Jak zarządzać pokoleniami

Jak zarządzać pokoleniami – problemy współczesności

Baby boomers, milenialsi, pokolenie X, Y, Z, pokolenie C…, czyli jak zarządzać pokoleniami? Socjologowie od lat wyróżniają kolejne pokolenia, wchodzące w dorosłość i tym samym na rynek pracy. Przypisują im charakterystyczne cechy osobowości, które czynią z nich – w domyśle – „lepszy lub gorszy materiał” na pracownika. Ta różnorodność jest jednym z powodów, dla których zarządzanie zespołem staje się coraz większym wyzwaniem. W przeszłości kierownicze obowiązki można było realizować w oparciu o intuicję i podstawowe umiejętności komunikacyjne. Dziś wygląda to inaczej. Bez dobrego zrozumienia problemu i nabycia kluczowych umiejętności z zarządzania ludźmi w różnym wieku skuteczność pracy nie będzie zadowalająca. Innymi słowy mamy do czynienia z zarządzaniem pokoleniami.

Pokolenie X, Y, Z – co to takiego?

  • Pokolenie X to ludzie urodzeni w latach 1965-1979. Charakterystyczne jest dla nich przywiązanie do relacji międzyludzkich i kontaktów twarzą w twarz. Ich dominujące doświadczenie pokoleniowe to transformacja ustrojowa. Pamiętają też liczne strajki. W związku z tym cechuje ich niepewność względem jutra oraz przywiązanie do stanu posiadania, jako wyznacznika statusu. Mają skłonność do mocnego identyfikowania się z firmą. Są lojalnymi pracownikami, a stabilizacja zarobków i pewność zatrudnienia znaczy dla nich bardzo dużo. Wykazują się cierpliwością i umiejętnością zarządzania swoim czasem.
  • Pokolenie Y – nazywani również milenialsami. To ludzie urodzeni między 1980 a 1996 rokiem. Ich doświadczenia pokoleniowe to przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i otwarcie kraju na Zachód, a także zamach na World Trade Center. Zostali wychowani w przekonaniu o posiadaniu dużego wpływu na swój los. Stronią od autorytetów. Posiadają dobre wykształcenie, znają języki obce i są pewni siebie. Od późnego dzieciństwa mają kontakt z nowymi technologiami, dzięki czemu umieją bardzo dobrze z nich korzystać. Stawiają na rozwój osobisty i nie lubią zobowiązań. Wierzą w powiedzenie, że praca powinna być jednocześnie pasją. Cenią sobie wolny czas. Zmiana pracy nie jest dla nich problemem, dlatego generację tę cechuje mniejsza lojalność względem pracodawcy niż w przypadku pokolenia X. Mają problemy ze skupieniem i skłonność do rozpoczynania wielu zadań w tym samym czasie bez umiejętności ich priorytetyzowania.
  • Pokolenie Z – znane również jako pokolenie C (od ang. connect) lub post-milenialsi. To ludzie urodzeni po 1995 roku, wychowani w towarzystwie Internetu i nowoczesnych urządzeń elektronicznych. Dlatego doskonale je obsługują, a każdą wątpliwość sprawdzają w Google. Lubią podróżować i nie zapuszczają korzeni. Cechuje ich multitasking (wielozadaniowość). Cenią sobie oszczędność czasu i użyteczność. Szybko się nudzą. Zanurzeni w świecie łatwo dostępnych informacji nie do końca rozumieją, czym jest poufność danych i dlaczego okazuje się ona ważna w życiu firmy. Nie mają problemu z częstą zmianą pracodawcy. Zwłaszcza, jeśli czują, że na obecnym stanowisku nie zaoferowano im możliwości rozwoju, a ich obowiązki są powtarzalne. Najstarsi przedstawiciele tej generacji niedawno weszli na rynek pracy, dlatego do wielu wniosków o sposobie zarządzania taką grupą dowiemy się dopiero za kilka lat.

