Komunikacja

Szkolenia z komunikacji – powielaj dobre wzorce

Szkolenia z Komunikacji to blok warsztatów, którego celem jest pokazanie, jak ważna jest rola sprawnego porozumiewania się i przepływu informacji. Pojęcie to jest bardzo szerokie i dotyczy różnorodnych relacji pomiędzy rozmówcami, działami, organizacjami. Dotyczy także procedur przepływu informacji wewnątrz firmy i na zewnątrz.  W szkoleniach z komunikacji rozpatrujemy relacje pomiędzy klientami (pracownikami) wewnętrznymi, a także kompetencje  w relacji pracownik – klient Państwa Firmy. Blok warsztatów z Komunikacji dotyczy relacji wewnętrznych oraz zewnętrznych.

W Szkoleniach z komunikacji kształtujemy umiejętności w porozumiewaniu się w perspektywie in oraz out. Najważniejszym zadaniem jest wdrożenie wszystkich zasad dostosowanych do Państwa specyfiki pracy. Celem jest również  odnalezienie najważniejszych przeszkód w porozumiewaniu się oraz stworzenie rozwiązań ku ich poprawie. A także wypracowanie nowych umiejętności, nowych metod, nowych kanałów komunikacyjnych.

Szkolenia z komunikacji – poprawa oznacza zysk

Na szkoleniu z komunikacji nauczą się Państwo wielu ciekawych technik, które przyniosą wiele korzyści. Poprawny przekaz informacji oznacza szybszą realizację zadań. Dobry przepływ informacji oznacza mniej strat. Skuteczne wypowiadanie się to minimalizacja konfliktów i poprawa zgrania zespołu. To wszystko ogranicza do minimum czas na ponowne wyjaśnianie, interpretowanie i nieporozumienia. Tym samym uzyskujemy korzyści w postaci oszczędności czasu, emocji i energii.

Patrząc na relacje z klientem skuteczne komunikowanie się to wyraz uszanowania jego osoby. Umiejętność rozwiązywania konfliktów, ale przede wszystkim umiejętność nie popadania w nie. Sprawny przepływ informacji doceni każdy klient. Bo efektywna komunikacja to czas klienta, a czas klienta to pieniądz klienta.

W niniejszym dziale znajdą Państwo kilka szkoleń z komunikacji w przedsiębiorstwie. Szkolenia z komunikacji dedykujemy wszystkim grupom pracowniczym. Gdyż każdy pracownik jest odpowiedzialny za sprawny przepływ informacji w Państwa Firmie. Organizujemy warsztaty z komunikacji dla wszystkich działów i wszystkich grup pracowniczych. Poniższy podział ukazuje grupy pracownicze oraz obszary, w których możemy podnieść kompetencje Państwa pracowników:

Menedżerowie

 • Jak stworzyć system efektywnej komunikacji w firmie / w zespole?
 • Komunikacja interpersonalna szefa
 • Efektywne porozumiewanie się z podwładnymi
 • Komunikacja z przełożonymi oraz innymi menedżerami
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole

Handlowcy i Obsługa klienta

 • Komunikacja w firmie zorientowanej na klienta
 • Partnerska komunikacja w sprzedaży i obsłudze klienta
 • Trudne sytuacje w sprzedaży i obsłudze klienta
 • Wzorcowa praca z klientem – spotkanie, telefon, mail

Zespoły

 • Komunikacja w firmie zorientowanej na klienta
 • Efektywny przepływ informacji między działami firmy
 • Profesjonalna komunikacja i współpraca
 • Wykorzystanie zasad asertywności

Co Państwu gwarantujemy?

 • Efektywne treningi – całkowicie dopasowane do Państwa Firmy, celów i problemów. Uczymy,  doradzamy, wdrażamy
 • Wykorzystanie najnowszych i najciekawszych światowych osiągnięć z dziedziny badań nad przekazywaniem i przepływem informacji (m.in. NLP, Analiza Transakcyjna, Transforming Communication™)
 • Niezwykle atrakcyjną formę szkoleń z komunikacji, opartą o elementy zaskoczenia, casy, testy itp.

 

Szkolenia z Komunikacji przygotowujemy w oparciu o Państwa informacje. Tym samym zostają zaprojektowane pod Państwa specyfikę. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]