szkolenia z komunikacji

Komunikacja

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej – powielaj dobre wzorce

Szkolenia z Komunikacji to blok warsztatów, którego celem jest pokazanie, jak ważna jest rola sprawnego porozumiewania się i przepływu informacji. Przede wszystkim pojęcie to jest bardzo szerokie i dotyczy różnorodnych relacji. W szczególności pomiędzy rozmówcami, działami, organizacjami itp. Dodatkowo dotyczy także procedur przepływu informacji wewnątrz firmy i na zewnątrz. W szczególności jest to ważne, gdyż wpływa na wizerunek firmy w oczach klientów. Podczas szkoleń z komunikacji interpersonalnej rozpatrujemy relacje pomiędzy klientami wewnętrznymi (pracownikami), a także kompetencje  w relacji pracownik – klient firmy. Dlatego blok szkoleń z komunikacji interpersonalnej dotyczy relacji wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Co najważniejsze szkolenia z komunikacji interpersonalnej pozwalają nam kształtować umiejętności porozumiewania się w perspektywie in oraz out. Dlatego najważniejszym zadaniem jest wdrożenie wszystkich zasad dostosowanych do Państwa specyfiki pracy. Następnie ważne jest również  odnalezienie najważniejszych przeszkód w porozumiewaniu się oraz stworzenie rozwiązań naprawczych. W związku z tym na końcu wypracowanie nowych umiejętności, nowych metod, nowych kanałów komunikacyjnych.

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej – poprawa oznacza zysk

Przede wszystkim na szkoleniu z komunikacji nauczą się Państwo wielu ciekawych technik, które przyniosą wiele korzyści. Należy pamiętać, że poprawny przekaz informacji oznacza szybszą realizację zadań. Czyli dobry przepływ informacji oznacza mniej strat. Co najważniejsze, skuteczne komunikowanie się to minimalizacja konfliktów i lepsze zgranie zespołu. Czyli ludzie „dogadujący się” bardziej się lubią. W związku z tym ogranicza się do minimum czas na ponowne wyjaśnianie, interpretowanie i nieporozumienia. Tym samym uzyskujemy korzyści w postaci oszczędności czasu, emocji i energii. Również jakość naszych prac ulega znacznej poprawie.

Patrząc na relacje z klientem skuteczne komunikowanie się to wyraz uszanowania jego osoby. Dodatkowo to umiejętność rozwiązywania konfliktów, ale przede wszystkim umiejętność nie popadania w nie. W ten sposób sprawny przepływ informacji doceni każdy klient. Bo efektywna komunikacja to czas klienta, a czas klienta to pieniądz klienta.

W niniejszym dziale znajdą Państwo kilka szkoleń z komunikacji interpersonalnej w przedsiębiorstwie. Szkolenia z komunikacji interpersonalnej dedykujemy wszystkim grupom pracowniczym, bez wyjątku. Dlatego, że każdy pracownik jest odpowiedzialny za sprawny przepływ informacji i budowanie pozytywnej opinii o firmie. Organizujemy warsztaty z komunikacji dla wszystkich działów i wszystkich grup pracowniczych. Poniższy podział ukazuje grupy pracownicze oraz obszary, w których możemy podnieść kompetencje Państwa pracowników:

Menedżerowie

 • Jak stworzyć system efektywnej komunikacji w firmie / w zespole?
 • Komunikacja interpersonalna szefa
 • Efektywne porozumiewanie się z podwładnymi
 • Komunikacja z przełożonymi oraz innymi menedżerami
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole

Handlowcy i Obsługa klienta

 • Komunikacja w firmie zorientowanej na klienta
 • Partnerska komunikacja w sprzedaży i obsłudze klienta
 • Trudne sytuacje w sprzedaży i obsłudze klienta
 • Wzorcowa praca z klientem – czyli spotkanie, telefon, mail

Zespoły

 • Komunikacja w firmie zorientowanej na klienta
 • Efektywny przepływ informacji między działami firmy
 • Profesjonalna komunikacja i współpraca
 • Wykorzystanie zasad asertywności

Co Państwu gwarantujemy?

 • Efektywne treningi – całkowicie dopasowane do Państwa Firmy, celów i problemów. Uczymy,  doradzamy, wdrażamy
 • Wykorzystanie najnowszych i najciekawszych światowych osiągnięć z dziedziny badań nad przekazywaniem i przepływem informacji (m.in. NLP, Analiza Transakcyjna, Transforming Communication™)
 • Niezwykle atrakcyjną formę szkoleń z komunikacji, opartą o elementy zaskoczenia, casy, testy itp.

 

W szczególności polecamy trening asertywności, aby móc rozwijać kompetencje komunikacyjne.

Szkolenia z Komunikacji Interpersonalnej przygotowujemy w oparciu o Państwa informacje. Tym samym zostają zaprojektowane pod Państwa specyfikę. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]