Motywowanie pracowników

Szkolenie z motywacji – jak wpływać na podwładnych…

Szkolenie z motywacji – ku zwiększeniu zaangażowania podwładnych. Warsztat ten uczy motywowania i jest odpowiedzią na wiele pytań menedżerów związanych z zaangażowaniem pracowników. Jak sprawić, aby zadowolony zespół podążał za swoim szefem? Jak sprawić, aby zespół był zmotywowany do pracy i podejmowania wszelkich wyzwań? Jak zmienić w ludziach “muszę” na “chcę”? Nie jest to łatwe, gdyż motywowanie zespołu do wykonywania określonych czynności należy do trudnych zadań.

Motywowanie pracowników to trudny obszar dla wielu menedżerów. Wielu szefów zarządza z pozycji stanowiska i posiadanej władzy. Często zapomina się o tym, że dowartościowany pracownik jest bardziej wydajny i bardziej lojalny. Jest po prostu zadowolony z pracy. Czy można tego dokonać w prosty sposób? Zapewne tak, pod warunkiem, że dobrze się zna metody motywowania zespołu lub przeszło się szkolenie z motywacji.

Zastanawiali się kiedyś Państwo nad tym, czy w ogóle motywują swoich podwładnych? Czy stosują Państwo jakiekolwiek motywowanie pracowników? Czy Państwa pracownicy są odpowiednio docenieni? Warto sobie odpowiedzieć na te pytania, ponieważ mogą być kluczem do szukania przyczyn niepowodzeń i spadku wydajności. Ważne jest świadomość sukcesów osiąganych przez Państwa podwładnych.

Szkolenie z motywacji – budowanie zaangażowania

Wszystkich Państwa, którzy chcą się nauczyć zwiększania zaangażowania pracowników zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu. Motywowanie zespołu to sztuka, której można się nauczyć. Dlatego zapraszamy na doskonałe warsztaty – szkolenie z motywacji. Zdobędą Państwo wiedzę o sposobach motywowania pracowników i mechanizmach za to odpowiedzialnych. Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo, jakie są najważniejsze motywatory dla ludzi, które pchają ich do działania. Nauczą się Państwo udzielania pochwał, dowiedzą jak stosować ewentualne kary, aby również były motywujące. Szkolenie z motywacji uczy budowania zaangażowania podwładnych, jednocześnie uczy diagnozowania spadku motywacji w zespole.

Motywowanie pracowników szkolenie, które nauczy Państwa czym jest motywacja, czym się charakteryzuje. Dowiedzą się Państwo, jakie czynniki warunkują jej powstanie, jakie potrzebne są do utrzymania, a jakie czynniki powodują jej spadek.

Uczestnicy szkolenia z Motywacji:

 • będą umieli zwiększyć motywację swoich podwładnych
 • dostaną praktyczne narzędzia do budowania motywacji swoich pracowników
 • nauczą się diagnozować objawy spadku motywacji u swoich pracowników
 • zdobędą umiejętności budowania zaangażowanego zespołu, identyfikującego się z Państwa Firmą
 • pracownicy odbiorą wsparcie w motywowaniu zespołu jako nagrodę i awans w umiejętnościach zarządzania ludźmi
 • w trakcie szkolenia z motywacji zdobędą wiedzę, którą natychmiast będą umieli wdrożyć w pracy

 

PROGRAM SZKOLENIA z Motywacji:

Jak motywacja wpływa na efektywność

 • Motywacja a realizacja zadań
 • Czy da się kogoś „zmusić” do tego, aby chciało się pracować?
 • Kierunki motywacji a osiągane cele przez pracownika
 • Okoliczności, które wymagają podjęcia działań motywujących

Kim jest pracownik dla firmy

 • Jak zaspokajać potrzeby pracownika
 • Rola zwierzchnika w motywowaniu pracownika w realizowaniu celu
 • Działania szefa zwiększające identyfikację podwładnego z firmą

Korelacja spraw osobistych pracownika a celów zawodowych
Zatrudnienie – czynnik wspomagający realizację celów osobistych i realizacji prywatnych aspiracji

Źródła motywacji i przyczyny jej spadku

 • Czynniki motywujące mój zespół
 • Zdobywanie informacji o motywatorach pracowników
 • Dlaczego motywacja maleje? Najważniejsze przyczyny spadku motywacji u pracownika
 • Symptomy oznajmiające spadek motywacji

Sygnały jawne
Sygnały ukryte

 • Rozpoznawanie i diagnozowanie przyczyn spadku zaangażowania do pracy

Co wpływa na zaangażowanie mojego zespołu?

 • Metody odnajdywania głównych czynników wpływających na zaangażowanie pracowników
 • Wykorzystanie kwestionariuszy, testów
 • Standardowe sposoby pozyskiwania informacji

Praca nad motywacją pracownika

 • Diagnoza automotywatorów typowych dla każdego pracownika
 • Podstawowe potrzeby, które pracownik chce zrealizować poprzez świadczenie pracy
 • Wybór metod motywowania pracowników
 • Potrzeby materialne a motywacja pracownika
 • Zależność pomiędzy realizacją potrzeb a zaangażowaniem pracownika

Pieniądze – jaki jest ich wpływ na motywację

 • Związek pomiędzy wysokością wynagrodzenia a motywacją do pracy
 • Wpływ podwyżki wynagrodzenia na motywację do pracy
 • Skutki zaniżonych i zawyżonych zarobków

Techniki zwiększające zaangażowanie podwładnych

 • Nagrody i kary
 • Rola błędów w rozwoju i zaangażowaniu
 • Przydzielanie odpowiednich zadań i stanowisk podwładnym
 • Czytelny zakres obowiązków i zadań na stanowisku pracy
 • Wpływ pochwały oraz konstruktywnej krytyki na zaangażowanie pracowników
 • Angażowanie pracowników do brania odpowiedzialności za wytyczanie i osiąganie wspólnych celów

Kij czy marchewka? Efektywne stosowanie nagród i kar

 • Nagrody

Zasady udzielania pochwał
Lista najlepszych motywatorów
Czy pieniądze są dobrym sposobem motywowania pracowników do działania?
Techniki wpływania na wzrost zaangażowania i budowania motywacji do pracy
Techniki tworzenia pochwał dla pracowników

 • Kary

Zasady stosowania kar
Twórcza krytyka – jako narzędzie do udzielania informacji zwrotnych
Wykorzystanie błędów do twórczego rozwiązywania problemów
Rozliczanie błędów popełnionych przez pracownika z uwzględnieniem ich wpływu na motywacje do wykonywanych zadań
Techniki udzielania negatywnej informacji zwrotnej

Prowadzenie zebrań z pracownikami – skuteczne narzędzie budowania motywacji i zaangażowania

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]