zarządzanie zespołem sprzedaży

Szkolenie Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Zarządzanie zespołem sprzedaży dla menedżerów handlowych

Zarządzanie Zespołem Sprzedaży to specjalne zadanie, gdyż zespoły te skupiają wiele indywidualności. Dlatego służby handlowe działają pod szczególną presją. Przede wszystkim wypracowują przychód i realizują wyznaczone plany obrotowe, aby przedsiębiorstwo było rentowne. W szczególności taka praca wymaga nie byle jakiej dyscypliny, wytrwałości i uporu, aby osiągnąć założone wyniki. Należy pamiętać, że w wyjątkowej roli znajdują się tu szefowie zespołów handlowych i sprzedażowych. Czyli zarządzając zespołem sprzedaży muszą tak pokierować swoimi pracownikami, aby wszystkie zadania zrealizować na czas i osiągnąć zamierzone cele. W trakcie wieloletnich warsztatów wiemy już od zwierzchników z jak trudnym zadaniem mają do czynienia. Dlatego warsztat ten jest prawdziwym wsparciem dla Państwa w zarządzaniu grupami handlowymi.

Zarządzanie zespołem sprzedaży – czyli dowodzenie indywidualnościami

Przede wszystkim zespoły handlowe bywają bardzo specyficzne. Wielokrotnie posiadają w swoich szeregach pracowników niestandardowych, nieszablonowych, wiele indywidualności. Czyli ludzi, którzy nadają się do odważnej i trudnej roli, jaką jest handlowanie i sprzedawanie. Dlatego zarządzanie zespołem sprzedaży to trudna rola szefa zespołu. Zwłaszcza, że łączy typowe umiejętności dowodzenia pracownikami, z wyjątkowymi cechami pozwalającymi zarządzać indywidualnościami w zespole.

W związku z tym do wielu pracowników działu sprzedaży należy zastosować indywidualne podejście. Dlatego nie da się tu zastosować jednego schematu, jednego stylu kierowania. Co najważniejsze, postawa szefa wymaga częstych zmian, wdrażania nowych metod zarządzania podwładnymi. W związku z tym należy umieć zarządzać handlowcami, różnymi osobowościami i typami pracowników.

Od lat wspieramy szefów zespołów sprzedaży w ich pracy. Pomagamy w nadzorowaniu, wyznaczaniu celów pracy, rozliczaniu, motywowaniu do pracy i osiąganiu wysokich wyników. Reasumując, uczymy zarządzania indywidualnością. Co najważniejsze, uczymy dowodzenia efektywnością podwładnych, stosować nagrody, kary, rozliczać z zadań i przeprowadzać rozmowy z pracownikami. Te wszystkie elementy zawiera szkolenie z Zarządzania zespołem sprzedaży, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

 

PROGRAM SZKOLENIA z Zarządzania Zespołem Sprzedaży:

Aktywność – czyli klucz do zwiększenia efektywności w sprzedaży

 • Co oznacza aktywność w pracy handlowca?
 • Równowaga między koncentracją na celu i energią
 • Umiejętność planowania pracy, zwłaszcza wizyt u klientów, telefonów

Cele strategiczne firmy a  cele pracy przedstawiciela handlowego i handlowca

Ustalanie zadań wspierających cele pracy

Moje działania jako kierownika – czyli mocne i słabe strony

 • Jak realizuję Standardy Pracy Kierownika?
 • Autoanaliza słabych i mocnych stron, w szczególności ich wpływ na wyniki działu
 • Wyznaczenie sobie obszarów do pracy

Doskonalenie umiejętności kierowniczych w zarządzaniu zespołem sprzedaży

 • Określenie własnego stylu zarządzania ludźmi – kryteria stylów kierowania
 • Dobór stylu kierowania do rzeczywistej sytuacji w zespole
 • Zadania szefa działu sprzedaży i analiza z dotychczasowymi działaniami

Zarządzanie zespołem sprzedaży – czyli praca nad efektywnością

 • Cele sprzedaży – wyznaczanie, realizacja, sposoby wdrażania systemu kontroli
 • Kontrola realizacji zadań w dziale sprzedaży
 • Rozliczanie z realizacji zadań – jak przeprowadzić rozmowę z pracownikiem?
 • Badanie przyczyn niepowodzeń – co jako szef mogę zmienić?

Procesy grupowe i ich wpływ na osiągane wyniki

 • Radzenie sobie z postawami pracowników, zwłaszcza w sytuacji negacji decyzji
 • Tworzenie nieformalnych podziałów i grup
 • Praca nad niezadowoleniem i buntem pracowników

Budowanie zaangażowania pracownika

 • Zaspokajanie potrzeb a motywacja
 • wpływ możliwości realizacji celów własnych na mobilizacje podwładnych i ich wyniki
 • Wykorzystanie dysonansu poznawczego w motywowaniu pracowników

Praca z Przedstawicielami Handlowymi

Praca z Handlowcami – pracownicy stacjonarni

Efektywne prowadzenie motywujących spotkań i zebrań z pracownikami

 • Umiejętność przemawiania – czyli budowanie własnego autorytetu w tracie zebrań i wystąpień
 • Sposoby motywowania grupy handlowców – cele wspólne zespołu
 • Szef zespołu handlowego w roli informatora o zmianach, innowacjach, restrukturyzacji

Kij czy marchewka?

 • Nagrody – jak je stosować i kiedy?
 • Kary – czyli jak umiejętnie i motywująco realizować system kar w pracy?

Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników – objawy jawne i „niepozorne”

 • Przyczyny spadku zaangażowania w pracy w dziale handlowym
 • Pierwsze sygnały mówiące o spadku motywacji do pracy
 • Analiza zachowań pracowników na podstawie doświadczeń własnych

SUPERWIZJA w pracy szefa sprzedaży

 • Czego uczyć? Jak uczyć? Jak oceniać motywacje pracowników?
 • Do kiedy szef powinien być „dobrym” nauczycielem?
 • Moment oddania pracownikowi pełnej samodzielności

Zasady udzielania informacji zwrotnych o pracy

 • Prawidła udzielania informacji zwrotnych o ocenie pracy handlowca
 • Scenariusz spotkania z pracownikiem w sprawie udzielenia oceny pracy
 • Udzielanie pochwał
 • Konstruktywna krytyka

Aby pielęgnować warsztat szefa dodatkowo zapraszamy na szkolenie motywowanie pracowników.

W Zarządzaniu Zespołem Sprzedaży dopasowujemy zadania do charakteru pracy szefów sprzedaży. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]