szkolenia dla działów logistyki

Logistyka

Szkolenia dla działu logistyki

Szkolenia dla działu logistyki to warsztaty skierowane przede wszystkim do pracowników zajmujących się gospodarką magazynową, planowaniem, zakupami oraz relacjami z dostawcami. W szczególności zapraszamy Państwa na szkolenia z logistyki, które porządkują całą wiedzę oraz uczą nowych metod zarządzania procesami logistycznymi. Co najważniejsze, w trakcie szkoleń nauczą się Państwo najlepszych metod optymalizacji procesów logistycznych oraz poszerzą wiedzę w tym zakresie.

Przede wszystkim oferujemy Państwu zagadnienia z zakresu organizacji całej logistyki w Państwa Firmie. Nauczą się Państwo planowania i prognozowania dostaw, zaopatrzenia, zarządzania zapasami, magazynami po organizację i zarządzanie relacjami z dostawcami. Co najważniejsze, udział w szkoleniach dla działu logistyki to inwestycja w rozwój, poprawę organizacji i funkcjonowania firmy oraz wymierne oszczędności finansowe.

Szkolenia z logistyki dla firm produkcyjnych i handlowych

Należy pamiętać, że szkolenia z logistyki realizują nie tylko firmy produkcyjne, ale również handlowe. Czyli wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z organizacją większej ilości surowców, przydatne są szkolenia dla działów logistyki. Zwłaszcza dotyczy to zarządzania surowcami, półproduktami lub organizowaniem przepływu produktów finalnych, ostatecznych.

Co najważniejsze, szkolenia dla działów logistyki to bardzo ważny czynnik edukacyjny dla pracowników. Odpowiednie zarządzanie logistyką jest ściśle skorelowane z zarządzaniem budżetem i finansami. Odpowiednia regulacja procesów logistycznych pozwala zaoszczędzić środki pieniężne, czas oraz płynnie zarządzać powierzchniami. Przyczynia się do prowadzenia efektywnej gospodarki magazynowej i sprawnego zarządzania dostawcami. Jednocześnie ma duży wpływ na ostateczną organizację dostaw do klientów Państwa Firmy lub produktów do Państwa przedsiębiorstwa. Stąd szkolenia logistyczne mają istotny wpływ na poczynione oszczędności, zyski, ergonomię oraz terminowość procesów.

Szkolenia dla działów logistyki – obszary specjalizacji

Proponujemy Państwu udział w następujących zagadnieniach, występujących w dziale Szkolenia dla Logistyki:

 • Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie
 • Prognozowanie i planowanie
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Regulowanie zapasów
 • Zarządzanie magazynami
 • Koszty i controlling w logistyce
 • Kontrola procesów reklamacyjnych
 • Zarządzanie podwładnymi w dziale logistyki
 • Standardy pracy i współpracy z klientem
 • Zarządzanie relacjami z dostawcami

Projekty in company

Organizujemy warsztaty, audyty i konsultacje wewnątrz Państwa przedsiębiorstwa.Dzięki temu:

 • Cały warsztat odnosi się do konkretnych problemów Państwa Firmy
 • Szkolenie ma charakter czysto praktyczny. Uczestnicy szkoleń podejmują wysiłek rzeczywistego przeprowadzenia i wdrożenia nowych metod i usprawnień logistycznych w swojej pracy
 • Państwa pracownicy już na szkoleniu wprowadzają wiele cennych usprawnień

Budowanie kompetencji „miękkich” na szkoleniach dla działu logistyki

1. Zwierzchnicy w dziale logistyki – szkolenia:

 • Zarządzanie podwładnymi w dziale logistyki
 • Organizowanie pracy własnej i podwładnych
 • Zwiększanie motywacji do pracy
 • Jak zwiększyć rzetelność i odpowiedzialność pracowników?

2. Dział logistyki – szkolenia:

 • Negocjowanie warunków zakupowych
 • Postępowanie z reklamacjami w dziale logistyki

3. Magazyn – szkolenia:

 • Profesjonalna opieka nad klientem w magazynie
 • Współpraca w zespole

 

W związku z tym z wybranych warsztatów zapraszamy na Negocjacje zakupowe szkolenie, które może być wstępem do pozostałych treningów.

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]