpływ optymizmu i pesymizmu

Jak przegrać wyścig o efektywność?

 • Rozpoznanie i przeciwdziałanie indywidualnym ograniczeniom w rozwoju:
 1. System negatywnych przekonań
 2. Nadmierne poczucie odpowiedzialności za skutki zmian zewnętrznych
 3. Wpływ dotychczasowych niepowodzeń
 4. Nieefektywny system porównań społecznych
 5. Spadek automotywacji; czyli wyuczona bezradność
 6. Samospełniająca się przepowiednia
 7. Nieefektywne mechanizmy obronne
 8. Samoutrudnianie

Szkolenie Zarządzanie stresem dobrodziejstwem, czyli jak wykorzystać je w pracy?

III. JA WOBEC EMOCJI I NADMIARU BODŹCÓW

Samoocena poziomu niepokoju i pobudzenia. Moje wyniki mapy stresu – mocne strony i niebezpieczeństwa
Diagnoza przyczyn zmęczenia i obniżania się mojej efektywności
Analiza efektywności własnej w kontekście osobistej tolerancji na zdenerwowanie i frustrację

IV. TECHNIKI WALKI ZE STRESEM

1. Jak „zarządzać sobą” w sytuacjach trudnych?

Szkolenia stres … Przetrwać w pracy… Czyli walka ze stresem – sposoby na organizację ważnych zadań i szybkich terminów. Przede wszystkim zaspokojenie potrzeby stabilizacji z niepewnością dnia następnego

Pokonywanie stresu i zmęczenia w pracy
 • Sposoby walki z rozdrażnieniem – czyli szybkie techniki do zastosowania
 • Krótkotrwałe metody na odstresowanie. W szczególności do zastosowania w krótkich przerwach w pracy
Szkolenia stres – zatem „mam wpływ, czy nie mam wpływu?”
 • Minimalizowanie stresorów
 • Rozpoznawanie sytuacji zależnych i niezależnych ode mnie
 • Skuteczne metody postępowania w sytuacjach trudnych
 1. Czynniki poznawcze, przede wszystkim racjonalność, elastyczność, dalekowzroczność
 2. Skupienie na problemie, czyli destrukcyjne emocje
Poznawcze techniki ochrony wysokiej efektywności
 • Świadomość zagrażających mechanizmów
 • Umiejętność szybkiego dystansowania się
 • Odwołanie się do przeszłych sukcesów
 • Przewartościowanie negatywnych przekonań na swój temat
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Jasny system zasad indywidualnych
Behawioralne techniki ochrony poczucia własnej efektywności
 • Sprawcza moc działania
 • Asertywne ustanowienie granic w relacjach społecznych
 • Społeczne sprzężenie zwrotne – mianowicie feedback
 • Uśmiech „na przekór”
Zarządzanie stresem – Szkolenie na „Szlachetne zdrowie…”. Czyli radzenie z objawami psychosomatycznego chronicznego zmęczenia i zdenerwowania
 • Pora na relaks – w kręgu relaksacji. Czyli proste i krótkie techniki do zastosowania w pracy
 • Trening autogenny
 • Metody wizualizacyjne
 • Praca nad oddechem
„Jestem… potrafię… mam…” – czyli budowanie poczucia własnej wartości

2. Zarządzanie stresem szkolenie w organizacji

 • Stresory i walka z nimi – w związku z tym diagnoza Twojej organizacji
 • Zadania HR i menedżerów
 • Stres sytuacyjny – mianowicie reorganizacja procesów
 • Ile godzin spędzają pracownicy z pracy? Work-life balance. Czyli rola harmonii w życiu zawodowym i osobistym
 • System wspierania pracowników (SWP) w firmie
 • Negatywny wpływ wsparcia społecznego
 • Eliminacja źródeł „złego” wpływu w środowisku pracy
 • Metody prowadzenie rozmów kryzysowych

Opcja na życzenie

PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

Co to jest wypalenie zawodowe?

 • Definicja wypalenia zawodowego
 • Wskaźniki wypalenia – rozpoznawanie i diagnoza
 • Czy praca może być toksyczna? W takim razie co nas wypala w pracy? Główne przyczyny i czynniki sprzyjające wypaleniu (indywidualne, zespołowe, instytucjonalne)
 • Fazy i rodzaje procesu wypalenia
 • Zawody, które grożą wypaleniem
 • Syndrom wypalenia a stres, chroniczne przemęczenie i pracoholizm

Szkolenie Stres, czyli sposoby zapobiegania licznemu stresowi i wypaleniu zawodowemu

Dodatkowo można poprawić komfort organizacji pracy. Dlatego zapraszamy na szkolenie zarządzanie czasem. Zachęcamy także do wzięcia udziału w szkoleniu z kierowania zespołem oraz szkolenia mobbing.

Należy zaznaczyć, że Zarządzanie Stresem szkolenie jest dostosowane do charakteru problemów. Prowadzimy je zarówno w formie szkolenia online, jak i stacjonarnie. W związku z tym prosimy o skorzystanie z zapytania ofertowego lub kontakt z Doradcą, aby przedstawić podstawowe cele dla tego warsztatu: