Cechy dobrego brygadzisty

Cechy dobrego brygadzisty – sprawdź, czy umiesz zarządzać ludźmi!

Mawia się powszechnie, że w miejscu pracy naszym przełożonym może być szef lub lider. Szef to personifikacja dawnego systemu zarządzania – kojarzona przez wielu jako przymus, zastraszanie, podjudzanie i wprowadzanie stresu. Lider z kolei uosabia pozytywną formę kierowania zespołem – aktywną współpracę, motywowanie, szacunek i życzliwość. A jaki tak naprawdę powinien być brygadzista? Czy powinien on twardą ręką kierować całym zespołem, czy wręcz przeciwnie – traktować ich jak równych sobie i tworzyć przyjacielskie relacje? Sprawdź, czy masz cechy dobrego brygadzisty i zobacz, jak siebie oceniasz na tym stanowisku!

Kompetencje twarde – cechy dobrego brygadzisty

Na obraz i umiejętności każdego pracownika składają się dwa rodzaje kompetencji – kompetencje twarde i kompetencje miękkie. Pierwsze z nich dotyczą takich umiejętności, które mogą zostać w łatwy sposób zweryfikowane lub zmierzone. Przykładowo – deklarując posiadanie prawa jazdy kategorii B mówimy o kompetencji twardej, czyli albo o przypisaniu uprawnień, albo o ich braku. Oceniając na przykład kompetencje projektanta, weźmiemy pod uwagę zdobyte wykształcenie, znajomość prawa budowlanego czy oprogramowania do projektowania. Po wykonanym projekcie wiemy, jak kształtują się jego kompetencje twarde. Dodatkowym czynnikiem może być udział w szkoleniach branżowych, choć sam udział jeszcze nie gwarantuje nabycia kompetencji twardych. Również w kontekście brygadzisty możemy mówić o pewnej grupie kompetencji twardych, które w dużym stopniu determinowane są przez miejsce pracy. Najczęstsze z nich to:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego technicznego
 • Posiadanie uprawnień niezbędnych do realizacji zadań codziennych
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku potwierdzone referencjami
 • Potwierdzone sukcesy w zarządzaniu zespołem produkcyjnym
 • Praktyczna znajomość zasad Lean, 5S i Kaizen

Kierownik powinien znać nie tylko specyfikę dla swojego stanowiska, ale także dla osób podlegających pod jego zarządzanie. Cechy dobrego brygadzisty przewidują gotowość do tymczasowego zastępstwa pracownika niższego szczebla w sytuacji awaryjnej. Dobry brygadzista zawsze dobrze uczy następców na czas ewentualnej nieobecności lub odejścia z tego stanowiska.

Kompetencje miękkie brygadzisty

Kompetencje miękkie – w przeciwieństwie do twardych – są zespołem cech osobowości, które na wstępnym etapie jedynie deklarujemy. Czas na ich weryfikację przychodzi w trakcie codziennego pełnienia obowiązków. Jednak dobry menedżer rekruter już podczas rozmowy kwalifikacyjnej może potwierdzić lub wykluczyć część z zadeklarowanych kompetencji. Służą do tego różnego rodzaju testy, kwestionariusze osobowości oraz skutecznie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Cechy dobrego brygadzisty – czym powinien wyróżniać się dobry szef? Oto cechy, po których możemy rozpoznać odpowiednie osoby na stanowisko kierownika produkcji, brygadzisty lub lidera produkcji:

 • Przestrzeganie zasad etyki zawodowej i pracowniczej
 • Wysoka dyscyplina i respektowanie przyjętych norm
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i podległego zespołu
 • Wysokie kompetencje komunikacyjne, asertywność w kontaktach z ludźmi
 • Zdolność do podejmowania decyzji w warunkach stresu
 • Umiejętność motywowania zespołu oraz delegowania i rozliczania zadań
 • Sumienność, rzetelność i skrupulatność w wypełnianiu obowiązków
    
Szkolenia dla menedżerów

 

To od obecności (lub braku) danych cech brygadzisty zależy wydajność i funkcjonowanie całego zespołu. Dezorganizacja samego kierownika szybko wprowadzi chaos w zespole i doprowadzi do negatywnych skutków. W tym do błędów jakościowych oraz spadku wydajności produkcji. I tak samo przeciwnie – brygadzista panujący nad sytuacją będzie w stanie tak kierunkować pracę zespołu, by osiągała wyznaczone cele.

Szkolenie dla brygadzistów – Zarządzanie zespołem produkcyjnym

Powiedzenie, że ktoś jest „urodzonym przywódcą” to mit, który panuje gdzieś w przestrzeni biznesowej, politycznej, historycznej. Tak naprawdę nikt nie jest gotowy z miejsca objąć posadę kierowniczą, bez wcześniejszego przygotowania, doświadczenia lub praktyki choćby w innej branży. Jednak nawet doświadczenie na innym stanowisku lub w innej branży nie spowoduje od razu, że taka osoba  odnajdzie się jako brygadzista i z dnia na dzień podejmie wszystkie wyzwania. Pomijamy tutaj aspekt technicznej wiedzy i umiejętności praktycznych. Brygadą na produkcji zarządza się inaczej niż zespołem pracowników umysłowych w korporacji. Nie oznacza to jednak, że przebranżowienie jest niemożliwe.

Osoby, które chcą uzyskać nowe kompetencje, ale też cenią sobie samorozwój, powinny rozważyć udział w szkoleniu dla liderów produkcji. Taki kurs podejmuje najważniejsze aspekty zarządzania brygadą oraz prezentuje typowe dla tego środowiska problemy i wyzwania. Szkolenie z zarządzania zespołem produkcyjnym pozwala przyswoić zarówno wiedzę teoretyczną, jak i sprawdzić się w praktyce podczas symulowanych sytuacji. Nauczysz się na nim wydawania poleceń, egzekwowania zadań, udzielania wszelkich informacji zwrotnych. Otrzymasz narzędzia, dzięki którym z powodzeniem będziesz budować swój autorytet lidera zespołu produkcyjnego. Cały proces kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu z zarządzania zespołem produkcji, co z pewnością będzie atutem podczas kolejnej rekrutacji.

Cechy dobrego brygadzisty – duże wyzwanie i doszkalanie

Praca jako kierownik zespołu produkcyjnego tylko z pozoru jest łatwa, prosta i przyjemna. Brygadzista to ktoś więcej niż osoba wydająca polecenia i rozliczająca pracowników z powierzonych zadań. To przede wszystkim aktywnie działający, posiadający bogatą wiedzę lider, który inspiruje i motywuje. Jednocześnie potrafi być on wymagający i konsekwentny w działaniu, co sprawia, że cały zespół pracuje niczym dobrze naoliwiona i sprawna maszyna. Warto pogłębiać swoje umiejętności brygadzisty poprzez uczestnictwo w dedykowanych szkoleniach dla produkcji, kursach i warsztatach.

Zapraszamy na szkolenia dla działu produkcji wszystkich liderów, mistrzów i brygadzistów. To idealny sposób na budowanie autorytetu szefa, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji. W szczególności polecamy szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dla osób, które zostały brygadzistami lub liderami, którzy awansowali z grupy swoich kolegów.

Zarządzanie zespołem produkcyjnym

W sprawie szkoleń zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą tel. kom. + 48 503 129 393

Kreator