negocjacje twarde

Negocjacje twarde, negocjacje miękkie, negocjacje rzeczowe – na czym polegają i czym się różnią?

Gdy firmy, strony, przystępują do współpracy, zasiadają wspólnie i ustanawiają pewne warunki, dla których ta współpraca jest możliwa. Taki proces komunikacji, dochodzenia do porozumienia nazywamy negocjacjami, które w różnych strukturach i momentach mogą przybrać różną formę. Negocjacje różnią się między sobą wieloma aspektami. Między innymi przedmiotem negocjacji, formą prowadzenia rozmów, założeniami obu stron czy w końcu podejmowanymi krokami. Istotny jest fakt istnienia odrębnych stylów negocjacji, które nierzadko definiują przebieg rozmów i mogą znacząco wpłynąć na przebieg wydarzeń. Wyróżniamy trzy podstawowe style negocjacji: twarde, miękkie oraz rzeczowe. Na czym polega każdy ze stylów i czym się od siebie różnią? Na te pytania poszukamy odpowiedzi w dzisiejszym tekście, analizując style negocjacyjne.

Negocjacje twarde – na czym polegają

Negocjacje twarde to pierwszy styl, który chcemy przybliżyć. Jest to sposób prowadzenia rozmowy, który w dosadny sposób przechyla oś „problem-relacje” na korzyść problemu. Strona podejmująca negocjacje twarde będzie za wszelką cenę dążyć do rozwiązania sporu na własnych warunkach. Kontrnegocjator traktowany jest jako wróg, a nawet przeszkoda w drodze do osiągnięcia postawionego celu. Cały proces negocjacji twardych ma postać walki, a wymiana argumentów to nic innego, jak tylko zadawanie ciosów na wykończenie przeciwnika. Taki styl rozmowy może być bardzo emocjonujący i generować duży stres.

Negocjator stosujący negocjacje twarde przejawia postawę silnie zawodową, nie jest zainteresowany tym, w jaki sposób odbierze go druga osoba. Jest silnie nastawiony na cel, który sobie wyznaczył i za pomocą negocjacji twardych dąży do jego szybkiej finalizacji. Ze względu na mocno konfrontacyjną postawę, negocjacje twarde mogą zakończyć się wyłącznie scenariuszem „win-lose” lub „lose-lose”. Nie ma możliwości, by druga strona czuła się jakkolwiek zwycięsko w sytuacji agresywnej konfrontacji. Twarde negocjacje bardzo często operują szantażem i manipulacją, odwołując się do emocji negatywnych – wzbudzając strach, poczucie bezsilności, eskalując konflikt.

Negocjacje miękkie – na czym polegają

Negocjacje miękkie są kompletnym przeciwieństwem negocjacji twardych. Ponieważ w tym rodzaju prowadzenia rozmów oś „problem-relacje” zdecydowanie przechylona jest na korzyść relacji. Negocjator wybierający negocjacje miękkie będzie poszukiwać kompromisu. W jego stylu i interesie będą starania, aby w taki sposób prowadzić rozmowy, by za wszelką cenę uniknąć konfliktu, a jednocześnie utrzymać dobre relacje z rozmówcą. Warunkiem koniecznym do prowadzenia takiej formy negocjacji jest otwartość na argumenty, chęć prowadzenia dialogu i aktywna kooperacja. Empatia staje się tu atrybutem negocjatora, który często mówi w pierwszej osobie liczby mnogiej, aby dać partnerowi gwarancję, bezpieczeństwo. Prowadzi przyjazną komunikację: „poradzimy sobie z kłopotem”, „wspólnie poszukamy rozwiązania”, „znajdziemy sposób na wyjście z problemu” i tak dalej.
                 

Szkolenia Menedżerskie

 

Bywają jednak sytuacje, w której niedoświadczeni negocjatorzy w rozmowie z drugą stroną stają się zakładnikami swojej „miękkości”. W związku z tym może dojść do momentu, gdzie zgadzają się na warunki, które pierwotnie nie były akceptowane. W takiej sytuacji mówimy o scenariuszu „lose-win”, jednakże znacznie częściej negocjacje miękkie kończą się scenariuszem „win-win”.

Negocjacje rzeczowe – czym różnią się od negocjacji twardych i miękkich?

Rzeczowy styl negocjacji stanowi miks obu poprzednio omówionych stylów, czerpiąc dobre praktyki zarówno z negocjacji twardych, jak i miękkich. „Twardość” negocjacji rzeczowych wyrażana jest w determinacji do osiągnięcia porozumienia, ale poprzez zdroworozsądkową rozmowę, nie wskutek zasady „po trupach do celu”. Z kolei miękki aspekt negocjacji rzeczowych przejawia się tu przede wszystkim poprzez zachowanie transparentności i unikania sytuacji konfrontacyjnych, eskalujących konflikt. Styl rzeczowy oddziela ludzi od problemu – oceniasz nie człowieka generującego problem, ale samą naturę sprawy i jej skutki. Windykatorzy, kuratorzy, menedżerowie i inne osoby rozumieją, jakie benefity niosą negocjacje rzeczowe – przykłady tych korzyści to:

  • Rzeczowe podejście do problemu zwiększa szanse na pomyślne rozwiązanie problemu w stosunkowo krótkim czasie;
  • Oddzielenie problemu od człowieka pozwala zachować poprawne relacje, tym samym nie zniechęcamy klienta do swojej firmy;
  • Brak konfrontacji oraz postrzeganie negocjacji nie poprzez pryzmat walki sprzyja wspólnym poszukiwaniu rozwiązań;
  • Chłodny, zdystansowany stosunek negocjatora sprawia, że druga strona nie postrzega go jako dręczyciela, a jedynie pracownika wykonującego obowiązki.

Jaki styl negocjacji jest najlepszy?

Negocjacje przybierają zróżnicowane formy zależnie od postawy drugiej strony oraz samego problemu negocjacyjnego. Zależnie od zmiennych, negocjatorzy obierają trzy różne style negocjacyjne. Pierwszy z nich to twardy, brutalny i nieprzejednany styl negocjacji twardych. Drugi to empatyczny, wspierający, czasem wręcz nieco pobłażliwy styl negocjacji miękkich. Balansem pomiędzy obydwoma stylami są negocjacje rzeczowe, które najczęściej prowadzą do korzystnego scenariusza win-win, w której obie strony mogą osiągnąć swoje cele.

Zapraszamy na szkolenia ze sprzedaży, które poruszają wiele praktycznych zagadnień handlowych. Wśród nich znajdziesz wiele ciekawych tematów, które przybliżą Cię do sukcesu sprzedażowego.

Szkolenia ze sprzedaży

W sprawie szkoleń zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą tel. kom. + 48 503 129 393

Szkolenia dla kierowników – o udzielaniu informacji zwrotnych

Zapraszamy na szkolenia dla kierowników. To najlepszy warsztat, który porządkuje wiedzę zwierzchnika. Nauczysz się wszystkiego od A-Z, w tym wydawania poleceń, formułowania komunikatów, prawidłowego udzielania informacji zwrotnych. Mając takie narzędzia Twoi pracownicy poczują się zmotywowani oraz docenieni, nawet w trudnych sytuacjach zawodowych.  

Kreator