szkolenia dla działów logistyki

Szkolenia logistyka

Szkolenia dla działu logistyki

Szkolenia dla działu logistyki to warsztaty skierowane przede wszystkim do pracowników zajmujących się gospodarką magazynową, planowaniem, zarządzaniem dostawami oraz relacjami z dostawcami. W szczególności zapraszamy Państwa na Szkolenia logistyka, które porządkują całą wiedzę oraz aktualizują metody zarządzania procesami logistycznymi. Co najważniejsze, w trakcie szkoleń nauczą się Państwo najlepszych metod optymalizacji procesów logistycznych oraz poszerzą wiedzę w tym zakresie.

W ofercie warsztatów logistycznych oferujemy Państwu zagadnienia z zakresu organizacji logistyki w Państwa Firmie. Nauczą się Państwo planowania i prognozowania dostaw, zaopatrzenia, zarządzania zapasami, zarządzania łańcuchem dostaw, po organizację i zarządzanie relacjami z dostawcami. Co najważniejsze, udział w szkoleniach dla działu logistyki to inwestycja w rozwój, poprawę organizacji i funkcjonowania firmy oraz wymierne oszczędności finansowe.

Szkolenia logistyka – dla firm produkcyjnych i handlowych

Należy pamiętać, że szkolenia z logistyki realizują nie tylko firmy produkcyjne, ale również handlowe. Czyli wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z organizacją większej ilości produktów, surowców, przydatne są szkolenia dla działów logistyki. Zwłaszcza, gdy dotyczy to obrotu surowcami do produkcji, półproduktami lub organizacji przepływu produktów finalnych, ostatecznych.

Co najważniejsze, szkolenia dla działów logistyki to bardzo istotna pomoc dla pracowników. Mające wpływ na funkcjonowanie innych działów w Państwa Firmie, jak i całego przedsiębiorstwa. Ponieważ odpowiednie zarządzanie logistyką jest ściśle skorelowane z zarządzaniem budżetem, finansami. Odpowiednia regulacja procesów logistycznych pozwala zaoszczędzić środki pieniężne oraz wpływa na lepszą organizację procesów. Przyczynia się do prowadzenia efektywnej gospodarki magazynowej i sprawnego zarządzania dostawcami. Jednocześnie ma duży wpływ na ostateczną organizację dostaw do klientów Państwa Firmy lub produktów do Państwa przedsiębiorstwa. Stąd Szkolenia logistyka mają istotny wpływ na zyski, ergonomię oraz terminowość procesów.

Szkolenia dla działów logistyki – obszary specjalizacji

Proponujemy Państwu udział w następujących zagadnieniach, występujących w dziale Szkolenia dla Logistyki:

Projekty w firmie, formuła stacjonarna lub online – Szkolenia logistyka

Organizujemy warsztaty, audyty i konsultacje wewnątrz Państwa przedsiębiorstwa. Dodatkowo zajęcia możemy przeprowadzić w formule online. Po zbadaniu Państwa potrzeb oraz konsultacji z trenerem dobierzemy optymalną formę nauki. 

Należy zaznaczyć, że:

  • Cały warsztat odnosi się do konkretnych problemów Państwa Firmy
  • Szkolenie ma charakter czysto praktyczny. Uczestnicy szkoleń podejmują wysiłek rzeczywistego przeprowadzenia i wdrożenia nowych metod i usprawnień logistycznych w swojej pracy
  • Państwa pracownicy już na szkoleniu wprowadzają wiele cennych usprawnień

Budowanie kompetencji „miękkich” na szkoleniach dla działu logistyki

1. Szkolenia – Logistyka dla zwierzchników:

  • Zarządzanie podwładnymi w dziale logistyki
  • Organizowanie pracy własnej i podwładnych
  • Zwiększanie motywacji pracowników do pracy
  • Jak zwiększyć samodzielność i odpowiedzialność pracowników?

2. Pracownicy działu logistyka – szkolenia:

3. Magazyn – szkolenia:

  • Profesjonalna opieka nad klientem w magazynie
  • Współpraca w zespole
  • Komunikacja z klientem

 

Szkolenia Logistyka to warsztaty dopasowane do Państwa potrzeb i rodzaju działalności. Abyśmy mogli rzetelnie przygotować dla Państwa propozycję, prosimy o wysłanie ZAPYTANIA OFERTOWEGO, a w nim nakreślenie w kilku zdaniach rodzaju Państwa działalności.

Dodatkowo zalecamy kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]