szkolenia rozwojowe Empowerment

Szkolenia Rozwojowe EMPOWERMENT

Empowerment – szkolenia rozwojowe – czyli jak zwiększyć zaangażowanie pracowników?

Szkolenia rozwojowe Empowerment uczą nowoczesnych metod zarządzania. Czyli celem jest wzrost zaangażowania pracowników i motywacji do pracy poprzez zwiększanie zakresu ich kompetencji oraz samodzielności. Przede wszystkim właściwie przygotowana strategia Empowermentu pozwoli Państwu zwiększyć efektywność zespołu. A także wykorzystać jego potencjał, dzięki temu osiągnąć zamierzone cele.

Przez szkolenia rozwojowe Empowerment osiągną Państwo wiele korzyści. Dzięki zaangażowaniu pracowników w proces decyzyjny staną się oni bardziej odpowiedzialni za odbywające się procesy w Państwa firmie. Dodatkowo sami odbiorą te czynności jako element motywacji i docenienia ich kreatywności i zaangażowania. Spowoduje to również szybkie dojrzewanie zawodowe Państwa podwładnych. W szczególności przyspieszy ich gotowość to wykonywania trudniejszych i bardziej odpowiedzialnych zadań.

Empowerment szkolenia rozwojowe zwiększające zaangażowanie pracowników

Za pomocą szkolenia rozwojowego pracownicy nabierają odpowiednich kompetencji i dlatego będą umieli Państwo angażować ich w ambitne zadania prowadzone w Firmie. Dodatkowo Empowerment wzmocni Wasze umiejętności w delegowaniu zadań i odpowiedzialności oraz przyczyni się do podnoszenia motywacji podwładnych. Podlegli ludzie staną się niejako elementem decyzyjnym, twórczym i odpowiedzialnym za realizowanie wyzwań.

Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu rozwojowym Empowerment Kadra Kierownicza:

 • Pozna empowerment jako metodę zarządzania organizacją i zespołem, w szczególności zwiększającą zaangażowanie pracowników w rozwój firmy i wykonywanie zadań
 • Uświadomi sobie rolę kompetencji oraz potencjału pracowników w procesach biznesowych, zwłaszcza rozwoju firmy
 • Nauczy się dzielić kompetencjami, przekazywać zadania i uprawnienia
 • Dowie się, jak motywować pracowników oraz zwiększyć ich zaangażowanie w rozwój firmy
 • Zacznie osiągać cele, przede wszystkim dzięki lepszej współpracy zespołu i zaangażowaniu pracowników w podejmowane działania
 • Przekona się, że Empowerment zwiększy odpowiedzialność i jakość pracy ich podwładnych

 

PROGRAM SZKOLENIA Rozwojowego Empowerment:

Empowerment jako narzędzie usamodzielniania, w szczególności zwiększania zaangażowania pracowników

 • Czym jest i co oznacza empowerment w praktyce?
 • Empowerment a przekazywanie obowiązków
 • Korzyści wynikające z usamodzielniania pracowników
 • Bariery związane z przekazywaniem władzy podwładnym

Empowered lider – czyli jaką postawę powinieneś prezentować?

 • Czy zasada: Jeśli chcesz, aby coś zostało zrobione, zrób to sam, jest Twoją zasadą?
 • Jak zaufać pracownikom? Przede wszystkim przekazywanie zadań i uprawnień podwładnym
 • Przeszkody organizacyjne i natury psychologicznej uniemożliwiające szefowi wdrożenia systemu empowerment
 • Doskonały empowered leader:

Empowerment jako zespół celowych praktyk menedżerskich
Postawy i zachowania szefa
Komunikacja i wpływ
Systemy i narzędzia zarządzania

Szkolenie rozwojowe – Wywieranie wpływu przy wyborze najlepszej metody

 • Pushing – Pulling
 • Mentoring – Coaching
 • Motywowanie zespołu a motywowanie jednostki

Zwiększanie zaangażowania i motywacji pracowników

 • Jak wzmacniać pożądane postawy pracowników?
 • Co motywuje moich pracowników? Czyli zewnętrzne i wewnętrzne czynniki motywujące

Jak motywować pracowników do samodzielności, proaktywności oraz zdobywania nowych umiejętności?

 • Szkolenie rozwojowe – Dlaczego powinniśmy rozwijać pracowników?

Korzyści dla pracownika
Korzyści dla zwierzchnika

 • Rola zwierzchnika w rozwijaniu umiejętności pracowników – towarzysz i mentor
 • Najlepsze praktyki motywowania w Empowerment

Postawa przywódcy
Samoskuteczność jako wartość motywująca
Poczucie uczestnictwa w rozwijaniu firmy
Jak zachęcić pracowników do wykazywania inicjatywy i samodzielności? – w takim razie exposé szefa
Zaangażowanie pracowników w podejmowanie decyzji, czyli wzbudzanie inicjatywy i samodzielności
Techniki i zasady budowania zachowań dojrzałych, zwłaszcza samodzielności u pracownika

Szkolenie rozwojowe – Przekazywanie odpowiedzialności – czyli techniki i wzorce

 • Zasady przekazywania odpowiedzialności pracownikowi
 • Jak komunikować się z pracownikiem wdrażając empowerment?
 • Rozmowy planujące
 • Sposoby komunikowania się z podwładnymi i kontrola – czyli spotkania, instruktaże, obecność
 • Zapewnienie dostępu do zasobów
 • Szkolenie pracownika i monitoring zmian

Skuteczne przekazywanie uprawnień jako narzędzie empowerment

 • Przygotowanie do zlecania zadań
 • Techniki formułowania celów
 • Szkolenie i uczenie pracownika
 • Kontrola

Plan wdrożenia empowermentu w organizacji

 • Środowisko organizacyjne, które sprzyja wprowadzeniu empowermentu
 • Najważniejsze narzędzia
 • Twój plan zmian

Szkolenia przygotowujemy po szczegółowej diagnozie, dlatego są zawsze szyte na miarę i dostosowane do specyfiki Państwa firmy. Możemy je zrealizować w formie online oraz w postaci stacjonarnej u Klienta lub każdym wskazanym miejscu. Dodatkowo zachęcamy do szkolenia Delegowanie zadań, które wzmocni Państwa umiejętności.

Szkolenie rozwojowe Empowerment odbywa się w oparciu o środowisko zawodowe klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]