mobbing szkolenia

Szkolenia mobbing

Mobbing Szkolenia dla szefów z przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy

Mobbing szkolenie kierowane jest do kadry menedżerskiej, szefów firm oraz pracowników działów personalnych. Porusza bardzo trudną sferę – przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. W związku z tym zapraszamy Państwa na warsztat, na którym nauczą się rozpoznawać niepożądane i patologiczne postawy w firmie. Przede wszystkim dowiedzą się Państwo w jaki sposób reagować na przejawy niepokojących zdarzeń. Zwłaszcza kadra kierownicza jest zobowiązana do umiejętnego rozpoznawania zachowań patologicznych. Czyli na każdym szefie ciąży obowiązek umiejętnego reagowania oraz stosownego postępowania w przypadku ich wystąpienia. Zwłaszcza, że te kwestie jednoznacznie reguluje kodeks pracy. Dlatego szkolenia mobbing pomogą Państwu rozpoznawać oraz zwalczać to negatywne zjawisko.

Mobbing szkolenia – czyli o dyskryminacji w miejscu pracy

W takim razie, jak wygląda przeciwdziałanie mobbingowi w miejscach pracy? Szkolenie uczy zwłaszcza zwierzchników rozpoznawania oraz postępowania. Jeżeli nastąpi odpowiednia reakcja na przejawy dyskryminacji, unikniemy negatywnych następstw. Przede wszystkim wykrywalność złych zachowań, pomoże w utrzymaniu odpowiednich relacji i atmosfery w zespole. W ten sposób przyczyni się to do poczucia bezpieczeństwa i szacunku wśród pracowników. Co najważniejsze, wpłynie to na osiągane rezultaty przez zespół.

Szkolenia mobbing pokażą, jak przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy. W szczególności dowiedzą się Państwo w jaki sposób tę problematykę regulują obecne przepisy. Mianowicie, jak ten problem traktuje prawo na rynku unijnym, jak na polskim. Zapoznają się Państwo z obecną skalą problemu, najważniejszymi statystykami i zależnościami płciowymi. W ten sposób otrzymacie Państwo informacje o Waszych obowiązkach w miejscu pracy, uprawnieniach pracowników i postępowaniu w przypadku wystąpienia. Na szkoleniu dowiecie się na czym polega przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy w praktyce.

Mobbing szkolenie i korzyści – uczestnicy:

 • Nauczą się przede wszystkim metod i technik reagowania na sytuacje dyskryminujące
 • Zdobędziecie Państwo wiedzę na temat efektywnych rozwiązań antymobbingowych
 • Ukształtujecie Państwo umiejętności rozpoznawania, klasyfikowania i rozróżnienia poszczególnych patologicznych zachowań i postaw w środowisku pracy
 • Poznacie zatem możliwości oddziaływania w zwalczaniu przemocy
 • Rozwiniecie poczucie odpowiedzialności za przeciwdziałanie patologiom w środowisku pracy
 • Zdobędą Państwo w szczególności umiejętność świadomej obserwacji zachowań w miejscu pracy
 • Mobbing szkolenia zapoznają Państwa z wagą działań prewencyjnych, zwłaszcza w zakresie negatywnych zjawisk

 

PROGRAM szkolenia Mobbing:

Szkolenia Mobbing i Dyskryminacja – zatem, jak rozpoznać?

 • Rodzaje dyskryminacji
 • Uprzedzenia a dyskryminacja
 • Zachowania, które nie są dyskryminacją
 • Obrona przed dyskryminacją

Mobbing – wewnętrzne morderstwo?

 • Czym jest i jakich sytuacji dotyczy w firmie?
 • Przyczyny i uwarunkowania powstawania

Mobbing szkolenia o dyskryminacji w prawie międzynarodowym, unijnym i polskim

 • Uregulowania prawne
 • Zasada równego traktowania w pracy
 • Ciężar dowodu
 • Odpowiedzialność prawna
 • Zachowania niepożądane w świetle Międzynarodowej Organizacji Pracy
 • Interpretacja wyroków Sądu Najwyższego

Mobbing w Polsce i Unii Europejskiej – skala problemu

 • Najczęstsze formy szykanowania polskich pracowników
 • Sprawy zgłoszone
 • Sprawy załatwione
 • Niepożądane zachowania a płeć

Mobbing a styl zarządzania zespołem pracowników

 • Kierunki mobbowania
 • Taktyki
 • Cechy mobbera
 • Mobbing a konflikt

Szkolenie Mobbing  i Dyskryminacja – przykłady

 • Ze strony pracodawcy
 • Wśród pracowników

Następstwa

 • Dla ofiary
 • Dla firmy
 • Koszty społeczne

Mobbing szkolenia – czyli jak przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy

Uprawnienia pracownika związane z mobbingiem

 • W czasie trwania stosunku pracy
 • Po rozwiązaniu umowy

Co NIE jest mobbingiem, czyli zachowania nieposiadające znamion?

Wewnętrzna Polityka Antydyskryminacyjna w Firmie – jak ją stworzyć?

 • Procedura skargowa
 • Działania prewencyjne
 • Komisja Antymobbingowa

Praca na wzorach dokumentów

 • Wewnętrzna Polityka Przeciwdziałania Przejawom Dyskryminacji
 • Ankieta diagnozująca problem dyskryminacji
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z Wewnętrzną Polityką Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji
 • Protokół z przebiegu postępowania skargowego

Studium przypadku

 • Czy izolowanie pracowników w miejscu pracy to mobbing?
 • Zapowiedź zwolnień grupowych?
 • Subiektywne odczucia pracownika
 • Czym jest rozpuszczanie plotek?
 • Czy pracodawca może bronić się przed niesłusznym oskarżeniem?
 • Czy pracodawca może domagać się od sprawcy mobbingu zwrotu wypłaconego odszkodowania?

 

Dodatkowo w celu poprawy przepływu informacji zapraszamy na szkolenia z komunikacji.

Mobbing szkolenie w formie zamkniętej jest dopasowane do specyfiki naszego Klienta. Aby uzyskać pełne informacje na temat szkolenia prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]