zarządzanie przez cele

Szkolenie Zarządzanie przez cele

Zarządzanie przez cele – szkolenie w osiąganiu rezultatów

Zarządzanie przez cele to szkolenie, które szuka idealnego połączenia pomiędzy pracownikiem a wynikiem do osiągnięcia. Szkolenie to jest skierowane przede wszystkim do kadry zarządzającej. Można je więc potraktować jako trening menedżerski. W trakcie warsztatów uczestnicy uzupełnią swoją wiedzę na temat tego, jak działa metoda zarządzania przez cele. Jeśli właśnie tego potrzebujesz, skontaktuj się z nami w celu ustalenia terminu szkolenia dla firm z tego zakresu.

Dlaczego warto zdecydować się na prestiżowe szkolenia menedżerskie z zarządzania przez cele?

Należy pamiętać, że warsztaty, które organizujemy dla naszych klientów, uczą zarządzania personelem przez wyniki, jaki musi on osiągnąć. Czyli oczywiste jest, że sposobem ku osiąganiu takich wyników jest komunikacja, organizacja zadań i odpowiednie delegowanie. W związku tym projektowanie i planowanie różnych działań wiąże się z odpowiednią wiedzą i zastosowaniem właściwych metod. Należy mieć na uwadze, że pracownik bardzo dobrze realizuje zadania, gdy cel i środki są dobrze dobrane, sprecyzowane i zdefiniowane. Co najważniejsze, to nadal zwierzchnik jest odpowiedzialny za zaprojektowanie całego procesu i definiowanie celu. W związku z tym im lepiej sprecyzujemy cel pracownikowi, tym większa będzie jego efektywność i zaangażowanie. Właśnie tego uczą nasze szkolenia biznesowe dotyczące zarządzania przez cele.

Metoda zarządzania przez cele — pomoc dla menedżera

Szkolenie Zarządzanie przez cele pomaga w przygotowaniu i podejmowaniu odpowiednich decyzji. Przede wszystkim uczestnicy nauczą się zarządzać w oparciu o sprecyzowane cele i wartości. Dodatkowo wsparciem będzie pomoc w tworzeniu efektywnego zespołu, zdolnego do osiągania wyznaczonego wyniku. Na treningu menedżerskim pokażemy też, na czym polega metoda zarządzania przez cele i jakie działania w tej idei się podejmuje. Uczestnicy szkolenia online lub stacjonarnego nauczą się organizacji ROM oraz zasad komunikacji w całym jego procesie.

Co najważniejsze, w trakcie warsztatu można nauczyć się definiować odpowiedzialność pracownika i zespołu. Umiejętnie dobierać środki i ludzi do wykonania zadania. Dzięki temu zwiększą oni swoje wyniki.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Zarządzanie przez cele:

 • Polepszysz umiejętności managerskie, zwłaszcza w kontekście Zarządzania przez cele
 • Udoskonalisz i rozwiniesz postawy przywódcze
 • Rozwiniesz otwartość na zmiany, w szczególności na wdrażanie nowych kompetencji
 • Ukształtujesz umiejętności korzystania ze swoich mocnych stron w działaniach przywódczych
 • Zauważysz słabe strony, zwłaszcza niekorzystne nawyki i tendencje psychiczne utrudniające sprawne zarządzanie
 • Poznasz sposoby tworzenia umów na rezultat i prowadzenia rozmów z podwładnymi w cyklu komunikacyjnym
 • Nauczysz się budowania efektywnego zespołu, w ten sposób budując swój prestiż

PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie przez cele:

Przywództwo

 • Źródła przywództwa
 • Istota działań przywódcy
 • Zadania przywódcy, zwłaszcza w kontekście pracy z zespołem

Zarządzanie Zorientowane na Rezultat

 • Manager i jego ludzie
 • Przeformułowanie używanych schematów
 • Kolejność działań w koncepcji ROM
 • Relacje w kontekście indywidualnym, czyli cechy – działania – efekty
 • Relacje w kontekście organizacji: zasoby – proces – rezultaty
 • Konieczność zbalansowania głównych elementów
 • Problem opisu rezultatów

Zespół Johari Window na wymiarach: siła więzi, zadaniowość

 • Wspólna reprezentacja celów
 • Subordynacja
 • Własny wkład w działania grupy
 • Otwartość
 • Zaufanie
 • Team, Set, Koło Towarzyskie, Pseudozespół
 • Korzyści z pracy w zespole
 • Pułapki w procesie tworzenia zespołu
 • Kierunki i możliwości rozwoju grupy w zespół
 • Działania konieczne do sprawnego funkcjonowania zespołu
 • Role podejmowane przez członków zespołu

Zarządzanie przez cele – zasady współdziałania

 • Jednoosobowe przywództwo
 • Równoważenie założeń dotyczących rezultatów z zasobami

Komunikacja w organizacji

 • Tworzenie i utrzymywanie kanałów komunikacyjnych
 • Efektywne przekazywanie informacji
 • Jasność sytuacji komunikacyjnych
 • Powiązanie z czasem
 • Błędy w przepływie informacji

Priorytety dla działań managerskich

Obszary odpowiedzialności

 • Odpowiedzialność za obszar
 • Odpowiedzialność za zadanie

Obowiązek udzielania informacji zwrotnych

Podejmowanie inicjatywy w kierunku realizacji rezultatów

Udzielanie pomocy przez szefa – czyli wędka zamiast ryby

Monitoring i kontrola

Cykl komunikacji szefa z podwładnym

 • Reguły tworzenia umów na rezultat
 • Rozmowa planująca
 • Dialog monitoringowy
 • Relacja nastawiona na ocenę

Współpraca i przywództwo

 • Aktywne poszukiwanie współpracy
 • Szanse i pułapki rywalizacji
 • Wygrywająca taktyka współpracy – czyli jak nakłaniać do współpracy
 • Dbałość o spójność grupy

Wnioski i podsumowanie

Dodatkowo zapraszamy na szkolenie Kierowanie zespołem oraz Zarządzanie stresem. W ramach treningu menedżerskiego warto też skorzystać ze szkolenia z mobbingu.

Zarządzanie przez cele szkolenie budujemy zgodnie z oczekiwaniami klienta. W związku z tym prosimy o przesłanie wstępnych informacji za pomocą zapytania ofertowego lub kontakt z Doradcą: