Zarządzanie zespołem sprzedaży

Zarządzanie zespołem sprzedaży dla menedżerów handlowych

Zarządzanie Zespołem Sprzedaży to specjalne zadanie, gdyż zespoły te skupiają wiele indywidualności. Służby handlowe działają pod szczególną presją. Wypracowują przychód i realizują wyznaczone plany obrotowe, aby przedsiębiorstwo było rentowne. Taka praca wymaga nie byle jakiej dyscypliny, wytrwałości i uporu, aby osiągnąć założone wyniki. W wyjątkowej roli znajdują się tu szefowie zespołów handlowych i sprzedażowych. Zarządzając zespołem sprzedaży muszą tak pokierować swoimi pracownikami, aby wszystkie zadania zrealizować na czas i osiągnąć zamierzone cele. W trakcie wieloletnich warsztatów wiemy już od zwierzchników z jak trudnym zadaniem mają do czynienia. Dlatego warsztat ten jest prawdziwym wsparciem dla Państwa w zarządzaniu grupami handlowymi.

Zarządzanie zespołem sprzedaży – dowodzenie indywidualnościami

Zespoły handlowe bywają bardzo specyficzne. Wielokrotnie posiadają w swoich szeregach pracowników niestandardowych, nieszablonowych, wiele indywidualności. Ludzi, którzy nadają się do odważnej i trudnej roli, jaką jest handlowanie i sprzedawanie. Dlatego zarządzanie zespołem sprzedaży to trudna rola szefa tego zespołu. Łączy ona typowe umiejętności dowodzenia pracownikami, z wyjątkowymi cechami pozwalającymi zarządzać indywidualnościami w zespole.

Często się okazuje, że do wielu pracowników działu sprzedaży należy zastosować indywidualne podejście. Nie da się tu zastosować jednego schematu, jednego stylu kierowania. Postawa szefa wymaga częstych zmian, wdrażania nowych metod zarządzania i dopasowania do różnorodnych podwładnych. Należy po prostu umieć zarządzać handlowcami, różnymi osobowościami i typami pracowników.

Od lat wspieramy szefów zespołów sprzedaży w ich pracy. Pomagamy w zarządzaniu pracownikami, wyznaczaniu celów pracy, rozliczaniu, motywowaniu do pracy i osiąganiu wysokich wyników. Uczymy zarządzania indywidualnością. Uczymy zarządzania efektywnością podwładnych, stosować nagrody, kary, rozliczać z zadań i przeprowadzać rozmowy z pracownikami. Te wszystkie elementy zawiera szkolenie z Zarządzania zespołem sprzedaży, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

 

PROGRAM SZKOLENIA z Zarządzania Zespołem Sprzedaży:

Aktywność – klucz do zwiększenia efektywności w sprzedaży

 • Co oznacza aktywność w pracy handlowca?
 • Równowaga między koncentracją na celu i energią
 • Umiejętność planowania pracy, wizyt u klientów, telefonów

Cele strategiczne Państwa Firmy a  cele pracy przedstawiciela handlowego i handlowca

Ustalanie zadań wspierających cele pracy

Moje działania jako kierownika – mocne i słabe strony

 • Jak realizuję Standardy Pracy Kierownika?
 • Autoanaliza słabych i mocnych stron oraz ich wpływ na wyniki działu
 • Wyznaczenie sobie obszarów do pracy

Doskonalenie umiejętności kierowniczych w zarządzaniu zespołem sprzedaży

 • Określenie własnego stylu zarządzania ludźmi – kryteria stylów kierowania
 • Dobór stylu kierowania do rzeczywistej sytuacji w zespole
 • Zadania szefa działu sprzedaży i analiza z dotychczasowymi działaniami

Zarządzanie efektywnością pracownika

 • Cele sprzedaży – wyznaczanie, realizacja, sposoby wdrażania systemu kontroli
 • Kontrola realizacji zadań w dziale sprzedaży
 • Rozliczanie z realizacji zadań – jak przeprowadzić rozmowę z pracownikiem?
 • Badanie przyczyn niepowodzeń – co jako szef mogę zmienić?

Procesy grupowe i ich wpływ na osiągane wyniki

 • Radzenie sobie z postawami pracowników, którzy negują decyzje szefa
 • Tworzenie nieformalnych podziałów i grup
 • Praca nad niezadowoleniem i buntem pracowników

Budowanie zaangażowania pracownika

 • Zaspokajanie potrzeb, a motywacja
 • wpływ możliwości realizacji celów własnych na mobilizacje podwładnych i ich wyniki
 • Wykorzystanie dysonansu poznawczego w motywowaniu pracowników

Praca z Przedstawicielami Handlowymi

Praca z Handlowcami – pracownicy stacjonarni

Efektywne prowadzenie motywujących spotkań i zebrań z pracownikami

 • Umiejętność przemawiania – budowanie własnego autorytetu w tracie zebrań i wystąpień
 • Sposoby motywowania grupy handlowców – cele wspólne zespołu
 • Szef zespołu handlowego w roli informatora o zmianach, innowacjach, restrukturyzacji

Kij czy marchewka?

 • Nagrody – jak je stosować i kiedy?
 • Kary – jak umiejętnie i motywująco realizować system kar w pracy?

Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników – objawy jawne i “niepozorne”

 • Przyczyny spadku zaangażowania w pracy w dziale handlowym
 • Pierwsze sygnały mówiące o spadku motywacji do pracy
 • Analiza zachowań pracowników na podstawie doświadczeń własnych

SUPERWIZJA w pracy szefa sprzedaży

 • Czego uczyć? Jak uczyć? Jak oceniać motywacje pracowników?
 • Do kiedy szef powinien być “dobrym” nauczycielem?
 • Moment oddania pracownikowi pełnej samodzielności

Zasady udzielania informacji zwrotnych o pracy

 • Prawidła udzielania informacji zwrotnych o ocenie pracy handlowca
 • Scenariusz spotkania z pracownikiem w sprawie udzielenia oceny pracy
 • Udzielanie pochwał
 • Konstruktywna krytyka

W Zarządzaniu Zespołem Sprzedaży dopasowujemy zadania do charakteru pracy szefów sprzedaży. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]