Jak zarządzać pokoleniami – czyli  zarządzanie różnorodnością

Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest złożona. To wynik intensywnych zmian, do których doszło w naszym kraju od momentu transformacji ustrojowej. Nagłe powstanie wolnego rynku opartego na własności prywatnej oraz pojawienie się procedur demokratycznych doprowadziło do wielu przemian kulturowych, społecznych i ekonomicznych. Intensyfikacja tych zjawisk na niewielkim odcinku czasu spowodowała to, że każda kolejna generacja jest bardzo różna. Tak duże zróżnicowane mentalne wśród pracowników zatrudnionych w jednej firmie stwarza ogromne wyzwanie dla kierowników, menedżerów i przedsiębiorców.
 

Szkolenie Zarządzanie pokoleniami

 
Zarządzanie różnorodnością
– w tym zarządzanie wiekiem – stanowi zatem jedną z kluczowych kompetencji, jaką powinna posiąść osoba na takim stanowisku. Tym bardziej, że czasy, w jakich żyjemy można bez wątpienia określić jako rewolucyjne. A to z pewnością przełoży się na kolejne wyzwania w świecie zarządzania i komunikacji biznesowej. Nie jest łatwo pogodzić oczekiwania różnych grup wiekowych wśród pracowników. Jednoczesne zaspokojenie potrzeb zawodowych osoby szukającej stabilizacji a osoby oczekującej rozwoju i zmian, jest trudne dla wielu szefów. To tak, jakby z każdym pracownikiem rozmawiać o innych warunkach pracy i spełniać różnorodne oczekiwania. I teraz to wszystko przełożyć na zarządzanie, kierowanie lub motywowanie pracowników. Dlatego każdy współczesny szef musi wiedzieć, jak zarządzać pokoleniami.

Jak zarządzać ludźmi w różnym wieku?

Menedżer zarządzający zespołem składającym się z pracowników w różnym wieku musi uwzględnić predyspozycje każdego z nich. Aby było to możliwe, niezbędne jest poznanie specyfiki generacji, do których należą poszczególne osoby. Jaką rolę odgrywa w ich życiu praca? Jaki mają stosunek do zobowiązań i brania na siebie odpowiedzialności? Co cenią bardziej – stabilność zatrudnienia i przewidywalność obowiązków czy okazję do ciągłego rozwoju i stymulujący charakter częstych zmian? I w końcu – jakie umiejętności posiadają, których być może brakuje pracownikom z innych generacji?

Osoby młode z reguły mają w sobie więcej energii, ich głowa pełna jest pomysłów, a nowe technologie nie wywołują w nich obaw. Mierzą się jednak z trudnością skupienia uwagi na jednym zadaniu, a wytworzenie w nich lojalności względem pracodawcy to nie lada wyzwanie. Cenią okazje do ciągłego podnoszenia kompetencji i rozwoju osobistego. Osoby starsze dużą część swojej tożsamości i społecznej pozycji budują w oparciu o zawód, jaki wykonują. To znajduje przełożenie na duże przywiązanie do wybranej ścieżki kariery. Od zaskoczeń wolą stabilność, a jedną z ich największych zalet jest umiejętność zarządzania czasem i priorytetyzowania zadań. Wiele wybaczą firmie, jeśli ta zobowiąże się do utrzymania ich na zajmowanym stanowisku. To stwarza szerokie pole do kierowniczego działania!

Jak zarządzać pokoleniami skutecznie?

Kluczem do sukcesu jest połączenie predyspozycji każdej z tych grup i stworzenie zespołu, który będzie się uzupełniał i wzajemnie motywował. Dla młodych pracowników ludzie starsi mogą być źródłem wiedzy wynikającej z wielu lat doświadczeń. Z kolei dla starszych osób kontakt z młodzieżą to powiew świeżości i szansa na zwiększenie poczucia własnej wartości. A tym samym na zwiększenie satysfakcji z pracy. A to tylko kilka przykładów korzyści wypływających z tak różnorodnego zespołu! Aby jednak one zaistniały, menedżer musi wykazać się szeregiem umiejętności z zakresu komunikacji, psychologii i zarządzania. Niezbędne jest wypracowanie kultury organizacyjnej i wspólnego ukierunkowania na cel – choć przy różnych sposobach myślenia.

Dodatkowo konieczna jest tu połączona wiedza różnych specjalizacji, czyli wszystko w pigułce – szkolenie Zarządzanie pokoleniami.

Zarządzanie pokoleniami

W sprawie szkoleń zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą tel. kom. + 48 503 129 393

Kreator