szkolenia z komunikacji

Komunikacja

Szkolenia z komunikacji to blok warsztatów, którego celem jest pokazanie, jak ważna jest rola sprawnego porozumiewania się i przepływu informacji. Pojęcie to jest bardzo szerokie i dotyczy różnorodnych relacji. W szczególności pomiędzy rozmówcami, działami, organizacjami itp. Dodatkowo obowiązuje ono także w przypadku procedur przepływu informacji wewnątrz firmy i na zewnątrz. Jest to szczególnie ważna kwestia, gdyż bezpośrednio wpływa na wizerunek firmy w oczach klientów.

Szkolenia z komunikacji – powielaj dobre wzorce

Podczas szkolenia z komunikacji interpersonalnej rozpatrujemy relacje pomiędzy klientami wewnętrznymi (pracownikami), a także kompetencje w relacji pracownik – klient firmy. Dlatego blok warsztatów z komunikacji interpersonalnej dotyczy relacji wewnętrznych oraz zewnętrznych. Co najważniejsze, ćwiczenia z komunikacji interpersonalnej pozwalają kształtować umiejętności porozumiewania się w perspektywie in oraz out. Najważniejszym zadaniem jest więc wdrożenie wszystkich zasad dostosowanych do specyfiki pracy. Istotne jest również odnalezienie najważniejszych przeszkód w porozumiewaniu się oraz stworzenie rozwiązań naprawczych. Trening komunikacji pozwala na wypracowanie nowych umiejętności, metod i kanałów komunikacyjnych.

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej – poprawa oznacza zysk

Podczas szkolenia z komunikacji w zespole nauczysz się wielu technik, które przyniosą wymierne korzyści. Należy pamiętać, że poprawny przekaz informacji oznacza szybszą realizację zadań, co przekłada się na mniej strat. Skuteczne komunikowanie się pozwala zminimalizować konflikty i zapewnia lepsze zgranie zespołu. W związku z tym, masz szansę ograniczyć do minimum czas na ponowne wyjaśnianie, interpretowanie i nieporozumienia. Zyskujesz więc wymierne korzyści w postaci oszczędności czasu, emocji i energii. Znacznej poprawie ulega również jakość prac.

Patrząc na relacje z klientem, skuteczne komunikowanie się, to wyraz uszanowania jego osoby. Ćwiczenia z komunikacji interpersonalnej pozwolą Ci nie tylko rozwiązywać konflikty, ale przede wszystkim nie popadać w nie. Sprawny przepływ informacji doceni więc każdy klient. Efektywna komunikacja to czas klienta, a czas klienta to pieniądz klienta.

Nasze szkolenia dla firm obejmują zarówno warsztaty z komunikacji interpersonalnej w przedsiębiorstwie jak i inne tematy. Dedykujemy je więc wszystkim grupom pracowniczym, dlatego, że każdy pracownik jest odpowiedzialny za sprawny przepływ informacji i budowanie pozytywnej opinii o firmie. Organizujemy także:

Menedżerowie

 • Jak stworzyć system efektywnej komunikacji w firmie / w zespole?
 • Komunikacja interpersonalna szefa
 • Efektywne porozumiewanie się z podwładnymi
 • Komunikacja z przełożonymi oraz innymi menedżerami
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole

Handlowcy i Obsługa klienta

 • Komunikacja w firmie zorientowanej na klienta
 • Partnerska komunikacja w sprzedaży i obsłudze klienta
 • Trudne sytuacje w sprzedaży i obsłudze klienta
 • Wzorcowa praca z klientem – czyli spotkanie, telefon, mail

Zespoły

 • Komunikacja w firmie zorientowanej na klienta
 • Efektywny przepływ informacji między działami firmy
 • Profesjonalna komunikacja i współpraca
 • Wykorzystanie zasad asertywności

Co Państwu gwarantujemy?

 • Efektywne treningi – całkowicie dopasowane do Państwa Firmy, celów i problemów. Uczymy,  doradzamy, wdrażamy
 • Wykorzystanie najnowszych i najciekawszych światowych osiągnięć z dziedziny badań nad przekazywaniem i przepływem informacji (m.in. NLP, Analiza Transakcyjna, Transforming Communication™)
 • Niezwykle atrakcyjną formę szkoleń z komunikacji, opartą o elementy zaskoczenia, casy, testy itp.

 

W szczególności polecamy trening asertywności, aby móc rozwijać kompetencje komunikacyjne.

Szkolenia z Komunikacji Interpersonalnej przygotowujemy w oparciu o Państwa informacje. Tym samym zostają zaprojektowane pod Państwa specyfikę. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]